Šaltiniai
 
Knygos                                                                  Žurnalai,straipsniai
Disertacijos ir tezės                                               Informacijos tvarkymo įrankiai
Įvairių rūšių dokumentai                                        Informaciniai leidiniai​ 
Paiškos sistemos                                                  Svetainės
Mokslo rezultatų vertinimo įrankiai                        Kiti šaltiniai
                                                                              Atvirieji švietimo ištekliai
 
                                                                                        Knygos


Academic Search Complete (EBSCO)  Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – biologija, molekulinė biologija, chemija, biochemija, neurotechnologija.Cambridge Core  Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – chemija, biologija, ekologija, neurotechnologijos mokslas ir kt.eBooks on ScienceDirect  Restricted Resource Some full text available 
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų − neurotechnologija. Leidyklos Elsevier duomenų bazė fizinių, gamtos ir kt. mokslų temomis.Prenumeruojama apie 3000 elektroninių knygų temomis: kompiuterija, biochemija ir  genetika, medicina, psichologija, biologija, fizika ir kt.National Academies Press  Some full text available openURL

Suteikiama prieiga prie daugiau nei 4000 mokslinių šaltinių internete. Kai kurias knygas PDF formatu galima atsisiųsti nemokamai.
 
OAIste  Some full text available openURL Resource contains images Resource contains video
Daugiatemė, įvairių šaltinių archyvas.


Project MUSE ebooks  Some full text available openURL
Daugiatemė, tarp temų –  neurotechnologijų mokslas.ProQuest Ebook Central    Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė, tarp temų – neurotechnologijų mokslas.ScienceDirect E-Books  Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė e.knygų duomenų bazė, tarp temų − neurotechnologijų mokslas, biologija . Dalis šaltinių – atviros prieigos.                                                                                   Žurnalai,straipsniai


American Association for the Advancement of Science.   Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė. Tame tarpe ir neurotechnologijų mokslas.Annual Reviews  Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė mokslinių žurnalų duomenų bazė.Applied Science & Technology Source Ultimate  Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė, tarp temų – technologijos ir inžinerija.Cambridge Core  Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė, tarp temų – chemija, biologija, ekologija, neurotechnologijos mokslas. Prenumeruojamų žurnalų sąrašasCogprints  Some full text available openURL
Straipsnių archyvas, tarp temų – biologija, medicina ir kt.EBSCO Publishing  Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė, tarp temų – neurotechnologijų mokslas.Emerald Engineering eJournals Collection  Restricted Resource Some full text available
Technologijos mokslų visateksčiai žurnalai. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.Frontiers in Neuroscience  Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė, tarp temų – bioinžinerija, biotechnologijos, neurotechnologijos, neuromokslas. History of Science, Technology and Medicine  Restricted Resource Some full text available

Daugiatemė, tarp temų – biologijos mokslas, neuromokslas, technologijos.IEEEXplore  Restricted Resource Some full text available Resource contains images
Daugiatemė, tarp temų – biologija, chemija, neurotechnologija. Mokslo straipsniai, konferencijos, standartai.IOPscience EXTRA  Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė, tarp temų – fizika, astrofizika, aplinkos mokslai ir kt. Prenumeruotų žurnalų sąrašas.  


   

MasterFILE Premier (EBSCO)  Restricted Resource Some full text available

Daugiatemė duomenų bazė, kurioje pateikiami žurnalai, informaciniai leidiniai, populiarieji periodiniai leidiniai, biografijos.MedicLatina   Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė, tarp temų – biomedicina, neuromokslas ir kt.MEDLINE Complete   Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė, tarp temų – biomedicina, sveikatos mokslai.Nature   Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė, tame tarpe ir neurotechnologijų mokslas.SAGE Journals Online  Restricted Resource Some full text available 
Daugiatemė, tarp temų – aplinkos apsauga, neuromokslai, biochemija. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.SpringerLink   Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp kurių neurologijos mokslai.Taylor&Francis SHH Library and S&T Library  Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – neurotechnologijų mokslas.Wiley Online Library  Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė, tame tarpe neurotechnologijų mokslas.
 

                                                                                 Disertacijos ir tezės


VDU CRIS   Some full text available openURL
VDU mokslo valdymo sistema. Magistrantūros baigiamieji darbai, daktaro disertacijos ir jų santraukos, mokslininkų straipsniai ir kt.EBSCO Open Dissertations  Some full text available openURL
Disertacijų  duomenų bazė  įvairia tematika.NDLTD (Networked Digital Library of Theses and Disertations)  Some full text available openURL
Tarptautinė el. tezių ir disertacijų duomenų bazė įvairia tematika.OpenDissertations (EBSCO Publishing)  Some full text available openURL
Disertacijų DB įvairia tematika.

                                                                                   Įvairių rūšių dokumentaiVDU mokslo valdymo sistema (VDU CRIS)  Some full text available openURL
Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, studijų baigiamieji darbai.eLABa ETD  Some full text available openURL
Lietuvos mokslo institucijų mokslinės publikacijos ir studijų baigiamieji darbai.SciTech Connect  Some full text available openURL
Fizikos, chemijos  mokslų straipsniai, knygos, pranešimai, disertacijos ir kt.

 

                                                                                       Paiškos sistemos


VDU mokslo valdymo sistema (VDU CRIS)   
Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, disertacijos, studijų baigiamieji darbai. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.


VDU virtuali biblioteka  openURL
Integrali vieno langelio principo paieškos sistema, leidžianti ieškoti Universiteto bibliotekos kataloge, VDU mokslo valdymo sistemoje (VDU CRIS), prenumeruojamose duomenų bazėse, Lietuvos akademinėje bibliotekoje (eLABa) ir pasauliniuose akademiniuose atvirosios prieigos ištekliuose. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.


VDU bibliotekos katalogas  
Knygos, periodiniai leidiniai, žemėlapiai, rankraščiai, natos, garso ir vaizdo įrašai, reti ir seni, elektroniniai dokumentai ir kt.
 

VDU Studijų literatūros katalogas  
Informacijos ištekliai, rekomenduojami studijų dalykams. Paiešką galima atlikti pagal temą, dalyko pavadinimą ir kodą.


 
Academic Index  openURL
Mokslinės informacijos paieškos sistema.
 

BASE (Bielefeld Academic Search Engine)  Some full text available openURL Resource contains images Resource contains video
Viena didžiausių paieškos sistemų, atliekanti paiešką atvirosios prieigos moksliniuose ištekliuose.FreeFullPDF     Some full text available openURL
Atvirosios prieigos mokslinių išteklių paieškos sistema.

Google Books   openURL
E. knygų paieškos sistema.

Google Scholar    Some full text available openURL
Paieškos sistema, leidžianti ieškoti informacijos recenzuojamose žurnaluose, disertacijose, techniniuose pranešimuose, universitetų tinklalapiuose ir knygose. 

ScienceResearch.com  Some full text available openURL
Mokslinės informacijos paieškos sistema.

 
                                                                           Mokslo rezultatų vertinimo įrankiai


InCites Benchmarking & Analytics (Clarivate Analytics)   Restricted Resource
Mokslo vertinimo įrankis, leidžiantis parengti kompetentingas apžvalgas apie autorių, institucijų produktyvumą, analizuoti mokslinių tyrimų reikšmingumą, rengti tyrimų rezultatų ataskaitas ir kt.
 


InCites Journals and Highly Cited Data (Clarivate Analytics)  Restricted Resource
Mokslo produkcijos analizės įrankis, pateikiantis skirtingų mokslo krypčių žurnalų cituojamumo rodiklius, kurie leidžia palyginti ir įvertinti mokslinės produkcijos reikšmingumą.Web of Science (Clarivate Analytics)   Restricted Resource
Bibliografinė citavimo informacijos duomenų bazė. Joje pateikiami pasaulyje pripažintų mokslinių leidinių straipsnių bibliografiniai duomenys, santraukos ir citavimo duomenys. 

 
                                                                                 Įnformacijos tvarkymo įrankiai

RefWorks   Restricted Resource
Bibliografinės informacijos tvarkymo įrankis. Mokslininkams, studentams , renkantiems bibliografinę informaciją dominančia tema.Įrankiu galima naudotis jį prenumeruojančiuose bibliotekose, o susikūrus individualius slaptažodžius ir už bibliotekų tinklų ribų.


Zotero  Some full text available openURL Resource contains video
Nemokamas bibliografinės informacijos tvarkymo įrankis, leidžiantis rinkti ir kaupti bibliografinę informaciją iš bibliotekų katalogų, duomenų bazių bei internetinių šaltinių, cituoti bei sudaryti naudotos literatūros sąrašą savo moksliniame darbe. Duomenų sinchronizavimo pagalba vartotojas savo sukauptus įrašus gali pasiekti iš bet kurio kompiuterio.
 

                                                                                     Informaciniai leidiniai


Animal Diversity Web   Some full text available openURL
Internetinė enciklopedija.​Dictionary of Science and Technology  openURL
Technologijos terminų vertėjas anglų, prancūzų, italų, rusų kalbomis.Encyclopedia.com  Some full text available openURL Resource contains video
Virtuali enciklopedija.
 

                                                                                            Svetainės


IHS Engineering 360  openURL
Didžiausias inžinerijos mokslų portalas. Naujienos, standartai, tyrimai ir kiti dokumentai.OECD  Some full text available openURL
Įvairių sričių statistiniai rodikliai. Ekologija, aplinkosauga, agroinžinerija, energetiniai ištekliai ir kt.

 

                                                                                         Kiti šaltiniai
 

​CORE   openURL
Didžiausia pasaulyje atviros prieigos tyrimų dokumentų kolekcija.WorldWideScience.org  openURL  
Nacionalinės ir tarptautinės mokslinės duomenų bazės ir svetainės.
 
Coursera openURL 
Universitetų ir institucijų nuotoliniai mokymai įvairiomis temomis, tarp jų neurotechnologijos. Parengta daugiau negu 5800 mokymų, suteikiami profesiniai sertifikatai ir laipsniai. E. knygos, statistika, atvejų analizė, seminarai ir kt.

Harvardo universiteto nemokami internetiniai kursai openURL 
Harvardo universiteto nemokami internetiniai kursai temomis: švietimas ir ugdymas, sveikata ir medicina, matematika,  humanitariniai, gamtos ir socialiniai mokslai.


OpenLearn openURL 
Atvirojo universiteto nemokami kursai, sugrupuoti pagal šias temas: sveikata, psichologija, švietimas, tame tarpe neurotechnologijos.Stanford openURL 
Stanfordo universiteto nemokami nuotoliniai kursai, jų temos: gamtos mokslai, medicina, humanitariniai mokslai.


 

Jus konsultuoja

Vilija Juodikienė

Piktogramų reikšmės

Restricted Resource = Prenumeruojama
Some full text available = Visatekstis
openURL = Atviroji prieiga

Resource contains images = Paveikslėliai
Resource contains video = Vaizdinė medžiaga
Resource contains audio = Garsinė medžiaga