Šaltiniai
 
Knygos

Academic Search Ultimate (EBSCO) Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – religija, teologija, dvasingumas, filosofija. 

Cambridge Core Restricted Resource Some full text available
Humanitarinių, socialinių mokslų duomenų bazė, tarp temų – etika, filosofija, religija, filosofijos ir religijos istorija, teologija.

De Gruyter leidyklos elektroninės knygos Restricted Resource Some full text available
Humanitarinių mokslų elektroninės knygos, tarp temų – religija, filosofija. Sąrašas

Ebook Central (Academic Complete) Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – teologija, religija, filosofija, religijos istorija ir sociologija, kitos tarpdisciplininės temos. 

EBSCO eBook Academic Collection Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – etika, religija, filosofija, ontologija, fenomenologija, metafizika. 

JSTOR Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – etika, filosofija, religija, teologija. Prenumeruojamos kolekcijos „Arts & Sciences I, II, III, IV“.

MasterFILE Premier (EBSCO) Restricted Resource Some full text available Resource contains images
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – teologija, religijos, filosofija, etika. Yra nuotraukų ir žemėlapių. 

MRU leidyklos elektroninės knygos Some full text available openURL
Humanitarinių ir socialinių mokslų e. knygos: vadovėliai ir kt. mokomosios priemonės bei monografijos lietuvių kalba, tarp temų – filosofija, edukologija.

Online Books Page Some full text available openURL
Daugiatemė duomenų bazė, kuri suteikia prieigą prie daugiau nei 3 mln. laisvos prieigos e. knygų. Tarp temų – filosofija, religija.

Project MUSE Some full text available openURL
Humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų bazė, tarp temų – etika, filosofija, bioetika, antropologija, religija, teologija, krikščionybė, katalikybės studijos, Bažnyčios istorija, evangelizacija.

ScienceDirect Restricted Resource Some full text available openURL
Daugiatemė e. knygų duomenų bazė, tarp temų – religija, teologija, antropologija, etika, bioetika. Dalis šaltinių – atvirosios prieigos.

SpringerLink Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – etika, filosofija, religija, teologija, bioetika. Bazė prenumeruota iki 2007 12 31, pagal licenciją suteikiama prieiga prie licencijuoto turinio.
 
Žurnalai, straipsniai

Academic Search Ultimate (EBSCO) Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – religija, teologija, dvasingumas, filosofija. 

Cambridge Core Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – etika, filosofija, religija, religijos istorija, teologija. Prenumeruojamos kolekcijos „Humanities and Social Sciences“ žurnalų sąrašas.

Central and Eastern European Online Library (CEEOL) Some full text available openURL
Duomenų bazė, suteikianti prieigą prie mokslo žurnalų ir mokslo darbų rinkinių įvairiomis temomis, tarp jų – krikščioniškoji teologija ir religija, lyginamosios religijos studijos, religijos istorija, islamo studijos, religija ir mokslas, religijos sociologija, filosofija. Reikalinga registracija. Dalis šaltinių – visateksčiai.

Cogprints Some full text available openURL
Straipsnių archyvas įvairiomis temomis, tarp jų – filosofija.

Electronic Journals Library Some full text available openURL
Regensburgo universiteto (Vokietija) bibliotekos parengta e. žurnalų biblioteka, tarp temų – teologija, religijos studijos, filosofija, bioetika.

JSTOR Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – etika, filosofija, religija, teologija. Prenumeruojamos kolekcijos „Arts & Sciences I, II, III, IV“. Žurnalų sąrašai.

MasterFILE Premier (EBSCO) Restricted Resource Some full text available Resource contains images
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – teologija, religijos, filosofija, etika. Yra nuotraukų ir žemėlapių.

Oxford Journals Collection Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – teologija, religijos, filosofija, bioetika. Prenumeruojamų 280 žurnalų sąrašas

Project MUSE Some full text available openURL
Humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų bazė, tarp temų – etika, filosofija, bioetika, antropologija, religija, teologija, krikščionybė, katalikybės studijos, Bažnyčios istorija, evangelizacija.

SAGE Journals Online Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – teologija, religija, antropologija, šeimos studijos. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas

ScienceDirect Restricted Resource Some full text available openURL
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – religija, teologija, antropologija, etika, bioetika. Prenumeruojami žurnalai Freedom Collection. Dalis šaltinių – atvirosios prieigos.

Soter Some full text available openURL
Religijos mokslo žurnalas, kuriame publikuojami humanitarinių, socialinių ir kitų mokslo krypčių straipsniai, nagrinėjantys su teologija, filosofija, krikščioniškąja kultūra ir religijotyra, krikščioniškąja pedagogika ir psichologija susijusią problematiką, šaltinių publikacijos, kritiniai krikščioniškųjų tekstų vertimai, leidinių recenzijos, kronika.

SpringerLink Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – etika, filosofija, religija, teologija, bioetika. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas. Bazė prenumeruota iki 2007 12 31, pagal licenciją suteikiama prieiga prie licencijuoto turinio. Prenumeruojamų 2048 žurnalų sąrašas, archyvas

Taylor & Francis Restricted Resource Some full text available openURL
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – filosofija, religija, etika, bioetika. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas. Suteikiama prieiga prie straipsnių nuo 1997 metų. Dalis šaltinių – atvirosios prieigos. 

Wiley Online Library Restricted Resource Some full text available openURL
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – religija, teologija, filosofija, šeimotyra, bioetika. Prieiga prie 1 700 žurnalų iki 2020 09 23. Dalis šaltinių – atvirosios prieigos.
 
Informaciniai leidiniai

Cambridge Dictionary openURL
Internetinis žodynas  ir tezauras besimokantiems anglų kalbos. Pateikiama daug sinonimų anglų kalba, įskaitant teologijos, religijos, dvasingumo, etikos sričių. 

A Dictionary of Asian Mythology Restricted Resource Some full text available
Šiame žodyne aprašomos Azijos mitologijos gerbiamos dievybės, šventos vietos, svarbiausi įvykiai, epai ir tradicijos.

Encyclopedia Mythica Some full text available openURL
Internetinė enciklopedija apie mitologiją, folklorą ir religiją, turinti 11 412 įrašų.

Stanford Encyclopedia of Philosophy Some full text available openURL
Internetinė filosofijos enciklopedija, turinti 1 600 įrašų.
 
Disertacijos ir tezės

VDU ETD Some full text available openURL
VDU Mokslo valdymo sistemos ETD posistemė, kurioje skelbiamos Universiteto bendruomenės mokslinės publikacijos ir magistro tezės bei daktaro disertacijos. Tarp temų – teologija, religija, etika, filosofija. 

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa) Some full text available openURL
Lietuvos mokslo institucijų mokslinės publikacijos, disertacijos ir studijų baigiamieji darbai. 

DART-Europe E-theses Portal Some full text available openURL
Europos e. tezių ir disertacijų duomenų bazė, kurioje galima rasti per 800 000 atvirosios prieigos darbų iš 619 universitetų, esančių 28 Europos šalyse. Tarp temų – teologija, religija, krikščionybė, filosofija, etika.

Google Scholar Some full text available openURL
Paieškos sistema, leidžianti ieškoti informacijos recenzuojamose žurnaluose, disertacijose, magistro darbuose, techniniuose pranešimuose, universitetų tinklalapiuose ir knygose. Tarp temų –  religija, teologija, filosofija. Prie rastų straipsnių pateikiama informacija apie publikacijos autorių citatų skaičių. Dalis šaltinių – visateksčiai.

NDLTD (Networked Digital Library of Theses and Dissertations) Some full text available openURL
Tarptautinė e. tezių ir disertacijų duomenų bazė. Tarp temų – teologija, religija, krikščionybė, filosofija, religinis švietimas.

Open Access Theses and Dissertations Some full text available openURL
Tarptautinė e. tezių ir disertacijų duomenų bazė. Tarp temų – teologija, religija, krikščionybė, filosofija, bioetika.

Open Dissertations (EBSCO Publishing) Some full text available openURL
Nuolat pildoma disertacijų duomenų bazė, kurioje pateikiamos disertacijos nuo XX a. pradžios iki šių dienų. Tarp temų – religija, teologija, religijos istorija, mitologija, filosofija, bioetika, religinis švietimas.
 
Įvairių rūšių dokumentai

VDU mokslo valdymo sistema (VDU CRIS) Some full text available openURL
Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, disertacijos, studijų baigiamieji darbai. Dalis išteklių turi embargo laikotarpį.

Akiračiai openURL
Išeivijos mėnraščio (1968–2005 m. Nr. 1) bibliografinė rodyklė. Tarp temų – religija, filosofija.

Bibliografinė Lietuvos periodinės spaudos straipsnių bazė openURL
1994–2002 metais Lietuvoje leistų žurnalų, mokslo darbų, laikraščių, metraščių straipsnių bibliografiniai įrašai. Straipsnių bazėje sukaupti 768 087 bibliografiniai įrašai, informuojantys apie publikacijas Lietuvoje leidžiamuose periodiniuose leidiniuose.
Prieiga prie bazės laisva, vartotojo vardas guest, slaptažodis guest.
Nuo 2003 m. bazė nebepildoma, įrašai kaupiami Nacionalinės bibliografijos duomenų banko (NBDB) Analizinės bibliografijos posistemyje: Straipsniai.

ePaveldas: Bibliotekos – muziejai – archyvai Some full text available openURL
Lietuvos bibliotekų, archyvų ir muziejų suskaitmenintų kultūros paveldo objektų duomenų bankas, talpinantis per 3 mln. 605 tūkst. skaitmenintų puslapių originalių rankraščių, laikraščių, senų knygų, metrikų, metraščių, taip pat kitų itin vertingų, didelę istorinę vertę turinčių dokumentų, taip pat žemėlapių, nuotraukų, garso įrašų. Tarp temų – religinė spauda, senieji bažnytinių įstaigų dokumentai.

Europeana Some full text available openURL
Skaitmeninė biblioteka, teikianti prieigą prie knygų, laikraščių, filmų ištraukų, žemėlapių, nuotraukų ir kitų dokumentų iš Europos valstybių nacionalinių bibliotekų, archyvų, muziejų. Galioja autorių teisės ir (arba) gretutinės teisės į objektą. Tarp temų – krikščioniškoji teologija, religijos, filosofija.

HathiTrust Digital Library Some full text available openURL
Skaitmeninė biblioteka, jungianti JAV universitetų bibliotekų išteklius. Tarp temų – teologija, religijos, religija ir mokslas, religijos istorija, mitologija.

Lituanistika Some full text available openURL
Tarptautinė mokslinė bibliografinių įrašų, santraukų ir visateksčių dokumentų bazė, apimanti humanitarinių bei socialinių mokslų tyrimus, kurių objektas yra Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis. Tarp temų – teologija, religijos, filosofija, mitologija. Dalis išteklių – atvirosios prieigos.

Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas openURL
Lietuvos ir su Lietuva susijusių serialinių leidinių (žurnalų, laikraščių, tęstinių leidinių, almanachų, mokslo darbų ir kitų rinkinių), monografijų, garso įrašų, e. išteklių sudėtinių dalių (straipsnių) bibliografiniai įrašai.

The Oxford Text Archive Some full text available openURL
Ištekliai pateikiami 25 kalbomis. Tekstai yra laisvai prieinami ir gali būti atsiųsti įvairiais formatais. Kai kuriems dokumentams vartotojas turi gauti sutikimą. Tarp temų – teologija, religija, filosofija.

World Digital Library Some full text available openURL Resource contains images Resource contains video Resource contains audio
Skaitmeniniame archyve pateikiami įvairių laikotarpių rankraščiai, knygos, žurnalai, žemėlapiai, fotografijos, filmai, muzikos kūriniai iš pasaulio bibliotekų ir archyvų fondų. Tarp temų – teologija, religija, mitologija, filosofija.

WWW Virtual Library
Viena seniausių e. bibliotekų, pradėta organizuoti 1991 m. www ir html kūrėjo Timo Bernerso-Lee. Tarp temų – budizmas.
 
Svetainės


Biblija.lt: Šventasis Raštas lietuviškai Some full text available openURL
Svetainėje pateikiami du šiuo metu populiariausi Šventraščio tekstai su įvairiomis paieškos ir skaitymo galimybėmis, įvairi kita su Biblija susijusi medžiaga. Svetainė bus nuolat papildoma ir tobulinama.

Bioetika Some full text available openURL
VDU mokslo tyrimų klasteris „Žmogiškųjų santykių tyrimai bioetikoje“ yra tarpdisciplininis, vienijantis pagrindinių mokslo krypčių (biomedicinos, socialinių ir humanitarinių) mokslininkus, dirbančius ne tik skirtinguose VDU fakultetuose, bet ir skirtinguose Lietuvos universitetuose. Pastaruoju metu klasterio mokslininkai vykdo tyrimus keturiose bioetikos srityse: lytiškumo ir prokreacijos etikos, žmogaus gyvybės apsaugos prenatalinėje stadijoje etikos, dirbtinio apvaisinimo etikos ir gyvenimo pabaigos etikos. Klasteris turi savo internetinį puslapį ir autorinę radijo laidą „Gyvybės medis“ (Marijos radijas).

EWTN, Global Catholic Network Some full text available openURL
Didžiausias pasaulyje katalikiškos žiniasklaidos tinklas, skelbiantis patikimas, aktualias žinias per televiziją ir radiją apie svarbius įvykius visame pasaulyje, taip pat internetinius dokumentinius filmus ir straipsnius bei knygas, kuriuose šviečiama, pradžiuginama ir tyrinėjamas katalikų tikėjimo grožis ir mokymas. Biblija, kasdieniai skaitymai, mokymai, maldos, dokumentai ir dar daugiau.

Katalikai.lt: Katalikų bažnyčia Lietuvoje Some full text available openURL
Kataloginė tinklaknygė, siekianti kuo plačiau atspindėti Lietuvos Katalikų Bažnyčią, jos veiklą ir misiją, patarnauti ieškantiems lietuviškos krikščioniškos medžiagos. Svetainėje galima rasti Bažnyčios Lietuvoje ir pasaulyje naujienas, kasdienius skaitinius, Bažnyčios dokumentus, įskaitant Vatikano II Susirinkimo dokumentus, straipsnių religinėmis temomis, informaciją apie vyskupijų veiklas, nuorodas į katalikiškosios žiniasklaidos puslapius ir kt.

Katalikų Bažnyčios katekizmas (KBK) Some full text available openURL Resource contains video Resource contains audio
Šiame projekte naudojamas lietuviškas tekstas iš naujausio, trečiojo, Katalikų Bažnyčios katekizmo leidimo (2015 m.), kuris iš esmės nesiskiria nuo antrojo leidimo teksto (2012 m.). Katekizmas – glaustas, bet išsamus krikščioniškojo tikėjimo tiesų pristatymas remiantis Biblija ir Bažnyčios tradicija. Tai – visos katalikų tikėjimo ir moralės doktrinos katekizmas. Svetainėje pateikiama nuorodų į vaizdo ir garso įrašus, taip pat į pavyzdinius KBK lotynų ir italų kalbomis.

Krikščioniški filmai openURL Resource contains video
Filmai apie Dievą, krikščionybę ir krikščioniškas vertybes. Šioje svetainėje pateikiamos filmų lietuvių kalba nuorodos iš viešų ir legalių šaltinių, tokių kaip „LRT.lt“, „Bernardinai.tv“, „Youtube“, „Vimeo“, „Facebook“ ir kitų. Todėl didžiąją dalį svetainės turinio sudaro nuorodos į dokumentinius, trumpametražinius filmus, laidas (nuorodų į meninius filmus nedaug).

Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika Some full text available openURL
Pogrindinis leidinys, leistas Lietuvoje 1972–1989 m. Jame buvo rašoma apie katalikų persekiojimus ir diskriminaciją Lietuvoje, tikinčiųjų gyvenimą kitose sovietinėse respublikose, informuojama pasaulio visuomenė apie tikrąją Bažnyčios ir tikinčiųjų padėtį Lietuvoje. „LKB kronika“ buvo verčiama į anglų, ispanų ir kitas kalbas bei platinama daugelyje katalikiškų kraštų.

LR URM: Dvišalės sutartys. Šventasis Sostas Some full text available openURL
Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutartys.
 
Paieškos sistemos

VDU mokslo valdymo sistema (VDU CRIS) 
Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, disertacijos, studijų baigiamieji darbai. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.

VDU virtuali biblioteka  Restricted Resource
Integrali vieno langelio principo paieškos sistema, leidžianti ieškoti Universiteto bibliotekos kataloge, VDU mokslo valdymo sistemoje (VDU CRIS), prenumeruojamose duomenų bazėse, Lietuvos akademinėje bibliotekoje (eLABa) ir pasauliniuose akademiniuose atvirosios prieigos ištekliuose. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.

VDU Studijų literatūros katalogas
Informacijos ištekliai, rekomenduojami studijų dalykams. Paiešką galima atlikti pagal temą, dalyko pavadinimą ir kodą.

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa) Some full text available Restricted Resource openURL
Lietuvos mokslo institucijų mokslinės publikacijos, disertacijos ir studijų baigiamieji darbai. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.

Academic info Some full text available openURL
Dalykinė paieškos sistema, kurioje pateikiama įvairių mokslo sričių išteklių ir nuorodų, tarp temų – religija, dvasingumas, krikščionybė, filosofija, mitologija, antropologija.

Directory of Open Access Books (DOAB) Some full text available openURL
Knygų katalogas, kuriame pateikiamos įvairių mokslo sričių visatekstės e. knygos, tarp temų – krikščioniškoji teologija ir religija, įvairios religijos, religijos istorija, filosofija. Šiame kataloge yra ir Vytauto Didžiojo universiteto knygų.

Directory of Open Access Journals (DOAJ) Some full text available openURL
Daugiatemis mokslinių žurnalų katalogas, tarp temų – krikščioniškoji teologija (praktinė, moralinė, doktrininė), religijos, mitologija, religijos istorija, filosofija.

Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR) Some full text available openURL
Institucinių talpyklų registras. Prieigą gali riboti talpyklos nuostatos, pvz., prieinama intranete.

Elektroninių išteklių sistema Some full text available openURL
Pradinės versijos uždavinys – ilgainiui surinkti visus svarbesnius Katalikų Bažnyčios Magisteriumo tekstus, parengtus lietuvių kalba, palengvinti jų paiešką ir naudojimąsi jais.

FreeFullPDF Some full text available openURL
Mokslinių išteklių paieškos sistema. Tarp temų – teologija, religija, religijos istorija, religinis švietimas, filosofija.

Google Scholar Some full text available openURL
Paieškos sistema, leidžianti ieškoti informacijos recenzuojamose žurnaluose, disertacijose, magistro darbuose, techniniuose pranešimuose, universitetų tinklalapiuose ir knygose. Tarp temų – teologija, religija, mitologija, bioetika, religinis švietimas. Prie rastų straipsnių pateikiama informacija apie publikacijos autorių citatų skaičių. Dalis šaltinių – visateksčiai.

Microsoft Academic Search Some full text available openURL Resource contains images
Semantinė paieškos sistema, kurioje pasitelkiamas mašininis mokymasis, semantinė atranka; dažniausiai prieinamos santraukos, pateikiama grafikų, žemėlapių. Tarp temų – religijos studijos, krikščionybė, krikščioniškoji teologija, filosofija, religinis švietimas, bioetika, etika, antropologija.

ScienceResearch.com Some full text available openURL
Mokslinės informacijos paieškos sistema. Tarp temų – teologija, religija, religinis švietimas, bioetika, filosofija, mitologija.
 
Institucijos, organizacijos

Bažnytinio paveldo muziejus openURL Resource contains images Resource contains video Resource contains audio
Svetainėje skelbiama edukacinių filmų, paskaitų įrašų, mokslinių straipsnių, pristatomi muziejaus leidiniai ir kt.

Birštono sakralinis muziejus openURL
Muziejuje – 10 salių. Dvi salės yra skirtos palaimintajam kankiniui vyskupui Teofiliui Matulioniui (1873–1962), keletas – Lietuvos kardinolui Vincentui Sladkevičiui (1920–2000). Lankytojų dėmesio laukia ekspozicijos, skirtos Birštono bažnyčios istorijai, sakraliniam menui, XIX a. lietuvių liaudies mažajai skulptūrai, liturginiams indams ir altoriaus reikmenims. Antrajame aukšte yra dvi salės, skirtos laikinoms parodoms. Organizuojamos įvairios meno parodos, meno mokyklų auklėtinių darbų parodos.

Katalikų interneto tarnyba openURL
Viešoji įstaiga, besirūpinanti įvairiomis katalikiškomis svetainėmis.

Katalikų radijo Mažoji studija openURL Resource contains audio
Rengia kultūrinio-religinio pobūdžio laidas, kurios transliuojamos per „Lietuvos radijo“ ir „Klasikos“ programą. „Mažosios studijos“ radijo laidose stengiamasi pateikti brandžios kultūros ir religijos sąveikos pavyzdžių, padedančių puoselėti ir skleisti dvasines vertybes, šviesti Lietuvos visuomenę kultūriškai ir pasaulėžiūriškai, suteikti platesnę mąstymo krypties pasirinkimo galimybę. Laidose taip pat informuojama apie visuotinės Bažnyčios veikimą pasaulyje, siekiama skatinti ryšius tarp tautų ir visuomeninių, kultūrinių bei religinių grupių. Svetainėje yra transliacijų archyvai.

Marijos radijas openURL Resource contains audio
Nuo 2005 metų Lietuvos Marijos radijas taip pat yra tarptautinės Marijos radijo asociacijos (World Family of Radio Maria) narys. Per šį radiją transliuojamos šv. Mišios, maldos, taip pat įvairios laidos (krikščioniško dvasingumo, tikėjimo pažinimo, pokalbių, Šventojo Rašto, skirtos jaunimui, informacinės ir kt.). Svetainėje yra laidų archyvas.

Vatikano informacijos tarnyba openURL
Svetainėje skelbiamas Vatikano informacijos tarnybos biuletenis, informacija apie kardinolų konsistorijas, popiežiaus apaštališkąsias keliones.
 
Mokslo rezultatų vertinimo įrankiai

InCites Benchmarking & Analytics (Clarivate Analytics) Restricted Resource
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis.

InCites Journals and Highly Cited Data (Clarivate Analytics) Restricted Resource
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis.

Web of Science (Clarivate Analytics) Restricted Resource
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis.
 
Informacijos tvarkymo įrankiai

RefWorks Restricted Resource
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje teksto kūrimo įrankį Write-N-Cite ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.

Mendeley openURL
Nemokama bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros šaltinių sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti programoje „MS Word“ įskiepį „Mendeleyʼs Citation Plugin“ ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.

Zotero openURL
Nemokama bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros šaltinių sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti programoje „MS Word“ įskiepį „Zotero“ ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros šaltinių sąrašą.

courseraopenURL

Nemokami geriausių pasaulio universitetų ir įmonių internetiniai kursai įvairiomis temomis, tarp jų religijos studijoms. Suteikia galimybę pradėti, pakeisti arba tobulėti karjeros srityje, naudojantis daugiau nei 5400 kursų, profesinių sertifikatų ir laipsnių, kuriuos teikia pasaulinio lygio universitetai ir įmonės.
 


OER CommonsopenURL

Daugiatemė skaitmeninė biblioteka, suteikianti prieigą prie atvirųjų švietimo išteklių kolekcijų ir kitos mokomosios produkcijos, kurią galima atsisiųsti, dalintis, pritaikyti.
 


H-Net: Humanities & Social Sciences OnlineopenURL
Tarptautinis konsorciumas kuria ir koordinuoja tinklus, kurių bendras tikslas – tobulinti mokymą ir mokslinius tyrimus meno, humanitarinių ir socialinių mokslų srityse naudojant naujas turinio valdymo ir komunikacijos technologijas. Sukurta 14 tinklų, skirtų religijos studijoms. Akademinių knygų leidėjų katalogai, daugialypės terpės medžiaga, diskusijos, pranešimai.

Jus konsultuoja

Giedrė Vilėniškytė

Piktogramų reikšmės

Restricted Resource = Prenumeruojama
Some full text available = Visatekstis
openURL = Atviroji prieiga

Resource contains images = Paveikslėliai
Resource contains video = Vaizdinė medžiaga
Resource contains audio = Garsinė medžiaga