Šaltiniai
 
Knygos

Academic Complete (Ebook Central)  
Daugiatemė duomenų bazė, tarp – temų vandentiekio ir nuotekų sistemos, aplinkosauga, hidroenergetika, statybinės konstrukcijos ir kt.

eBooks Academic Complete (EBSCOhost)  
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – geotechnika, vandens mokslas ir technologijos, hidrotechnikos statiniai, drenažo technologijos, nuotekų valymas ir vandens ekosistemos, statybos reglamentai, vandens ūkio statybos procesai ir kt.

eBook Collection (EBSCOhost) tame tarpe Academic Search Complete/ Environmental Complete/ Medline/ MasterFILE Premier   
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temųv geotechnika, vandens mokslas ir technologijos, hidrotechnikos statiniai, drenažo technologijos, nuotekų valymas ir vandens ekosistemos, statybos reglamentai, vandens ūkio statybos procesai ir kt.

eBooks on ScienceDirect  
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – aplinkosaugos statiniai, hidrotechniniai statiniai, urbanistinė hidrologija, statinių informacinis modeliavimas (BIM), hidroenergetika, vidaus vandenų kelių inžinerija, vandens telkinių atnaujinimas ir kt.

InTech openURL Some full text available 
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – aplinkosaugos vadyba, aplinkos tvarumas, aplinkosaugos technologijos, ekologijos inžinerija, akvakultūra, chemija, fizika ir kt.

OECD iLibrary  
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų hidrotechniniai statiniai, vandens keliai, aplinkosauga, vandens ekosistemos ir kt.

Online Books Page  openURL Some full text available 
Daugiatemės viso teksto e. knygos. Suteikia prieigą prie daugiau nei 3 mln. laisvos prieigos el. knygų

Open Science openURL Some full text available 
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – gyvybės mokslai, žemės ūkis, energetika, chemija, fizika, aplinkosauga, akvakultūra, inžinerija, technologijos, ekonomika ir kt.

Science Publishing Group (Science PG) openURL Some full text available 
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – energetika ir aplinkosauga, gyvybės mokslai, fizika, chemija ir medžiagotyra, matematikos ir statistika, socialinių mokslai ir kt. 

SpringerLink  
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – vandens statiniai ir technologijos, vandens jėgainės, geoinžinerija, aplinkosauga, fizika, geodezija, hidrologija, vandens ištekliai, vandens nuotekos ir kt. 

VGTU el. knygos  
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – gamtos, inžineriniai, žemės ūkio mokslai ir kt. Prenumeruojamų knygų sąrašas.
 
Žurnalai, straipsniai
 
Applied Technologies and Innovations openURL Some full text available 
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – gamtos, inžineriniai, socialiniai mokslai ir kt.

Cambridge Core Daugiatemė duomenų bazė. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.  Restricted Resource Some full text available

Czech Academy of Agricultural Sciences openURL Some full text available  
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – žemės ūkio inžinerija ir technologijos, aplinkos inžinerija, ekologija, gamtos apsauga, ekologija, energetika, vandens ištekliai, ekonomika ir kt.

EBSCO Publishing (eIFL.net duomenų bazių paketas) tame tarpe Academic Search Complete/ Environment Complete/ GreenFILE/ MEDLINE/ Business Source Complete/ Newspaper Source/ MasterFILE Premier/ Education Source     
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – geotechnika, vandens mokslas ir technologijos, hidrotechnikos statiniai, drenažo technologijos, nuotekų valymas ir vandens ekosistemos, statybos reglamentai, vandens ūkio statybos procesai ir kt.

Emerald Management eJournals Collection  
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – hidrotechniniai statiniai, vandens keliai, teisės aktai ir kt.

JournalTOCs openURL Some full text available 
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – aplinkos inžinerija, vandentvarka, miestų ir pastatų planavimas,  cheminė inžinerija, hidraulika, išteklių naudojimas, geologija, fizika, atliekų tvarkymas, tarša, užterštumas, vandens ištekliai, dirvožemis, hidrologija ir kt.

MDPI openURL Some full text available 
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – žemės ūkis, agroinžinerija, mechatronika, statybų inžinerija ir kt.

OECD iLibrary  
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – hidrotechniniai statiniai, vandens keliai, aplinkosauga, vandens ekosistemos ir kt.. 

Open Science  openURL Some full text available 
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – gyvybės mokslai, žemės ūkis, energetika, chemija, fizika, aplinkosauga, akvakultūra, inžinerija, technologijos, ekonomika ir kt.

Science and Education Publishing openURL Some full text available 
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – žemės ūkis, aplinkotyros, inžinerija, technologijos, socialiniai, biomedicinos mokslai ir kt. 

Science Direct  
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – aplinkosaugos statiniai, hidrotechniniai statiniai, urbanistinė hidrologija, statinių informacinis modeliavimas (BIM), hidroenergetika, vidaus vandenų kelių inžinerija, vandens telkinių atnaujinimas ir kt.

Science Publishing Group (Science PG) openURL Some full text available 
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – energetikos ir aplinkosaugos, biologijos ir gyvybės mokslų, fizikos, chemijos ir medžiagotyros, matematikos ir statistikos, ekonomikos ir vadybos, socialinių ir kitų mokslų.

SpringerLink    
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – vandens statiniai ir technologijos, vandens jėgainės, geoinžinerija, aplinkosauga, fizika, geodezija, hidrologija, vandens ištekliai, vandens nuotekos ir kt.

SpringerLink Archive Prenumeruojamas žurnalų archyvas    
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – vandens statiniai ir technologijos, vandens jėgainės, geoinžinerija, aplinkosauga, fizika, geodezija, hidrologija, vandens ištekliai, vandens nuotekos ir kt.

Springer Open Access Journals openURL Some full text available   
Daugiatemė duomenų bazė.

Taylor&Francis SHH Library and S&T Library   
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – hidrologija, vandens tarša, kokybė ir valymo įrenginiai, GIS, vandens statybų inžinerija ir kt.

Wiley Online Library  
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – vandens tiekimo inžinerija, pastatų priežiūra, plieno konstrukcijų ir tiltų inžinerija ir kt.
 
Įvairių rūšių dokumentai
 
VDU mokslo valdymo sistema (VDU CRIS)  openURL
Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, studijų baigiamieji darbai.

Lietuvos elektroninė akademinė biblioteka (eLABa)  openURL
Lietuvos elektroninėje akademinėje bibliotekoje sutelkta informacija apie bibliotekose saugomus spausdintus ir el. leidinius, mokslininkų publikacijas ir studijų baigiamuosius darbus. 

OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories)  openURL Resource contains video Resource contains audio
Talpyklų registras. Kaupiami įvairių tipų dokumentai, pvz., recenzuojamieji straipsniai, konferencijų pranešimai, knygos, mokymosi kursų medžiaga, garso ir vaizdo įrašai, mokslinių tyrimų duomenys, nepublikuoti darbai (angl. grey literature), dar nerecenzuotos (angl. preprint) arba jau recenzuotos (angl. postprint) publikacijos, ataskaitos, daktaro disertacijos ar magistro darbai, nepublikuoti konferencijų pranešimai ir kt.) 

The World Bank Open Knowledge Repository (OKR) openURL
Pasaulio banko dokumentai, mokslinių tyrimų rezultatai, knygos, periodiniai leidiniai, susiję su skurdo mažinimu, ekonomikos plėtra ir žmonijos vystymusi, žemės ūkio, infrastruktūros, sveikatos, švietimo, klimato kaitos, gamtos išteklių, regioninės integracijos ir kitais klausimais. 
 
Informaciniai leidiniai
 
Britannica Online  openURL Some full text available Resource contains images Resource contains video Resource contains audio
Enciklopedija.

Construction Glossary from Home Building Manual openURL
Statybos žodynas.

Dictionary.com  openURL Resource contains audio
Skaitmeninis žodynas. Pateikiama daugybė apibrėžimų anglų kalba, rašybos, garso tarimo, sakinių pavyzdžių ir žodžio kilmės.

Eurovoc   openURL
Daugiakalbis tezauras, skirtas Europos Bendrijos institucijų dokumentų informacijai apdoroti. 
Toks žodynas – tai sistemingas ir struktūruotas žodžių ir žodžių junginių sąrašas, kurio tikslas – kuo vienareikšmiškiau atspindėti dokumentų sistemoje esančių dokumentų konceptualų turinį ir palengvinti atliekamas paieškos užklausas. 

Thesaurus.com  openURL
Didžiausias ir labiausiai patikimas internetinis tezauras, kurį pateikia dictionary.com 
 
Disertacijos ir tezės
 
VDU CRIS openURL Some full text available Resource contains audio
VDU Mokslo valdymo sistemos ETD posistemė, kurioje saugomi Universiteto magistratūros baigiamieji darbai, daktaro disertacijos ir jų santraukos.

DART-Europe E-theses Portal openURL Some full text available
Bendra Europos elektroninių tezių ir disertacijų talpykla; (tame tarpe ir VDU).

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLBAa) ETD openURL Some full text available
Lietuvos mokslo institucijų mokslinės publikacijos, disertacijos ir studijų baigiamieji darbai. Prieiga prie kai kurių darbų yra ribojama ar galima tik institucijos kompiuterių tinkle.

NDLTD  (Networked Digital Library of Theses and Disertations)  openURL Some full text available
Tarptautinė daugiatemė el. tezių ir disertacijų duomenų bazė. 

OpenDissertations (EBSCO Publishing)  openURL Some full text available 
EBSCO duomenų bazėje esančios disertacijos įvairiomsi temomis.
 
Svetainės

AGRICOLA  openURL Some full text available 
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – žemės ūkis, akvakultūra, žuvininkystė, žemės ūkio sistemos, žemės ūkio ekonomika, aplinkos inžinerija ir kt.

AIMS  openURL
Žemės ūkio mokslo darbų projektų bibliografinės DB.

Environmental News Network openURL
Aplinkosaugos naujienų tinklas energetikos, ekosistemos, vandens taršos, klimatos kaitos ir kt. klausimais.

FAOSTAT openURL
Tarptautinė žemės ūkio statistikos duomenų bazė. Jungia daugiau nei 245 šalis.

IHS Engineering 360 openURL
Didžiausias inžinerijos mokslų portalas. Naujienos, standartai, tyrimai ir kiti dokumentai inžinerijos tematika.

Lietuvos Respublikos patentų duomenų bazė openURL
Elektroninėje išradimų duomenų bazė. Duomenys apie paskelbtas patentų paraiškas ir išduotus patentus bei duomenų ir teisinio statuso pakeitimus.

Lietuvos standartizacijos departamento standartų katalogas Restricted Resource 
Lietuvos standartizacijso departamento e. standartai.

OECD openURL
Įvairių sričių statistiniai rodikliai. Žemės ūkis, žuvininkystė, akvakultūra, ekologija, aplinkosauga, vandens ištekliai ir tarša, agroinžinerija, energetiniai ištekliai, ekonominis naudingumas, demografija.

Oficialios statistikos portalas openURL
Įvairūs šalies rodikliai ir statistikos duomenys įvairiomis temomis: aplinkosauga ir energetika, žemės ūkis, žuvininkystė, geografiniai duomenys, mokslas ir technologijos, transportas, žemės ūkis, finansai ir kt

UNSD (The United Nations Statistics Division) openURL
Įvairių sričių statistiniai rodikliai. 
 
Paieškos sistemos 

VDU mokslo valdymo sistema (VDU CRIS) openURL Some full text available
Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, disertacijos, studijų baigiamieji darbai. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.

VDU virtuali biblioteka openURL
Integrali vieno langelio principo paieškos sistema, leidžianti ieškoti Universiteto bibliotekos kataloge, VDU mokslo valdymo sistemoje (VDU CRIS), prenumeruojamose duomenų bazėse, Lietuvos akademinėje bibliotekoje (eLABa) ir pasauliniuose akademiniuose atvirosios prieigos ištekliuose. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa) openURL Some full text available
Lietuvos mokslo institucijų mokslinės publikacijos, disertacijos ir studijų baigiamieji darbai. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) openURL Some full text available Resource contains images Resource contains video Resource contains audio
Viena didžiausių paieškos sistemų, atliekanti paiešką atvirosios prieigos moksliniuose ištekliuose.

CORE openURL
Didžiausia pasaulyje atviros prieigos tyrimų dokumentų kolekcija.

Directory of Open Access Books (DOAB) openURL Some full text available  
Daugiatemės visatekstės e. knygos.

Directory of Open Access Journals (DOAJ) openURL Some full text available   
Daugiatemė duomenų bazė. Moksliniai straipsniai, konferencijų medžiaga, monografijos.

Google Books openURL  
E. knygų paieškos sistema.

Google Scholar openURL Some full text available   
Daugiatemė duomenų bazė. Moksliniai straipsniai, konferencijų medžiaga, monografijos.

ScienceResearch.com openURL  Some full text available
E. knygų ir elektroninių žurnalų paieškos sistema.

WorldWideScience.org openURL
Nacionalinės ir tarptautinės mokslinės duomenų bazės ir svetainės.
 
Institucijos, organizacijos

American Society of Civil Engineers (ASCE) openURL
Amerikos statybos inžinierių sąjunga.

Aplinkos apsaugos agentūra openURL
Teisės aktai, ataskaitos, laboratoriniai tyrimai ir matavimai. Klimato kaita, užterštumas, vandens vartojimas ir nuotekų tvarkymas, upių, ežerų ir tvenkinių kadastras, vandens valdymas, gyvoji gamta ir kt.

Civil Engineering Portal openURL
Statybos inžinerijos portalas, kuriame gausu informacijos vandens išteklių, užtvankų, kanalizacijos, elektrinės, tiltų, tunelių, drėkinimo kanalų įrengimo ir valdymo klausimais. Taip pat statybų ir transporto inžinerijos, dirvožemio ir geodezinės inžinerijos, vandenynų inžinerijos klausimais.

Confederation of European Environmental Engineering Societies (CEEES) openURL
Europos aplinkos inžinerijos draugijų konfederacija.

FAO (The Food and Agriculture Organization of the United Nations) openURL Some full text available Resource contains images Resource contains video
Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos leidiniai, pasisakymai.

International Association of Geodesy openURL
Tarptautinė geodezininkų asociacija.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos openURL
Prognozės, faktinė informacija, apžvalgos.
 
Mokslo rezultatų vertinimo įrankiai

InCites Benchmarking & Analytics (Clarivate Analytics) Restricted Resource
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis.

InCites Journals and Highly Cited Data (Clarivate Analytics) Restricted Resource
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis.

Web of Science (Clarivate Analytics) Restricted Resource
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis.
 
Informacijos tvarkymo įrankiai 

Mendelay openURL
Bibliografinių nuorodų tvarkymo įrankis, padedantis rinkti, tvarkyti ir sisteminti sukauptą bibliografinę informaciją bei pilnus publikacijų tekstus, taip pat cituoti ir sudaryti literatūros sąrašus. Programa leidžia dalintis sukaupta informacija su kolegomis, skelbti savo mokslinės veiklos rezultatus, stebėti, komentuoti ir palaikyti bendradarbiavimo ryšius su kitais mokslininkais.

Refworks Restricted Resource
Bibliografinės informacijos tvarkymo įrankis leidžia rinkti bibliografinę informaciją, patogiai ją tvarkyti, dalintis, atlikti paiešką duomenų bazėse ir bibliotekų kataloguose, importuoti informaciją iš duomenų bazių, cituoti ir sudaryti literatūros sąrašus.

Zotero openURL
Bibliografinės informacijos tvarkymo įrankis, leidžiantis rinkti ir kaupti bibliografinę informaciją iš bibliotekų katalogų, duomenų bazių bei internetinių šaltinių, cituoti bei sudaryti naudotos literatūros sąrašą savo moksliniame darbe. Duomenų sinchronizavimo pagalba vartotojas savo sukauptus įrašus gali pasiekti iš bet kurio kompiuterio. 
Jus konsultuoja

Ilma Marcinkevičienė

Piktogramų reikšmės

Restricted Resource = Prenumeruojama
Some full text available = Visatekstis
openURL = Atviroji prieiga

Resource contains images = Paveikslėliai
Resource contains video = Vaizdinė medžiaga
Resource contains audio = Garsinė medžiaga