Šaltiniai
 
Knygos

Academic Complete (Proquest Ebook Central) Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė, tame tarpe maisto pramonė, maisto kokybė ir sauga, maisto priedai, žaliavos, mikrobiologika ir toksikologija, biotechnologijos, maisto pakavimas ir kt.

ASABE (American Society of Agricultural and Biological Engineers) Technical Library Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė, tame tarpe maisto saugumas ir kokybė, maisto priedai, maisto žaliavos ir kt.

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Some full text available openURL
Daugiatemė, tame tarpe maisto kokybė ir cheminė sudėtis, maisto žaliavų perdirbimas, mikrobiologija, toksikologija ir kt.

Directory of Open access Books (DOAB)  Some full text available openURL  
Daugiatemė, tame tarpe chemija, mikrobiologija, biotechnologijos, maisto kokybė ir saugumas bei kt. 

eBook Collection (EBSCOhost)  Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė, tame tarpe Academic Search Complete/ Environmental Complete/ Medline/ MasterFILE Premier Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė, tame tarpe biologija, chemija, aplinkos mokslas ir technologijos. 

Knowledge Unlatched openURL  Some full text available 
Atvirosios prieigos pilno teksto elektroninės knygos įvairiomis temomis, tame tarpe biologija, chemija, augalų apsauga, augalininkystė, maisto kokybė ir saugumas, maisto pakavimas ir kt. temos.

National Academies Press openURL  Some full text available 
Suteikiama prieiga prie daugiau nei 4000 mokslinių šaltinių internete. Kai kurias knygas PDF formatu galima atsisiųsti nemokamai.

Online Books Page openURL  Some full text available 
Laisva prieiga prie daugiau nei 3 mln. viso teksto el. knygų įvairia tematika.

Scientific Research openURL  Some full text available 
Chemijos, medžiagotyros, aplinkos apsaugos ir kt. mokslų atviros prieigos moksliniai žurnalai ir knygos.

ScienceDirect  Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė, tame tarpe chemija, mikrobiologija, maisto gamyba, kokybė ir saugumas, maisto priedai ir kt.

Science Publishing Group (Science PG)  openURL  Some full text available 
Daugiatemė duomenų bazė, tame tarpe biologijos, fizikos,chemijos, mikrobiologijos bei kitais klausimais.

Springer Link Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė, tame tarpe žemės ūkis, agronomija, chemija, maisto mokslas ir mityba. 

The Online Books Page  openURL  Some full text available 
Pensilvanijos universiteto bibliotekos katalogas su daugiau nei 40 000 laisvos prieigos knygų ir vadovėlių įvairia tematika.

 
Žurnalai, straipsniai
 

ASABE (American Society of Agricultural and Biological Engineers) Technical Library Restricted Resource Some full text available 
Daugiatemė, tame tarpe biologijaekologija, žemės ūkis ir kt.

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Some full text available openURL
Daugiatemė, tame tarpe maisto chemija, technologija, mikrobiologija.      

Bioline International  Some full text available openURL
Kokybiški besivystančių šalių atviros prieigos žurnalai biologijos, chemijos, gamtos mokslų, visuomenės sveikatos ir kt. temomis.

Cambridge Core Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė, tame tarpe chemija, mityba, maisto pramonė.

Central and Eastern European Online Library (CEEOL) openURL
Daugiatemė, tame tarpe  chemija, biologija, maisto mokslas.

Directory of Open Access Journals (DOAJ) Some full text available openURL
Daugiatemė, tame tarpe maisto kokybė ir cheminė sudėtis, maisto žaliavų perdirbimas, mikrobiologija, toksikologija ir kt.

Emerald Management eJournals Collection   Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų chemija, biologija ir kt.

IEEEXplore openURL Some full text available  Resource contains video
Daugiatemė, tame tarpe biologija, chemija, maisto mokslas. Mokslo straipsniai, konferencijos, standartai.

Oxford Journals Open Access Some full text available openURL
Atvira prieiga prie mokslinių straipsnių. Tarp įvairių temų biologija, botanika, chemija, ekologija ir aplinkotyra, fizika, gamtos mokslai, žemės ūkis ir kt.

JSTOR (Arts & Sciences, I, II, III, IV kolekcijos) Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė, tame tarpe maisto mokslas.

SAGE Journals Online Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė, tame tarpe žemės ūkis, maisto mokslas.

ScienceDirect Restricted Resource Some full text available 
Daugiatemė, tame tarpe augalų apsauga ir mityba, gamtos mokslai, žemės ūkis, ekologija, aplinkos tarša ir kt. (iki 2020 12 31)

Springer Open Access Journals  openURL  Some full text available
Įvairių mokslo sričių straipsniai.

Taylor&Francis SHH Library and S&T Library Restricted Resource Some full text available 
Daugiatemė, tame tarpe žemės ūkis, aplinkotyra, ekologija ir kt. 

Wiley Online Library Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė, tame tarpe žemės ūkis, maisto mokslas.
 
Įvairių rūšių dokumentai 


VDU mokslo valdymo sistema (VDU CRIS) openURL  Some full text available
Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, studijų baigiamieji darbai.

ARAN (National University of Ireland Galway)  openURL  Some full text available
Nacionalinio Airijos universiteto ekspertų straipsniai, konferencijų medžiaga biologijos, botanikos, chemijos, maisto kokybės ir saugumo, ekologijos ir kitomis temomis.

Cambridge University Press  Some full text available openURL
Platus aukštos kokybės akademinio turinio asortimentas, įskaitant žurnalus, tyrimų monografijas, informacinius darbus ir vadovėlius.


Edinburgh Research Archive (University of Edinburgh)  Some full text available openURL
Tai atvirosios prieigos talpykla, kurioje pateikiama mokslinė literatūra biologijos, botanikos, chemijos, ekologijos ir aplinkotyros, gamtos mokslų, žemės ūkio ir kitomis temomis.

eLABa openURL  Some full text available 
Lietuvos mokslo institucijų fonduose sukauptų leidinių katalogai, mokslinės publikacijos ir studijų baigiamieji darbai.

Europeana  openURL  Some full text available
Knygos, meno kūriniai iš visos Europos bibliotekų, archyvų ir muziejų tame tarpe gamtos istorijos tematika.

Norwegian Open Research Archives (NORA)  openURL  Some full text available
Pateikiami moksliniai tyrimai, magistro darbai iš Norvegijos universiteto bibliotekų.
biologijos, botanikos, chemijos, žemės ūkio ir kitomis temomis.

OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) openURL  Some full text available Resource contains video Resource contains audio
Atviros prieigos talpyklų registras. Kaupiami įvairių tipų dokumentai, pvz., recenzuojamieji straipsniai, konferencijų pranešimai, knygos, mokymosi kursų medžiaga, garso ir vaizdo įrašai, mokslinių tyrimų duomenys, nepublikuoti darbai (angl. grey literature), dar nerecenzuotos (angl. preprint) arba jau recenzuotos (angl. postprint) publikacijos, ataskaitos, daktaro disertacijos ar magistro darbai, nepublikuoti konferencijų pranešimai ir kt.) Duomenų talpykla tai skaitmeninis archyvas, kuriame kaupiami ir saugomi duomenų rinkiniai ir jų metaduomenys

Open Knowledge Repository openURL  Some full text available
Pasaulio banko atviros prieigos talpykla.

SwePub- Free access openURL  Some full text available
Švedijos universitetų leidiniai: straipsniai, konferencijų medžiaga, disertacijos ir kt.

The World Bank Open Knowledge Repository (OKR)  openURL  Some full text available
Pasaulio banko dokumentai, mokslinių tyrimų rezultatai, knygos, periodiniai leidiniai, susiję su skurdo mažinimu, ekonomikos plėtra ir žmonijos vystymusi, žemės ūkio, infrastruktūros, sveikatos, švietimo, klimato kaitos, gamtos išteklių, regioninės integracijos ir kitais klausimais. 
         
Informaciniai leidiniai

Britannica Online Some full text available openURL
Bendro pobūdžio virtuali enciklopedija anglų kalba

Dictionary of Science and Technology openURL
Technologijos terminų vertėjas anglų, italų, prancūzų ir rusų kalbomis.

Encyclopedia of Food and Agricultural Ethics Some full text available openURL        
Enciklopedija maisto ir žemės ūkio etikos temomis 

ezodynas.lt Some full text available openURL
Profesionalus anglų-lietuvių, lietuvių-anglų žodynas.           
 
Disertacijos ir tezės

VDU CRIS Some full text available openURL
Elektroninių dokumentų talpykla, kurioje kaupiami Universiteto magistrantūros baigiamieji darbai, daktaro disertacijos bei kiti el. dokumentai.

eLaba openURL  Some full text available
Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka.

DART-Europe Some full text available openURL
Elektroninių tezių ir disertacijų duomenų bazė. 

Digital Dissertations  Some full text available openURL
Pateikiama Miuncheno universiteto disertacijos. Daugiatemė.

DiVA - Academic Archive Online (Uppsala University Library) Some full text available openURL  
Magistro darbų tezės įvairia tematika

DSpace@Cambridge (University of Cambridge) Some full text available openURL
Kembridžo universiteto saugykloje saugojami ETD darbai.

OpenDissertations (EBSCO Publishing) Some full text availableopenURL
Nuolat pildoma atvirosios prieigos disertacijų duomenų bazė.
 
Svetainės
 
AGRICOLA (AGRICultural OnLine Access) openURL  Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tame tarpe žemės ūkis, žemės ūkio sistemos, aplinkos apsauga ir kt.

AIMS (Agricultural Information Management Standart) openURL  Some full text available
Žemės ūkio mokslo darbų, projektų bibliografinės DB.

Lietuvos standartizacijos departamento standartų katalogas  Restricted Resource Some full text available 
Lietuvos standartų elektroninės versijos. 
 
OECD openURL  Some full text available
Įvairių sričių statistiniai rodikliai. 
 
Paieškos sistemos

VDU CRIS   openURL Some full text available
VDU Mokslo valdymo sistema,  kurioje saugoma VDU mokslinė produkcija 

Vytauto Didžiojo universiteto virtuali biblioteka (VDU VB)   openURL Some full text available
Paieškos sistema, leidžianti ieškoti Universiteto bibliotekos kataloge, VDU mokslo valdymo sistemoje (VDU CRIS), prenumeruojamose duomenų bazėse, Lietuvos akademinėje bibliotekoje (eLABa) ir pasauliniuose akademiniuose atviros prieigos ištekliuose.

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa) openURL Some full text available
Akademinių institucijų mokslo publikacijos, studijų baigiamieji darbai.

LIBIS openURL
Lietuvos integrali bibliotekų informacinė sistema

BASE openURL Some full text available
Viena didžiausių paieškos sistemų, atliekanti paiešką atvirosios prieigos moksliniuose ištekliuose.

DataCite openURL Some full text available
Mokslinių tyrimų duomenų talpykla, siekianti užtikrinti mokslinių tyrimų duomenų matomumą ir nuolatinę prieigą prie jų – duomenų rinkiniams suteikiamas nuolatinis skaitmeninis identifikatorius DOI, vykdoma duomenų rinkinių registracija ir užtikrinama jų paieška.

Directory of Open Access Repositories – OpenDOAR openURL Some full text available
Institucinių talpyklų registras

FreeFullPDF openURL Some full text available  
Mokslinių išteklių paieškos sistema

Google Books openURL
Elektroninių knygų paieškos sistema.

Google Scholar openURL Some full text available  
Mokslinės informacijos paieškos sistema, kuri ieško, straipsnių, disertacijų, knygų, ir kt. leidinių, kuriuos išleido mokslinės leidyklos, profesionalų bendrijos, universitetai ir kiti mokslo institutai.

ScienceResearch.com openURL  Some full text available
Mokslinės informacijos paieškos sistema, leidžianti vienu metu atlikti paiešką daugybėje mokslinių žurnalų bei duomenų bazių.

 
Institucijos, organizacijos


European Food Safety Authority (EFSA openURL Some full text available     
Europos komisija. konsultuojanti ir tirianti maisto sudėtį, kokybę, saugą


FAO (The Food and Agriculture Organization of the United Nations)  openURL  Some full text available 
Maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO).


LAEI (Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas) openURL 
Instituto mokslinės veiklos sritys: vartotojų elgsena ir maisto tiekimo grandinių valdymas;  ūkininkų ūkių, kitų verslo subjektų kaime ir su žemės ūkio produkcija susijusių įmonių ekonomika; Lietuvos žemės ir maisto ūkio ekonomika ir politika; aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių ekonomika ir kt.


The European Federation of Food Science and TechnologyopenURL Resource contains images
Europos maisto mokslo ir technologijos federacija.

Mokslo rezultatų vertinimo įrankiai

InCites Benchmarking & Analytics (Clarivate Analytics)  
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis.

InCites Journals and Highly Cited Data (Clarivate Analytics)  
Mokslo produkcijos analizės įrankis, pateikiantis skirtingų mokslo krypčių žurnalų cituojamumo rodiklius, kurie leidžia palyginti ir įvertinti mokslinės produkcijos reikšmingumą.

Web of Science (Clarivate Analytics)  
Bibliografinė citavimo informacijos duomenų bazė, kurioje pateikiami pasaulyje pripažintų mokslinių leidinių straipsnių bibliografiniai duomenys, santraukos ir citavimo duomenys.
 
Informacijos tvarkymo įrankiai

Mendeley 
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje įskiepį Mendeley‘s Citation Plugin ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.

Refworks 
Bibliografinės  informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje teksto kūrimo įrankį Write-N-Cite ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.

Zotero 
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje Zotero įskiepį ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.
 
Atvirieji švietimo ištekliai

Coursera openURL 
Universitetų ir institucijų nuotoliniai mokymai įvairiomis temomis. Parengta daugiau negu 5800 mokymų, suteikiami profesiniai sertifikatai ir laipsniai. E. knygos, statistika, atvejų analizė, seminarai ir kt.

OER Commons  openURL
Daugiatemė skaitmeninė biblioteka, suteikianti prieigą prie atvirųjų švietimo išteklių kolekcijų ir kitos mokomosios produkcijos, kurią galima atsisiųsti, dalintis, pritaikyti.


 

 
 
Jus konsultuoja

Gražina Šiaudikienė

Piktogramų reikšmės

Restricted Resource = Prenumeruojama
Some full text available = Visatekstis
openURL = Atviroji prieiga

Resource contains images = Paveikslėliai
Resource contains video = Vaizdinė medžiaga
Resource contains audio = Garsinė medžiaga