Šaltiniai
 
Knygos

De Gruyter leidykos elektroninės knygos 
Daugiatemė humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų bazė, tarp temų – istorija, kultūrų studijos, filosofija, religija ir teologija ir kt.

Ebook Central (Academic Complete)  
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – istorija ir kitos sritys.

eBook Academic Collection (EBSCO)   
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – istorija ir kitos sritys.

eBook Open Access Collection
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – įvairių laikotarpių istorija, kultūrų studijų tekstai, bažnyčios istorija ir kt.
 
Žurnalai, straipsniai

Academic Search Ultimate (EBSCO)      
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – istorija ir kitos sritys. 

Cambridge Core (Humanities and Social Sciences kolekcija) 
Daugiatemė humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų bazė, tarp temų – istorija. Prenumeruojamos Humanities and Social Sciences (HSS) kolekcijos. 266 žurnalų sąrašas.

Darbai ir dienos
Vytauto Didžiojo universiteto humanitarinių ir socialinių mokslų žurnalas, kuriame skelbiami įvairių sričių, įskaitant istorijos temą straipsniai.

Istorija
Žurnalas telkia mokslininkus, atliekančius įvairių Lietuvos istorijos laikotarpių, kaimyninių šalių istorijos, istorijos didaktikos fundamentinius ir taikomuosius tyrimus.

JSTOR 
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – istorija, regionų studijos, kitos mokslų sritys. Prenumeruojamos Arts & Sciences I, II, III, IV kolekcijos.  Žurnalų sąrašai.

Kauno istorijos metraštis
Kaune vykdomų kompleksinių – istorikų, urbanistikos ir architektūros istorikų, filologų – tyrinėjimų rezultatai, apimantys Kauno istoriją nuo seniausių laikų.

Lietuvos istorijos metraštis    
Lietuvos istorikų bei Lietuvos istoriją tyrinėjančių užsienio mokslininkų darbai, istorijos šaltinių publikacijos, knygų recenzijos, aptariamos mokslinės konferencijos.

Lietuvos Metrikos naujienos  
Lietuvos Metrikos tyrinėjimų aktualijos, diskusiniai straipsniai, reikšmingos nedidelės publikacijos. Naujausi šios srities tyrinėjimai kaimyninėse valstybėse Lenkijoje, Baltarusijoje, Rusijoje, Ukrainoje.

Lithuanian historical studies  
Krašto ir regiono istorija nuo Viduramžių iki XXI amžiaus, politiniai, socialiniai, religiniai, ekonominiai ir kultūriniai reiškiniai. Ypatingas dėmesys kreipiamas į sudėtingų, diskutuotinų istorijos klausimų, kaip, pavyzdžiui, unijos su Lenkija, tautinių mažumų vaidmens, okupacijų ir rezistencijų ir kt. aptarimui.

Lituanistica  
Istorijos, archeologijos, kalbos, literatūros ir etnologijos moksliniai straipsniai, šaltinių publikacijos, leidinių recenzijos, anotacijos lietuvių ir anglų kalbomis.

MasterFILE Premier (EBSCO)     
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – istorija, etnologija, biografijos, genealogija, kelionės ir kt. 1700 žurnalų ir laikraščių straipsnių, 500 žinynų, 164400 pirminių šaltinių (nuotraukos, žemėlapiai, vėliavos).

Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos
Žurnale skelbiami mokslinių tyrimų rezultatai (emigracijos istorija, kultūrinis išeivijos darbas, lietuvių migracijos ir emigracijos problemos bei su tuo susijusios politikos analizė, išeivijos istorijos ir kultūros tyrinėjimai).

Oxford Journals Collection
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – Vokietijos, Prancūzijos, Anglijos, kitų šalių istorija, holokausto ir genocido studijos ir kt. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas

SAGE Journals Online 
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – Europos ir kitų šalių istorija. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.

SpringerLink 
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – Europos ir kitų šalių istorija, modernioji istorija. Prenumeruojamų  žurnalų sąrašas, archyvas, knygos.

Taylor & Francis 
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – istorija, kultūrų, regioninės studijos. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.

Wiley Online Library
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – istorijos mokslo teorija ir metodologija, įvairių šalių ir įvairių laikotarpių istorijos tyrinėjimai, kultūros studijos, filosofija ir kt. Prenumeruojamos Full Collection žurnalų sąrašas.
 
Įvairių rūšių dokumentai
 
VDU CRIS
VDU mokslo valdymo sistema, kurioje kaupiami Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, studijų baigiamieji darbai.

Central and Eastern European Online Library (CEEOL)  
Duomenų bazė, suteikianti prieigą prie mokslinių žurnalų ir mokslo darbų rinkinių temomis: istorija, filologija, filosofija,  politika ir kt.

eLABa
Lietuvos e. akademinėje bibliotekoje – informacija apie bibliotekose saugomus spausdintus ir el. leidinius, mokslininkų publikacijas ir studijų baigiamuosius darbus.Prieiga prie kai kurių darbų yra ribojama ar galima tik institucijos tinkle.

ePaveldas: Bibliotekos - Muziejai - Archyvai   
Lietuvos bibliotekų, archyvų ir muziejų suskaitmenintų kultūros paveldo objektų duomenų bankas, talpinantis per 3 mln. 605 tūkst. skaitmenintų puslapių originalių rankraščių, laikraščių, senų knygų, metrikų, metraščių, taip pat kitų didelę istorinę vertę turinčių dokumentų, taip pat žemėlapių, nuotraukų, garso įrašų. Yra įdiegtas vientisas istorinių vietovardžių, asmenvardžių ir istorinės chronologijos tezauras.

EuroDocs
Nuorodos į Europos politinės, ekonominės, socialinės ir kultūros istorijos dokumentus.

Europeana   
Skaitmeninė biblioteka, teikianti prieigą prie knygų, laikraščių, filmų ištraukų, žemėlapių, nuotraukų ir kitų dokumentų iš Europos valstybių nacionalinių bibliotekų, archyvų, muziejų.

Lietuvos istorijos bibliografija 
Atskiruose tomuose užregistruota nuo 1996 metų kiekvienais metais Lietuvoje ir užsienyje išleista pagal temas suklasifikuota Lietuvos istorijos medžiaga. Aprašomi visi istorijos mokslo darbai, šaltinių publikacijos, gretutinių mokslų darbai (kuriuose yra istorinės medžiagos), atrinkti svarbiausi populiarūs Lietuvos istorijos darbai (knygos ir mokslinę vertę turinčios žurnalų publikacijos). Pabaigoje pateikiamos autorių, asmenų ir vietovių rodyklės bei aprašytų leidinių sąrašas.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas 
Didžiausia ir svarbiausia archyvinių dokumentų saugykla Lietuvos istorijai nuo XIII a. iki Nepriklausomos Lietuvos paskelbimo 1918 m. (kai kurių jos sričių 1918 – 1940 m.) nagrinėti.

Lituanistika
Tarptautinė mokslinė bibliografinių įrašų, santraukų ir visateksčių dokumentų bazė, kurioje kaupiama informacija apie pasaulyje vykdomus lituanistikos tyrimus, kurių objektas Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis.
Tai svarbus lituanistikos tyrimų šaltinis, pateikiantis patikimą mokslinę informaciją iš daugiau kaip 70 pasaulio šalių.

Voice of the Shuttle
Kalifornijos universiteto (JAV) parengta humanitarinių, socialinių mokslų e. išteklių duomenų bazė.

World Digital Library
Skaitmeniniame archyve – rankraščiai, knygos, žurnalai, žemėlapiai, fotografijos, muzikos kūriniai iš pasaulio bibliotekų ir archyvų fondų.
 
Informaciniai leidiniai
 
Britannica Online
Britannica enciklopedijos skaitmeninė versija.

European History Online    
Daugiakultūrės Europos istorija internete, apimanti 500 metų moderniosios Europos istoriją. Recenzuojami akademiniai straipsniai susiejami su vaizdais, pirminiais šaltiniais, statistika, animaciniais ir interaktyviais žemėlapiais, garso ir vaizdo įrašais.

HASSET 
Humanitarinių ir socialinių mokslų e. žodynas.

Holocaust Encyclopedia
Pagrindinės enciklopedijos temos yra Trečiojo Reicho veikla, pabėgėliai, getai, išsivadavimas iš nacių stovyklų.

Manuscriptorium    
Skaitmeninėje bibliotekoje pateikiami suskaitemininti informaciniai šaltiniai – knygos, rankraščiai, žemėlapiai ir kiti dokumentai.
 
Disertacijos ir tezės

VDU ETD
VDU mokslo valdymo sistemoje  (VDU CRIS) – Universiteto magistrantūros baigiamieji darbai, daktaro disertacijos ir jų santraukos.

eLABa
Lietuvos akademinėje bibliotekoje – Lietuvos aukštųjų mokyklų baigiamieji darbai ir daktaro disertacijos.

DART-Europe E-theses Portal 
Europos e. tezių ir disertacijų duomenų bazė, kurioje galima rasti virš 800 000 atvirosios prieigos darbų iš 619 universitetų, esančių 28 Europos šalyse.

NDLTD (Networked Digital Library of Theses and Disertations
Tarptautinė tezių ir disertacijų duomenų bazė.

OpenDissertations (EBSCO Publishing)
Duomenų bazė, kurioje pateikiamos disertacijos nuo XX a. pradžios iki šių dienų.
 
Svetainės

Best of History Websites
Prieiga prie 1200 geriausių istorijos (teorijos, istorijos nuo seniausių iki modernių laikų, atskirų šalių istorijos ir kt.) išteklių svetainių.
 
Paieškos sistemos

VDU CRIS
VDU mokslo valdymo sistemoje – Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, studijų baigiamieji darbai.


VDU virtuali biblioteka
Integrali vieno langelio principo paieškos sistema, leidžianti ieškoti VDU bibliotekos kataloge, VDU mokslo valdymo sistemoje (VDU CRIS), prenumeruojamose duomenų bazėse, Lietuvos akademinėje bibliotekoje (eLABa) ir pasauliniuose akademiniuose atviros prieigos ištekliuose.

VDU bibliotekos katalogas
Knygos, periodiniai leidiniai, žemėlapiai, rankraščiai, natos, garso ir vaizdo įrašai, reti ir seni, e. dokumentai ir kt.

VDU bibliotekos Studijų literatūros katalogas 
Informacijos ištekliai, rekomenduojami studijų dalykams. Paiešką galima atlikti pagal temą, dalyko pavadinimą ir kodą.

eLABa
Lietuvos akademinėje bibliooekoje – akademinių institucijų mokslo/meno publikacijos, studijų baigiamieji darbai.

BASE
Viena didžiausių paieškos sistemų, atliekanti paiešką atvirosios prieigos moksliniuose ištekliuose (žurnaluose, institucinėse talpyklose, skaitmeninėse kolekcijose ir kt.).

DOAB (Directory of Open Access Books)
Įvairių mokslo sričių e. knygų katalogas, jame patalpintos ir Vytauto Didžiojo universiteto knygos.

DOAJ (Directory of Open Access Journals) 
Įvairių mokslo sričių žurnalų katalogas.

OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories)   
Duomenų talpyklų registras. Kaupiami įvairių mokslo sričių recenzuojamieji straipsniai, konferencijų pranešimai, knygos, mokymosi kursų medžiaga, garso ir vaizdo įrašai, mokslinių tyrimų duomenys, nepublikuoti darbai, daktaro disertacijos ir tezės, nepublikuoti konferencijų pranešimai ir kt.

FreeFullPDF
Įvairių mokslo sričių išteklių (žurnalų straipsnių, tezių, patentų ir kt.) paieškos sistema.

Google Books
E. knygų paieškos sistema.

Google Scholar
Paieškos sistema, leidžianti ieškoti informacijos recenzuojamose žurnaluose, disertacijose, techniniuose pranešimuose, knygose, universitetų tinklalapiuose.
 
Institucijos, organizacijos

Lietuvių išeivijos institutas
Tyrinėja lietuvių išeivijos kultūrinį, politinį ir mokslinį palikimą, lietuvių egzilio istoriją, kultūrą, literatūrą, analizuoja šiuolaikinės migracijos procesus, kaupia ir saugo unikalius išeivijos archyvus.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras
Tiria visas genocido bei kitų nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų apraiškas, Lietuvos gyventojų persekiojimą okupacijų metais, ginkluoto ir neginkluoto pasipriešinimo okupacijoms procesus, inicijuoja genocido organizatorių ir vykdytojų teisinį įvertinimą, įamžina laisvės kovotojų ir genocido aukų atminimą.

Lietuvos istorijos institutas
Pagrindinė instituto veikla yra moksliniai ir taikomieji tyrimai (lietuvių tautos, Lietuvos visuomenės, jos kultūros, ūkio, valstybingumo raidos) bei jų sklaida.

The Microhistory Network
Įkurtas 2007 m., siekiant suburti mikroistorijos teorija ir praktika besidominčius istorikus. Bibliografinė informacija, konferencijų, renginių apžvalgos, knygų ir straipsnių leidyba.

International Network for Theory of History
Įkurtas 2012 m., siekiant skatinti istorijos teoretikų bendradarbiavimą ir idėjų mainus. Bibliografiniai įrašai, knygų apžvalgos, informacija apie žurnalus, knygų serijas, akademinius istorikų centrus ir tinklus, svetaines.
 
Mokslo rezultatų vertinimo įrankiai

InCites Benchmarking & Analytics (Clarivate Analytics)

InCites Journals and Highly Cited Data (Clarivate Analytics) 

Web of Science (Clarivate Analytics)
 
Informacijos tvarkymo įrankiai

Mendeley
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje įskiepį Mendeley‘s Citation Plugin ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.

Refworks 
Bibliografinės  informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje teksto kūrimo įrankį Write-N-Cite ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.

Zotero 
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje Zotero įskiepį ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.
 
Kiti šaltiniai

Aruodai   
Informacinė sistema, skirta lituanistikos paveldui kaupti, apimanti penkias mokslo sritis: archeologiją, etnologiją, folkloristiką, istoriją ir kalbotyrą.

European Views of the Americas: 1493 to 1750 (EBSCO)
32 000 bibliografinių įrašų atskleidžia knygų apie Ameriką, parašytų Europoje iki 1750 metų išteklius.

Slavery in America and the World: History, Culture and Law (HeinOnline)  
Kolonijų ir JAV valstijų bei federaliniai įstatymai, bylos, knygos, brošiūros ir kt. vergovės tema.

 
Atvirieji švietimo ištekliai


edX    
Nuotoliniai kursai ir programos įvairiomis temomis, tarp jų istorija.


H-Net: Humanities & Social Sciences Online   
Tarptautinis konsorciumas kuria ir koordinuoja tinklus, kurių bendras tikslas – tobulinti mokymą ir mokslinius tyrimus meno, humanitarinių ir socialinių mokslų srityse naudojant naujas turinio valdymo ir komunikacijos technologijas. Akademinių knygų leidėjų katalogai, diskusijos, pranešimai.

 
 
MERLOT   
Kolekciją sudaro dešimtys tūkstančių konkrečioms disciplinoms skirtos nuotolinio mokymosi ir pagalbinės medžiagos, turinio kūrimo priemonių tinklalapių, taip pat istorijos studijoms.


OER Commons    
Daugiatemė skaitmeninė biblioteka, suteikianti prieigą prie atvirųjų švietimo išteklių kolekcijų ir kitos mokomosios produkcijos, kurią galima atsisiųsti, dalintis, pritaikyti.


OpenLearn   
Atvirojo universiteto vedami nemokami kursai, kurie sugrupuoti pagal temas: istorija, menas, psichologija ir kt.

 
Pressbooks Directory   
Įvairių sričių vadovėliai, nuotolinio mokymo ir mokymosi galimybės.

 
Jus konsultuoja

Gitana Virganavičienė

Piktogramų reikšmės

Restricted Resource = Prenumeruojama
Some full text available = Visatekstis
openURL = Atviroji prieiga

Resource contains images = Paveikslėliai
Resource contains video = Vaizdinė medžiaga
Resource contains audio = Garsinė medžiaga