Šaltiniai
Knygos                                                                            Žurnalai, straipsniai
Įvairių rūšių dokumentai                                                  Informaciniai leidiniai
Disertacijos ir tezės                                                         Svetainės 
Paieškos sistemos                                                          Institucijos, organizacijos
Mokslo rezultatų vertinimo įrankiai                                  Informacijos tvarkymo įrankiai
Atvirieji švietimo ištekliai
 
Knygos

Academic Complete (Proquest Ebook Central) Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų –­ gamtos mokslai, miškininkystė, žemės ūkis, aplinkos apsauga, klimato kaita ir kt.

Academic Search Complete (EBSCO) Restricted Resource Some full text available 
Daugiatemė, tame tarpe  biotechnologijos mokslai, miškininkystė, miškotvarka, ekologija ir ekologinės sistemos ir kt.

ASABE (American Society of Agricultural and Biological Engineers) Technical Library  
Daugiatemė, knygos, konferencijų medžiaga miškininkystės, miškotvarkos, botanikos, žemės ūkio ir kt. klausimais.

De Gruyter leidyklos elektroninės knygos  openURL  Some full text available  
Leidyklos leidžiamos knygos įvairia tematika, tame tarpe gyvybės mokslai, želdininkystė ir kraštovaizdžio dizainas ir kt.

DOAB: Directory of Open access Books  openURL Some full text available 
Daugiatenmė. Tarp jų miškininkystė, ekologija, žemės ūkis.

eBooks on ScienceDirect  
Daugiatemė, tame tarpe miškininkystė ir miškotvarka, ekologija, biochemija ir genetika, botanika, chemija ir kt.

EBSCO eBook Academic Collection  
Daugiatemė, tame tarpe miškininkystė ir miškotvarka, ekologija ir aplinkotyra, gamtos mokslai, žemės ūkis ir kt.

FAO (The Food and Agriculture Organization of the United Nations)  openURL  Some full text available 
Jungtinių tautų leidiniai maisto, žemės ūkio tematika. Tame tarpe miškininkystės, ekologijos temos.

Knowledge Unlatched openURL   
Daugiatemė, tame tarpe ekologija ir aplinkotyra, gamtos mokslai, miškininkystė

MasterFILE Premier (EBSCO)  
Daugiatemė, tame tarpe miškininkystė, ekologija ir ekologinės sistemos, aplinkos apsauga,  gyvybės mokslai ir kt.

Online Books Page  openURL  Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, kuri suteikia prieigą prie e. knygų. Tarp temų miškininkystė, ekologija.

Open Textbook Library  openURL  Some full text available  
Daugiatemė, tame tarpe ekologija ir aplinkotyra, miškininkystė

PANGAEA  openURL Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tame tarpe literatūra ekologijos temomis

Project MUSE ebooks openURL Some full text available
Daugiatemė, tame tarpe ekologija ir aplinkotyra, gamtos mokslai, miškininkystė

Springer EBooks Collections  
Daugiatemė, tame tarpe  miškininkystė, miškotvarka, ekologija ir aplinkotyra, žemės ūkis ir kt.
 
Žurnalai, straipsiai


AgEcon Search: Research in Agricultural and Applied Economics openURL  Some full text available  
Mokslinė literatūra žemės ūkio, augalų apsaugos, ekologijos, miškininkystės ir kitomis temomis.

Annual Reviews  openURL Some full text available  
Daugiatemė.Tame tarpe zoologija, ekologija, miškininkystė.

ASABE (American Society of Agricultural and Biological Engineers) Technical Library  
Daugiatemė. Knygos, konferencijų medžiaga, straipsniai  miškininkystės, miškotvarkos, botanikos, žemės ūkio ir kitomis temomis.

BioMed Central openURL  Some full text available 
Daugiatemė. Tame tarpe biologija, miškininkystė, ekologija, gamta.  

Cambridge Core  
Daugiatemė, tarp temų miškininkystė, ekologija.Prenumeruojamos kolekcijos 

CERES (Cranfield Collection of E-Research) openURL Some full text available
Daugiatemė. Tame tarpe žemės ūkis, miškininkystė, aplinkotyra.

Czech Academy of Agricultural Sciences  openURL  Some full text available 
Daugiatemė. Tame tarpe miškininkystė, žemės ūkis, ekologija, gamta.

Electronic Journals Library   openURL Some full text available 
Daugiatemė. Tame tarpe miškininkystė, kraštovaizdzio dizainas.

Emerald Management eJournals Collection Restricted Resource Some full text available 
Daugiatemė, tame tarpe miškininkystė, ekologija, aplinkos inžinerija ir kt.

HathiTrust Digital Library openURL  Some full text available         
Daugiatemė, tame miškininkystė, kraštovaizdžio dizainas, botanika, gamtos mokslai.

Hindawi  openURL  Some full text available    
Daugiatemė. Tarpe tarpe miškininkystė, botanika.

MDPI openURL  Some full text available    
Daugiatemė, tame tarpe miškininkystė, žemės ūkis, ekosistemos.  


Nature Restricted Resource Some full text available            
Daugiatemė. Tame tarpe biologija.ekologija, miškininkystė

Open Science   openURL  Some full text available 
Daugiatemė. Tame tarpe miškininkystė ir miškotvarka, ekologija.

​OAPEN (Open Access Publishing in European Networks) openURL  Some full text available
Daugiatemė, tame tarpe ekologija ir ekologinės sistemos, aplinkos apsauga, miškininkystė, gyvybės mokslai ir kt.

Oxford Journals Collection Restricted Resource Some full text available 
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų miškininkystė, žemės ūkis.

SAGE Journals Online 
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų ekologija, miškininkystė.

Science Direct  Restricted Resource Some full text available 
Daugiatemė, tame tarpe gamtos mokslai, miškotvarka ir miškininkystė, ekologija, aplinkos tarša  ir kt. 

Science Publishing Group (Science PG) openURL  Some full text available   
Daugiatemė. Tame tarpe aplinkosauga, biologija ir gyvybės mokslai, chemija, medžiagotyra.

SpringerLink  Restricted Resource Some full text available Resource contains video Resource contains audio 
Daugiatemė, tame tarpe  miškininkystė ir miškotvarka, ekologija, aplinkotyra, žemės ūkis ir kt.

Taylor&Francis SHH Library and S&T Library Restricted Resource Some full text available 
Daugiatemė, tame tarpe aplinkotyra, miškininkystė ir miškotvarka, ekologija, žemės ūkis ir kt.
 
Įvairių rūšių dokumentai
 
VDU mokslo valdymo sistema (VDU CRIS) openURL  Some full text available
Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, studijų baigiamieji darbai.

eLABa openURL  Some full text available 
Lietuvos mokslo institucijų fonduose sukauptų leidinių katalogai, mokslinės publikacijos ir studijų baigiamieji darbai.

Directory of Open Access Repositories – OpenDOAR  Some full text available openURL  
Atvirosios prieigos institucinių talpyklų registras

Lirias (KU Leuven Association)openURL  Some full text available    
Straipsniai, konferencijų medžiaga, disertacijos miškininkystės, miškotvarkos ir kt. temomis

The World Bank Open Knowledge Repository (OKR)  openURL  Some full text available Pasaulio banko dokumentai, mokslinių tyrimų rezultatai, knygos, periodiniai leidiniai, susiję su žemės ūkio, infrastruktūros, gamtos išteklių, regioninės integracijos ir kitais klausimais. 

WorldWideScience.org Some full text available openURL Resource contains images Resource contains video​​ 
Nacionalinės ir tarptautinės mokslinės duomenų bazės ir svetainės.
 
Informaciniai leidiniai

Animal Diversity Web  openURL  Some full text available
Internetinė enciklopedija. 

Britannica Online openURL Some full text available Resource contains images Resource contains video Resource contains audio 
Encyclopedia

Dictionary.com  openURL Resource contains audio 
Virtualus žodynas

Encyclopedia.com   Resource contains video 
Virtuali enciklopedija

Eurovoc openURL  Some full text available
Daugiakalbis tezauras,
 
Disertacijos ir tezės

VDU CRIS Some full text available openURL
Elektroninių dokumentų talpykla, kurioje kaupiami Universiteto magistrantūros baigiamieji darbai, daktaro disertacijos bei kiti el. dokumentai

eLaba openURL  Some full text available
Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka.

DART-Europe Some full text available openURL
Elektroninių tezių ir disertacijų duomenų bazė. 

Digital Dissertations  Some full text available openURL
Pateikiama Miuncheno universiteto disertacijos. Daugiatemė.

DiVA - Academic Archive Online (Uppsala University Library) Some full text available openURL  
Magistro darbų tezės įvairia tematika

DSpace@Cambridge (University of Cambridge) Some full text available openURL
Kembridžo universiteto saugykloje saugojami ETD darbai.

OpenDissertations (EBSCO Publishing) Some full text availableopenURL
Nuolat pildoma atvirosios prieigos disertacijų duomenų bazė
 
                                                                                                Svetainės

AGRICOLA openURL    
Žemės ūkio mokslinių straipsnių ir leidinių bibliografinė duomenų bazė.

AIMS openURL  
Žemės ūkio mokslo darbų projektų bibliografinės duomenų bazės. 
 
Paieškos sistemos
 

VDU CRIS  Some full text available Restricted Resource openURL
VDU mokslo valdymo sistemoje  Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, studijų baigiamieji darbai.VDU virtuali biblioteka  Some full text available Restricted Resource openURL
Integrali vieno langelio principo paieškos sistema, leidžianti ieškoti VDU bibliotekos kataloge, VDU mokslo valdymo sistemoje (VDU CRIS), prenumeruojamose duomenų bazėse, Lietuvos akademinėje bibliotekoje (eLABa) ir pasauliniuose akademiniuose atviros prieigos ištekliuose.

eLABa  Some full text available Restricted Resource openURL
Lietuvos e. akademinėje bibliotekoje - akademinių institucijų mokslo/meno publikacijos, studijų baigiamieji darbai.

BASE  Some full text available openURL Resource contains images Resource contains video Resource contains audio​​​​
Viena didžiausių akademinių išteklių paieškos sistemų pasaulyje. Pateikiama mokslinė informacija, įskaitant aktualią Rytų Azijos studijoms.

Directory of Open Access Books (DOAB)  Some full text available openURL
El. knygų katalogas, kuriame pateikiamos įvairių mokslo sričių elektroninės knygos. Šiame kataloge jau yra skelbiamos ir Vytauto Didžiojo universiteto knygos.

Directory of Open Access Journals (DOAJ)  Some full text available openURL
Pateikiamas mokslinių žurnalų katalogas. Tarp temų Azijos studijų sritys.

FreeFullPDF  Some full text available openURL Resource contains images​​
Pateikiami ištekliai įvairiomis temomis. Tarp temų Azijos šalių istorija, kultūra, politika ir kt.

Google Books  Some full text available openURL Resource contains images​​
Elektroninių knygų paieškos sistema.

Google Scholar  Some full text available openURL
Paieškos sistema, leidžianti ieškoti informacijos recenzuojamose žurnaluose, disertacijose, magistro darbuose, techniniuose pranešimuose, universitetų tinklalapiuose ir knygose. Tarp temų – religija, kultūra, filosofija ir kt
 
Institucijos, organizacijos
 
FAO (The Food and Agriculture Organization of the United Nations) openURL  
Maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO) 
 
Mokslo rezultatų vertinimo įrankiai
 

InCites Benchmarking & Analytics (Clarivate Analytics)   
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis

InCites Journals and Highly Cited Data (Clarivate Analytics)  
Mokslo produkcijos analizės įrankis, pateikiantis skirtingų mokslo krypčių žurnalų cituojamumo rodiklius, kurie leidžia palyginti ir įvertinti mokslinės produkcijos reikšmingumą.

Web of Science (Clarivate Analytics) 
Bibliografinė citavimo informacijos duomenų bazė, kurioje pateikiami pasaulyje pripažintų mokslinių leidinių straipsnių bibliografiniai duomenys, santraukos ir citavimo duomenys.
 
Informacijos tvarkymo įrankiai
 
Mendeley​ openURL  
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus, juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką. Taip pat rengti literatūros šaltinių sąrašus pagal įvairius citavimo stilius, naudoti programoje „MS Word“ įskiepį „Mendeleyʼs Citation Plugin“ ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.

RefWorks 
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje teksto kūrimo įrankį Write-N-Cite ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.

Zotero openURL  
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje Zotero įskiepį ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste
Atvirieji švietimo ištekliai

Coursera openURL 
Universitetų ir institucijų nuotoliniai mokymai įvairiomis temomis. Parengta daugiau negu 5800 mokymų, suteikiami profesiniai sertifikatai ir laipsniai. E. knygos, statistika, atvejų analizė, seminarai ir kt.

OER Commons  openURL
Daugiatemė skaitmeninė biblioteka, suteikianti prieigą prie atvirųjų švietimo išteklių kolekcijų ir kitos mokomosios produkcijos, kurią galima atsisiųsti, dalintis, pritaikyti.

 
Jus konsultuoja

Gražina Šiaudikienė

Piktogramų reikšmės

Restricted Resource = Prenumeruojama
Some full text available = Visatekstis
openURL = Atviroji prieiga

Resource contains images = Paveikslėliai
Resource contains video = Vaizdinė medžiaga
Resource contains audio = Garsinė medžiaga