Šaltiniai
Knygos Paieškos sistemos
Žurnalai, straipsniai Institucijos, organizacijos
Įvairių rūšių dokumentai Mokslo rezultatų vertinimo įrankiai
Informaciniai leidiniai Informacijos tvarkymo įrankiai
Disertacijos ir tezės Kiti šaltiniai
Svetainės Atvirieji švietimo ištekliai
 
Knygos
  
EBSCO eBook Academic Collection Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų −  psichologija, edukologija, specialioji pedagogika.

Ebook Central (Academic Complete) Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų −  psichologija, specialioji pedagogika, edukologija.

De Gruyter leidyklos elektroninės knygos  Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų psichologija, visuomenės studijos, edukologija ir specialioji pedagogika.

 Health Source – Consumer Edition (EBSCO) Restricted Resource Some full text available
El. knygos temomis: sveikatos apsauga, medicina, vaikų priežiūra, specialioji pedagogika.

Science Direct eBooks  Restricted Resource Some full text available
Elektroninių knygų duomenų bazė. Daugiatemė, tarp jų psichologija, mokymas, specialioji pedagogika.

Taylor & Francis  Restricted Resource  Some full text available
Daugiatemė, tarp temų − sociologija, slauga, socialinis darbas, specialioji pedagogika. 

Springer eBooks Collections (Education Collection) Restricted Resource Some full text available
El. knygos temomis: švietimas, švietimo politika, ugdymo filosofija.

Vitae Litera elektroninės knygos  Some full text available
Elektroninės knygos: vadovėliai bei monografijos lietuvių kalba. Prenumeruojamų elektroninių knygų sąrašas

 
Education Research Global Observatory Some full text available openURL
Atviros prieigos edukologijos visateksčiai žurnalai.

Hindawi Some full text available openURL
Medicinos, biologijos, fizinių, socialinių mokslų, edukologijos atvirosios prieigos žurnalai.

MEDline (per EBSCOhost Restricted Resource Some full text available
Moksliniai žurnalai medicinos, sveikatos apsaugos temomis, tarp temų − socialinis darbas, specialioji pedagogika.

Oxford Journals  Restricted Resource Some full text available
 Duomenų bazę sudaro virš 280 pavadinimų daugelio tarptautinių mokslinių draugijų el. žurnalai gamtos, medicinos, psichologijos, socialinių mokslų temomis. 

SAGE Journals Online Restricted Resource Some full text available
Duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite straipsnius įvairiomis temomis, tarp temų – specialioji pedagogika.

Science Direct  Restricted Resource Some full text available
Leidyklos Elsevier duomenų bazė fizinių, socialinių, humanitarinių ir kt. mokslų temomis, tarp temų specialioji pedagogika.  Prenumeruojami žurnalai Freedom Collection .

Specialusis ugdymas /Special education Some full text available openURL
Tai tarptautinis leidinys, skirtas papildyti žmonių su negalia ugdymo ir socialinio dalyvavimo mokslinius bei praktinius išteklius.
 

Taylor & Francis  Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė.  Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.

Viltis Some full text available openURL
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos “Viltis” ketvirtinis žurnalas.
 
 
VDU CRIS  Some full text available openURL
Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, studijų baigiamieji darbai.

 eLABa openURL  Some full text available
Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka, kurioje kaupiami ir viešai prieigai teikiami mokslo ir studijų dokumentai ir / arba jų metaduomenys. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.
Lituanistika   openURL  Some full text available
Tarptautinė mokslinė bibliografinių įrašų, santraukų ir visateksčių dokumentų bazė, kurioje kaupiama informacija apie pasaulyje vykdomus lituanistikos tyrimus, kurių objektas Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis. Mokslo šakos: filosofija, menotyra, edukologija, istorija ir kt.
 
Britannica Online   openURL  Some full text available Resource contains images
Britannica enciklopedijos skaitmeninė versija.
HASSET  openURL  Some full text available
Humanitarinių ir socialinių mokslų elektroninis žodynas.

International Monetary Fund eLibrary  openURL  Some full text available
Tarptautinio valiutos fondo elektroninė biblioteka, kurioje rasite elektronines knygas, straipsnius, analitinius dokumentus ir ataskaitas, statistinius duomenis ekonomikos, pedagogikos ir kitomis socialinių mokslų temomis.

yourDictionary.com  openURL  Some full text available
Specializuotų elektroninių žodynų rinkinys.


Tarptautinių žodžių žodynas. openURL  Some full text available
   
VDU CRIS  Some full text available openURL
VDU Mokslo valdymo sistemos ETD posistemė, kurioje saugomi Universiteto magistratūros baigiamieji darbai, daktaro disertacijos ir jų santraukos.


eLABa    openURL
Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka, kurioje rasite Lietuvos aukštųjų mokyklų bibliotekų katalogų išteklius, mokslininkų publikacijas, elektronines tezes ir disertacijas.  


DART  Some full text available openURL
Europe, Elektroninių tezių registras, pateikiantis prieigą prie daugiau nei 200 000 visateksčių tezių ir disertacijų iš daugiau nei 300 įvairių Europos universitetų. Visatekstė, laisva.  
Lietuvos laikraščiai internete  Some full text available openURL
Visi Lietuvos laikraščiai vienoje vietoje.

UNICEF Publications on Education Some full text available openURL Resource contains images
Publikacijos ir straipsniai apie UNICEF veiklą, vaikų ugdymą.
 

VDU CRIS  Some full text available openURL
VDU mokslo valdymo sistemoje – Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, studijų baigiamieji darbai. Dalis darbų turi embargo laikotarpį. 

VDU virtuali biblioteka Some full text available openURL
Integrali vieno langelio principo paieškos sistema, leidžianti ieškoti VDU bibliotekos kataloge, VDU mokslo valdymo sistemoje (VDU CRIS), prenumeruojamose duomenų bazėse, Lietuvos akademinėje bibliotekoje (eLABa) ir pasauliniuose akademiniuose atviros prieigos ištekliuose.

VDU bibliotekos katalogas Some full text available openURL 
Knygos, periodiniai leidiniai, žemėlapiai, rankraščiai, natos, garso ir vaizdo įrašai, reti ir seni, e. dokumentai ir kt.


VDU bibliotekos Studijų literatūros katalogas Some full text available openURL 
Informacijos ištekliai, rekomenduojami studijų dalykams. Paiešką galima atlikti pagal temą, dalyko pavadinimą ir kodą.


eLABa Some full text available openURL
Lietuvos e. akademinėje bibliotekoje – akademinių institucijų mokslo/meno publikacijos, studijų baigiamieji darbai.


Academic Index  openURL
Mokslinės informacijos paieškos sistema.


BASE  openURL
Viena didžiausių paieškos sistemų, atliekanti paiešką atvirosios prieigos moksliniuose ištekliuose.

Google Scholar  Some full text available openURL Resource contains images
Paieškos sistema, leidžianti ieškoti informacijos recenzuojamose žurnaluose, disertacijose, magistro darbuose, techniniuose pranešimuose, universitetų tinklalapiuose ir knygose. Tarp temų – socialiniai mokslai, specialioji pedagogika.

   

Asociacija „Kitoks vaikas“Some full text available openURL
Autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų tėvus vienijanti asociacija. 

Kauno „Arkos“ bendruomenė. Some full text available openURL
Tai dienos užimtumo ir darbo centras, kur žmogus su negalia per bendrystę su draugu atranda jam labiausiai patinkantį užimtumą ir darbą.

Lietuvos aklųjų biblioteka.Some full text available openURL
Bibliotekos paskirtis – tenkinti asmenų, negalinčių skaityti įprasto spausdinto teksto, kultūrinius ir informacinius poreikius.

Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“Some full text available openURL
Tai yra pelno nesiekianti visuomeninė organizacija, vienijanti šeimas, auginančias vaikus su autizmo spektro ir kitais raidos sutrikimais, suaugusius asmenis, turinčius autizmo spektro sutrikimų (ASS), ir kitus fizinius bei juridinius asmenis - specialistus, paslaugų tiekėjus, dirbančius autizmo srityje.  

Lietuvos logopedų asociacija. Some full text available openURL
Jos tikslas sutelkti Lietuvos švietimo, sveikatos priežiūros institucijose dirbančius ir privačią praktiką vykdančius logopedus, atstovaujant jų profesinius interesus, plėtojant logopedijos mokslo žinias ir skatinant logopedo profesijos raidą Lietuvoje.
 
Lietuvos Respublikos specialiųjų pedagogų asociacija Some full text available openURL
Savanoriška visuomeninė organizacija, telkianti specialiuosius pedagogus, sprendžianti teoriniu – praktiniu požiūriu svarbias specialiosios pedagogikos problemas.

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras Some full text available openURL 
 
Švietimo pagalbos įstaiga, kuri įvertina asmens mokymosi sunkumus, brandumą mokyklai, teikia psichologinę, socialinę pedagoginę pagalbą vaikui, teikia informacinę pagalbą tėvams, teikia metodinę kvalifikacinę pagalbą pedagogams.
 

Švietimo portalas Some full text available openURL
Jo funkcijos yra rinkti ir teikti informaciją apie švietimo renginius, skaitmeninius leidinius ir aktualius dokumentus skelbti bendrąsias ugdymo programas, informaciją apie vadovėlius, metodinę ir kitą medžiagą.

Žmonių su Dauno sindromu ir jų globėjų asociacija.  Some full text available  openURL
Jos siekis visapusiška žmonių su Dauno sindromu integracija į visuomenę, orus ir pilnavertis gyvenimas.
InCites Benchmarking & Analytics (Clarivate Analytics) Restricted Resource
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis.

InCites Journals and Highly Cited Data (Clarivate Analytics) Restricted Resource
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis

Web of Science (Clarivate Analytics) Restricted Resource Some full text available
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis.

Mendeley  openURL
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje įskiepį Mendeley‘s Citation Plugin ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.

Refworks  Restricted Resource
Bibliografinės  informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje teksto kūrimo įrankį Write-N-Cite ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.

Zotero  openURL
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje Zotero įskiepį ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.

 
EndNote Restricted Resource
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa.


ICPSR Some full text available openURL
Duomenų rinkiniai politikos mokslų, ekonomikos, sociologijos, pedagogikos, psichologijos ir kitomis temomis.

Open Access Government Some full text available openURL
Atviros prieigos išteklius įvairia tematika, jų tarpe švietimas.

Teacher Reference Center (EBSCO Publishing) Some full text available openURL
Bibliografinė duomenų bazė edukologijos tema.
 
Jus konsultuoja

Modesta Meškauskiėnė

Piktogramų reikšmės

Restricted Resource = Prenumeruojama
Some full text available = Visatekstis
openURL = Atviroji prieiga

Resource contains images = Paveikslėliai
Resource contains video = Vaizdinė medžiaga
Resource contains audio = Garsinė medžiaga