Šaltiniai

 
 

Academic Search Ultimate (EBSCO)Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų − teisė.

EBSCO eBook Academic Collection Restricted Resource  Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų − teisė.

eBooks on ScienceDirect Restricted Resource Some full text available
Leidyklos Elsevier e.knygos. Daugiatemė, tarp jų ir teisė.

eBooks on Cambridge Core Restricted Resource Some full text available
Cambridge University Press ir jų partnerių leidžiamos e.knygos įvairiomis temomis, tarp jų ir teisė.

Directory of Open Access Books (DOAB) Some full text available openURL 
Atvirosios prieigos knygų katalogas, kuriame pateikiamos įvairių mokslo sričių visatekstės elektroninės knygos. Šiame kataloge patalpintos ir Vytauto Didžiojo universiteto knygos.

HeinOnline Restricted Resource Some full text available
E.knygos teisės ir susijusiomis su teise temomis. Knygas galima skaityti online, dalį teksto kopijuoti, atsispausdinti.MasterFILE Premier (EBSCO) Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė. Knygos, nuotraukos, žurnalai, žemėlapiai ir kt. Knygos pateikiamos skyriais PDF formatu, kuriuos galima skaityti online, kopijuoti, išsisaugoti, atsisiųsti el. paštu, informaciją apie dokumentą galima eksportuoti į bibliografinės informacijos tvarkymo programą (RefWorks).

MRU leidyklos elektroninės knygosRestricted Resource  Some full text available 
Daugiatemė, tarp jų teisė. Knygas galima skaityti online. Norint atsisiųsti ir skaityti knygas, reikia užsiregistruoti ir įsidiegti iPublishCentral Reader programą.
Jungtis

Online Books Page Some full text available openURL 
Daugiatemė duomenų bazė, kuri suteikia prieigą prie daugiau nei 2 mln. el. knygų, jų tarpe teisės temomis.

Springer LINK eBooks Restricted Resource Some full text available
Įvairių mokslo sričių leidyklų Springer Verlag ir Kluwer Academic Press  e.knygos, tarp jų teisė.


Academic Search Complete (per EBSCOhost) Restricted Resource Some full text available
Duomenų bazė anglų kalba, kurioje straipsniai, konferencijų medžiaga įvairiomis temomis, tarp jų teisė.

Baltic Journal of Law & Politics Some full text available openURL 
Teisė ir politika. Vytauto Didžiojo universiteto leidžiamas žurnalas.

Bepress Legal Repositor Some full text available openURL 
Teisinių institucijų bei universitetų publikacijos, darbo dokumentai, konferencijų pranešimai.

Central and Eastern European Online Library (CEEOL) Some full text available openURL 
Teisinių institucijų bei universitetų publikacijų Duomenų bazė, suteikianti prieigą prie mokslinių žurnalų ir mokslo darbų rinkinių ir teisės tema: publikacijos, darbo dokumentai, konferencijų pranešimai.

Emerald Management eJournals Collection Restricted Resource Some full text available
Duomenų bazė, kurioje straipsniai verslo, vadybos, teisės, informacijos ir komunikacijos temomis.

Foreign & International Law Resources Database (HeinOnline) Restricted Resource Some full text available
Metraščiai ir žurnalai, JAV teisės apžvalgos, tarptautinių tribunolų ir teismų sprendimai, Europos Bendrijos Teisingumo Teismo ir kt. dokumentai.

Jurisprudencija Some full text available openURL 
Teisė. Mykolo Romerio universiteto leidžiamas leidinys.

​New journal of European criminal law Some full text available openURL 
Teisės srities elektroninis žurnalas.

OpenDOAR Some full text available openURL   
Knygų, straipsnių, magistro darbų, disertacijų ir kitų šaltinių duomenų bazių registras.

SAGE Journals Online Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų − medicinos teisė, kriminologija. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.

Teismai.LT
Nacionalinės teismų administracijos leidžiamas žurnalas.

Taylor & Francis Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų − teisė, kriminologija. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas. Suteikiama prieiga prie straipsnių nuo 1997 metų.

Teisė Some full text available openURL 
Teisė. Vilniaus universiteto leidžiamas leidinys

Teisės apžvalga = Law Review Some full text available openURL 
Vytauto Didžiojo universiteto leidžiamas žurnalas.

Teisės problemos Some full text available openURL 
Teisė. Teisės insituto leidžiamas žurnalas.

VDU CRIS Some full text available openURL 
VDU Mokslo valdymo sistemos ETD posistemė, kurioje saugomi Universiteto magistratūros baigiamieji darbai, daktaro disertacijos ir jų santraukos.

 eLABa openURL  Some full text available
Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka, kurioje kaupiami ir viešai prieigai teikiami mokslo ir studijų dokumentai ir / arba jų metaduomenys. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.

Europeana     
Skaitmeninė biblioteka, teikianti prieigą prie knygų, laikraščių, filmų ištraukų, žemėlapių, nuotraukų ir kitų dokumentų iš Europos valstybių nacionalinių bibliotekų, archyvų, muziejų.

Lituanistika   
Tarptautinė mokslinė bibliografinių įrašų, santraukų ir visateksčių dokumentų bazė, kurioje kaupiama informacija apie pasaulyje vykdomus lituanistikos tyrimus, kurių objektas Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis.

Britannica Online Some full text available openURL Resource contains video Resource contains images 
Enciklopedija

IATE (Interactive Terminology for Europe) Some full text available openURL   
Teisinių terminų duomenų bazė visomis Europos Sąjungos kalbomis, kurioje galima rasti dominantį terminą kita kalba ir šio termino kilmę (šaltinius, kuriuose jie yra naudojami).

Visuotinė lietuvių enciklopedija Some full text available openURL 
Mokslinis informacinis leidinys, Lietuvos visuomenei pateikiantis susistemintą informaciją apie pasaulį ir Lietuvą.

VDU CRIS Some full text available openURL 
VDU Mokslo valdymo sistemos ETD posistemė, kurioje saugomi Universiteto magistratūros baigiamieji darbai, daktaro disertacijos ir jų santraukos.

DART-Europe Some full text available openURL 
Elektroninių tezių registras, pateikiantis prieigą prie daugiau nei 200 000 tezių ir disertacijų iš daugiau nei 300 įvairių Europos universitetų. Įvairių mokslo sričių, tarp jų teisė.

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa) Some full text available openURL 
Lietuvos mokslo institucijų mokslinės publikacijos ir studijų baigiamieji darbai

NDLTD-The networked digital library of theses and dissertations Some full text available openURL
Elektroninių magistro darbų ir disertacijų duomenų bazė. Joje yra daugiau nei milijonas baigiamųjų darbų ir disertacijų įrašų.

OpenDissertations (EBSCO Publishing) Some full text available openURL
Nuolat pildoma atvirosios prieigos disertacijų duomenų bazė, kurioje pateikiamos disertacijos nuo XX a. pradžios iki šių dienų.

OpenDOAR Some full text available openURL
Knygų, straipsnių, magistro darbų, disertacijų ir kitų šaltinių duomenų bazių registras.

Europos Sajungos teisės aktų duomenų bazė Some full text available openURL
Svetainė turinti Europos Sąjungos steigimo ir veikimo sutartis, ES reglamentus, direktyvas ir sprendimus, naujausius teisinius dokumentus, ES teisės aktų santraukas.

EUR-Lex Some full text available openURL
Portale suteikiama prieiga prie ES teisės, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos ir kitų viešų ES dokumentų.

Infolaw Some full text available openURL
Didžiosios Britanijos interneto svetainių teisės temomis elektroninė biblioteka.

INFOLEX. Praktika Restricted Resource Some full text available
Teisės portalas. Nacionalinių teismų praktika. Prieiga su slaptažodžiu, teirautis bibliotekininko.

INFOLEX.Teisės aktai Restricted Resource Some full text available
Teisės portalas. LR institucijų priimtų teisės aktų tekstai. Prieiga su slaptažodžiu, teirautis bibliotekininko.

Lietuvos Respublikos Seimo svetainė Some full text available openURL Resource contains images  Resource contains video Resource contains audio
Seime įregistruotų teisės aktų projektų, valstybės ir savivaldybės institucijų teisės aktų projektų, ES teisės aktų, 1918−1940 m. teisės aktų paieška.

Lietuvos teisės aktų registras Some full text available openURL
Įstatymų ir kitų teisės aktų registras.

Mano vyriausybė Some full text available openURL
Portalas „Mano vyriausybė“ – tai Vyriausybės interneto vartai, leidžiantys paprastai ir greitai surasti reikiamą informaciją apie ministrų kabineto veiklą. Piliečiams suteikta galimybė susipažinti su jiems aktualiais Vyriausybės rengiamais ir jau priimtais sprendimais, įsitraukti į jiems rūpimų sprendimų priėmimą.


VDU CRIS  Some full text available openURL
VDU mokslo valdymo sistemoje – Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, studijų baigiamieji darbai. Dalis darbų turi embargo laikotarpį. 

VDU virtuali biblioteka Some full text available openURL
Integrali vieno langelio principo paieškos sistema, leidžianti ieškoti VDU bibliotekos kataloge, VDU mokslo valdymo sistemoje (VDU CRIS), prenumeruojamose duomenų bazėse, Lietuvos akademinėje bibliotekoje (eLABa) ir pasauliniuose akademiniuose atviros prieigos ištekliuose.

VDU bibliotekos katalogas Some full text available openURL 
Knygos, periodiniai leidiniai, žemėlapiai, rankraščiai, natos, garso ir vaizdo įrašai, reti ir seni, e. dokumentai ir kt.


VDU bibliotekos Studijų literatūros katalogas Some full text available openURL 
Informacijos ištekliai, rekomenduojami studijų dalykams. Paiešką galima atlikti pagal temą, dalyko pavadinimą ir kodą.


eLABa Some full text available openURL
Lietuvos e. akademinėje bibliotekoje – akademinių institucijų mokslo/meno publikacijos, studijų baigiamieji darbai.


BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Some full text available openURL Resource contains images Resource contains video Resource contains audio
Viena didžiausių paieškos sistemų, leidžianti atlikti paiešką atvirosios prieigos moksliniuose ištekliuose. Tarp temų – teisė.

Core-Paieškos sistema Some full text available openURL
Sistema atliekanti atvirosios prieigos informacijos šaltinių paiešką.

Google books Some full text available openURL
Elektroninių knygų paieškos sistema

Google Scholar Some full text available openURL 
Paieškos sistema, leidžianti ieškoti informacijos recenzuojamose žurnaluose, disertacijose, magistro darbuose, techniniuose pranešimuose, universitetų tinklalapiuose ir knygose. 

Lietuvos notarų rūmai
Notarų rūmai Lietuvoje yra Lietuvos notarų savivaldos, jų veiklos priežiūros organizacija. Leidžia profesinį teisės žurnalą „Notariatas“ apie notarus bei notariatą.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Lietuvos Vyriausybės pagrindinė institucija (teisingumo ministerija), atsakinga už Lietuvos Respublikos įstatymų ir LRV nutarimų rengimą, kitų teisės aktų projektus, padedanti kartu su kitomis valstybės ir visuomeninėmis institucijomis rengti Lietuvos Respublikos įstatymų, LRV nutarimų ir kitų teisės aktų projektus.

Lietuvos teismai
Lietuvos teismai pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją yra vienintelė institucija, vykdanti teisingumą šalyje. Teisėjai ir teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi ir vadovaujasi tik įstatymu.

Lietuvos teisininkų draugija
Lietuvos teisininkų draugija – Lietuvos asociacija, vienijanti teisės mokslininkus ir praktikus.

Lietuvos žmogaus teisių asociacija 
Informacinis tinklalapis žmogaus teisių tema.

InCites Benchmarking & Analytics (Clarivate Analytics) Restricted Resource
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis.

InCites Journals and Highly Cited Data (Clarivate Analytics) Restricted Resource
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis

Web of Science (Clarivate Analytics) Restricted Resource Some full text available
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis.

Mendeley  openURL
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje įskiepį Mendeley‘s Citation Plugin ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.

Refworks  Restricted Resource
Bibliografinės  informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje teksto kūrimo įrankį Write-N-Cite ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.

Zotero  openURL
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje Zotero įskiepį ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.

International Bibliographic Database on Higher Education (HEDBIB) openURL
Tarptautinė aukštojo mokslo bibliografinė duomenų bazė.

Coursera openURL
Universitetų ir institucijų nuotoliniai mokymai įvairiomis temomis, tarp jų teisė. Parengta daugiau negu 5800 mokymų, suteikiami profesiniai sertifikatai ir laipsniai. E. knygos, statistika, atvejų analizė, seminarai ir kt.
 
edX openURL
 Kursai skirti ir tiems, kurie dar tik pradeda mokytis elektroniniu būdu, ir ieško strategijų, kaip sėkmingai mokytis internetu, ir pažengusiems specialistams. Kursai organizuojami įvairiomis temomis, taip pat teisėtvarkos tema.

OpenStax openURL
 Minesotos ir Purdue universitetų atvirosios prieigos vadovėliai, kuriuos galima laisvai naudoti, atsisiųsti nemokamai.


OpenLearn  openURL
Atvirojo universiteto nemokami kursai, sugrupuoti pagal šias temas: sveikata, psichologija, švietimas, tame tarpe teisė.MOOCs (Massive Open Online Course) openURL
Nuotoliniai kursai įvairiomis mokslo sričių temomis, tame tarpe - filosofija, psichologija, teisė ir kt.Pressbooks Directory openURL
Nemokamas katalogas, kuriame galima ieškoti atviros prieigos prie knygų. Įvairių mokslo sričių knygos ir vadovėliai, tame tarpe - politikos, istorijos teisės ir kt.Stanford openURL
Stanfordo universiteto nemokami nuotoliniai kursai, suteikiantis galimybę studijuoti naujų dalykų, tarp jų – gamtos mokslai, medicina, inžinerija, teisė ir kt.


Jus konsultuoja

Vilija Juodikienė

Piktogramų reikšmės

Restricted Resource = Prenumeruojama
Some full text available = Visatekstis
openURL = Atviroji prieiga

Resource contains images = Paveikslėliai
Resource contains video = Vaizdinė medžiaga
Resource contains audio = Garsinė medžiaga