Šaltiniai
 
Knygos

Academic Complete (Ebook Central)  Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – transporto priemonių remontas, serviso technolgijos, logistika ir kt.

ASABE (American Society of Agricultural and Biological Engineers) Technical Library  Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – žemės ūkio transportas, inžinerinė ekonomika ir kt. 

eBooks Academic Complete (EBSCOhost)  Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – hidraulika, statistikos pagrindai, inžinerinė ekonomika, termodinamika, transporto logistika, eismo ergonomika, transporto mašinų dinamika ir kt.

eBook Collection (EBSCOhost) tame tarpe Academic Search Complete/ Environmental Complete/ Medline/ MasterFILE Premier  Some full text available Resource contains audio
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – hidraulika, statistikos pagrindai, inžinerinė ekonomika, termodinamika, transporto logistika, eismo ergonomika, transporto mašinų dinamika ir kt.

eBooks on ScienceDirect  Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – elektronika ir automatinis valdymas, hibridiniai ir elektriniai automobiliai, hidraulinės ir pneumatinės sistemos, informacinės technologijos,  inžinerinė ekonomika, inžinerinė grafika, mechatronika, termodinamika, vidaus degimo varikliai ir kt.

InTech openURL Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – aplinkosaugos vadyba, aplinkosaugos technologijos, chemija, fizika, matematika, technologijos, energetikos inžinerija, hidraulika, jėgos energetika, žemės ūkis, ekologijos inžinerija, ekonomika ir kt.

OECD iLibrary  Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – inžinerinė ekonomika, logistika, gamybos technologijos ir kt.

Online Books Page openURL Some full text available
Daugiatemės viso teksto e. knygos. Suteikia prieigą prie daugiau nei 3 mln. laisvos prieigos el. knygų.

Open Science openURL Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – gyvybės mokslai, žemės ūkis, chemija, fizika, inžinerija, technologijos, hidraulika, ekonomika ir kt.

Science Publishing Group (Science PG) openURL Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė.

SpringerLink  Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų inžineriniai brėžiniai, inžinerinė termodinamika, kompiuterinė inžinerija, ekonomikos inžinerija ir logistika, statistika, hibridiniai automobiliai, inžinerinių sistemų valdymas ir kt.

VGTU el. knygos  Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų gamtos, inžineriniai, žemės ūkio mokslai ir kt. Prenumeruojamų knygų sąrašas.
 
Žurnalai, straipsniai

ASABE (American Society of Agricultural and Biological Engineers) Technical Library  Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų žemės ūkio transportas, inžinerinė ekonomika ir kt.

Cambridge Core Daugiatemė duomenų bazė. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.  Restricted Resource Some full text available

Czech Academy of Agricultural Sciences openURL Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų žemės ūkio inžinerija ir technologijos, energetika, aplinkos inžinerija, ekologija, gamtos apsauga, ekologija ir kt.

EBSCO Publishing (eIFL.net duomenų bazių paketas) tame tarpe Academic Search Complete/ Environment Complete/ GreenFILE/ MEDLINE/ Business Source Complete/ Newspaper Source/ MasterFILE Premier/ Education Source  Some full text available Resource contains images Resource contains video Resource contains audio
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų hidraulika, statistikos pagrindai, inžinerinė ekonomika, termodinamika, transporto logistika, eismo ergonomika, transporto mašinų dinamika ir kt.

Emerald Management eJournals Collection  Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų inžinerinė grafika, termodinamika, chemija, fizika ir kt.

JournalTOCs openURL Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų –  mechanikos inžinerija, cheminė inžinerija, hidraulika, fizika, aplinkos inžinerija ir kt.

MDPI openURL Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – žemės ūkis, agroinžinerija, energetika, mechatronika, transporto inžinerija, statybų inžinerija ir kt.

OECD iLibrary Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – inžinerija ir technologijos. Taip pat gyvybės, socialiniai mokslai ir kt.

Open Science openURL Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – gyvybės mokslai, žemės ūkis, energetika, chemija, fizika, aplinkosauga, akvakultūra, inžinerija, technologijos, ekonomika ir kt.

Science and Education Publishing openURL Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – žemės ūkis, aplinkotyros, inžinerija, technologijos, socialiniai, biomedicinos mokslai ir kt.

Science Direct  Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – elektronika ir automatinis valdymas, hibridiniai ir elektriniai automobiliai, hidraulinės ir pneumatinės sistemos, informacinės technologijos,  inžinerinė ekonomika, inžinerinė grafika, mechatronika, termodinamika, vidaus degimo varikliai ir kt.

Science Publishing Group (Science PG) openURL Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – transporto ir statybų inžinerija, energetika ir aplinkosauga, fizika, chemija ir medžiagotyra, energetikos inžinerija, matematika ir statistika, socialiniai mokslai ir kt.

SpringerLink  Some full text available Resource contains images Resource contains video 
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – inžineriniai brėžiniai, inžinerinė termodinamika, kompiuterinė inžinerija, ekonomikos inžinerija ir logistika, statistika, hibridiniai automobiliai, inžinerinių sistemų valdymas ir kt.

SpringerLink Archive  Some full text available Resource contains images Resource contains video 
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – inžineriniai brėžiniai, inžinerinė termodinamika, kompiuterinė inžinerija, ekonomikos inžinerija ir logistika, statistika, hibridiniai automobiliai, inžinerinių sistemų valdymas ir kt.

Springer Open Access Journals openURL Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė.

Taylor&Francis SHH Library and S&T Library Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – hidraulika, mechatronika, elektrotechnika, logistika, termodinamika ir kt.

Wiley Online Library Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – hidraulinė inžinerija, mechanikos inžinerija ir kt.
 
Įvairių rūšių dokumentai
 
VDU mokslo valdymo sistema (VDU CRIS)  openURL Some full text available
Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, studijų baigiamieji darbai.

Lietuvos elektroninė akademinė biblioteka (eLABa)  openURL Some full text available
Lietuvos elektroninėje akademinėje bibliotekoje sutelkta informacija apie bibliotekose saugomus spausdintus ir el. leidinius, mokslininkų publikacijas ir studijų baigiamuosius darbus. 

OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) openURL Some full text available
Atviros prieigos talpyklų registras. Kaupiami įvairių tipų dokumentai, pvz., recenzuojamieji straipsniai, konferencijų pranešimai, knygos, mokymosi kursų medžiaga, garso ir vaizdo įrašai, mokslinių tyrimų duomenys, nepublikuoti darbai (angl. grey literature), dar nerecenzuotos (angl. preprint) arba jau recenzuotos (angl. postprint) publikacijos, ataskaitos, daktaro disertacijos ar magistro darbai, nepublikuoti konferencijų pranešimai ir kt.) Duomenų talpykla tai skaitmeninis archyvas, kuriame kaupiami ir saugomi duomenų rinkiniai ir jų metaduomenys.

The World Bank Open Knowledge Repository (OKR) openURL Some full text available
Pasaulio banko dokumentai, mokslinių tyrimų rezultatai, knygos, periodiniai leidiniai, susiję su skurdo mažinimu, ekonomikos plėtra ir žmonijos vystymusi, žemės ūkio, infrastruktūros, sveikatos, švietimo, klimato kaitos, gamtos išteklių, regioninės integracijos ir kitais klausimais. 
 
Informaciniai leidiniai

Britannica Online openURL Some full text available Resource contains images Resource contains video Resource contains audio
Enciklopedija

Dictionary.com openURL
Skaitmeninis žodynas. Pateikiama daugybė apibrėžimų anglų kalba, rašybos, garso tarimo, sakinių pavyzdžių ir žodžio kilmės.

Eurovoc openURL
Tezauras – tai sistemingas ir struktūruotas žodžių ir žodžių junginių sąrašas, kurio tikslas – kuo vienareikšmiškiau atspindėti dokumentų sistemoje esančių dokumentų konceptualų turinį ir palengvinti atliekamas paieškos užklausas.

Thesaurus.com openURL
Didžiausias (daugiau nei 550 tūkst.) sinonimų ir labiausiai patikimas internetinis tezauras, kurį pateikia dictionary.com
 
Disertacijos ir tezės
 
VDU CRIS openURL Some full text available
VDU Mokslo valdymo sistemos ETD posistemė, kurioje saugomi Universiteto magistro tezės, daktaro disertacijos ir jų santraukos.

DART-Europe E-theses Portal openURL Some full text available
Europos elektroninių tezių ir disertacijų talpykla.

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLBAa) ETD openURL Some full text available
Lietuvos mokslo institucijų mokslinės publikacijos, disertacijos ir studijų baigiamieji darbai. Prieiga prie kai kurių darbų yra ribojama ar galima tik institucijos kompiuterių tinkle.

NDLTD (Networked Digital Library of Theses and Disertations) openURL Some full text available
Tarptautinė el. tezių ir disertacijų duomenų bazė.

OpenDissertations (EBSCO Publishing) openURL Some full text available
EBSCO duomenų bazėje esančios disertacijos įvairiomis temomis.
 
Svetainės

FAOSTAT openURL
Tarptautinė žemės ūkio statistikos duomenų bazė. Jungia daugiau nei 245 šalis.

IHS Engineering 360 openURL
Didžiausias inžinerijos mokslų portalas. Naujienos, standartai, tyrimai ir kiti dokumentai inžinerijos tematika.

Lietuvos Respublikos patentų duomenų bazė openURL
Elektroninėje išradimų duomenų bazėje. Duomenys apie paskelbtas patentų paraiškas ir išduotus patentus bei duomenų ir teisinio statuso pakeitimus.

Lietuvos standartizacijos departamento standartų katalogas Restricted Resource Some full text available
Lietuvos standartų elektroninės versijos.

OECD openURL
Įvairių sričių statistiniai rodikliai. Žemės ūkis, ekologija, aplinkosauga, agroinžinerija, energetiniai ištekliai, transporto inžinerija, ekonominis naudingumas, demografija.

Oficialios statistikos portalas openURL
Įvairūs šalies rodikliai ir statistikos duomenys įvairiomis temomis: aplinkosauga ir energetika, žemės ūkis, žuvininkystė, geografiniai duomenys, mokslas ir technologijos, transportas, finansai ir kt

UNSD (The United Nations Statistics Division) openURL
Įvairių sričių statistiniai rodikliai.  
 
Paieškos sistemos

VDU mokslo valdymo sistema (VDU CRIS) openURL Some full text available
Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, disertacijos, studijų baigiamieji darbai. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.

VDU virtuali biblioteka openURL
Integrali vieno langelio principo paieškos sistema, leidžianti ieškoti Universiteto bibliotekos kataloge, VDU mokslo valdymo sistemoje (VDU CRIS), prenumeruojamose duomenų bazėse, Lietuvos akademinėje bibliotekoje (eLABa) ir pasauliniuose akademiniuose atvirosios prieigos ištekliuose. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa) openURL Some full text available
Lietuvos mokslo institucijų mokslinės publikacijos, disertacijos ir studijų baigiamieji darbai. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.

 BASE (Bielefeld Academic Search Engine) openURL Some full text available Resource contains images Resource contains video Resource contains audio
Viena didžiausių paieškos sistemų, atliekanti paiešką atvirosios prieigos moksliniuose ištekliuose.

CORE openURL
Didžiausia pasaulyje atviros prieigos tyrimų dokumentų kolekcija. 

Directory of Open Access Books (DOAB) openURL Some full text available
Daugiatemės visatekstės e. knygos.

Directory of Open Access Journals (DOAJ) openURL Some full text available  Resource contains images Resource contains video Resource contains audio
Daugiatemė duomenų bazė. Moksliniai straipsniai, konferencijų medžiaga, monografijos.

Google Books openURL Some full text available
E. knygų paieškos sistema.

Google Scholar openURL Some full text available  Resource contains images Resource contains video Resource contains audio
Daugiatemė duomenų bazė. Moksliniai straipsniai, konferencijų medžiaga, monografijos.

ScienceResearch.com openURL Some full text available
E. knygų ir e. žurnalų paieškos sistema.

WorldWideScience.org openURL
Nacionalinės ir tarptautinės mokslinės duomenų bazės ir svetainės.
 
Institucijos, organizacijos

Confederation of European Environmental Engineering Societies (CEEES) openURL
Europos aplinkos inžinerijos draugijų konfederacija.
 
Mokslo rezultatų vertinimo įrankiai

InCites Benchmarking & Analytics (Clarivate Analytics) Restricted Resource
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis.

InCites Journals and Highly Cited Data (Clarivate Analytics) Restricted Resource
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis.

Web of Science (Clarivate Analytics) Restricted Resource
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis.
 
Informacijos tvarkymo įrankiai

Mendelay openURL
Bibliografinių nuorodų tvarkymo įrankis, padedantis rinkti, tvarkyti ir sisteminti sukauptą bibliografinę informaciją bei pilnus publikacijų tekstus, taip pat cituoti ir sudaryti literatūros sąrašus. Programa leidžia dalintis sukaupta informacija su kolegomis, skelbti savo mokslinės veiklos rezultatus, stebėti, komentuoti ir palaikyti bendradarbiavimo ryšius su kitais mokslininkais.

Refworks Restricted Resource
Bibliografinės informacijos tvarkymo įrankis leidžia rinkti bibliografinę informaciją, patogiai ją tvarkyti, dalintis, atlikti paiešką duomenų bazėse ir bibliotekų kataloguose, importuoti informaciją iš duomenų bazių, cituoti ir sudaryti literatūros sąrašus.

Zotero openURL
Bibliografinės informacijos tvarkymo įrankis, leidžiantis rinkti ir kaupti bibliografinę informaciją iš bibliotekų katalogų, duomenų bazių bei internetinių šaltinių, cituoti bei sudaryti naudotos literatūros sąrašą savo moksliniame darbe. Duomenų sinchronizavimo pagalba vartotojas savo sukauptus įrašus gali pasiekti iš bet kurio kompiuterio.
Jus konsultuoja

Ilma Marcinkevičienė

Piktogramų reikšmės

Restricted Resource = Prenumeruojama
Some full text available = Visatekstis
openURL = Atviroji prieiga

Resource contains images = Paveikslėliai
Resource contains video = Vaizdinė medžiaga
Resource contains audio = Garsinė medžiaga