Šaltiniai
 
Knygos

Academic Search Ultimate Restricted ResourceSome full text available
Daugiatemė, tarp jų architektūra, muzika, kinas, medijų menas, teatras.
 
Ebook Central
Restricted ResourceSome full text available
Daugiatemė, tarp jų dailė, muzika, teatras, fotografija.

Directory of Open Access Books (DOAB) openURL Some full text available
Katalogas, kuriame pateikiamos įvairių mokslo sričių e. knygos. Šiame kataloge jau yra patalpintos ir Vytauto Didžiojo universiteto knygos.

OAPEN openURL Some full text available
Humanitarinių ir socialinių mokslų akademinės knygos, tarp jų teatro studijos.
 
Žurnalai, straipsniai


„Teatrologiniai eskizai“  openURL Some full text available
Recenzuojamamas VDU mokslo žurnalas, kuriame analizuojamos estetinės, visuomeninės, politinės, institucinės Lietuvos teatro bei jo formų kaitos tendencijos.

Academic Search Ultimate (EBSCO) Restricted ResourceSome full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų - dailė, architektūra, teatras, kinas.

Cambridge Core (Humanities and Social Sciences kolekcija) Restricted ResourceSome full text available
Humanitariniai ir socialiniai mokslai, tarp jų architektūra, dizainas, teatras. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas

JSTOR (Arts & Sciences, I, II, III, IV kolekcijos) Restricted ResourceSome full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų - architektūra, dailė, kinas, muzika, teatras. Prenumeruojamų žurnalų sąrašai

MasterFILE Premier (EBSCO) Restricted ResourceSome full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų - architektūra, muzika, teatras, dailė, kinas, fotografija.

„ Menotyra“ openURLSome full text available
Žurnalas, kuriame publikuojami  straipsniai ir šaltiniai meno istorijos, muzikologijos ir teatrologijos srityse, susiję su Vidurio ir Rytų Europos menais.

Taylor & Francis Restricted ResourceSome full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų - architektūra, muzika, teatras.
 
Įvairių rūšių dokumentai

Europeana openURL
Knygos, meno kūriniai iš visos Europos bibliotekų, archyvų ir muziejų.

Lietuvos kultūros politikos gairės openURL Some full text available

Lietuvos Respublikos Kultūros politikos pagrindų įstatymas openURL Some full text available

Lituanistika openURL Some full text available
Tarptautinė mokslinė bibliografinių įrašų, santraukų ir visateksčių dokumentų bazė, kurioje kaupiama informacija apie pasaulyje vykdomus lituanistikos tyrimus, kurių objektas Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis. Mokslo šakos: filosofija, menotyra, teatrologija, istorija ir kt.

On the Boards.tv openURL Resource contains video
Šiuolaikinių menininkų performansai.

World Digital Library  openURL Resource contains images Resource contains video
Skaitmeniniame archyve pateikiami rankraščiai, knygos, žurnalai, žemėlapiai, fotografijos, filmai, muzikos kūriniai iš pasaulio bibliotekų ir archyvų fondų.
 
Informaciniai leidiniai
 
Encyclopaedia Britannica openURL

The Routledge Dictionary of Performance and Contemporary Theatre openURL
 
Disertacijos ir tezės

VDU ETD openURL Some full text available
VDU mokslo valdymo sistemoje (VDU CRIS) Universiteto magistrantūros baigiamieji darbai, daktaro disertacijos ir jų santraukos.


eLABa openURL Some full text available
Lietuvos elektroninėje akademinėje bibliotekoje Lietuvos aukštųjų mokyklų baigiamieji darbai ir daktaro disertacijos.

DART-Europe openURL Some full text available
Elektroninių tezių registras, pateikiantis prieigą prie daugiau nei 800 000 tezių ir disertacijų iš 619 Europos universitetų.

Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) openURL Some full text available
Pasaulio mokslo ir studijų institucijų baigiamieji darbai.


Open Access Theses and Dissertations (OATD)  openURL Some full text available
Pasaulio mokslo ir studijų institucijų baigiamieji darbai.
 
Svetainės

Kultūros tyrimai openURL
Lietuvos kultūros lauko tyrimų duomenų bazė.

The WWW Virtual Library for Theatre and Drama openURL
Nuorodos į šaltinius daugiau nei 50 pasaulio šalių, skirtus teatro specialistams, mėgėjams, akademikams ir studentams.
 
Paieškos sistemos

VDU mokslo valdymo sistema (VDU CRIS) openURL Some full text available
Mokslo publikacijos, studijų baigiamieji darbai, Universitete leidžiamos knygos, žurnalai.

Vytauto Didžiojo universiteto virtuali biblioteka (VDU VB) openURL
Integrali vieno langelio principo paieškos sistema, leidžianti ieškoti Universiteto bibliotekos kataloge, VDU mokslo valdymo sistemoje (VDU CRIS), prenumeruojamose duomenų bazėse, Lietuvos akademinėje bibliotekoje (eLABa) ir pasauliniuose akademiniuose atviros prieigos ištekliuose.

VDU Studijų dalykų literatūros katalogas openURL
Informacijos ištekliai, rekomenduojami studijų dalykams. Paiešką galima atlikti pagal temą, dalyko pavadinimą ir kodą.

BASE openURL
Viena didžiausių paieškos sistemų, atliekanti paiešką atvirosios prieigos moksliniuose ištekliuose.

FindSounds openURL Resource contains audio
Paieškos sistema, galinti surasti įvairius garsus. Garsai skirstomi į keletą grupių: gyvūnų, paukščių, šventiniai (pvz., Kalėdų varpelio), namų ūkio prietaisų, vabzdžių, chaoso,gamtos, triukšmo, biuro, žmonių, sporto ir laisvalaikio, įrankių, TV ir filmų, transporto priemonių, įvairūs kiti garsai.

Google Scholar openURL
Paieškos sistema, leidžianti ieškoti informacijos recenzuojamose žurnaluose, disertacijose, techniniuose pranešimuose, universitetų tinklalapiuose ir knygose.
 
Institucijos, organizacijos

Teatro diskusijų klubas VDU openURL

Lietuvos nacionalinis dramos teatras openURL

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras openURL

Lietuvos teatro sąjunga openURL

Nacionalinis Kauno dramos teatras openURL
 
Mokslo rezultatų vertinimo įrankiai
 
InCites Journals and Highly Cited Data (Clarivate Analytics)
Mokslo produkcijos analizės įrankis, pateikiantis skirtingų mokslo krypčių žurnalų cituojamumo rodiklius, kurie leidžia palyginti ir įvertinti mokslinės produkcijos reikšmingumą.

Web of Science (Clarivate Analytics)
Bibliografinė citavimo informacijos duomenų bazė, kurioje pateikiami pasaulyje pripažintų mokslinių leidinių straipsnių bibliografiniai duomenys, santraukos ir citavimo duomenys.
 
Informacijos tvarkymo įrankiai

Mendeley
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje įskiepį Mendeley‘s Citation Plugin ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.

RefWorks
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje teksto kūrimo įrankį Write-N-Cite ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.

Zotero
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje Zotero įskiepį ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.
 
Atvirieji švietimo ištekliai

courseraopenURL
Nemokami geriausių pasaulio universitetų ir įmonių internetiniai kursai įvairiomis temomis, tarp jų teatrologijos ir meno istorijos studijoms. Suteikia galimybę pradėti, pakeisti arba tobulėti karjeros srityje, naudojantis daugiau nei 5400 kursų, profesinių sertifikatų ir laipsnių, kuriuos teikia pasaulinio lygio universitetai ir įmonės.
 
H-Net: Humanities & Social Sciences OnlineopenURL
Tarptautinis konsorciumas kuria ir koordinuoja tinklus, kurių bendras tikslas – tobulinti mokymą ir mokslinius tyrimus meno, humanitarinių ir socialinių mokslų srityse naudojant naujas turinio valdymo ir komunikacijos technologijas. Sukurta 16 tinklų, skirtų kultūrų studijoms, tarp jų 9 tinklai skirti menui ir meno istorijai. Akademinių knygų leidėjų katalogai, daugialypės terpės medžiaga, diskusijos, pranešimai.
 
MERLOTopenURL
Kolekciją sudaro dešimtys tūkstančių konkrečioms disciplinoms skirtos nuotolinio mokymosi ir pagalbinės medžiagos, tarp jų knygų ir straipsnių įvairiomis meno temomis.
 
OpenLearnopenURL
Nuotoliniai kursai įvairiomis temomis, tarp jų meno istorijos.
 
edXopenURL
Nuotoliniai kursai ir programos įvairiomis temomis, tarp jų meno studijos.

 
Jus konsultuoja

Giedrė Vilėniškytė

Piktogramų reikšmės

Restricted Resource = Prenumeruojama
Some full text available = Visatekstis
openURL = Atviroji prieiga

Resource contains images = Paveikslėliai
Resource contains video = Vaizdinė medžiaga
Resource contains audio = Garsinė medžiaga