Šaltiniai
   
Knygos 

Academic Search Ultimate (EBSCO) Some full text available Restricted Resource
 Daugiatemė, socialinis darbas, slauga.

Ebook Central (Academic Complete) Some full text available Restricted Resource Resource contains video
E.knygos. Daugiatemė, tarp temų − socialinis darbas, visuomenės sveikata. Duomenų bazė apjungia apie 130 tūkst. e. knygų.

EBSCO eBook Academic Collection Some full text available Restricted Resource
Universali duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite e. knygas socialinio darbo temomis.

MasterFILE Premier (EBSCO) Some full text available Restricted Resource Resource contains video
Daugiatemė, tarp temų − socialinis darbas. 

MEDLINE (EBSCO) Some full text available Restricted Resource
Medicina, slauga. Bibliografinė.

OAPEN Library  Some full text available openURL
Humanitarinių ir socialinių mokslų atvirosios prieigos akademinės knygos.

Science Direct eBooks Some full text available Restricted Resource
Duomenų bazė anglų kalba, kur rasite e. knygas socialinio darbo  temomis.

Taylor & Francis Some full text available Restricted Resource
Daugiatemė, tarp temų − sociologija, slauga, socialinis darbas, socialinė politika. 
 
Žurnalai, straipsniai 

Academic Search Complete (per EBSCOhost) Some full text available Restricted Resource
Duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite straipsnius, konferencijų medžiagą įvairiomis temomis, tarp temų − socialinis darbas.

Cambridge Core Some full text availableRestricted Resource
Duomenų bazė anglų kalba. Humanitariniai, socialiniai mokslai, tarp jų psichologija, sociologija, socialinė politika. Visatekstė. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas

Gerontologija  openURL
Lietuvos gerontologų ir geriatrų draugijos leidžiamas žurnalas. 

Highwire Press   openURL
Atvirosios prieigos žurnalai. 

Health Source - Consumer Edition (per EBSCOhost) Some full text available  Restricted Resource
Žurnalai, laikraščiai, ataskaitos, informacija iš populiariųjų periodinių leidinių, tarp temų − socialinis darbas.

Health Source: Nursing/Academic Edition (per EBSCOhost) Some full text available Restricted Resource 
Moksliniai žurnalai medicinos, slaugos temomis, tarp temų − socialinis darbas.

INFOLEX.Praktika Some full text available Restricted Resource
Duomenų bazė lietuvių kalba, kurioje rasite Lietuvos teismų nutarimus, nutartis, sprendimus, apžvalgas, LR įstatymus, Vyriausybės  nutarimus ir kitus teisės aktus.
Jungtis Prieiga su slaptažodžiais M. Romerio bibliotekoje. Dėl slaptažodžių kreiptis į bibliotekos darbuotojus.

JSTOR Collections Some full text available Restricted Resource
Duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite straipsnius įvairiomis temomis, tarp temų − socialinis darbas.

MasterFILE Premier (per EBSCOhost) Some full text available Restricted Resource Resource contains video
Duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite straipsnius įvairiomis temomis, tarp temų − socialinis darbas.

MEDLINE (per EBSCOhost )Some full text available Restricted Resource
Moksliniai žurnalai medicinos, sveikatos apsaugos temomis, tarp temų − socialinis darbas.

Oxford Journals Collection Some full text available Restricted Resource Resource contains video
Universali duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite straipsnius įvairiomis temomis, tarp temų − socialinis darbas.

SAGE Journals Online Some full text available  Restricted Resource
Duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite straipsnius įvairiomis temomis, tarp temų − socialinis darbas.

Science Direct  Some full text available Restricted Resource
Duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite straipsnius įvairiomis temomis.
Daugiatemė, tarp temų − socialinis darbas. Prenumeruojami žurnalai Freedom Collection .

Socialiniai mokslai  openURL
Kauno technologijos universiteto leidžiamas žurnalas. 

Socialinis darbas  openURL 
Mykolo Romerio universiteto leidžiamas mokslinis atvirosios prieigos žurnalas, tarp temų − socialinis darbas.

Socialinis darbas. Patirtis ir metodai openURL
Vytauto Didžiojo universiteto leidžiamas leidinys.

Taylor & Francis Online Some full text available  Restricted Resource
Duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite straipsnius įvairiomis temomis, tarp temų − socialinis darbas.

Social Welfare Interdisciplinary Approach openURL
VU Šiaulių akademijos ir Ukrainos Atviras tarptautinio žmogiškosios plėtros universiteto ,,Ukraina" leidžaimas žurnalas. Jame pristatomi tyrimai išsisikiria aiškia metodologine kryptimi - orientacija į socialinės gerovės visuomenėje kūrimą. 
 
Įvairių rūšių dokumentai 
 
VDU mokslo valdymo sistema (VDU CRIS) 
Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, studijų baigiamieji darbai.

eLABa 
Lietuvos elektroninė akademinė biblioteka, kurioje sutelkta informacija apie bibliotekose saugomus spausdintus ir e. leidinius, mokslininkų publikacjas ir studijų baigiamuosius darbus.

Lituanistika  Some full text available 
Tarptautinė mokslinė bibliografinių įrašų, santraukų ir visateksčių dokumentų bazė, kurioje kaupiama informacija apie pasaulyje vykdomus lituanistikos tyrimus, kurių objektas Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis. Mokslo šakos: filosofija, menotyra, filologija, istorija ir kt.
 
Informaciniai leidiniai 

HASSET  openURL   
Humanitarinių ir socialinių mokslų elektroninis žodynas.

International Monetary Fund eLibrary  openURL
Tarptautinio valiutos fondo elektroninė biblioteka, kurioje rasite elektronines knygas, straipsnius, analitinius dokumentus ir ataskaitas, statistinius duomenis ekonomikos, verslo ir kitomis socialinių mokslų temomis.

yourDictionary.com  openURL
Specializuotų elektroninių žodynų rinkinys.

Tarptautinių žodžių žodynas.openURL
 
Disertacijos ir tezės 


VDU mokslo valdymo sistema (VDU CRIS) 
Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, studijų baigiamieji darbai.

eLABa  openURL 
Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka, kurioje rasite Lietuvos aukštųjų mokyklų bibliotekų katalogų išteklius, mokslininkų publikacijas, elektronines tezes ir disertacijas.  

DART  Some full text available openURL 
Europe, Elektroninių tezių registras, pateikiantis prieigą prie daugiau nei 200 000 visateksčių tezių ir disertacijų iš daugiau nei 300 įvairių Europos universitetų. Visatekstė, laisva.
 
Svetainės 
 
Europos Tarybos leidiniai   Some full text available openURL
Europos Tarybos leidžami leidiniai įvairiomis temomis.

Lietuvos laikraščiai internete Some full text available openURL
Visi Lietuvos laikraščiai vienoje vietoje
 
Paieškos sistemos 
 
VDU mokslo valdymo sistema (VDU CRIS)  
Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, disertacijos, studijų baigiamieji darbai. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.

VDU virtuali biblioteka   
Integrali vieno langelio principo paieškos sistema, leidžianti ieškoti Universiteto bibliotekos kataloge, VDU mokslo valdymo sistemoje (VDU CRIS), prenumeruojamose duomenų bazėse, Lietuvos akademinėje bibliotekoje (eLABa) ir pasauliniuose akademiniuose atvirosios prieigos ištekliuose. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa) Some full text available  openURL
Lietuvos mokslo institucijų mokslinės publikacijos, disertacijos ir studijų baigiamieji darbai. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.

Academic Index openURL
Mokslinės informacijos paieškos sistema.

BASE  openURL   
Viena didžiausių paieškos sistemų, atliekanti paiešką atvirosios prieigos moksliniuose ištekliuose.

Directory of Open Access Books (DOAB)  
Knygų katalogas, kuriame pateikiamos įvairių mokslo sričių visatekstės e. knygos, tarp temų – socialinis darbas. Šiame kataloge yra ir Vytauto Didžiojo universiteto knygų.

Directory of Open Access Journals (DOAJ)  
Daugiatemis mokslinių žurnalų katalogas, tarp temų – socialinis darbas. 

Google Scholar openURL
Mokslinės informacijos paieškos sistema, kuri ieško, straipsnių, disertacijų, knygų, ir kt. leidinių, kuriuos išleido mokslinės leidyklos, profesionalų bendrijos, universitetai ir kiti mokslo institutai.
 
Institucijos, organizacijos 
 
British Association of Social Workers  openURL
Didžiosios Britanijos socialinių darbuotojų asociacija.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

National Association of Social Workers openURL
Socialinių darbuotojų asociacija.  

International Social Work Resources  openURL
Tarptautiniai socialinio darbo ištekliai, tarptautinės ir nevyriausybinės socialinio darbo organizacijos.
 
Mokslo rezultatų vertinimo įrankiai 
 
InCites Benchmarking & Analytics (Clarivate Analytics) Restricted Resource
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis.

InCites Journals and Highly Cited Data (Clarivate Analytics)  Restricted Resource
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis.

Web of Science (Clarivate Analytics) 
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis.
 
Informacijos tvarkymo įrankiai 
 
Mendeley  openURL
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje įskiepį Mendeley‘s Citation Plugin ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.

Refworks  Restricted Resource
Bibliografinės  informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje teksto kūrimo įrankį Write-N-Cite ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.

Zotero  openURL
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje Zotero įskiepį ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.
 
KIti šaltiniai 

LIDA tezauras  openURL
Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų archyvo Lida tezauras, skirtas susijusių terminų paieškai.
 
                                                                      Atvirieji švietimo ištekliai

Coursera
Universitetų ir institucijų nuotoliniai mokymai įvairiomis temomis, tame tarpe socialinis darbas. Parengta daugiau negu 5800 mokymų, suteikiami profesiniai sertifikatai ir laipsniai. E. knygos, statistika, atvejų analizė, seminarai ir kt.

edX
Nuotoliniai kursai ir programos įvairiomis temomis, tame tarpe ir socialinis darbas, edukologija, aukštasis mokslas, švietimo technologijos ir kt.

MOOC (Massive Open Online Course)
Nuotoliniai kursai įvairiomis temomis, tame tarpe socialinis darbas. 

OpenLearn
Nuotoliniai kursai įvairiomis temomis, tame tarpe socialinis darbas. .

Pressbooks Directory
Įvairių sričių vadovėliai, nuotolinio mokymo ir mokymosi galimybės.

Jus konsultuoja

Laima Katauskienė

Piktogramų reikšmės

Restricted Resource = Prenumeruojama
Some full text available = Visatekstis
openURL = Atviroji prieiga

Resource contains images = Paveikslėliai
Resource contains video = Vaizdinė medžiaga
Resource contains audio = Garsinė medžiaga