Šaltiniai
   
Knygos

Academic Search Ultimate (EBSCO)
Menas ir meno istorija, antikvarinės vertybės, interjeras ir landšafto dizainas.

EBSCO eBook Academic Collection
Daugiatemė, tarp jų menas, architektūra, teatras.

Ebook Central
Daugiatemė, tarp jų dailė, architektūra, muzika, teatras, fotografija.

De Gruyter eBooks
Knyga "Contemporary Curating and Museum Education"

KTU elektroninės knygos
Knyga "Paveldas kaip konfliktas: metodologinės Lietuvos XX a. architektūrinio palikimo vertinimo prielaidos"

MetPublications
Knygos meno istorijos tema.

OAPEN
Socialinių ir humanitarinių mokslų knygos, tarp jų meno istorija, stiliai, architektūra, kinas ir kt.
 
Žurnalai, straipsniai

Academic Search Ultimate (EBSCO)
Daugiatemė, tarp jų dailė, architektūra, kultūros paveldas, kinas.
 
Artnews.lt openURL
Lietuvos šiuolaikinio meno žurnalas internete, kurį sudaro kasmėnesinis skaitmeninis žurnalas bei paraleliai publikuojamos trumpesnės apžvalgos, interviu, fotoreportažai, meno naujienos.

Cambridge Core (Humaities and Social Sciences kolekcija)
Humanitariniai, socialiniai mokslai, tarp jų architektūra, dizainas, teatras. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas

„Dailė“ openURL
Specializuotas, analitinis ir iliustruotas žurnalas apie šiuolaikinę profesionaliąją dailę.

JSTOR (Arts & Sciences I, II, III, IV kolekcijos)  
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų - architektūra, dailė, kinas, teatras. Prenumeruojamų žurnalų sąrašai

MasterFILE Premier (EBSCO)
Daugiatemė, tarp jų architektūra, muzika, teatras, dailė, kinas, fotografija.

„Meno istorija ir kritika / Art History and Criticism“ openURL Some full text available
Žurnalas, kuriame publikuojami meno istorijos, kritikos ir kultūros paveldo moksliniai tyrimai ir apžvalgos.

„Menotyra“ openURL Some full text available
Žurnalas, kuriame publikuojami meno istorijos, muzikologijos ir teatrologijos sričių straipsniai, susiję su Vidurio ir Rytų Europos menais.

Oxford Journal collection
Prenumeruojamų 280 žurnalų sąrašas.

Wiley Online Library
Prenumeruojami žurnalai „Architectural Design“, International Journal of Art and design Education“ , Museum Anthropology“

„7 meno dienos“ openURL
Internetinis kultūros dienraštis dailės, kino, fotografijos, teatro ir kt. temomis.
 
Informaciniai leidiniai

Encyclopaedia Britannica openURL

HASSET openURL
Humanitarinių ir socialinių mokslų elektroninis žodynas.

 
Disertacijos ir tezės

VDU ETD
VDU mokslo valdymo sistemoje (VDU CRIS) Universiteto magistrantūros baigiamieji darbai, daktaro disertacijos ir jų santraukos.


eLABa
Lietuvos elektroninėje akademinėje bibliotekoje Lietuvos aukštųjų mokyklų baigiamieji darbai ir daktaro disertacijos.

DART-Europe
Elektroninių tezių registras, pateikiantis prieigą prie daugiau nei 800 000 tezių ir disertacijų iš 619 Europos universitetų.

Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD)
Pasaulio mokslo ir studijų institucijų baigiamieji darbai.

Open Access Theses and Dissertations (OATD) 
Pasaulio mokslo ir studijų institucijų baigiamieji darbai.
 
Įvairių rūšių dokumentai

Art Appreciation 
Meno suvokimo kurso medžiaga iš Lumen (Open Education Resources) atvirųjų švietimo išteklių.

Dexigner
Ddizaino naujienos, renginiai, konkursai ir knygų apžvalgos. „Dexigner“ - interneto portalas, skirtas dizaineriams, architektams, iliustratoriams ir kitiems kūrėjams.

ePaveldas
Bibliotekų, archyvų ir muziejų suskaitmenintų kultūros paveldo objektų duomenų bankas  (meno kūriniai, knygos, laikraščiai, rankraščių tekstai, žemėlapiai, garso įrašai)

Europeana
Knygos, meno kūriniai iš visos Europos bibliotekų, archyvų ir muziejų.

Lituanistika
Tarptautinė mokslinė bibliografinių įrašų, santraukų ir visateksčių dokumentų bazė, kurioje kaupiama informacija apie pasaulyje vykdomus lituanistikos tyrimus, kurių objektas Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis. Mokslo šakos: filosofija, menotyra, filologija, istorija ir kt.

World Digital Library
Skaitmeniniame archyve pateikiami rankraščiai, knygos, žurnalai, žemėlapiai, fotografijos, filmai, muzikos kūriniai iš pasaulio bibliotekų ir archyvų fondų.
 
Paieškos sistemos

VDU mokslo valdymo sistema (VDU CRIS) openURL
Mokslo publikacijos, studijų baigiamieji darbai, Universitete leidžiamos knygos, žurnalai.

Vytauto Didžiojo universiteto virtuali biblioteka (VDU VB) openURL
Integrali vieno langelio principo paieškos sistema, leidžianti ieškoti Universiteto bibliotekos kataloge, VDU mokslo valdymo sistemoje (VDU CRIS), prenumeruojamose duomenų bazėse, Lietuvos akademinėje bibliotekoje (eLABa) ir pasauliniuose akademiniuose atviros prieigos ištekliuose.

VDU Studijų dalykų literatūros katalogas
Informacijos ištekliai, rekomenduojami studijų dalykams. Paiešką galima atlikti pagal temą, dalyko pavadinimą ir kodą.

eLABa
Lietuvos elektroninė akademinė biblioteka, kurioje sutelkta informacija apie bibliotekose saugomus spausdintus ir el. leidinius, mokslininkų publikacjas ir studijų baigiamuosius darbus.

FindSounds openURL Resource contains audio
Paieškos sistema, galinti surasti įvairius garsus. Garsai skirstomi į keletą grupių: gyvūnų, paukščių, šventiniai (pvz., Kalėdų varpelio), namų ūkio prietaisų, vabzdžių, chaoso,gamtos, triukšmo, biuro, žmonių, sporto ir laisvalaikio, įrankių, TV ir filmų, transporto priemonių, įvairūs kiti garsai.

Google Scholar openURL
Mokslinės informacijos paieškos sistema, kuri ieško, straipsnių, disertacijų, knygų, ir kt. leidinių, kuriuos išleido mokslinės leidyklos, profesionalų bendrijos, universitetai ir kiti mokslo institutai.

JURN Directory openURL
Menų ir humanitarinių mokslų nuorodų katalogas, kuriame pateikiami atrinkti atviros prieigos el. žurnalai.
 
Svetainės

Art History Resources openURL
Nuorodos į meno istorijos šaltinius.

awwwards. openURL
Nuorodos į architektūros, meno, animacijos, fotografijos, dizaino tinklalapius.

UNESCO World Heritage Centre openURL
Pasaulio paveldo centro svetainė, kurioje rasite pagrindinius pasaulio paveldo konvencijos dokumentus, kultūros ir gamtos paveldo vertybių sąrašą ir kt.

Web Gallery of Art openURL
Europos vaizduojamojo meno ir architektūros (III -XIX a.) svetainė, kurioje galima rasti daugiau nei 48 000 reprodukcijų, taip pat menininkų biografijas, komentarus ir kt.

World Wide Arts Resources
Meno išteklių svetainė, kurioje pateikiama informacija apie įvairias meno sritis, menininkus, muziejus, parodas ir kt.

 
Institucijos, organizacijos

Dailėtyros institutas

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

Lietuvos architektų sąjunga (LAS)

Lietuvos dailininkų sąjunga
 
Mokslo rezultatų vertinimo įrankiai

InCites Journals and Highly Cited Data (Clarivate Analytics)
Mokslo produkcijos analizės įrankis, pateikiantis skirtingų mokslo krypčių žurnalų cituojamumo rodiklius, kurie leidžia palyginti ir įvertinti mokslinės produkcijos reikšmingumą.

Web of Science (Clarivate Analytics)
Bibliografinė citavimo informacijos duomenų bazė, kurioje pateikiami pasaulyje pripažintų mokslinių leidinių straipsnių bibliografiniai duomenys, santraukos ir citavimo duomenys.

 
Informacijos tvarkymo įrankiai

Mendeley
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje įskiepį Mendeley‘s Citation Plugin ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.

RefWorks
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje teksto kūrimo įrankį Write-N-Cite ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.

Zotero
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje Zotero įskiepį ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.
 

SkillshareopenURL

Skillshare skirta menų ir kūrybinių mokslų mokymuisi,  tačiau sparčiai vystosi ir šiuo metu apima ir daugiau temų, tokių kaip informacinės technologijos, verslas, rinkodara,  kalbų mokymasis ir panašiai. Naudojimuisi reikalinga mokama prenumerata (mėnesinė arba metinė). Platforma siūlo nemokamą  nedidelės apimties video medžiagą, kuri leidžia susipažinti su tam tikromis temomis.


edXopenURL
Nuotoliniai kursai ir programos įvairiomis temomis, tarp jų meno studijoms.
 
H-Net: Humanities & Social Sciences OnlineopenURL
Tarptautinis konsorciumas kuria ir koordinuoja tinklus, kurių bendras tikslas – tobulinti mokymą ir mokslinius tyrimus meno, humanitarinių ir socialinių mokslų srityse naudojant naujas turinio valdymo ir komunikacijos technologijas. Sukurti 9 tinklai, skirti menui ir meno istorijai. Akademinių knygų leidėjų katalogai, daugialypės terpės medžiaga, diskusijos, pranešimai.
 
MERLOTopenURL
Kolekciją sudaro dešimtys tūkstančių konkrečioms disciplinoms skirtos nuotolinio mokymosi ir pagalbinės medžiagos, tarp jų knygų ir straipsnių įvairiomis meno temomis.
 
OER CommonsopenURL
Daugiatemė skaitmeninė biblioteka, suteikianti prieigą prie atvirųjų švietimo išteklių kolekcijų ir kitos mokomosios produkcijos, kurią galima atsisiųsti, dalintis, pritaikyti.
 
OpenLearnopenURL
Nuotoliniai kursai įvairiomis temomis, tarp jų meno istorijos.
 
Jus konsultuoja

Giedrė Vilėniškytė

Piktogramų reikšmės

Restricted Resource = Prenumeruojama
Some full text available = Visatekstis
openURL = Atviroji prieiga

Resource contains images = Paveikslėliai
Resource contains video = Vaizdinė medžiaga
Resource contains audio = Garsinė medžiaga