Šaltiniai
Knygos
Žurnalai, straipsniai
Informaciniai leidiniai
Disertacijos ir tezės
Įvairių rūšių dokumentai
Svetainės
Paieškos sistemos
Mokslo rezultatų vertinimo įrankiai
Informacijos tvarkymo įrankiai
 
Knygos

Ebook Central (Academic Complete)  Some full text available Restricted Resource
Daugiatemė duomenų bazė, tarp išteklių, e. knygos Rytų Azijos studijoms.

eBooks on Science Direct  Some full text available Restricted Resource
E. knygos įvairiomis temomis, tarp temų – Azijos regionų kultūra, politika, istorija ir kt.

EBSCO eBook Academic Collection  Some full text available Restricted Resource 
Daugiatemė elektroninių knygų duomenų bazė.

De Gruyter leidyklos elektroninės knygos  Some full text available Restricted Resource 
Daugiatemė knygų kolekcija, tarp temų – Azijos šalių politika, religija ir kt. Pildoma.

OAPEN  Some full text available openURL
Humanitarinių ir socialinių mokslų e. knygos.
 
Žurnalai, straipsniai

Academic Search Ultimate (EBSCO)  Some full text available Restricted Resource 
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų Rytų Azijos šalių kultūra, švietimas, religija, politika ir kt.

Bloomsbury Qatar Foundation Journals  Some full text available openURL Resource contains images
Rezenzuojama internetinės leidybos platforma, kurioje pateikiami įvairių sričių ištekliai, tarp temų Islamas, migracija, žmogaus teisės..

Cambridge Core (Humanities and Social Sciences kolekcija)  Some full text available Restricted Resource
Daugiatemė duomenų bazė. Prenumeruojamos kolekcijos „Humanities and Social Sciences“ žurnalų sąrašas.

Cambridge Journals Online (archyvas)  Some full text available openURL Resource contains images
Daugiatemė duomenų bazė, įvairių sričių mokslo žurnalai.

Electronic Journals Library  Some full text available openURL Resource contains images​​
Regensburgo universiteto el. žurnalų biblioteka.

eScholarship (University of California, California Digital Library)  Some full text available openURL Resource contains images Resource contains video Resource contains audio​​​
Talpykla, kurioje pateikiami įvairių sričių moksliniai žurnalai, baigiamieji darbai, konferencijų medžiaga ir kt. Tarp jų šaltiniai apie Rytų Azijos šalių politiką, kultūrą, švietimą, istoriją ir kt.

HathiTrust Digital Library  Some full text available openURL Resource contains images
Suskaitmeninta daugiau kaip milijono pavadinimų kolekcija iš viso pasaulio. Pateikiama įvairių sričių mokslinė informacija.

Hong Kong Institutional Repositories  Some full text available openURL Resource contains images
Institucinė Hong Kongo mokslų ir technologijų bibliotekos talpykla, kurioje skelbiami moksliniai tyrimų duomenys, tezės, straipsniai, ataskaitos iš aštuonių valstybinių universitetų. Taip pat skelbiamos recenzijos, filosofijos tekstų vertimai ir filosofinio gyvenimo kronika.

Japanese Historical Maps  Some full text available openURL Resource contains images Resource contains video​​
Rytų Azijos bibliotekos Japonijos istorinių žemėlapių kolekcija. Taip pat pateikiami reti Edo (dabar Tokijo), Kyoto, Osakos ir kitų Japonijos miestų žemėlapiai.

Korea Science  Some full text available openURL  Resource contains images Resource contains video
Korėjos mokslų ir technologijų centro talpykla, kurioje pateikiami tarpdisciplininių žurnalų straipsniai. Dauguma šaltinių iš valdžios institucijų, universitetų, institutų, žinių tarnybų.

Master FILE Premier (EBSCO)  Some full text available Restricted Resource
Daugiatemė duomenų bazė. Yra išteklių Azijos studijoms.

Oxford Journals Collection  Some full text available Restricted Resource
Daugiatemė duomenų bazė. Prenumeruojamų 280 žurnalų sąrašas.

OxfordLibGuides  Some full text available openURL
Oxfordo universiteto moksliniai elektroniniai ištekliai, tarp jų yra skirtų Rytų Azijos studijoms.

SAGE Journals Online  Some full text available Restricted Resource
Daugiatemė duomenų bazė. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.

Science Direct  Some full text available Restricted Resource
Daugiatemė leidyklos „Elsevier“ žurnalų ir e. knygų duomenų bazė.

Science Research.com  Some full text available openURL
Pateikiami įvairūs moksliniai ištekliai, tarp temų  Rytų Azijos šalių kultūra, religija, istorija ir kt.

The Oxford text Archive  Some full text available openURL Resource contains images
Pateikiami aukštos kokybės moksliniai ištekliai tyrimams ir mokymui. Tarp jų ištekliai Rytų Azijos studijoms.

VDU DSpace/CRIS  Some full text available  openURL
VDU mokslo valdymo sistema, nuolat pildoma. Publikacijos, knygos, žurnalai, konferencijų medžiaga.
 
Informaciniai leidiniai

Britanica Online  Some full text available openURL Resource contains images
Enciklopedija.

Japonų-lietuvių kalbų žodynas  Some full text available openURL

Rytų Azijos žinynas  Some full text available openURL Resource contains images
Tai – Vytauto Didžiojo universiteto Azijos studijų centro projektas, skirtas plėsti žinioms apie Rytų Aziją. Projekto esmė yra pateikti tikslią enciklopedinę informaciją apie šio regiono socialinius, kultūrinius, politinius ir istorinius reiškinius, sąvokas, asmenybes. Visi čia esantys straipsniai yra parengti Rytų Azijos šalių kultūrų ir kalbų specialybės studentų, remiantis ir naudojantis enciklopedinio straipsnio rašymo reikalavimais.

Encyclopedia of the Orient (LookLex)  Some full text available openURL Resource contains images
Šiaurės Afrikos ir Vidurio Rytų regionams skirta dalykinė enciklopedija, kurioje, be enciklopedinės informacijos, pateikiami Šiaurės Afrikos kelionių gidai ir arabų kalbos pradmenų kursai.
 
Disertacijos ir tezės

VDU CRIS Some full text available  openURL​​
VDU Mokslo valdymo sistemos ETD posistemė, kurioje saugomi Universiteto magistratūros
baigiamieji darbai, daktaro disertacijos ir jų santraukos.


DART—Europe E-theses Portal  Some full text available openURL
Europos tinklinės skaitmeninės disertacijų ir disertacijų bibliotekos (NDLTD) darbo grupė, padedanti suteikti tyrėjams bendrą Europos portalą elektroninėms disertacijoms ir disertacijoms surasti.

eScholarship  Some full text available openURL
Kalifornijos universiteto talpykla. Disertacijos.

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa)  Some full text available  openURL​​
Lietuvos mokslo institucijų mokslinės publikacijos ir studijų baigiamieji darbai.

OpenDissertations (EBSCO Publishing)  Some full text available openURL
Nuolat pildoma duomenų bazė, kurioje pateikiamos disertacijos nuo XX a. pradžios iki šių dienų.

Thenet worked digital library of thesis and dissertations NDLTD  Some full text available openURL
Magistro darbų ir disertacijų duomenų bazė. Pateikiami darbai įvairia tematika.
 
Įvairių rūšių dokumentai

eLABa  Some full text available openURL
Lietuvos elektroninėje akademinėje bibliotekoje sutelkta informacija apie bibliotekose saugomus spausdintus ir e. leidinius, mokslininkų publikacijas ir studijų baigiamuosius darbus.

Europeana  Some full text available openURL Resource contains images Resource contains video​​​
Knygos, meno kūriniai iš visos Europos.

Internet Archive  Some full text available openURL Resource contains images Resource contains video Resource contains audio​​
Pasaulinė skaitmeninė biblioteka. Pateikiami įvairių rūšių ir mokslo sričių ištekliai.

Central and Eastern European Online Library (CEEOL)  Some full text available openURL
Daugiatemė duomenų bazė, suteikiama prieiga prie įvairių mokslo sričių išteklių.
 
Svetainės

CrossAsia  Some full text available openURL Resource contains images​​
Vokietijos nacionalinės bibliotekos parengta Azijos studijų duomenų bazė. Ieškant visateksčių dokumentų rinktis kolekciją „CrossAsia Fulltext Search“.
 
Paieškos sistemos
 

VDU CRIS  Some full text available  openURL
VDU mokslo valdymo sistemoje Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, studijų baigiamieji darbai.VDU virtuali biblioteka  Some full text available  openURL
Integrali vieno langelio principo paieškos sistema, leidžianti ieškoti VDU bibliotekos kataloge, VDU mokslo valdymo sistemoje (VDU CRIS), prenumeruojamose duomenų bazėse, Lietuvos akademinėje bibliotekoje (eLABa) ir pasauliniuose akademiniuose atviros prieigos ištekliuose.

VDU bibliotekos Studijų literatūros katalogas  openURL
Informacijos ištekliai, rekomenduojami studijų dalykams. Paiešką galima atlikti pagal temą, dalyko pavadinimą ir kodą.

eLABa  Some full text available  openURL
Lietuvos e. akademinėje bibliotekoje - akademinių institucijų mokslo/meno publikacijos, studijų baigiamieji darbai.

BASE  Some full text available openURL Resource contains images Resource contains video Resource contains audio​​​​
Viena didžiausių akademinių išteklių paieškos sistemų pasaulyje. Pateikiama mokslinė informacija, įskaitant aktualią Rytų Azijos studijoms.

Directory of Open Access Books (DOAB)  Some full text available openURL
El. knygų katalogas, kuriame pateikiamos įvairių mokslo sričių elektroninės knygos. Šiame kataloge jau yra skelbiamos ir Vytauto Didžiojo universiteto knygos.

Directory of Open Access Journals (DOAJ)  Some full text available openURL
Pateikiamas mokslinių žurnalų katalogas. Tarp temų Azijos studijų sritys.

FreeFullPDF  Some full text available openURL Resource contains images​​
Pateikiami ištekliai įvairiomis temomis. Tarp temų Azijos šalių istorija, kultūra, politika ir kt.

Google Books  Some full text available openURL Resource contains images​​
Elektroninių knygų paieškos sistema.

Google Scholar  Some full text available openURL
Paieškos sistema, leidžianti ieškoti informacijos recenzuojamose žurnaluose, disertacijose, magistro darbuose, techniniuose pranešimuose, universitetų tinklalapiuose ir knygose. Tarp temų – religija, kultūra, filosofija ir kt.

WorldWideScience.org  Some full text available openURL Resource contains images Resource contains video​​
Pasaulinė paieškos nacionalinėse ir tarptautinėse mokslinėse duomenų bazėse bei svetainėse sistema.
 
Voice of the Shuttle  Some full text available openURL Resource contains images Resource contains video
Viešai prieinama nuo 1995 m., pateikiamos nuorodos į humanitarinius išteklius internete.
 
Mokslo rezultatų vertinimo įrankiai

In Cites Journal and Highly Cited Data Restricted Resource

Web of Science Restricted Resource
Bibliografinė citavimo informacijos duomenų bazė. Pateikiami pasaulyje pripažintų mokslo leidinių straipsnių bibliografiniai ir citavimo duomenys, santraukos.
 
Informacijos tvarkymo įrankiai

Mendeley openURL
Nemokama bibliografinių įrašų tvarkymo programa, kuri padeda tvarkyti, dalintis, skaityti, komentuoti ir cituoti mokslinius darbus. Taip pat yra ir akademinis socialinis tinklas, padedantis tvarkyti savo dokumentus internete, analizuoti mokslinių straipsnių tendencijas ir statistiką, bendrauti su kitais tyrėjais visame pasaulyje. Nemokama „Mendeley“ versija leidžia saugoti iki 2 GB informacijos.

RefWorks Restricted Resource
Bibliografinės  informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti „MS Word“ programoje teksto kūrimo įrankį „Write-N-Cite“ ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.

Zotero openURL
Atviros prieigos Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti „MS Word“ programoje „Zotero“ įskiepį ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.
Jus konsultuoja

Gitana Virganavičienė

Piktogramų reikšmės

Restricted Resource = Prenumeruojama
Some full text available = Visatekstis
openURL = Atviroji prieiga

Resource contains images = Paveikslėliai
Resource contains video = Vaizdinė medžiaga
Resource contains audio = Garsinė medžiaga