Šaltiniai
 
Knygos

Academic Complete (Ebook Central) 
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – atsinaujinanti energija, biodujų, geoterminė ir saulės energija, hidraulinės sistemos ir hidroenergetika, vėjo jėgainės, inžinerija ir technologijos ir kt. 

ASABE (American Society of Agricultural and Biological Engineers) Technical Library  
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – vandens ir vėjo energetika, atsinaujinantys energijos ištekliai, elektronika ir kt.

eBooks Academic Complete (EBSCOhost)  
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – alternatyvūs ir atsinaujinantys energijos šaltiniai, statistikos pagrindai, šilumos varikliai, inžinerinė ekonomika, energijos suvartojimas, geotermijos energetika, termodinamika, aplinkos tarša ir kt. 

eBook Collection (EBSCOhost) tame tarpe Academic Search Complete/ Environmental Complete/ Medline/ MasterFILE Premier   
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – alternatyvūs ir atsinaujinantys energijos šaltiniai, statistikos pagrindai, šilumos varikliai, inžinerinė ekonomika, energijos suvartojimas, geoterminė energetika, termodinamika, aplinkos tarša ir kt. 

eBooks on ScienceDirect   
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – atsinaujinančioji energetika, biodujų energetika, elektros energija, vėjo ir vandenilio energetika, geotermijos energetika, elektrotechnika, informacinės technologijos, inžinerinė ekonomika, inžinerinė grafika, mechatronika, termodinamika, šilumos transformavimo sistemos ir kt. 

InTech openURL Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – aplinkos tvarumas, aplinkosaugos technologijos, chemija, fizika, matematika, technologijos, energetikos inžinerija, hidraulika, atsinaujinantys energijos šaltiniai, jėgos energetika, žemės ūkis ir kt.

OECD iLibrary   
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – inžinerija ir energetika, energijos ištekliai, energijos išteklių tausojimas, aplinkso tarša, geoterminė energetika, energetiniai procesai.Taip pat gyvybės, socialiniai mokslai ir kt.

Online Books Page openURL Some full text available
Daugiatemės viso teksto e. knygos. Suteikia prieigą prie daugiau nei 3 mln. laisvos prieigos el. knygų.

Open Science openURL Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – gyvybės mokslai, žemės ūkis, energetika, chemija, fizika, aplinkosauga, inžinerija, technologijos, ekonomika ir kt.

Science Publishing Group (Science PG) openURL Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – energetikos ir aplinkosaugos, biologijos ir gyvybės mokslų, fizikos, chemijos ir medžiagotyros, matematikos ir statistikos, ekonomikos ir vadybos, socialinių ir kt. mokslų.

SpringerLink  
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – elektros inžinerija, termodinamika, atsinaujinanti ir žalioji energetika, cheminė inžinerija, aerodinamika, jėgos elektrinės ir kt.      

VilniausTech elektroninės knygos  Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – gamtos, inžineriniai, žemės ūkio mokslai ir kt. Prenumeruojamų knygų sąrašas.
 
Žurnalai, straipsniai

ArXiv openURL Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – fizika, matematika, informatika, kiekybinė biologija, elektrotechnika, energetika, sistemų mokslai ir ekonomika ir kt.

ASABE (American Society of Agricultural and Biological Engineers) Technical Library  
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – vandens ir vėjo energetika, atsinaujinantys energijos ištekliai ir kt.

Cambridge Core Daugiatemė duomenų bazė. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.  Restricted Resource Some full text available

Czech Academy of Agricultural Sciences openURL Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – žemės ūkio inžinerija ir technologijos, aplinkos inžinerija, ekologija, gamtos apsauga, ekologija, energetika, vandens ištekliai, ekonomika ir kt.

EBSCO Publishing (eIFL.net duomenų bazių paketas) tame tarpe Academic Search Complete/ Environment Complete/ GreenFILE/ MEDLINE/ Business Source Complete/ Newspaper Source/ MasterFILE Premier/ Education Source     
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – alternatyvūs ir atsinaujinantys energijos šaltiniai, statistikos pagrindai, šilumos varikliai, inžinerinė ekonomika, energijos suvartojimas, geoterminė energetika, termodinamika, aplinkos tarša ir kt.

Emerald Management eJournals Collection  
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – elektros, saulės, vėjo, geoterminė, vandeninio energija, atsinaujinančioji energija, elektrotechnika, chemija, biodegalų energetika ir kt.

JournalTOCs openURL Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – aplinkos inžinerija, energetika, mechanikos inžinerija, cheminė inžinerija, hidraulika, išteklių naudojimas, fizika ir kt.

MDPI openURL Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – žemės ūkis, agroinžinerija, energetika, akvakultūra, ekosistemos, mechatronika, statybų inžinerija ir kt.

OECD iLibrary  
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – inžinerija ir energetika, energijos ištekliai, energijos išteklių tausojimas, aplinkso tarša, geotermijos energetika, energetiniai procesai.

Open Science openURL Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – gyvybės mokslai, žemės ūkis, energetika, chemija, fizika, aplinkosauga, technologijos, ekonomika ir kt.

Science and Education Publishing openURL Some full text available 
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – žemės ūkis, aplinkotyra, inžinerija, energetika, socialiniai, biomedicinos mokslai ir kt.

Science Direct  
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – atsinaujinančioji energetika, biodujų energetika, elektros energija, vėjo ir vandenilio energetika, geoterminė energetika, elektrotechnika, informacinės technologijos, inžinerinė ekonomika, inžinerinė grafika, mechatronika, termodinamika, šilumos transformavimo sistemos. Taip pat gyvybės, socialiniai mokslai ir kt.

Science Publishing Group (Science PG) openURL Some full text available 
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – energetika ir aplinkosauga, hidrologija, akvakultūra ir inžinerija, transporto ir statybų inžinerija, fizika, chemija ir medžiagotyra, energetikos inžinerija, matematika ir statistika, socialiniai mokslai ir kt.

SpringerLink    
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – elektros inžinerija, termodinamika, atsinaujinanti ir žalioji energetika, cheminė inžinerija, aerodinamika, jėgos elektrinės ir kt.

SpringerLink Archive    
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – elektros inžinerija, termodinamika, atsinaujinanti ir žalioji energetika, cheminė inžinerija, aerodinamika, jėgos elektrinės ir kt. Prenumeruojamas žurnalų archyvas 

Springer Open Access Journals openURL Some full text available 
Daugiatemė duomenų bazė.

Taylor&Francis SHH Library and S&T Library  
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – energetikos inžinerijos kontrolė, hidroenergetika, aplinkos tarša ir kt.

Wiley Online Library  
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – elektronika, energetika, energijos ištekiai ir kt.
 
Įvairių rūšių dokumentai
 
VDU mokslo valdymo sistema (VDU CRIS) openURL Some full text available 
Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, studijų baigiamieji darbai.

Lietuvos elektroninė akademinė biblioteka (eLABa) openURL Some full text available 
Lietuvos elektroninėje akademinėje bibliotekoje sutelkta informacija apie bibliotekose saugomus spausdintus ir el. leidinius, mokslininkų publikacijas ir studijų baigiamuosius darbus. 

OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) openURL Some full text available Resource contains video Resource contains audio
Atviros prieigos talpyklų registras. Kaupiami įvairių tipų dokumentai, pvz., recenzuojamieji straipsniai, konferencijų pranešimai, knygos, mokymosi kursų medžiaga, garso ir vaizdo įrašai, mokslinių tyrimų duomenys, nepublikuoti darbai (angl. grey literature), dar nerecenzuotos (angl. preprint) arba jau recenzuotos (angl. postprint) publikacijos, ataskaitos, daktaro disertacijos ar magistro darbai, nepublikuoti konferencijų pranešimai ir kt.) Duomenų talpykla tai skaitmeninis archyvas, kuriame kaupiami ir saugomi duomenų rinkiniai ir jų metaduomenys.

The World Bank Open Knowledge Repository (OKR) openURL Some full text available 
Pasaulio banko dokumentai, mokslinių tyrimų rezultatai, knygos, periodiniai leidiniai, susiję su skurdo mažinimu, ekonomikos plėtra ir žmonijos vystymusi, žemės ūkio, infrastruktūros, sveikatos, švietimo, klimato kaitos, gamtos išteklių, regioninės integracijos ir kitais klausimais.
 
Informaciniai leidiniai
 
Britannica Online openURL Some full text available Resource contains images Resource contains video Resource contains audio
Enciklopedija

Dictionary.com openURL Resource contains audio
Skaitmeninis žodynas. Pateikiama daugybė apibrėžimų anglų kalba, rašybos, garso tarimo, sakinių pavyzdžių ir žodžio kilmės.

Eurovoc openURL
Daugiakalbis tezauras, skirtas Europos Bendrijos institucijų dokumentų informacijai apdoroti.
Tezauras – tai sistemingas ir struktūruotas žodžių ir žodžių junginių sąrašas, kurio tikslas – kuo vienareikšmiškiau atspindėti dokumentų sistemoje esančių dokumentų konceptualų turinį ir palengvinti atliekamas paieškos užklausas.

Thesaurus.com openURL
Didžiausias (daugiau nei 550 tūkst.) sinonimų ir labiausiai patikimas internetinis tezauras, kurį pateikia dictionary.com
 
Disertacijos ir tezės
 
VDU CRIS openURL Some full text available
VDU Mokslo valdymo sistemos ETD posistemė, kurioje saugomi Universiteto magistro tezės, daktaro disertacijos ir jų santraukos.

DART-Europe E-theses Portal openURL Some full text available Resource contains audio
Europos elektroninių tezių ir disertacijų talpykla.

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLBAa) ETD openURL Some full text available
Lietuvos mokslo institucijų mokslinės publikacijos, disertacijos ir studijų baigiamieji darbai. Prieiga prie kai kurių darbų yra ribojama ar galima tik institucijos kompiuterių tinkle.

NDLTD (Networked Digital Library of Theses and Disertations) openURL Some full text available
Tarptautinė e. tezių ir disertacijų duomenų bazė.

OpenDissertations (EBSCO Publishing) openURL Some full text available
EBSCO duomenų bazėje esančios disertacijos įvairiomis temomis.
 
Svetainės
 
AIMS (Agricultural Information Management Standart) openURL
Žemės ūkio mokslo darbų, projektų bibliografinės DB.

Environmental News Network openURL
Aplinkosaugos naujienų tinklas energetikos, ekosistemos, vandens taršos, klimato kaitos ir kt. klausimais.

FAOSTAT openURL
Tarptautinė žemės ūkio statistikos duomenų bazė. Jungia daugiau nei 245 šalis.

Lietuvos Respublikos patentų duomenų bazė openURL
Elektroninėje išradimų duomenų bazėje. Duomenys apie paskelbtas patentų paraiškas ir išduotus patentus bei duomenų ir teisinio statuso pakeitimus.

Lietuvos standartizacijos departamento standartų katalogas  Restricted Resource Some full text available
Lietuvos standartų elektroninės versijos. 

OECD openURL
Įvairių sričių statistiniai rodikliai. Žemės ūkis, ekologija, aplinkosauga, agroinžinerija, energetiniai ištekliai, ekonominis naudingumas, demografija.

Oficialios statistikos portalas openURL
Įvairūs šalies rodikliai ir statistikos duomenys įvairiomis temomis: aplinkosauga ir energetika, žemės ūkis, geografiniai duomenys, mokslas ir technologijos, transportas, finansai ir kt

UNSD (The United Nations Statistics Division) openURL
Įvairių sričių statistiniai rodikliai.  
 
Paieškos sistemos
 
VDU mokslo valdymo sistema (VDU CRIS) openURL Some full text available
Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, disertacijos, studijų baigiamieji darbai. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.

VDU virtuali biblioteka openURL
Integrali vieno langelio principo paieškos sistema, leidžianti ieškoti Universiteto bibliotekos kataloge, VDU mokslo valdymo sistemoje (VDU CRIS), prenumeruojamose duomenų bazėse, Lietuvos akademinėje bibliotekoje (eLABa) ir pasauliniuose akademiniuose atvirosios prieigos ištekliuose. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.


Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa) openURL Some full text available
Lietuvos mokslo institucijų mokslinės publikacijos, disertacijos ir studijų baigiamieji darbai. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) openURL Some full text available Resource contains images Resource contains video Resource contains audio
Viena didžiausių paieškos sistemų, atliekanti paiešką atvirosios prieigos moksliniuose ištekliuose.

CORE openURL
Didžiausia pasaulyje atviros prieigos tyrimų dokumentų kolekcija.

Directory of Open Access Books (DOAB) openURL Some full text available
Daugiatemės visatekstės e. knygos.

Directory of Open Access Journals (DOAJ) openURL Some full text available Resource contains images Resource contains video Resource contains audio
Daugiatemė duomenų bazė. Moksliniai straipsniai, konferencijų medžiaga, monografijos.

Google Books openURL
Elektroninių knygų paieškos sistema.

Google Scholar openURL Some full text available  Resource contains images Resource contains video Resource contains audio
Daugiatemė duomenų bazė. Moksliniai straipsniai, konferencijų medžiaga, monografijos.

ScienceResearch.com openURL Some full text available
E. knygų ir e. žurnalų paieškos sistema.

WorldWideScience.org openURL
Nacionalinės ir tarptautinės mokslinės duomenų bazės ir svetainės.
 
Institucijos, organizacijos
 
Aplinkos apsaugos agentūra openURL
Teisės aktai, ataskaitos, laboratoriniai tyrimai ir matavimai. Klimato kaita, užterštumas, vandens vartojimas ir nuotekų tvarkymas, upių, ežerų ir tvenkinių kadastras, vandens valdymas, gyvoji gamta, energetika ir kt.

Confederation of European Environmental Engineering Societies (CEEES) openURL
Europos aplinkos inžinerijos draugijų konfederacija.

International Renewable Energy Agency openURL
Tarptautinė atsinaujinančiosios energijos agentūra (IRENA) yra tarpvyriausybinė organizacija, remianti šalis, kurios siekia ateityje pereiti prie tvarios energetikos. Pagrindinė tarptautinio bendradarbiavimo platforma, technologijų, išteklių ir finansų saugykla.

Lietuvos vėjo energetikų asociacija openURL
Lietuvos vėjo energetikų asociacija (LWEA) įsteigta 2002 metų spalio 2 d. Pagrindinis LWEA tikslas - sukurti ir išplėtoti pilno ciklo Lietuvos vėjo energetikos, kaip ekologiškai švarios ir pažangiomis technologijomis grįstos energetikos srities, veiklas.
 
Mokslo rezultatų vertinimo įrankiai

InCites Benchmarking & Analytics (Clarivate Analytics) Restricted Resource
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis.

InCites Journals and Highly Cited Data (Clarivate Analytics) Restricted Resource
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis.

Web of Science (Clarivate Analytics) Restricted Resource
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis.
 
Informacijos tvarkymo įrankiai
 
Mendelay openURL
Bibliografinių nuorodų tvarkymo įrankis, padedantis rinkti, tvarkyti ir sisteminti sukauptą bibliografinę informaciją bei pilnus publikacijų tekstus, taip pat cituoti ir sudaryti literatūros sąrašus. Programa leidžia dalintis sukaupta informacija su kolegomis, skelbti savo mokslinės veiklos rezultatus, stebėti, komentuoti ir palaikyti bendradarbiavimo ryšius su kitais mokslininkais.

RefWorks Restricted Resource
Bibliografinės informacijos tvarkymo įrankis leidžia rinkti bibliografinę informaciją, patogiai ją tvarkyti, dalintis, atlikti paiešką duomenų bazėse ir bibliotekų kataloguose, importuoti informaciją iš duomenų bazių, cituoti ir sudaryti literatūros sąrašus. Kaip naudotis RefWorks.

Zotero openURL
Bibliografinės informacijos tvarkymo įrankis, leidžiantis rinkti ir kaupti bibliografinę informaciją iš bibliotekų katalogų, duomenų bazių bei internetinių šaltinių, cituoti bei sudaryti naudotos literatūros sąrašą savo moksliniame darbe. Duomenų sinchronizavimo pagalba vartotojas savo sukauptus įrašus gali pasiekti iš bet kurio kompiuterio.

EndNote Restricted Resource
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į grupes pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; MS Word programoje naudojant įskiepį Cite While You Write  tekste įterpti nuorodas į šaltinius bei parengti literatūros sąrašą. Pagalba kaip naudotis EndNote.
 
Atvirieji švietimo ištekliai

Atvirieji švietimo ištekliai (AŠI) / (angl. Open Educational Resources – OER)  openURL  Resource contains images Resource contains videoSome full text available – tai laisvai prieinami švietimo ištekliai, kurių pagalba mokymasis tampa paprastesnis ir lengvesnis, bei nesunkiai pritaikomas kiekvieno asmens poreikiui. AŠI praturtina mokymąsi bei skatina besimokančiųjų skaitmeninį raštingumą.
Jus konsultuoja

Ilma Marcinkevičienė

Piktogramų reikšmės

Restricted Resource = Prenumeruojama
Some full text available = Visatekstis
openURL = Atviroji prieiga

Resource contains images = Paveikslėliai
Resource contains video = Vaizdinė medžiaga
Resource contains audio = Garsinė medžiaga