Šaltiniai
 
 
Knygos

Academic Search Ultimate (EBSCO)   Resource contains audio
Daugiatemė duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite el. knygas apie matematiką, programavimą, medijas, informatiką.

BoonBook.com Some full text available openURL
Daugiatemė duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite el. knygų ir vadovėlių iš įvairių mokslo sričių, tarp jų matematikos mokslų.

eBookDirectory   openURL
Daugiatemė duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite el. knygų iš įvairių mokslo sričių, tarp jų matematikos mokslų.

Ebook Central (Academic Complete)  
Daugiatemė duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite el. knygų įvairių mokslo sričių, tarp jų matematikos mokslų.

Directory of Open Access Books (DOAB) Some full text available openURL     
El. knygų katalogas, kuriame pateikiamos įvairių mokslo sričių el. knygos. Šiame kataloge yra patalpintos ir Vytauto Didžiojo universiteto knygos matematikos mokslų temomis.

EBSCO eBook Academic Collection  
Daugiatemė duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite el. knygų įvairių mokslo sričių, tarp jų matematikos mokslų. Prenumeruojamų elektroninių knygų sąrašas.

EBSCO eBook Open Access Collection openURL 
Daugiatemė duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite el. knygų įvairių mokslo sričių, tarp jų matematikos mokslų.

eBooks on ScienceDirect  
Daugiatemė straipsnių ir el. knygų duomenų bazė, kurioje rasite straipsnius ir el. knygas apie matematikos mokslus.

getfreeebooks Some full text available openURL
Daugiatemė el. knygų duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite įvairių temų apie matematiką, informatiką, inžineriją.

The Global Text Project Some full text available openURL
Daugiatemė el. knygų duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite įvairių mokslo krypčių temų ir temų apie matematiką, kompiuterių mokslą.

InTech Some full text available openURL
Daugiatemė įvairių leidyklų el. knygų duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite temų apie technologijas, matematiką, informatiką, inžineriją ir kt.

KTU leidyklos elektroninės knygos  
Daugiatemė duomenų bazė lietuvių kalba, kurioje rasite el. knygų sąrašą matematikos studijoms. Prenumeruojamų elektroninių knygų sąrašasNuotolinei prieigai slaptažodžio teirautis bibliotekos darbuotojų arba el. paštu db@bibl.vdu.lt (prašome rašyti iš Universiteto el. pašto).

VilniusTech elektroninės knygos  
Daugiatemė duomenų bazė lietuvių kalba, kurioje rasite prenumeruojamų el. knygų sąrašą matematikos studijoms. Prenumeruojamų VilniausTech leidyklos el. knygų sąrašas
 
Žurnalai, straipsniai 
 
Academic Search Ultimate (EBSCO)   Resource contains audio 
Daugiatemė duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite leidinius ir konferencijų medžiagą įvairiomis matematikos temomis, tarp temų taikomoji matematika, skaičių teorija, algebra, diskrečioji matematika, analizė ir geometrija. Prenumeruojama dalis žurnalų.

ACM Digital Library  
Daugiatemė duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite mokslinės informacijos leidinių, įskaitant žurnalus, konferencijų pranešimus, techninius žurnalus, informacinius biuletenius ir knygas, duomenų bazė matematikos ir informatikos temomis. Prenumeruojama 1144 leidinių.

British Journal of Applied Science and Technology Some full text available openURL
Technologijos ir tiksliųjų mokslų sričių el. žurnalas, kuriame rasite įvairių straipsnių, apžvalgų ir pranešimų įvairiomis matematikos, informatikos, statistikos ir kitomis temomis.

Cogprints Some full text available openURL
Daugiatemis straipsnių archyvas, kuriame rasite įvairios informacijos apie matematikos mokslo sritis (pvz., taikomąją matematiką, algebrą, skaičių teoriją, analizę).

Directory of Open Access Journals (DOAJ) Some full text available openURL 
Daugiatemė duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite ~12000 atviros prieigos mokslinių žurnalų, apimančių visas mokslo, technologijų, medicinos, socialinių ir humanitarinių mokslų sritis.

Electronic Library of Mathematics Some full text available openURL
Daugiatemė duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite įvairių el. žurnalų matematikos, algebros, geometrijos temomis. 

Electronic Journals Library   
Regensburgo universiteto (Vokietija) bibliotekos parengta el. žurnalų biblioteka, tarp temų matematikos studijos.

Emerald Management eJournals Collection  
Daugiatemė duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite įvairių straipsnių apie matematiką ir informatiką. Prenumeruojamas žurnalų sąrašas.

Hindawi  openURL
Įvairių mokslo sričių žurnalai anglų kalba, kurioje rasite informacijos apie matematiką, kompiuterių mokslą ir inžineriją.

Informatica Some full text available openURL
Vilniaus universiteto, matematikos ir informatikos instituto ir Lietuvos mokslų akademijos leidžiamas el. žurnalas anglų kalba, kuriame pateikiami straipsniai apie matematinį modeliavimą ir optimizavimą, programavimo teoriją ir sistemas ir kt.

Informatics in Education: an International Journal Some full text available openURL
Vilniaus universiteto, matematikos ir informatikos instituto ir Lietuvos mokslų akademijos leidžiamas el. žurnalas anglų kalba, kuriame pateikiami naujausi originalių tyrimų rezultatai ir pokyčiai matematikos (informatikos ar kompiuterijos srityse) ir švietimo srityse.

Mathematics Some full text available openURL
MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) leidžiamas matematikos elektroninis žurnalas. 

Mokslas - Lietuvos ateitis Some full text available openURL
VilniausTech universiteto leidžiamas el. žurnalas tyrinėjantis įvairias mokslo sritis.

Oxford Journals Collection  
Daugiatemė duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite leidinių ir taikomosios matematikos, skaičių teorijos, algebros, diskrečiosios matematikos, analizės ir geometrijos temomis. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas

Project Euclid Some full text available openURL
Moksliniai straipniai, knygos, konferencijų pranešimai matematikos ir statistikos tematika.

SAGE Journals Online  
Daugiatemė duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite straipsnius matematikos temomis. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.

ScienceDirect  
Daugiatemė duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite informacijos apie matematiką, informatiką, multimedijas ir kitas temas. Prenumeruojami žurnalai Freedom Collection ir elektroninės knygos.

Science Advances Some full text available openURL
American Association for the Advancement of Science (AAAS) leidžiamas įvairių sričių mokslo žurnalas.

Springer Journals  
Daugiatemė duomenų bazė anglų kalba, tarp kitų temų – matematikos mokslai. Prenumeruojamų 2048 žurnalų sąrašas

SpringerOpen Some full text available openURL
Daugiatemė duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite Springer leidyklos mokslinių žurnalų.

Taylor & Francis  
Daugiatemė duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite mokslinės informacijos įvairiomis matematikos, multimedijos ir statistikos temomis. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas. VilniausTech leidžiami žurnalai yra atvirosios prieigos ir prieinami adresu.

Wiley Online Library  
Daugiatemė duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite įvairių leidinių matematikos, inžinerijos ir informatikos temomis. Prenumeruotų žurnalų sąrašas.
 
Informaciniai leidiniai

Walfram MathWorld  
Plačiausias matematikos žinynas, kuriame rasite naudingos informacijos studijuojant matematikos mokslus.
 
Disertacijos ir tezės
  
VDU ETD  
VDU mokslo valdymo sistemos (VDU CRIS) elektroninių tezių ir disertacijų posistemė.


Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa) ETD  
Lietuvos mokslo institucijų mokslinės publikacijos, disertacijos ir studijų baigiamieji darbai.

Bergen Open Research Archive University of Bergen Some full text available openURL
Daugiatemė duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite mokslinius darbus, daktaro disertacijas, straipsnius apie matematikos mokslus.

DART-Europe E-theses Portal  
Europos tezių paieškos portalas. Naudojantis šia paieškos sistema, daktaro disertacijų ir magistro darbų galima ieškoti 559 universitetuose iš 28 šalių. Portale galima paprasta ir išplėstinė paieška, rodoma paieškos praeitis, darbus galima skaityti ir išsisaugoti kompiuteryje nemokamai.

Digital Dissertations Some full text available openURL
Miuncheno universiteto disertacijos įvairių mokslo sričių anglų ir vokičių kalbomis, tarp temų - matematika ir informatika.

HathiTrust Digital Library Some full text available openURL
Duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite įvairius JAV universitetų bibliotekų išteklius matematikos tematika.

Dokumentenserver der FU Berlin Some full text available openURL
Berlyno universiteto disertacijų paieškų sistema anglų ir vokiečių kalbomis, suteikianti prieiga prie matematikos mokslo.

Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD)  
Pateikiami pasaulio mokslo ir studijų institucijų baigiamieji darbai. 

Open Access Theses and Dissertations (OATD) Some full text available openURL
Tezių ir disertacijų paieškos sistema, suteikianti prieigą prie per 2 mln. darbų iš beveik 1000 institucijų.

OpenDisertations EBSCO Publishing Some full text available openURL
Daugiatemė duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite įvairių mokslo sričių disertacijų ir paieškos sistemą nuo XX a. pradžios iki šių dienų.

Theses Canada Portal Some full text available openURL
Kanados mokslininkų elektroninės tezės ir disertacijos. Anglų, prancūzų kalbomis.
 
Įvairių rūšių dokumentai 

ARAN (National University of Ireland Galway) Some full text available openURL
Nacionalinio Airijos universiteto įvairių mokslo sričių ekspertų straipsniai, konferencijų medžiaga ir kt., tarp temų - matematikos mokslas.

arXiv Some full text available openURL
Teminė talpykla, tarp temų - matematika, informatika, kompiuterių mokslas, statistika, inžinerija ir kt.

BASE (Bielefeld Academic Search Engine)  Some full text available openURL Resource contains images Resource contains video Resource contains audio 
Viena didžiausių paieškos sistemų, atliekanti paiešką atvirosios prieigos moksliniuose ištekliuose, kuriose rasite temų - matematikos, informatikos, kompiuterių tinklų, multimedijos ir programavimo temomis.

BRAGE (BIBSYS) Some full text available openURL
Mokslinių tyrimų ir magistrūros darbų medžiaga iš aukštųjų mokyklų ir mokslinių tyrimų įstaigų Norvegijoje.

CERES (Cranfield Collection of E-Research) Some full text available openURL
Daugiatemė duomenų bazė anglų kalba, suteikianti prieigą prie mokslinių straipsnių, tezių, disertacijų ir įvairių techninių ataskaitų, tarp temų ir matematikos mokslai.

Central and Eastern European Online Library (CEEOL) Some full text available openURL
Daugiatemė duomenų bazė anglų kalba, suteikianti prieigą prie mokslinių žurnalų ir mokslo darbų rinkinių įvairiomis temomis (tarp kitų temų - matematika, informatika, kompiuterija).

DataCite Some full text available openURL
Mokslinių tyrimų duomenų talpykla, siekianti užtikrinti mokslinių tyrimų duomenų matomumą ir nuolatinę prieigą prie jų – duomenų rinkiniams suteikiamas nuolatinis skaitmeninis identifikatorius DOI, vykdoma duomenų rinkinių registracija ir užtikrinama jų paieška.

Digital Commons @ SPU (Seattle Pacific University) Some full text available openURL Resource contains video
Sietlo universiteto skaitmeninė institucinė talpykla. Viso teksto ir santraukos įvairia tematika, taip pat - matematikos srities.

Digitale Sammlungen (Universitatsbibliothek Paderborn) Some full text available openURL
Paderbono universiteto bibliotekos skaitmeninė kolekcija, kurioje rasite žurnalų straipsnių, monografijų, disertacijų ir kt. dokumentaų anglų ir vokiečių kalbomis.

DiVa - Academic Archive Online (Uppsala University Library) Some full text available openURL
Duomenų bazė anglų, švedų ir norvegų kalbomis, kurioje rasite matematikos temomis mokslinių publikacijų ir studentų magistro darbų tezių, parengtų Skandinavijos universitetuose ir tyrimų institutuose.

Edinburgh Research Archive (University of Edinburgh) Some full text available openURL
Edinburgo universiteto mokslinė talpykla, kurioje rasite mokslinių publikacijų matematikos temomis.

ELibM Some full text available openURL
Matematikos mokslų informacijos saugykla, kurioje rasite mokslinių publikacijų matematikos temomis.

eScholarship (University of California, California Digital Library) Some full text available openURL
Kalifornijos universiteto mokslinė talpykla, kurioje pateikiami moksliniai darbai, žurnalai ir konferencijų medžiaga iš matematikos srities.

HathiTrust Digital Library Some full text available openURL
Duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite įvairius JAV universitetų bibliotekų išteklius matematikos tematika.

Hong Kong Institutional Repositories Some full text available openURL
Institucinė talpykla, kurioje pateikima Honkongo universitetų mokslinė produkcija matematikos ir kitomis temomis.

IEEE Open Access Some full text available openURL
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) duomenų bazė, kurioje rasite matematikos, kompiuterių inžinerijos, elektronikos temų.

International Bibliographic Database on Higher Education (HEDBIB) openURL
Tarptautinė aukštojo mokslo bibliografinė duomenų bazė, kurioje rasite mokslinių publikacijų ir matematikos temomis.

KoreaScience Some full text available openURL
Korėjos mokslo ir technologinės informacijos instituto žurnalų straipsniai, tarp temų - matematikos mokslai.

Mokslo duomenų archyvas (MIDAS) Some full text available openURL
Daugiatemė duomenų bazė lietuvių kalba, kurioje rasite empirinius duomenys ir kitą su moksliniais tyrimais susijusią informaciją. 

NARCIS Some full text available openURL
Nyderlandų valstybės nacionalinė atvirosios prieigos mokslo publikacijų talpykla.

National Academies Press Some full text available openURL
Suteikiama prieiga prie daugiau nei 4000 mokslinių šaltinių internete. Kai kurias knygas PDF formatu galima atsisiųsti nemokamai.

Norwegian Open Research Archives (NORA) Some full text available openURL
Duomenų bazėje pateikiami moksliniai tyrimai, magistro darbai iš Norvegijos universitetų bibliotekų, tarp temų - matematikos mokslai.

Project Euclid Some full text available openURL
Matematikos, informatikos, logikos, statistikos ir tikimybių teorijos informaciniai ištekliai, kuriuose rasite 70 proc. mokslinės literatūros, kuri yra laisvai prieinama internete.

Science Publishing Group SciencePG Some full text available openURL
Daugiatemė duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite el. žurnalų, apimančių matematikos ir statistikos sritis.

SwePub- Free access Some full text available openURL
Daugiatemė duomenų bazė anglų ir švedų kalba, kurioje rasite Švedijos universitetų straipsnių, konferencijos medžiagų, disertacijų ir kt. matematikos tematika.

The Global Text Project Some full text available openURL
Daugiatemė talpykla, kurioje galite rasti įvairių vadovėlių matematikos ir informatikos srities.

The Orange Grove Some full text available openURL
Floridos valstijos projektas - daugiatemė vadovėlių ir kitų skaitmeninių resursų talpykla, kurioje rasite ir leidinių iš matematikos srities.

OECD ZORA (University of Zurich) iLibrary Some full text available openURL
Ciuricho universiteto talpykla, kurioje pateikiami moksliniai tyrimai bei mokslinės publikacijos ir disertacijos, tarp temų ir matematikos mokslai.
 
Paieškos sistemos  

VDU mokslo valdymo sistema (VDU CRIS)  
Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, disertacijos, studijų baigiamieji darbai. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.

VDU virtuali biblioteka Restricted Resource  
Integrali vieno langelio principo paieškos sistema, leidžianti ieškoti VDU bibliotekos kataloge, VDU mokslo valdymo sistemoje (VDU CRIS), prenumeruojamose duomenų bazėse, Lietuvos akademinėje bibliotekoje (eLABa) ir pasauliniuose akademiniuose atviros prieigos ištekliuose. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.

VDU bibliotekos katalogas  
Knygos, periodiniai leidiniai, žemėlapiai, rankraščiai, natos, garso ir vaizdo įrašai, reti ir seni, elektroniniai dokumentai ir kt.

VDU Studijų literatūros katalogas  
Informacijos ištekliai, rekomenduojami studijų dalykams. Paiešką galima atlikti pagal temą, dalyko pavadinimą ir kodą. 

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa) Restricted Resource Some full text available openURL
Lietuvos mokslo institucijų mokslinės publikacijos, disertacijos ir studijų baigiamieji darbai. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.  

Directory of Open Access Repositories – OpenDOAR Some full text available openURL
Institucinių talpyklų registras, tarp temų - matematika, inžinerija, informatika.

FreeFullPDF Some full text available openURL
Mokslinių išteklių paieškos sistema, kurioje rasite temų - matematika, informatika, inžinerija.


Google Books Some full text available openURL

Elektroninių knygų paieškos sistema, kurioje galima dalinė knygų peržiūra pagal raktinį žodį. Google Scholar Some full text available openURL 

Mokslinės informacijos paieškos sistema, tarp temų - matematika, programavimas ir kt.Open Access Button Some full text available openURL

Mokslinės informacijos paieškos sistema, kurios pagalba galima atlikti straipsnių paiešką.Registry of Open Access Repositories ROAR Some full text available openURL

Atvirosios prieigos talpyklų registras pateikiantis daugiau nei 1000 nuorodų į įvairias institucines talpyklas visame pasaulyje.


 
ScienceResearch.com Some full text available openURL

Mokslinės informacijos paieškos sistema, leidžianti vienu metu atlikti paiešką daugelyje mokslinių žurnalų ir duomenų bazių.
  
 

Institucijos, organizacijos 


Lietuvos matematikų draugija openURL

Lietuvos mokslinė visuomeninė organizacija, vienijanti Lietuvos matematikos mokslo darbuotojus.European Mathematical Society openURL

Europos matematikų draugija yra mokslo draugija, atstovaujanti visos Europos matematikus.International Mathematical Union openURL

Tarptautinė matematikų sąjunga, vykdanti tarptautinį bendradarbiavimą matematikos srityje visame pasaulyje.

.

Mokslo rezultatų vertinimo įrankiai 

InCites Benchmarking & Analytics (Clarivate Analytics)  
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis. Būtina asmeninė registracija. Pirmą kartą reikia jungtis VDU kompiuterių tinkle, pasirinkti Register an email address ir registruojantis nurodyti VDU el. pašto adresą.

InCites Journals and Highly Cited Data (Clarivate Analytics)   
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis. Būtina asmeninė registracija. Pirmą kartą reikia jungtis VDU kompiuterių tinkle, pasirinkti Register an email address ir registruojantis nurodyti VDU el. pašto adresą.


Web of Science (Clarivate Analytics)  

Mokslo rezultatų vertinimo įrankis. Būtina asmeninė registracija. Pirmą kartą reikia jungtis VDU kompiuterių tinkle, pasirinkti Register an email address ir registruojantis nurodyti VDU el. pašto adresą.
 
Informacijos tvarkymo įrankiai

 

Mendeley 
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje įskiepį Mendeley‘s Citation Plugin ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą. Nemokama Mendeley versija leidžia saugoti iki 2 GB informacijos.

RefWorks  
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje teksto kūrimo įrankį Write-N-Cite ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.

EndNote openURL
Programa, padedanti kaupti, tvarkyti, dalintis bibliografine informacija. Paprasta versija yra nemokama.

Zotero 
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje Zotero įskiepį ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.
 
Atvirieji švietimo ištekliai  

Alison openURL
Viena iš didžiausių nemokamų mokymosi svetainių, kurios skirtos švietimui ir įgūdžių lavinimui. Mokytis galima įvairių disciplinų, tame tarpe – matematikos, informatikos, inžinerijos, kompiuterių mokslo, viešojo administravimo, politikos, teisės, filosofijos, edukologijos, istorijos, literatūros, verslo ir kt.

Cousera openURL
Universitetų ir institucijų nuotoliniai mokymai įvairiomis temomis, tame tarpe matematikos, informatikos, inžinerijos, kompiuterių mokslo, viešosios politikos, administravimo, teisės, filosofijos ir kt. Parengta daugiau negu 5800 mokymų, suteikiami profesiniai sertifikatai ir laipsniai. E. knygos, statistika, atvejų analizė, seminarai ir kt.

edX openURL
Įvairių nuotolinių kursų ir mokymosi programų svetainė, kurioje rasite informacijos apie matematiką, informatiką, inžineriją, kompiuterių mokslą, Europos politiką, viešąjį administravimą, tarptautinius santykius, komunikaciją, teisę, filosofiją ir kt.

Harvardo universiteto nemokami internetiniai kursai openURL
Harvardo universiteto atviros prieigos internetiniai kursai įvairiomis temomis, tame tarpe – matematikos, informatikos, inžinerijos, kompiuterių mokslo, viešojo administravimo, politikos, ekonomikos, teisės, filosofijos, istorijos, švietimo, menų, literatūros ir kt.

Merlot openURL
Internetinė svetainė, kuria sudaro dešimtys tūkstančių konkrečioms disciplinoms skirtų nuotolinio mokymosi ir pagalbinės medžiagos, priemonių svetainė, tame tarpe skirtų matematikos, informatikos, inžinerijos, kompiuterių mokslo, viešojo administravimo, teisės, psichologijos, viešosios politikos, komunikacijos, politikos, filosofijos ir kitomis temomis.

MOOCs (Massive Open Online Course) openURL
Nuotoliniai kursai įvairiomis mokslo sričių temomis, tame tarpe - matematika, informatika, kompiuterių mokslas, politika, filosofija, psichologija, teisė ir kt.

OER Commons openURL
Atvirų švietimo išteklių biblioteka, suteikianti prieigą prie atvirųjų išteklių kolekcijų ir kitos mokomosios produkcijos, kurią galima atsisiųsti, dalintis ir pritaikyti savo studijoms.

OpenLearn openURL
Nuotoliniai kursai įvairiomis temomis, tame tarpe –  matematikos, informatikos, inžinerijos, kompiuterių mokslo, viešosios politikos, teisės, psichologijos, edukologijos, filosofijos, istorijos, literatūros, meno ir kt.

OpenStax openURL
Įvairių mokslo sričių knygos ir vadovėliai. Nuotolinio mokymo ir mokymosi galimybėms plėtoti. Įvairiomis temomis, tame tarpe -  matematikos, informatikos, viešojo administravimo, politikos, teisės, filosofijos, švietimo, komunikacijos ir kt.

Pressbooks Directory openURL
Įvairių mokslo sričių knygos ir vadovėliai, nuotolinio mokymo ir mokymosi galimybėms plėtoti. Įvairiomis temomis, tame tarpe -  matematikos, informatikos, inžinerijos, kompiuterių mokslo, viešojo administravimo, politikos, istorijos, filosofijos ir kt.

Stanford openURL
Stanfordo universiteto nemokami nuotoliniai kursai, suteikiantis galimybę studijuoti naujų dalykų, tarp temų – matematika, informatika, inžinerija, kompiuterių mokslas, viešasis adminstravimas, politika, verslas, viešoji politika, teisė, filosofija, edukologija, istorija, literatūra ir kt.

 
Jus konsultuoja

Karolina Vitkutė

Piktogramų reikšmės

Restricted Resource = Prenumeruojama
Some full text available = Visatekstis
openURL = Atviroji prieiga

Resource contains images = Paveikslėliai
Resource contains video = Vaizdinė medžiaga
Resource contains audio = Garsinė medžiaga