Šaltiniai
 
Knygos
 
Academic Complete (Ebook Central)  
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – aplinkosaugos inžinerija, mechatronika, žemės ūkio mašinų dinamika žmonių sauga, tribologija ir kt.

ASABE (American Society of Agricultural and Biological Engineers) Technical Library  
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – termodinamika, žemės ūkio transportas ir kt.

eBooks Academic Complete (EBSCOhost)  
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – žemės ūkio mokslai, statistikos pagrindai, inžinerinė ekonomika, kompiuterinė braižyba, medžiagotyra ir medžiagų atsparumas, termodinamika, biosistemų inžinerija, matavimai, vidaus degimo varikliai ir kt.

eBook Collection (EBSCOhost) tame tarpe Academic Search Complete/ Environmental Complete/ Medline/ MasterFILE Premier    
Daugiatemė duomenų bazė, tarp – temų žemės ūkio mokslai, statistikos pagrindai, inžinerinė ekonomika, kompiuterinė braižyba, medžiagotyra ir medžiagų atsparumas, termodinamika, biosistemų inžinerija, matavimai, vidaus degimo varikliai.

eBooks on ScienceDirect  
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – elektronika ir automatinis valdymas, elektrotechnika, informacinės technologijos, inžinerinė ekonomika, inžinerinė grafika, mechatronika, termodinamika, tribologija, vidaus degimo varikliai, ekologija, gyvulininkystės technologijos pagrindai, teorinė mechanika, žemės ūkio mechanikos inžinerija.

InTech openURL Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų aplinkosaugos technologijos, chemija, fizika, matematika, žemės ūkio technologijos, energetikos inžinerija, hidraulika, žemės ūkis, logistika ir kt.

OECD iLibrary  
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – žemės ūkio technika, mašinų mechanika.

Online Books Page openURL Some full text available
Daugiatemės e. knygos. Suteikia prieigą prie daugiau nei 3 mln. laisvos prieigos el. knygų.

Open Science openURL Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – žemės ūkis, energetika, chemija, fizika, inžinerija, technologijos, gyvybės mokslai,  ekonomika ir kt.

Science Publishing Group (Science PG) openURL Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – energetikos ir aplinkosaugos, biologijos ir gyvybės mokslų, fizikos, chemijos ir medžiagotyros, matematikos ir statistikos, ekonomikos ir vadybos, socialinių ir kt. mokslų.

SpringerLink  
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų  – mechanikos inžinerija, inžineriniai brėžiniai, teorinė ir taikomoji mechanika, kompiuterinė inžinerija, ekonomikos inžinerija, inžinerinė termodinamika, tribologija, agronomija, žemės ūkis ir kt.

VGTU el. knygos  
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – gamtos, inžineriniai, žemės ūkio mokslai ir kt. Prenumeruojamų knygų sąrašas
 
Žurnalai, straipsniai
 
Applied Technologies and Innovations openURL Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – inžineriniai mokslai, elektronika, biologija, fizika, chemija, žemės ūkis, socialiniai, gamtos mokslai ir kt.

ASABE (American Society of Agricultural and Biological Engineers) Technical Library Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – termodinamika, žemės ūkio transportas ir kt.

British Journal of Applied Science & Technology openURL Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – žemės ūkio inžinerija, aplinkos inžinerija, agronomija, fizika, chemija, gamtos mokslai ir kt.

Cambridge Core Daugiatemė duomenų bazė. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.  Restricted Resource Some full text available

Czech Academy of Agricultural Sciences openURL Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – žemės ūkio inžinerija ir technologijos, aplinkos inžinerija, ekologija, gamtos apsauga, ekologija, energetika, vandens ištekliai, ekonomika ir kt.

EBSCO Publishing (eIFL.net duomenų bazių paketas) tame tarpe Academic Search Complete/ Environment Complete/ GreenFILE/ MEDLINE/ Business Source Complete/ Newspaper Source/ MasterFILE Premier/ Education Source Restricted Resource Some full text available Resource contains images Resource contains video Resource contains audio
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – žemės ūkio mokslai, statistikos pagrindai, inžinerinė ekonomika, kompiuterinė braižyba, medžiagotyra ir medžiagų atsparumas, termodinamika, biosistemų inžinerija, matavimai, vidaus degimo varikliai ir kt.

Emerald Management eJournals Collection Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – chemija, fizika, mašinų inžinerija, ergonomika ir kt.

Open Science openURL Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – gyvybės mokslai, žemės ūkis, chemija, fizika, energetika, aplinkosauga, inžinerija, technologijos, ekonomika ir kt.

Science and Education Publishing openURL Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – žemės ūkis, aplinkotyros, inžinerija, technologijos, socialiniai, biomedicinos mokslai ir kt.

Science Direct Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų  – elektronika ir automatinis valdymas, elektrotechnika, informacinės technologijos, inžinerinė ekonomika, inžinerinė grafika, mechatronika, termodinamika, tribologija, vidaus degimo varikliai.

Science Publishing Group (Science PG) openURL Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – energetika ir aplinkosauga, hidrologija, akvakultūra ir inžinerija, transporto ir statybų inžinerija, fizika, chemija ir medžiagotyra, energetikos inžinerija, matematika ir statistika, socialiniai mokslai ir kt.

SpringerLink Restricted Resource Some full text available Resource contains images Resource contains video
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – mechanikos inžinerija, inžineriniai brėžiniai, teorinė ir taikomoji mechanika, kompiuterinė inžinerija, ekonomikos inžinerija, inžinerinė termodinamika, tribologija, agronomija, žemės ūkis ir kt.

SpringerLink Archive Restricted Resource Some full text available Resource contains images Resource contains video
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų  – mechanikos inžinerija, inžineriniai brėžiniai, teorinė ir taikomoji mechanika, kompiuterinė inžinerija, ekonomikos inžinerija, inžinerinė termodinamika, tribologija, agronomija, žemės ūkis ir kt.

Springer Open Access Journals openURL Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė.

Taylor&Francis SHH Library and S&T Library Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – mechatronika, termodinamika, žemės ūkio ekonomika, žemės ūkio technika ir kt.

Wiley Online Library Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – hidraulinė inžinerija, mechanikos inžinerija ir kt.
 
Įvairių rūšių dokumentai
 
VDU mokslo valdymo sistema (VDU CRIS) openURL Some full text available 
Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, studijų baigiamieji darbai.

Lietuvos elektroninė akademinė biblioteka (eLABa) openURL Some full text available 
Lietuvos elektroninėje akademinėje bibliotekoje sutelkta informacija apie bibliotekose saugomus spausdintus ir el. leidinius, mokslininkų publikacijas ir studijų baigiamuosius darbus. 

OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) openURL Some full text available Resource contains video Resource contains audio
Atviros prieigos talpyklų registras. Kaupiami įvairių tipų dokumentai, pvz., recenzuojamieji straipsniai, konferencijų pranešimai, knygos, mokymosi kursų medžiaga, garso ir vaizdo įrašai, mokslinių tyrimų duomenys, nepublikuoti darbai (angl. grey literature), dar nerecenzuotos (angl. preprint) arba jau recenzuotos (angl. postprint) publikacijos, ataskaitos, daktaro disertacijos ar magistro darbai, nepublikuoti konferencijų pranešimai ir kt.) Duomenų talpykla tai skaitmeninis archyvas, kuriame kaupiami ir saugomi duomenų rinkiniai ir jų metaduomenys.

The World Bank Open Knowledge Repository (OKR) openURL Some full text available 
Pasaulio banko dokumentai, mokslinių tyrimų rezultatai, knygos, periodiniai leidiniai, susiję su skurdo mažinimu, ekonomikos plėtra ir žmonijos vystymusi, žemės ūkio, infrastruktūros, sveikatos, švietimo, klimato kaitos, gamtos išteklių, regioninės integracijos ir kitais klausimais.
 
Informaciniai leidiniai
 
Britannica Online openURL Some full text available Resource contains images Resource contains video Resource contains audio
Enciklopedija

Dictionary.com openURL Resource contains audio
Skaitmeninis žodynas. Pateikiama daugybė apibrėžimų anglų kalba, rašybos, garso tarimo, sakinių pavyzdžių ir žodžio kilmės.

Eurovoc openURL
Daugiakalbis tezauras, skirtas Europos Bendrijos institucijų dokumentų informacijai apdoroti.
Tezauras – tai sistemingas ir struktūruotas žodžių ir žodžių junginių sąrašas, kurio tikslas – kuo vienareikšmiškiau atspindėti dokumentų sistemoje esančių dokumentų konceptualų turinį ir palengvinti atliekamas paieškos užklausas.

Thesaurus.com openURL
Didžiausias (daugiau nei 550 tūkst. sinonimų) ir labiausiai patikimas internetinis tezauras, kurį pateikia dictionary.com
 
Disertacijos ir tezės
 
VDU CRIS openURL Some full text available  Resource contains audio
VDU Mokslo valdymo sistemos ETD posistemė, kurioje saugomi Universiteto magistro tezės, daktaro disertacijos ir jų santraukos.

DART-Europe E-theses Portal  openURL Some full text available
Europos e. tezių ir disertacijų talpykla.

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLBAa) ETD  openURL Some full text available
Lietuvos mokslo institucijų mokslinės publikacijos, disertacijos ir studijų baigiamieji darbai. Prieiga prie kai kurių darbų yra ribojama ar galima tik institucijos kompiuterių tinkle.

NDLTD (Networked Digital Library of Theses and Disertations)  openURL Some full text available
Tarptautinė e. tezių ir disertacijų duomenų bazė.

OpenDissertations (EBSCO Publishing)  openURL Some full text available
EBSCO duomenų bazėje esančios disertacijos įvairiomsi temomis.
 
Svetainės
 
AGRICOLA (AGRICultural OnLine Access) openURL Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – žemės ūkis, žemės ūkio sistemos, žemės ūkio ekonomika, aplinkos inžinerija ir kt.

AIMS (Agricultural Information Management Standart) openURL
Žemės ūkio mokslo darbų, projektų bibliografinės DB.

FAOSTAT openURL
Tarptautinė žemės ūkio statistikos duomenų bazė. Jungia daugiau nei 245 šalis.
 

IHS Engineering 360 openURL
Didžiausias inžinerijos mokslų portalas. Naujienos, standartai, tyrimai ir kiti dokumentai inžinerijos tematika.

Lietuvos Respublikos patentų duomenų bazė openURL
Elektroninėje išradimų duomenų bazėje. Duomenys apie paskelbtas patentų paraiškas ir išduotus patentus bei duomenų ir teisinio statuso pakeitimus.

Lietuvos standartizacijos departamento standartų katalogas Restricted Resource
Lietuvos standartų e. versijos.

OECD openURL
Įvairių sričių statistiniai rodikliai. Žemės ūkis, ekologija, aplinkosauga, vandens ištekliai ir tarša, agroinžinerija, energetiniai ištekliai, ekonominis naudingumas, demografija.

Oficialios statistikos portalas openURL
Įvairūs šalies rodikliai ir statistikos duomenys įvairiomis temomis: aplinkosauga ir energetika, žemės ūkis, žuvininkystė, geografiniai duomenys, mokslas ir technologijos, transportas, žemės ūkis, finansai ir kt

UNSD (The United Nations Statistics Division) openURL
Įvairių sričių statistiniai rodikliai.
 
Paieškos sistemos
 
VDU mokslo valdymo sistema (VDU CRIS) openURL Some full text available
Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, disertacijos, studijų baigiamieji darbai. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.

VDU virtuali biblioteka openURL
Integrali vieno langelio principo paieškos sistema, leidžianti ieškoti Universiteto bibliotekos kataloge, VDU mokslo valdymo sistemoje (VDU CRIS), prenumeruojamose duomenų bazėse, Lietuvos akademinėje bibliotekoje (eLABa) ir pasauliniuose akademiniuose atvirosios prieigos ištekliuose. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.


Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa) openURL Some full text available
Lietuvos mokslo institucijų mokslinės publikacijos, disertacijos ir studijų baigiamieji darbai. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) openURL Some full text available Resource contains images Resource contains video Resource contains audio
Viena didžiausių paieškos sistemų, atliekanti paiešką atvirosios prieigos moksliniuose ištekliuose.

CORE openURL
Didžiausia pasaulyje atviros prieigos tyrimų dokumentų kolekcija.

Directory of Open Access Books (DOAB)  openURL Some full text available
Daugiatemės visatekstės e. knygos.

Directory of Open Access Journals (DOAJ) openURL Some full text available Resource contains images Resource contains video Resource contains audio
Daugiatemė duomenų bazė. Moksliniai straipsniai, konferencijų medžiaga, monografijos.

Google Books openURL
E. knygų paieškos sistema.

Google Scholar openURL Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė. Moksliniai straipsniai, konferencijų medžiaga, monografijos.

ScienceResearch.com openURL Some full text available
E. knygų ir e. žurnalų paieškos sistema.

WorldWideScience.org openURL
Nacionalinės ir tarptautinės mokslinės duomenų bazės ir svetainės.
 
Institucijos, organizacijos
 
Confederation of European Environmental Engineering Societies (CEEES) openURL
Europos aplinkos inžinerijos draugijų konfederacija.
Mokslo rezultatų vertinimo įrankiai
 
InCites Benchmarking & Analytics (Clarivate Analytics) Restricted Resource
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis.

InCites Journals and Highly Cited Data (Clarivate Analytics) Restricted Resource
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis.

Web of Science (Clarivate Analytics) Restricted Resource
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis.
 
Informacijos tvarkymo įrankiai

Mendelay openURL
Bibliografinių nuorodų tvarkymo įrankis, padedantis rinkti, tvarkyti ir sisteminti sukauptą bibliografinę informaciją bei pilnus publikacijų tekstus, taip pat cituoti ir sudaryti literatūros sąrašus. Programa leidžia dalintis sukaupta informacija su kolegomis, skelbti savo mokslinės veiklos rezultatus, stebėti, komentuoti ir palaikyti bendradarbiavimo ryšius su kitais mokslininkais.

Refworks Restricted Resource
Bibliografinės informacijos tvarkymo įrankis leidžia rinkti bibliografinę informaciją, patogiai ją tvarkyti, dalintis, atlikti paiešką duomenų bazėse ir bibliotekų kataloguose, importuoti informaciją iš duomenų bazių, cituoti ir sudaryti literatūros sąrašus.

Zotero openURL
Bibliografinės informacijos tvarkymo įrankis, leidžiantis rinkti ir kaupti bibliografinę informaciją iš bibliotekų katalogų, duomenų bazių bei internetinių šaltinių, cituoti bei sudaryti naudotos literatūros sąrašą savo moksliniame darbe. Duomenų sinchronizavimo pagalba vartotojas savo sukauptus įrašus gali pasiekti iš bet kurio kompiuterio.
Jus konsultuoja

Ilma Marcinkevičienė

Piktogramų reikšmės

Restricted Resource = Prenumeruojama
Some full text available = Visatekstis
openURL = Atviroji prieiga

Resource contains images = Paveikslėliai
Resource contains video = Vaizdinė medžiaga
Resource contains audio = Garsinė medžiaga