Šaltiniai
Knygos Paieškos sistemos
Žurnalai, straipsniai Institucijos, organizacijos
Įvairių rūšių dokumentai Mokslo rezultatų vertinimo įrankiai
Informaciniai leidiniai Informacijos tvarkymo įrankiai
Disertacijos, tezės Kiti šaltiniai
Svetainės Atvirieji švietimo ištekliai  
Knygos 

Academic Search Ultimate (EBSCO)  Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų − sociologija ir antropologija. 

De Gruyter leidyklos elektroninės knygos Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų − demografija, visuomenės studijos. 

Ebook Central (Academic Complete) Restricted Resource Some full text available Resource contains images
Universali duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite e. knygas įvairiomis temomis, tarp temų − sociologija ir antropologija.

eBooks on ScienceDirect  Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų − sociologija, antropologija.

EBSCO eBook Academic Collection   Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų − sociologija, antropologija.

JSTOR  Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų − socialinė antropologija, sociologija, statistika, sveikatos apsauga. 

KTU leidyklos elektroninės knygos  Restricted Resource Some full text available
Duomenų bazė lietuvių kalba, kurioje rasite e. knygas įvairiomis temomis, tarp temų − sociologija.
Prenumeruojamų elektroninių knygų sąrašas.

MasterFILE Premier (EBSCO)  Restricted Resource Some full text available Resource contains images
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų − sociologija, sveikatos apsauga, socialinis darbas. 

OECD iLibrary  Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų − migracija, statistika, užimtumas, visuomenės sveikata.  Bazė prenumeruota iki 2012.11.01; pagal licenciją suteikiama prieiga prie licencijuoto turinio.

ScienceDirec Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų − sociologija, antropologija. 

SocINDEX with Full Text (EBSCO)  Restricted Resource Some full text available
Sociologija. 

Taylor & Francis  Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų − sociologija, slauga, socialinis darbas, socialinė politika.

VilniusTech leidyklos
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų − sociologija.

Wiley Online Library  Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė,  tarp temų − sociologija.
 
Žurnalai, straipsniai 

Academic Search Complete (per EBSCOhost) Restricted Resource Some full text available
Duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite straipsnius, konferencijų medžiagą įvairiomis temomis tarp temų − sociologija, antropologija. Duomenų bazė, suteikianti prieigą prie žurnalų, monografijų, pranešimų, konferencijų medžiagos.

Cambridge Journals Online  Restricted Resource Some full text available
Duomenų bazė anglų kalba. (Prieiga prie žurnalų, išleistų iki 2015 m.). Humanitariniai, socialiniai mokslai, tarp temų − sociologija, antropologija. Prenumeruojamos Humanities and Social Sciences kolekcijos žurnalai.

Cambridge Journals Online (archyvas)   Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė. Prenumeruojamų HSS kolekcijos 105 žurnalų sąrašas. Prenumeruojamų STM kolekcijos 76 žurnalų sąrašas. Duomenų bazė suteikia prieigą prie licencijuoto turinio, t. y. visateksčiai straipsniai prieinami tik kelių metų (iki 2006 m.), santraukos į einamųjų metų.

Emerald Management eJournals Collection   Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite straipsnius įvairiomis temomis, tarp temų − sociologija.

Filosofija. Sociologija / Philosophy. Sociology  Some full text available 
Filosofijos, sociologijos, estetikos, etikos, mokslotyros, demografijos, socialinės pedagogikos mokslo sričių moksliniai ir apžvalginiai straipsniai.

INFOLEX.Praktika Restricted Resource Some full text available
Duomenų bazė lietuvių kalba, kurioje rasite Lietuvos teismų nutarimus, nutartis, sprendimus, apžvalgas, LR įstatymus, Vyriausybės  nutarimus ir kitus teisės aktus. Prieiga su slaptažodžiais M. Romerio bibliotekoje. Dėl slaptažodžių kreiptis į bibliotekos darbuotojus.

JSTOR Collections  Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė, tarp temų − psichologija, socialinė antropologija, sociologija, statistika, sveikatos apsauga.
Prenumeruojamos Arts & Sciences I, II, III, IV kolekcijos.

Kultūra ir visuomenė  
Vytauto Didžiojo universiteto leidžiamas socialinių tyrimų žurnalas.

MasterFILE Premier (EBSCO) Restricted Resource Some full text available Resource contains images
Daugiatemė, tarp temų − psichologija, sociologija, sveikatos apsauga, socialinis darbas.

MRU mokslo žurnalai  
Mykolo Romerio universiteto leidžiami atvirosios prieigos moksliniai žurnalai socialinių mokslų temomis.

Oxford Journals Collection        
Daugiatemė, tarp temų − sociologija. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.

SAGE Journals Online  Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite straipsnius įvairiomis temomis.

Science Direct   Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite straipsnius įvairiomis temomis, tarp jtemų − sociologija.

SocINDEX with Full Text (EBSCO   Some full text available
Moksliniai žurnalai socialinių mokslų temomis, tarp temų − sociologija.

Socialiniai mokslai  
Kauno technologijos universiteto leidžiamas žurnalas. 

Socialinių mokslų studijos  
MRU leidžiamas atvirosios prieigos socialinių ir humanitarinių mokslų sričių žurnalas.

Socialinis darbas  
Mykolo Romerio universiteto leidžiamas mokslinis atvirosios prieigos žurnalas.
.
Sociologija. Mintis ir veiksmas  
Akademinis žurnalas, kritiškai analizuojantis šių dienų visuomenės ir kultūros pokyčius, socialinės teorijos raidą bei besikeičiančios sociologijos savivoką.

Sociological Research Online  
Sociologijos žurnalas.

Taylor & Francis Online   Some full text available
Daugiatemė, tarp temų − sociologija, slauga, socialinis darbas, socialinė politika.. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.
Suteikiama prieiga prie straipsnių nuo 1997 metų.
 
Įvairių rūšių dokumentai 
  
Vytauto Didžiojo universiteto mokslo valdymo sistema (VDU CRIS)  
Daugiatemė el. dokumentų talpykla, kurioje skelbiamos Universiteto bendruomenės mokslinės publikacijos ir magistro tezės bei daktaro disertacijos. Tarp temų − sociologija ir antropologija. 

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa)  
Lietuvos mokslo institucijų mokslinės publikacijos ir studijų baigiamieji darbai.

Bibliografinė Lietuvos periodinės spaudos straipsnių bazė 
1994–2002 metais Lietuvoje leistų žurnalų, mokslo darbų, laikraščių, metraščių straipsnių bibliografiniai įrašai. Straipsnių bazėje sukaupti 768 087 bibliografiniai įrašai, informuojantys apie publikacijas Lietuvoje leidžiamuose periodiniuose leidiniuose.
Prieiga prie bazės laisva, vartotojo vardas guest, slaptažodis guest.
Nuo 2003 m. bazė nebepildoma, įrašai kaupiami Nacionalinės bibliografijos duomenų banko (NBDB) Analizinės bibliografijos posistemyje: Straipsniai.

Lituanistika  
Tarptautinė mokslinė bibliografinių įrašų, santraukų ir visateksčių dokumentų bazė, apimanti humanitarinių bei socialinių mokslų tyrimus, kurių objektas yra Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis. Dalis išteklių – atviros prieigos.

 

Informaciniai leidiniai 
 
Europos socialinė statistika  

Europos Tarybos leidiniai  
Europos Tarybos leidžami leidiniai įvairiomis temomis.

Eurostat  Some full text available 
ES statistikos duomenų bazė

Encyclopedia.com  
Internetinė enciklopedija suteikia nemokamą prieigą prie daugiau kaip 300 000 terminų bei daugiau kaip 50 000 temų santraukų iš patikimų šaltinių.

Open Education Sociology Dictionary  
Atvirosios prieigos sociologijos žodynas.

yourDictionary.com  
Specializuotų elektroninių žodynų rinkinys.

Tarptautinių žodžių žodynas.openURL
 
Disertacijos, tezės 

 Vytauto Didžiojo universiteto mokslo valdymo sistema (VDU CRIS)    Daugiatemė el. dokumentų talpykla: mokslinės publikacijos, magistro tezės, daktaro disertacijos. 

DART-Europe E-theses Portal  Some full text available openURL
Europos elektroninių tezių ir disertacijų duomenų bazė, kurioje galima rasti virš 800 000 atvirosios prieigos darbų iš 619 universitetų.


Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa)    Lietuvos mokslo institucijų mokslinės publikacijos ir studijų baigiamieji darbai. The networked digital library of theses and dissertations (NDLTD) Some full text available openURLMagistro darbų ir disertacijų duomenų bazė, kurioje yra daugiau nei milijonas baigiamųjų darbų ir disertacijų įrašų. 
 
Svetainės 
 
Europos Komisijos interneto svetainė 
Oficiali Europos Sąjungos interneto svetainė.

Lietuvos laikraščiai internete Some full text available openURL
Visi Lietuvos laikraščiai vienoje vietoje
 
Paieškos sistemos

VDU mokslo valdymo sistema (VDU CRIS)  
Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, disertacijos, studijų baigiamieji darbai. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.

VDU virtuali biblioteka   
Integrali vieno langelio principo paieškos sistema, leidžianti ieškoti Universiteto bibliotekos kataloge, VDU mokslo valdymo sistemoje (VDU CRIS), prenumeruojamose duomenų bazėse, Lietuvos akademinėje bibliotekoje (eLABa) ir pasauliniuose akademiniuose atvirosios prieigos ištekliuose. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.

VDU bibliotekos katalogas 
Knygos, periodiniai leidiniai, žemėlapiai, rankraščiai, natos, garso ir vaizdo įrašai, reti ir seni, elektroniniai dokumentai ir kt.

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa) Some full text available Restricted Resource openURL
Lietuvos mokslo institucijų mokslinės publikacijos, disertacijos ir studijų baigiamieji darbai. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.

Academic Index  Some full text available openURL
Mokslinės informacijos paieškos sistema.

BASE Some full text available openURL Resource contains audio
Viena didžiausių paieškos sistemų, atliekanti paiešką atvirosios prieigos moksliniuose ištekliuose.

Directory of Open Access Books (DOAB)  
Knygų katalogas, kuriame pateikiamos įvairių mokslo sričių visatekstės e. knygos, tarp temų – sociologija, antropologija. Šiame kataloge yra ir Vytauto Didžiojo universiteto knygų.

Directory of Open Access Journals (DOAJ)  
Daugiatemis mokslinių žurnalų katalogas, tarp temų – sociologija, antropologija. 

Google Books Some full text available openURL
Elektroninių knygų paieškos sistema.

Google Scholar Some full text available openURL
Mokslinės informacijos paieškos sistema, kuri ieško, straipsnių, disertacijų, knygų, ir kt. leidinių, kuriuos išleido mokslinės leidyklos, profesionalų bendrijos, universitetai ir kiti mokslo instituta.

LIDA tezauras Some full text available  
Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų archyvo Lida tezauras, skirtas susijusių terminų paieškai.
 
Institucijos, organizacijos 
 
American Sociological Association Some full text available openURL
Amerikos sociologų asociacija.

Jungtinių Tautų statistikos padalinys  openURL

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija  Some full text available openURL

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Some full text available openURL

Lietuvos sociologų draugija Some full text available openURL

Lietuvos Statistikos Departamentas  openURL
Oficialiosios statistikos portalas.

Tarptautinė sociologijos asociacija Some full text available openURL

UNESCO Statistikos institutas  openURL
 
Mokslo rezultatų vertinimo įrankiai 

InCites Benchmarking & Analytics (Clarivate Analytics) Restricted Resource
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis.

InCites Journals and Highly Cited Data (Clarivate Analytics)  Restricted Resource
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis.

Web of Science (Clarivate Analytics) 
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis.
 
Informacijos tvarkymo įrankiai 

Mendeley  openURL
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje įskiepį Mendeley‘s Citation Plugin ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.

Refworks  Restricted Resource
Bibliografinės  informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje teksto kūrimo įrankį Write-N-Cite ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.

Zotero  openURL
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje Zotero įskiepį ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.
 
Kiti šaltiniai 

Center for Global Development  openURL
Tyrimai ir publikacijos aktualiomis socialinėmis temomis.
 
Atvirieji švietimo ištekliai  


Alison
„Alison“ yra viena didžiausių pasaulyje nemokamų mokymosi platformų, skirtų švietimui ir įgūdžių lavinimui. Galima mokytis bet kokio lygio dalykų internetu, tame tarpe sociologijos ir antropologijos. 

Coursera
Universitetų ir institucijų nuotoliniai mokymai įvairiomis temomis, tame tarpe ekonomika ir finansai. Parengta daugiau negu 5800 mokymų, suteikiami profesiniai sertifikatai ir laipsniai. E. knygos, statistika, atvejų analizė ir kt.

edX
Kursai skirti tiems, kurie dar tik pradeda mokytis elektroniniu būdu ir ieško strategijų, kaip sėkmingai mokytis internetu, bei pažengusiems specialistams. Nemokami internetiniai kursai organizuojami įvairiausių mokslo sričių temomis, tarp temų – sociologija. 

Great Learning Academy
Platforma bendradarbiauja su lyderiaujančiais pasaulio universitetais ir siūlo nemokamus internetinius kursus įvairiomis temomis, tarp temų – sociologija.

MERLOT
Kolekciją sudaro dešimtys tūkstančių konkrečioms disciplinoms skirtos nuotolinio mokymosi ir pagalbinės medžiagos, turinio kūrimo priemonių tinklalapių.

OpenLearn
Nuotoliniai kursai įvairiomis temomis, tame tarpe sociologija.

 
Jus konsultuoja

Laima Katauskienė

Piktogramų reikšmės

Restricted Resource = Prenumeruojama
Some full text available = Visatekstis
openURL = Atviroji prieiga

Resource contains images = Paveikslėliai
Resource contains video = Vaizdinė medžiaga
Resource contains audio = Garsinė medžiaga