Šaltiniai
 
Knygos

De Gruyter leidyklos elektroninės knygos Some full text available Restricted Resource
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – politikos mokslai, regioninė politika. Knygų sąrašas.

Ebook Central (Academic Complete) Some full text available Restricted Resource
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – kultūrų studijos, regioninės studijos, antropologija, Skandinavijos šalių kalbos, Baltijos šalių studijos.

eBooks on ScienceDirect Some full text available Restricted Resource
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – kultūrų studijos, regioninės studijos, antropologija.

EBSCO eBook Academic Collection Some full text available Restricted Resource
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – istorija, kultūrų studijos, regioninės studijos, politika.

VGTU leidyklos e. knygos Some full text available Restricted Resource
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – kultūros studijos. Prenumeruojamų knygų sąrašas.
 
Žurnalai, straipsniai

Academic Search Ultimate (EBSCO) Some full text available Restricted Resource
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – kultūrų studijos, regioninės studijos.

Cambridge Core Some full text available Restricted Resource
Humanitariniai, socialiniai mokslai, tarp temų – kultūrų studijos, regioninės studijos, istorija, antropologija. Prenumeruojamos Humanities and Social Sciences kolekcijos žurnalų sąrašas.

Central and Eastern European Online Library (CEEOL) Some full text available openURL
Duomenų bazėje - prieiga prie mokslo žurnalų ir mokslo darbų rinkinių įvairiomis temomis, tarp jų – regioninės, kalbų studijos, istorija, politika. Reikalinga registracija. Dalis šaltinių – visateksčiai.

Darnioji daugiakalbystė Some full text available openURL
Nagrinėjamos kalbų politikos, daugiakalbės kompetencijos tobulinimo, tarpkultūrinio dialogo plėtotės problemos, į daugiakalbystės reiškinį žvelgiama iš įvairių mokslo krypčių bei šakų perspektyvų, įskaitant svetimų kalbų mokymo, sociolingvistikos ir kt.

Folklore: Electronic Journal of Folklore 
Įvairių šalių folkloro ir lyginamieji mitologiniai tyrimai, kultūrinės antropologijos ir susijusių sričių tyrimai.

International Journal of Area Studies / Regioninės studijos Some full text available openURL
Regioninėms studijos iš humanitarinių ir socialinių mokslų perspektyvos. Vienas jo numeris per metus buvo skirtas konkrečiam regionui (Artimiesiems Rytams, Pietų Azijai, Rytų Azijai, Užsachario Afrikai ir Šiaurės Europai), o kitas formuotas transregioniniu principu. Žurnalas leistas 2006–2017 m.

JSTOR Some full text available Restricted Resource
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – kultūrų, regioninės studijos, Skandinavijos ir Baltijos šalių studijos, politika, migracija. Prenumeruojamos kolekcijos „Arts & Sciences I, II, III, IV“. Žurnalų sąrašai.

MasterFILE Premier (EBSCO) Some full text available Restricted Resource
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – kultūrų studijos, Skandinavijos šalių studijos, socialinė antropologija, politika, migracija.

Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos Some full text available openURL
Pasaulio lietuvybės, lietuvių migracijos ir emigracijos problemų bei su tuo susijusios politikos analizė, išeivijos istorijos ir kultūros tyrinėjimai, populiarinimas ir sklaida.

Oxford Journals Collection Some full text available Restricted Resource
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – istorija, kultūra. Prenumeruojamų 280 žurnalų sąrašas.

SAGE Journals Online Some full text available Restricted Resource
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – kultūrų studijos, etninės studijos, kalba, politika, regioninės studijos. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.

ScienceDirect Some full text available Restricted Resource openURL
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – kultūrų, regioninės studijos, kalba, politikos mokslai, istorija. Dalis šaltinių – atvirosios prieigos.

Springer Journals
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – kalbų ir kultūrų, regioninės studijos ir kt. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.

SpringerLink Archive Some full text available Restricted Resource
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – kultūrų studijos, Skandinavijos šalių kalbos, istorija, politika, migracija. Prenumeruojamų žurnalų archyvas.

Taylor & Francis Some full text available Restricted Resource openURL
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – kalbų ir kultūrų, regioninės studijos, politika, daugiakalbystė, kalbos mokymasis. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas. Dalis šaltinių – atvirosios prieigos.

Wiley Online Library Some full text available Restricted Resource openURL
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – kalbų ir kultūrų studijos, istorija, politika. Dalis šaltinių – atvirosios prieigos. Prenumeruojamos Full Collection žurnalų sąrašas.
 
Informaciniai leidiniai

Danish Online Dictionary 
Danų kalbos interaktyvus žodynas

Islandic-English Dictionary openURL
Senosios norvegų-islandų prozos tekstų žodynas.

Nordic Dictionaries openURL
Internetiniai žodynai daugeliu Šiaurės šalių kalbų.

Norvegian Online Dictionary
Norvegų kalbos interaktyvus žodynas.

Swedish Online Dictionary
Švedų kalbos interaktyvus žodynas.
 
Disertacijos ir tezės

VDU CRIS Some full text available openURL
VDU Mokslo valdymo sistemos ETD posistemėje – Universiteto bendruomenės mokslinės publikacijos ir magistro tezės bei daktaro disertacijos.

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa) ETD Some full text available openURL
Lietuvos mokslo institucijų mokslinės publikacijos, disertacijos ir studijų baigiamieji darbai.

DART-Europe E-theses Portal Some full text available openURL
Europos e. tezių ir disertacijų duomenų bazė, kurioje – per 800 000 darbų iš 619 universitetų, esančių 28 Europos šalyse. Tarp temų – daugiakalbystė, regioninės, kultūrų studijos.

NDLTD (Networked Digital Library of Theses and Disertations) Some full text available openURL
Tarptautinė e. tezių ir disertacijų duomenų bazė. Tarp temų – regioninės, kultūrų studijos, daugiakalbystė.

Open Access Theses and Dissertations Some full text available openURL
Tarptautinė e. tezių ir disertacijų duomenų bazė. Tarp temų – regioninės, kultūrų studijos, daugiakalbystė.

Open Dissertations (EBSCO Publishing) Some full text available openURL
Duomenų bazė, kurioje pateikiamos disertacijos nuo XX a. pradžios iki šių dienų.
 
Įvairių rūšių dokumentai

VDU mokslo valdymo sistema (VDU CRIS) Some full text available openURL
Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, disertacijos, studijų baigiamieji darbai. Dalis išteklių turi embargo laikotarpį.

Lituanistika Some full text available openURL
Tarptautinė mokslinė bibliografinių įrašų, santraukų ir visateksčių dokumentų bazė, apimanti humanitarinių bei socialinių mokslų tyrimus, kurių objektas yra Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis. Tarp temų – istorija, politikos mokslai, kultūros studijos, regioninės studijos, politika.

Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR) Some full text available openURL
Institucinių talpyklų registras, tarp temų – regioninės, kultūros studijos, politika, migracija. Prieigą gali riboti talpyklos nuostatos, pvz., prieinama intranete.

SwePub 
Švedijos universitetų publikacijos: knygos, jų dalys, straipsniai, apžvalgos, konferecijų pranešimai, disertacijos ir kt. Dalis išteklių – pilnateksčiai.
 
Svetainės

Baltnexus Some full text available openURL
Tarptautinis lituanistikos ir baltistikos mokslininkų tinklas, kurio tikslas ­– suintensyvinti pasaulio lituanistų ir baltistų mokslinę komunikaciją ir bendradarbiavimą. Svetainėje yra prieigų prie publikacijų ir žurnalų. Taip pat šioje svetainėje skelbiama informacija apie projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ veiklas (edukacinius renginius, kursus, mokyklas, konferencijas, seminarus ir kt.).

H-Skand
Skandinavijos šalių istorijos ir kultūros tyrimai, diskusijos įvairiomis mokslo ir mokymo temomis, susijusiomis su skandinavų kalbomis.
 
Paieškos sistemos

VDU CRIS
VDU mokslo valdymo sistema, kurioje kaupiami Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, studijų baigiamieji darbai.


VDU virtuali biblioteka
Integrali vieno langelio principo paieškos sistema, leidžianti ieškoti VDU bibliotekos kataloge, VDU mokslo valdymo sistemoje (VDU CRIS), prenumeruojamose duomenų bazėse, Lietuvos akademinėje bibliotekoje (eLABa) ir pasauliniuose akademiniuose atvirosios prieigos ištekliuose.

VDU bibliotekos katalogas
Knygos, periodiniai leidiniai, žemėlapiai, rankraščiai, natos, garso ir vaizdo įrašai, reti ir seni, e. dokumentai ir kt.

VDU bibliotekos Studijų literatūros katalogas 
Informacijos ištekliai, rekomenduojami studijų dalykams. Paiešką galima atlikti pagal temą, dalyko pavadinimą ir kodą.

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Some full text available openURL Resource contains images Resource contains video Resource contains audio
Viena didžiausių paieškos sistemų, atliekanti paiešką atvirosios prieigos moksliniuose ištekliuose. Tarp temų – regioninės studijos, Skandinavijos šalių kultūros studijos, Baltijos šalių studijos, daugiakalbystė, kalbų studijos, politikos mokslai.

Directory of Open Access Books (DOAB) Some full text available openURL
Įvairių mokslo sričių e. ištekliai, tarp temų – daugiakalbystė, kultūros studijos, antropologija, politika, migracija. Jame yra ir Vytauto Didžiojo universiteto knygų.

Directory of Open Access Journals (DOAJ) Some full text available openURL
Daugiatemis mokslinių žurnalų katalogas, tarp temų – regioninės, kultūrų studijos, antropologija, Baltijos šalių kalbos.

EuroDocs openURL
Nuorodos į Europos politinės, ekonominės, socialinės ir kultūros istorijos dokumentus.

FreeFullPDF Some full text available openURL
Mokslinių išteklių paieškos sistema. Tarp temų – regioninės studijos, Skandinavijos ir Baltijos šalių studijos, politika.

Google Scholar Some full text available openURL
Paieškos sistema, leidžianti ieškoti informacijos recenzuojamose žurnaluose, disertacijose, magistrų darbuose, techniniuose pranešimuose, universitetų tinklalapiuose ir knygose. Prie rastų straipsnių pateikiama informacija apie publikacijos autorių citatų skaičių.

The World Bank Open Knowledge Repository Some full text available openURL
Talpykloje – e. ištekliai: straipsniai, knygos, ataskaitos, studijos ir kt. Tarp temų – kultūros studijos.
 
Institucijos, organizacijos

Council of the Baltic Sea States openURL
Baltijos jūros valstybių taryba yra politinis regioninio tarpvyriausybinio bendradarbiavimo forumas. Tarybos nariai – vienuolika Baltijos jūros regiono valstybių ir Europos Komisijos: Danija, Estija, Suomija, Vokietija, Islandija, Latvija, Lietuva, Norvegija, Lenkija, Rusija, Švedija ir Europos Sąjungos atstovas.

EUNIC (European Union National Institutes for Culture) openURL
Europos nacionalinių kultūros institutų tinklas, turintis 36 narius iš visų 28 ES valstybių narių ir biurų daugiau nei 150 šalių. EUNIC nariai dirba menų, kalbų, jaunimo, švietimo, mokslo, visuomenės, kultūrų dialogo ir plėtros srityse.

European Institute for Comparative Cultural Research openURL
„ERICarts“ institutai yra nepriklausoma organizacija, vykdanti lyginamuosius kultūros tyrimus ir kultūros politikos stebėseną. Bendradarbiaujama su ekspertais iš daugiau nei 40 Europos šalių.

Skandinavijos studijų pažangos draugija (SASS)
Akademinė asociacija, vienijanti viso pasaulio mokslininkus, institucijas ir pavienius asmenis, kurie domisi Šiaurės regionų istorija, kalba ir kultūra.
 
Mokslo rezultatų vertinimo įrankiai

InCites Benchmarking & Analytics (Clarivate Analytics) Restricted Resource
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis

InCites Journals and Highly Cited Data (Clarivate Analytics) Restricted Resource
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis

Web of Science (Clarivate Analytics) Restricted Resource
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis
 
Informacijos tvarkymo įrankiai

RefWorks Restricted Resource
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti „MS Word“ programoje teksto kūrimo įrankį „Write-N-Cite“ ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.

Mendeley openURL
Nemokama bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros šaltinių sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti programoje „MS Word“ įskiepį „Mendeleyʼs Citation Plugin“ ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.

Zotero openURL
Nemokama bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros šaltinių sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti programoje „MS Word“ įskiepį „Zotero“ ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros šaltinių sąrašą.
 
Jus konsultuoja

Audronė Vaitiekaitė

Piktogramų reikšmės

Restricted Resource = Prenumeruojama
Some full text available = Visatekstis
openURL = Atviroji prieiga

Resource contains images = Paveikslėliai
Resource contains video = Vaizdinė medžiaga
Resource contains audio = Garsinė medžiaga