Šaltiniai
 
Knygos

De Gruyter leidyklos elektroninės knygos   
Daugiatemė humanitarinių ir socialinių mokslų bazė, tarp temų - kultūrų ir kalbų studijos, literatūrologija ir kt.

Ebook Central (Academic Complete)
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – kultūrų ir kalbų studijos, literatūrologija ir kt. 

eBook Academic Collection (EBSCO)
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – kultūros studijos, filologija ir kiti mokslai.

eBook Open Access Collection (EBSCO)
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – kultūrų studijų tekstai, filologija, vertimas, sociolingvistika, įvairios kitų mokslų sritys.

eBooks on ScienceDirect
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – filologija, vertimas, retorika, literatūros istorija, kritika ir kt.
 
Žurnalai, straipsniai

Academic Search Ultimate (EBSCO)
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – kultūrų studijos, regioninės studijos, filologija, istorija ir kitų mokslų sričių leidiniai. 

Cambridge Core (Humanities and Social Sciences kolekcija)
Daugiatemė humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų bazė, tarp temų – filologija, istorija, psicholingvistika. Prenumeruojamos Humanities and Social Sciences (HSS) kolekcijos. 266 žurnalų sąrašas

Darbai ir dienos   
Vytauto Didžiojo universiteto humanitarinių ir socialinių mokslų žurnalas, kuriame skelbiami įvairių sričių straipsniai.

JSTOR
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – etnologija, filologija, folkloras, istorija, regionų studijos, kultūrų ir kalbų studijos, kt. Prenumeruojamos Arts & Sciences I, II, III, IV kolekcijos.  Žurnalų sąrašai.

MasterFILE Premier (EBSCO)
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – istorija, etnologija, filologija ir kt.

OpenEdition Journals
Humanitarinių ir socialinių mokslų žurnalų straipsniai prancūzų kalba.

Oxford Journals Collection
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – istorija, etnologija, filologija ir kt. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas

Pragmatics
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – filologija, vertimas, diskurso analizė. Žurnalai, knygos, knygų serijos ir kt.

SAGE Journals Online
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – kalbotyra, vertimas, etnologija, istorija ir kt. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.

ScienceDirect
Daugiatemė žurnalų straipsnių ir knygų duomenų bazė, tarp temų – filologija, vertimas, diskurso analizė.

SpringerLink
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – filologija, vertimas, sociolingvistika. Prenumeruojamų  žurnalų sąrašas

Taylor & Francis
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – filologija, istorija, kultūrų, regioninės studijos. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.
 
Įvairių rūšių dokumentai

VDU CRIS  
VDU mokslo valdymo sistema, kurioje kaupiami Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, studijų baigiamieji darbai.

CEOL (Central and Eastern European Online Library)
Duomenų bazė, suteikianti prieigą prie mokslinių žurnalų ir mokslo darbų rinkinių temomis: istorija, filologija, filosofija,  politika ir kt. 

eLABa  
Lietuvos e. akademinėje bibliotekoje – akademinių institucijų mokslo/meno publikacijos, studijų baigiamieji darbai.

Ethnologue: Languages of the World 
Duomenų bazė, kurioje galima rasti informaciją apie 7 117 kalbų pasaulyje.

EuroDocs 
Nuorodos į Europos politinės, ekonominės, socialinės ir kultūros istorijos dokumentus.

Europeana
Skaitmeninė biblioteka, teikianti prieigą prie knygų, laikraščių, filmų ištraukų, žemėlapių, nuotraukų ir kitų dokumentų iš Europos valstybių nacionalinių bibliotekų, archyvų, muziejų.

The Oxford Text Archive
Lingvistinių ir literatūros išteklių talpykla 25 kalbomis. Tekstai gali būti atsiųsti įvairiais formatais, kai kuriems dokumentams vartotojas turi gauti sutikimą.

World Digital Library 
Skaitmeniniame archyve pateikiami rankraščiai, knygos, žurnalai, žemėlapiai, fotografijos, filmai, muzikos kūriniai iš pasaulio bibliotekų ir archyvų fondų.
 
Informaciniai leidiniai

Encyclopédie de la Francophonie (Index des sujets) 
Frankofonijos šalių kultūrinė įvairovė ir kitos veiklos sritys.

Encyclopédie Larousse
135 000 apibrėžimų, 90 000 straipsnių, 92 000 sinonimų, dvikalbiai žodynai.


Francophonie 
Universali enciklopedija, kurioje atskleidžiama Frankofonijos šalių kultūrinė įvairovė ir kitos veiklos sritys.Le Dictionnaire de L’Académie Française  
Prancūzų kalbos žodynas.

The Canadian Encyclopedia
Straipsniai (daugiau nei 19000 dvikalbių), apžvalgos, per 30 000 daugialypės terpės elementų, įskaitant vaizdus, žemėlapius, žaidimus, garso ir vaizdo įrašus.
 
Disertacijos ir tezės

VDU CRIS
VDU mokslo valdymo sistemoje  (VDU CRIS)  – Universiteto magistrantūros baigiamieji darbai, daktaro disertacijos ir jų santraukos.

eLABa
Lietuvos e. akademinėje bibliotekoje – Lietuvos aukštųjų mokyklų baigiamieji darbai ir daktaro disertacijos.

DART-Europe E-theses Portal
Europos nacionalinių ir universitetų bibliotekų saugyklose esančių elektroninių tyrimų tezių duomenų bazė, kurioje galima rasti virš 1 383 000 tezių, tame tarpe – frankofonijos tema.

NDLTD (Networked Digital Library of Theses and Disertations)
Tarptautinė e. tezių ir disertacijų duomenų bazė.

OpenDissertations (EBSCO Publishing)
Duomenų bazėje pateikiama informacija apie studentų baigiamuosius darbus, sukurtus Amerikos universitetuose nuo 1935 m. iki šių dienų, tame tarpe – frankofonijos tema.

Thèses.fr 
Prieiga prie Prancūzijoje parengtų ir apgintų diertacijų nuo 1985 m., informacija apie autorius ir kt.
 
Svetainės
 
France.fr: le site officiel de la France
Oficialioje Prancūzijos svetainėje – inforrmacija apie svarbiausius šalies įvykius.

Île en île 
Informacija apie šimtus prancūziškai kalbančių autorių bei jų diasporą Karibų, Indijos ir Ramiojo vandenynų salose (nuotraukos, biografijos, bibliografijos, interviu ir tekstų ištraukos).

Persée
Nemokama prieiga prie humanitarinių, socialinių ir gamtos mokslų publikacijų (žurnalų, knygų, konferencijų pranešimų, serialinių leidinių, pirminių šaltinių, tyrimų ir kt.).

Ressources Internet Francophones (CUNY) 
Informacija apie atskiruose regionuose vykdomas frankofonijos studijas, frankofoniškąsias asociacijas, svetaines, spaudą, žurnalus,
konferencijas, bibliotekų katalogus; literatūros tekstai ir kt.
 
Paieškos sistemos

VDU CRIS
VDU mokslo valdymo sistemoje – Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, studijų baigiamieji darbai.

VDU virtuali biblioteka 
Integrali vieno langelio principo paieškos sistema, leidžianti ieškoti VDU bibliotekos kataloge, VDU mokslo valdymo sistemoje (VDU CRIS), prenumeruojamose duomenų bazėse, Lietuvos akademinėje bibliotekoje (eLABa) ir pasauliniuose akademiniuose atviros prieigos ištekliuose.

VDU bibliotekos katalogas
Knygos, periodiniai leidiniai, žemėlapiai, rankraščiai, natos, garso ir vaizdo įrašai, reti ir seni, e. dokumentai ir kt.

VDU bibliotekos Studijų literatūros katalogas
Informacijos ištekliai, rekomenduojami studijų dalykams. Paiešką galima atlikti pagal temą, dalyko pavadinimą ir kodą.

eLABa
Lietuvos e. akademinėje bibliotekoje – akademinių institucijų mokslo/meno publikacijos, studijų baigiamieji darbai.

BASE
Viena didžiausių paieškos sistemų, atliekanti paiešką atvirosios prieigos moksliniuose ištekliuose (žurnaluose, institucinėse talpyklose, skaitmeninėse kolekcijose ir kt.).

DOAB (Directory of Open access Books) 
Įvairių mokslo sričių elektroninių knygų katalogas, jame – ir Vytauto Didžiojo universiteto knygos.

DOAJ (Directory of Open Access Journals) 
Įvairių mokslo sričių žurnalų katalogas.

Google Books
E. paieškos sistema.

Google Scholar
Paieškos sistema, leidžianti ieškoti informacijos recenzuojamose žurnaluose, disertacijose, techniniuose pranešimuose, universitetų tinklalapiuose ir knygose.

OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories)    
Duomenų talpyklų registras. Įvairių mokslo sričių recenzuojamieji straipsniai, konferencijų pranešimai, knygos, mokymosi kursų medžiaga, garso ir vaizdo įrašai, mokslinių tyrimų duomenys, nepublikuoti darbai, ataskaitos, daktaro disertacijos ir tezės, nepublikuoti konferencijų pranešimai ir kt.
 
Institucijos, organizacijos
 
Prancūzų institutas Lietuvoje 
Mainai meno ir audiovizualinių menų srityje, švietimo, kalbinis, mokslinis ir universitetinis, administracinis, teisinis ir teisminis bendradarbiavimas. Institutas rengia prancūzų kalbos kursus, parodas, jame veikia apie 20 000 leidinių prancūzų kalba sukaupusi mediateka. Ypatingą dėmesį Institutas teikia prancūzų kalbos sklaidai ir jos vietai pasaulyje.

Tarptautinė frankofonijos organizacija  
Organizacijos tikslas – stiprinti taiką, demokratiją ir solidarumą frankofonijos erdvėje. Tarptautinė frankofonijos organizacija vienija 84 valstybes nares ir vyriausybes (58 valstybės narės ir 26 narės stebėtojos). Šios valstybės reprezentuoja trečdalį Jungtinių Tautų valstybių narių, joms  priklauso virš 900 mln. gyventojų, iš kurių net 274 mln. yra prancūzakalbiai.

VDU Frankofonijos šalių centras
Vienas iš svarbiausių centro tikslų – puoselėti ir skleisti Lietuvoje prancūzų kalbą, frankofoniškųjų šalių kultūros vertybes, ir remti Frankofonijos šalių kultūrinį, politinį, ekonominį atstovavimą Lietuvoje.
 
Mokslo rezultatų vertinimo įrankiai
 
InCites Benchmarking & Analytics (Clarivate Analytics) 

InCites Journals and Highly Cited Data (Clarivate Analytics) 

Web of Science (Clarivate Analytics)   
 
Informacijos tvarkymo įrankiai
 
EndNote
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į grupes pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; MS Word programoje naudojant įskiepį Cite While You Write  tekste įterpti nuorodas į šaltinius bei parengti literatūros sąrašą.

Mendeley
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje įskiepį Mendeley‘s Citation Plugin ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.

Refworks
Bibliografinės  informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje teksto kūrimo įrankį Write-N-Cite ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.

Zotero
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje Zotero įskiepį ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.
 
Kiti šaltiniai

Bibliotèque Nationale de France 
Bibliotekos kataloge – informacija apie milijonus knygų, e. išteklių, bibliografinių įrašų ir kt.  Biblioteka taip pat siūlo virtualias parodas, kultūros įvykių transliacijas, gausias kolekcijas, skaitmeninę biblioteką.  

Gallica
Viena didžiausių skaitmeninių bibliotekų, suteikianti prieigą prie įvairių rūšių dokumentų: spausdintų (knygos, spauda ir žurnalai), rankraščių, žemėlapių ir kt.
Atvirieji švietimo ištekliai
 
edX
Nuotoliniai kursai ir programos įvairiomis temomis, tame tarpe prancūzų kalbos studijos ir kt.

H-Net: Humanities & Social Sciences Online
Tarptautinis konsorciumas kuria ir koordinuoja tinklus, kurių bendras tikslas – tobulinti mokymą ir mokslinius tyrimus meno, humanitarinių ir socialinių mokslų srityse naudojant naujas turinio valdymo ir komunikacijos technologijas. Sukurta 16 tinklų, skirtų kultūrų studijoms, 7 tinklai – kalbų ir lingvistikos studijoms, tame tarpe – H-Français tinklas, skirtas prancūzų kalbai, jos paplitimo tyrimams ir kt. Akademinių knygų leidėjų katalogai, daugialypės terpės medžiaga, diskusijos, pranešimai.

LibreTexts: French
Kolekcijoje pateikiami ištekliai prancūzų kalbos mokymuisi.

Merlot
Kolekciją sudaro dešimtys tūkstančių konkrečioms disciplinoms skirtos nuotolinio mokymosi ir pagalbinės medžiagos, turinio kūrimo priemonių tinklalapių, tame tarpe skirtų frankofonijos studijoms.

OER Commons
Daugiatemė skaitmeninė biblioteka, suteikianti prieigą prie atvirųjų švietimo išteklių kolekcijų ir kitos mokomosios produkcijos, kurią galima atsisiųsti, dalintis, pritaikyti.

OpenLearn
Nuotoliniai kursai įvairiomis temomis, tame tarpe – prancūzų kalbos.

Pressbooks Directory
Įvairių sričių vadovėliai, nuotolinio mokymo ir mokymosi galimybės.

Visez Juste
Svetainėje pateikiami ištekliai, skirti prancūzų kalbų mokymuisi.

 
Jus konsultuoja

Audronė Vaitiekaitė

Piktogramų reikšmės

Restricted Resource = Prenumeruojama
Some full text available = Visatekstis
openURL = Atviroji prieiga

Resource contains images = Paveikslėliai
Resource contains video = Vaizdinė medžiaga
Resource contains audio = Garsinė medžiaga