Šaltiniai
 
Knygos
 

Bookboon  Some full text available openURL 
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų - žemės ūkio ekonomikos mokslai.Directory of Open Access Books  Some full text available openURL
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų -  žemės ūkio ekonomika.       Ebook Central (Academic Complete) Restricted Resource Some full text available 
Duomenų bazė, talpinanti daugiau negu 120 tūkst. įvairia tematika e. knygų, tarp temų - žemės ūkio ekonomikos mokslai.eBooks on ScienceDirect Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – žemės ūkio ekonomika.EBSCO eBook Academic Collection  
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų -  žemės ūkio ekonomikos mokslai.


 

E-Books Directory Some full text available openURL 
Įvairių mokslo sričių e. knygos, tarp temų -  žemės ūkio ekonomikos mokslai. 


 

KTU leidyklos elektroninės knygos Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – ekonomika.National Academies Press  Some full text available openURL
Daugiatemė, daugiau nei 4000 mokslinių e. knygų bazė, tarp temų - žemės ūkio ekonomikos mokslai. 


 
OECD iLibrary Restricted Resource Some full text available
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos dokumentai: e. knygos, žurnalai, OECD ir IEA statistikos leidiniai, tarp
temų -  žemės ūkio ekonomika. OpenEditionBooks  openURL
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų -  žemės ūkio ekonomikos mokslai.  


 
Open Texbooks  Some full text available openURL
Įvairių mokslo sričių e. knygos, tarp temų -  žemės ūkio ekonomika.  SpringerLink  Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų -  žemės ūkio ekonomika. Vilnius Tech elektroninės knygos  Restricted Resource Some full text available Resource contains images Resource contains video Resource contains audio 
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – ekonomika. Prenumeruojamų elektroninių knygų sąrašas.

 

Žurnalai, straipsniai

 

arXiv  Some full text available openURL
Daugiatemė žurnalų straipsnių bazė, tarp temų - žemės ūkio ekonomika.ASABE (American Society of Agricultural and Biological Engineers) Technical Library  Some full text available openURL
Įvairių mokslo sričių žurnalų bazė, tarp temų -  žemės ūkio ekonomika.Business Source Ultimate (EBSCO)  Restricted Resource Some full text available 
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – žemės ūkio ekonomikos mokslai.Cambridge Core  Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – žemės ūkio ekonomikos mokslai. Prenumeruojamos Humanities and Social Sciences kolekcijos žurnalų sąrašas


 

Directory of Open Access Journals (DOAJ)  Some full text available openURL
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – žemės ūkio ekonomikos mokslai.


   

Ekonomika Some full text available openURL
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – žemės ūkio ekonomika. Electronic Journals Library  Some full text available openURL
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – žemės ūkio ekonomikos mokslai.Emerald Management eJournals Collection Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė prenumeruojamų žurnalų duomenų bazė, tarp temų – žemės ūkio ekonomika.IEEE Open Access  Some full text available openURL
Daugiatemė atviros prieigos žurnalų duomenų bazė. Tarp temų – žemės ūkio ekonomikos mokslai.  Inderscience Journals Some full text available openURL
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – žemės ūkio ekonomika.   Journal of Business Economics and Management Some full text available openURLVilniaus Gedimino technikos universiteto leidžiamas daugiatemis žurnalas, tarp temų - ekonomikos mokslai.


 

Newspaper Source (EBSCO) Restricted Resource Some full text available Resource contains images Resource contains video Resource contains audio 
JAV ir kt. valstybių laikraščių straipsniai, TV ir radijo naujienos. Oxford Journals Collection Restricted Resource Some full text available Resource contains images Resource contains video Resource contains audio
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – žemės ūkio ekonomikos mokslai. Prenumeruojamų žurnalų sąrašasRegional Business News (EBSCO) Restricted Resource Some full text available
JAV verslo žurnalai ir laikraščiai. SAGE Journals Online  
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – žemės ūkio ekonomika. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.Springer Journals  Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – žemės ekonomikos mokslai. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.


 

Taylor & Francis   
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – žemės ūkio ekonomika. Prenumeruojamų žurnalų sąrašasSuteikiama prieiga prie straipsnių nuo 1997 metų.Verslo žinios Restricted Resource Some full text available Resource contains images
E. laikraštis. Prieiga su slaptažodžiais L. Donskio, M. Romerio, Žemės ūkio akademijos (Centrinėje) bibliotekose. Dėl slaptažodžių kreiptis į bibliotekos darbuotojus.


 
Wiley Online Library  Restricted Resource Some full text available Resource contains images
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – žemės ūkio ekonomika. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.

 

Įvairių rūšių dokumentai
 

VDU CRIS  openURL
VDU mokslo valdymo sistema, kurioje kaupiami Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, studijų baigiamieji darbai.


 

Academic Search Ultimate (EBSCO)  Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, kurioje pateikiama žurnalai, konferencijų medžiaga, monografijos ir kt. leidiniai, tarp temų -  žemės ūkio ekonomikos mokslai.


 

AgEcon Search: Research in Agricultural and Applied Economics  Some full text available openURLAtvirosios prieigos talpyklakurioje pateikiama mokslinė literatūra žemės ūkio ir taikomosios ekonomikos temomis. ARAN (National University of Ireland Galway)  Some full text available openURL
Nacionalinio Airijos universiteto ekspertų straipsniai, konferencijų medžiaga ir kt., tarp temų - žemės ūkio ekonomika.CERES (Cranfield Collection of E-Research)  Some full text available openURL
Daugiatemė duomenų bazė, kurioje pateikiama žurnalų straipsniaitezėsdisertacijosįvairios techninės ataskaitos ir kt. Tarp temų - žemės ūkio ekonomikos mokslai.eLABa  Some full text available openURL
Lietuvos elektroninėje akademinėje bibliotekoje sutelkta informacija apie bibliotekose saugomus spausdintus ir e. leidinius, mokslininkų publikacijas ir studijų baigiamuosius darbus. Tarp temų - žemės ūkio ekonomika.IMF eLibrary   
Tarptautinio valiutos fondo periodiniai leidiniai, knygos, studijos, statistiniai leidiniai makroekonomikos, globalizacijos, prekybos, demografijos, besivystančių rinkų, skurdo mažinimo ir kt. temomis.


 

FAO e-book collection  Some full text available openURL Resource contains images Resource contains video Resource contains audio
Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) elektroninių leidinių kolekcija.


 
MasterFILE Premier (EBSCO) Restricted Resource Some full text available Resource contains video Resource contains audio
Daugiatemė periodinių leidinių, žinynų, vaizdų  rinkinių duomenų bazė. Tarp temų - žemės ūkio mokslai.OECD iLibrary  Restricted Resource Some full text available               
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (Organisation of Economic Co-operation and Development, OECD) dokumentai: e. knygos, žurnalai, OECD ir IEA (The International Energy Agency) statistikos leidiniai. OpenAIRE  Some full text available openURL
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų -  žemės ūkio ekonomikos mokslai.   ScienceDirect Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė e. knygų ir žurnalų bazė, tarp temų -  žemės ūkio ekonomika.


 

Science Publishing Group (Science PG)  Some full text available openURL
Daugiatemė e. žurnalų ir knygų bazė, tarp temų - žemės ūkio ekonomikos mokslai.    eWIC Workshops in Computing Some full text available openURL  
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų -  žemės ūkio ekonomika.The World Bank Open Knowledge Repository   
Daugiatemė bazė, suteikianti prieigą prie visateksčių straipsnių, knygų, ataskaitų, studijų ir kt. Tarp temų - žemės ūkio ekonomika. 

 

Informaciniai leidiniai 


Accounting, Business Studies and Economics Dictionary   
Buhalterijos, verslo ir ekonomikos terminų žodynas.
 

Britannica Academic  Some full text available openURL Resource contains images Resource contains audio
Universali duomenų bazė, kurią sudaro Encyclopaedia Britannica ir MerriamWebster's Collegiate Dictionary and Thesaurus el. versijos.


 
Britannica Online  Some full text available openURL Resource contains images Resource contains video Resource contains audio
Enciklopedija.Dictionary.com  
Virtualus žodynas.

Thesaurus.com  
Bendrasis žodynas, nurodantis prasminius žodžių ryšius.

 
 Disertacijos ir tezės 
 

VDU ETD  
Vytauto Didžiojo universiteto mokslo valdymo sistemoje (VDU CRIS) talpinami Universiteto magistrantūros baigiamieji darbai, daktaro disertacijos ir jų santraukos.eLABa  Some full text available openURL
Lietuvos e. akademinėje bibliotekoje - Lietuvos aukštųjų mokyklų baigiamieji darbai ir daktaro disertacijos.Bergen Open Research Archive (University of Bergen)  Some full text available openURL
Daugiatemė bazė, suteikianti prieigą prie mokslinių darbų, magistro tezių, daktaro disertacijų.


 
Digital Dissertations  Some full text available openURL
Daugiatemė Miuncheno universiteto disertacijų bazė, tarp temų -  žemės ūkio ekonomika.


 
Dokumentenserver der FU Berlin  Some full text available openURL
Daugiatemė bazė, talpinanti tezės bei disertacijos, tarp temų -  žemės ūkio ekonomikos mokslai.Economist Online  Some full text available openURL
Daugiatemėje bazėje - svarbiausių pasaulio akademinių institucijų mokslo darbų, akademinių publikacijų ir mokslinių tyrimų duomenys. Tarp temų - žemės ūkio ekonomika.NDLTD (The Networked Digital Library of Theses and Dissertations)  Some full text available openURL Resource contains video
Atvirosios prieigos saugykloje kaupiamos įvairių šalių mokslo ir studijų institucijose parengtos e. tezės ir disertacijos.


 

Norwegian Open Research Archives (NORA) Some full text available openURL
Duomenų bazė, kurioje pateikiami moksliniai tyrimai, magistro darbai iš Norvegijos universiteto bibliotekų. Tarp temų -  žemės ūkio ekonomika.


 
Open Access Theses and Dissertations   
Tarptautinė e. tezių ir disertacijų duomenų bazė.Open Dissertations (EBSCO Publishing)   
Nuolat pildoma atvirosios prieigos disertacijų duomenų bazė, kurioje pateikiamos disertacijos nuo XX a. pradžios iki šių dienų. Tarp temų – ekonomika ir finansai.SwePub- Free access  openURL Some full text available
Švedijos universitetų mokslinių tyrimų duomenų saugykla. Tarp temų - žemės ūkio ekonomika.

 

Svetainės


Europos Komisijos interneto svetainė  
Oficiali Europos Sąjungos interneto svetainė. Tarp temų - žemės ūkio ekonomika.EUR-Lex  Some full text available openURL
Europos Sąjungos teisės portalas. Tarp temų - žemės ūkio ekonomika.

 

Paieškos sistemos 
 

VDU CRIS 
VDU mokslo valdymo sistemoje – Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, studijų baigiamieji darbai. VDU virtuali biblioteka   
Integrali vieno langelio principo paieškos sistema, leidžianti ieškoti Universiteto bibliotekos kataloge, VDU mokslo valdymo sistemoje (VDU CRIS), prenumeruojamose duomenų bazėse, Lietuvos akademinėje bibliotekoje (eLABa) ir pasauliniuose akademiniuose atvirosios prieigos ištekliuose. eLABa 
Lietuvos mokslo institucijų mokslinės publikacijos, disertacijos ir studijų baigiamieji darbai. Academic Index  
Mokslinės informacijos paieškos sistema. Tarp temų - žemės ūkio ekonomika.


 
EuroDocs     
Paieškos sistema, leidžianti ieškoti informacijos, susijusios su ekonomikos mokslais.  


 
FreeFullPDF  Some full text available openURL
Įvairių mokslo sričių išteklių (žurnalų straipsnių, tezių, patentų ir kt.) paieškos sistema. Tarp temų - žemės ūkio ekonomika. Google Books  openURL
E. knygų paieškos sistema.


 

Google Scholar  openURL
Mokslinės informacijos paieška įvairiuose mokslinės informacijos ištekliuose.


 
ScienceResearch.com Some full text available openURL                                   Mokslinės informacijos paieškos sistemaleidžianti vienu metu atlikti paiešką daugybėje mokslinių žurnalų bei duomenų bazių.


 
Scientific Journals International Some full text available openURL
Visateksčių straipsnių paieška moksliniuose žurnaluose. Tarp temų - žemės ūkio ekonomika. 


 
ZENODO              Įvairių formatų mokslinių tyrimų duomenų paieška: teksto, lentelių, garso, vaizdo ir nuotraukų iš visų mokslo sričių. Tarp temų - žemės ūkio ekonomika.

 

Institucijos, organizacijos
 
 

Eurostat    
Europos Sąjungos statistikos tarnyba.


 

FAO  Some full text available openURL Resource contains images Resource contains video        
Maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO).FAOSTAT  Some full text available openURL Resource contains images
FAO maisto ir žemės ūkio statistikos duomenų bazė.Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija openURLLietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas  Some full text available openURL
Viena iš mokslinės veiklos sričių - Lietuvos žemės ir maisto ūkio ekonomika ir politika.

 

Mokslo rezultatų vertinimo įrankiai
 
Informacijos tvarkymo įrankiai
 


Mendeley  
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa: galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros šaltinių sąrašus pagal įvairius citavimo stilius ir kt.RefWorks  Restricted Resource
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa: galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius ir kt.

 

Kiti šaltiniai


AIMS Agricultural Information Management Standards  Some full text available openURL
Žemės ūkio informacijos valdymo standartai, priemonės ir metodikos.


 

AGRIS  Some full text available openURL
Pasaulinė žemės ūkio bibliografinė duomenų bazė. 


 

Lietuvos periodinės spaudos bibliografinė straipsnių duomenų bazė  
Bazė talpina bibliografinius įrašus, kurie informuoja apie publikacijas Lietuvoje (1994-2002) leidžiamuose periodiniuose leidiniuose. 


 

Jus konsultuoja

Ilma Marcinkevičienė

Piktogramų reikšmės

Restricted Resource = Prenumeruojama
Some full text available = Visatekstis
openURL = Atviroji prieiga

Resource contains images = Paveikslėliai
Resource contains video = Vaizdinė medžiaga
Resource contains audio = Garsinė medžiaga