Šaltiniai
Knygos Žurnalai, straipsniai
Įvairių rūšių dokumentai Informaciniai leidiniai
Disertacijos ir tezės Svetainės
Paieškos sistemos Institucijos, organizacijos
Mokslo rezultatų vertinimo įrankiai Informacijos tvarkymo įrankiai
                                                                        Atvirieji švietimo ištekliai
 
 
Knygos

Ebook Central (Academic Complete) Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų –­ gamtos mokslai, žemės ūkis, inžinerija ir technologijos (žuvininkystė, hidrologija, vandens ekologija ir užterštumas, aplinkosauga, klimato kaita, meterologija, žemėtvarka, geologija) ir kt.

ASABE (American Society of Agricultural and Biological Engineers) Technical Library Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – vandens ekosistema, vandensauga, akvakultūra, dirvožemis, žemės drėkinimas, žemėtvarka, GIS ir kt.

EBSCO eBooks Academic Complete Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – chemija, fizika, aplinkos mokslas ir technologijos, vandens mokslas ir technologijos, , vandens kokybė ir tarša, nuotekų šalinimo įrenginiai, požeminio vandens, akvakultūros sistema ir kt.

Academic search Ultimate (EBSCO) tame tarpe Academic Search Complete/ Environmental Complete/ Medline/ MasterFILE Premier Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – chemija, fizika, aplinkos mokslas ir technologijos, vandens mokslas ir technologijos, vandens kokybė ir tarša, nuotekų šalinimo įrenginiai, požeminio vandens, akvakultūros sistema ir kt.

eBooks on ScienceDirect Restricted Resource Some full text available 
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – vandens mokslas, inžinerija ir technologijos (aplinkosauga, vandens ekologija ir vandens organizmai, žvejyba ir akvakultūra, hidroenergetika, žemėtvarka, inžinerinė geodezija, potvynių rizika ir jų suvaldymas). Taip pat gyvybės, socialiniai mokslai ir kt.

InTech openURL Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – aplinkos tvarumas, aplinkosaugos technologijos, ekologija, akvakultūra, chemija, fizika,  technologijos, akvakultūra, agronomija, ekologija, ekologijos inžinerija, ir kt.

OECD iLibraryRestricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – vandens mokslas, inžinerija ir technologijos (aplinkosauga, vandens ekologija, žvejyba ir akvakultūra, hidroenergetika). Taip pat gyvybės, socialiniai mokslai ir kt.

Online Books Page openURL Some full text available
Daugiatemės viso teksto e. knygos. Suteikia prieigą prie daugiau nei 3 mln. laisvos prieigos el. knygų.

Open Science openURL Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – gyvybės mokslai, žemės ūki, energetika, chemija, fizika, aplinkosauga, akvakultūra, inžinerija, technologijos, ekonomika ir kt.

Project Gutenberg openURL Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – inžinerija, akvakultūra, vandens ekosistema, vandens augalai,   ekologija ir kt.

Science Publishing Group (Science PG) openURL Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – energetikos ir aplinkosaugos, biologijos ir gyvybės mokslų, fizikos, chemijos ir medžiagotyros, matematikos ir statistikos, ekonomikos ir vadybos, socialinių ir kitų mokslų.

Springer eBooks Collections Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – inžinerija ir taikomieji žemės mokslai, gamtos mokslai. Hidrologija, geoinžinerija, geotechnikos, vandensauga, aplinkosauga, vandens ištekliai, tarša, akvakultūra, okeanografija ir kt.

VilniausTech elektrininės knygos Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – gamtos, inžineriniai, žemės ūkio mokslai ir kt. Prenumeruojamų knygų sąrašas.
 
Žurnalai, straipsniai

ASABE (American Society of Agricultural and Biological Engineers) Technical Library Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – vandens ekosistema, vandensauga, akvakultūra, dirvožemis, žemės drėkinimas, žemėtvarka, GIS ir kt. 

Cambridge Core Daugiatemė duomenų bazė. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.  Restricted Resource Some full text available

Current Journal of Applied Science and Technology openURL Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – aplinkos inžinerija, žemės ūkio inžinerija, agronomija, fizika, chemija, gamtos mokslai ir kt.

Czech Academy of Agricultural Sciences openURL Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – žemės ūkio inžinerija ir technologijos, aplinkos inžinerija, ekologija, gamtos apsauga, ekologija, energetika, vandens ištekliai, ekonomika ir kt.

Academic Search Ultimate (EBSCO) tame tarpe Academic Search Complete/ Environment Complete/ GreenFILE/ MEDLINE/ Business Source Complete/ Newspaper Source/ MasterFILE Premier/ Education Source Restricted Resource Some full text available Resource contains images Resource contains video Resource contains audio
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – chemija, fizika, aplinkos mokslas ir technologijos, vandens mokslas ir technologijos, vandens kokybė ir tarša, nuotekų šalinimo įrenginiai, požeminio vandens, akvakultūros sistema ir kt.

Emerald Management eJournals Collection Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – technologiniai mokslai, aplinkos inžinerija, ekologija, akvakultūra ir kt.

JournalTOCs openURL Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – aplinkos inžinerija, energetika, vandentvarka, miestų ir pastatų planavimas, mechanikos inžinerija, cheminė inžinerija, hidraulika, išteklių naudojimas, geologija, fizika, atliekų tvarkymas, tarša, užterštumas, vandens ištekliai, dirvožemis, hidrologija ir kt.

MDPI openURL Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – žemės ūkis, agroinžinerija, akvakultūra, ekosistemos, statybų inžinerija ir kt.

NATURE Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – gamtos mokslai. ekologija, aplinkosauga, hidrologija, fizika, chemija.

OECD iLibrary Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – vandens mokslas, inžinerija ir technologijos (aplinkosauga, vandens ekologija, žvejyba ir akvakultūra, hidroenergetika). Taip pat gyvybės, socialiniai mokslai ir kt.

Open Science openURL Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – gyvybės mokslai, žemės ūkis, energetika, chemija, fizika, aplinkosauga, akvakultūra, inžinerija, technologijos, ekonomika ir kt.

Science and Education Publishing openURL Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – žemės ūkis, aplinkotyros, inžinerija, technologijos, socialiniai, biomedicinos mokslai ir kt.

Science Direct Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – vandens mokslas, inžinerija ir technologijos (aplinkosauga, vandens ekologija ir vandens organizmai, žvejyba ir akvakultūra, hidroenergetika, žemėtvarka, inžinerinė geodezija, potvynių rizika ir jų suvaldymas). Taip pat gyvybės, socialiniai mokslai ir kt.

Science Publishing Group (Science PG) openURL Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – aplinkosauga, hidrologija, akvakultūra ir inžinerija, statybų inžinerija, fizika, chemija ir medžiagotyra, matematika ir statistika, socialiniai mokslai ir kt.

Springer Journals Restricted Resource Some full text available Resource contains images Resource contains video
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – inžinerija ir taikomieji žemės mokslai, gamtos mokslai. Hidrologija, geoinžinerija, geotechnika, vandensauga, aplinkosauga, vandens ištekliai, tarša, akvakultūra, okeanografija ir kt.

Springer Open Access Journals openURL Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė.

Taylor&Francis SHH Library and S&T Library Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų hidrologija, vandens kokybės, užterštumas, žuvininkystė, vandens organizmai ir akvakultūra, okeanografija, jūrų mokslai, geografija, GIS, vandens inžinerija, žemėtvarka ir kt.

Wiley Online Library Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų akvakultūra, žuvininkystė, vandens ekosistema, vandens ištekliai, ekosistema, aplinkosauga, dirvožemio konstrukcijos ir geotechnika, vandens tiekimo inžinerija ir kt.
 
​Įvairių rūšių dokumentai
 
VDU mokslo valdymo sistema (VDU CRIS)  openURL  Some full text available
Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, studijų baigiamieji darbai.

Lietuvos elektroninė akademinė biblioteka (eLABa)  openURL Some full text available
Lietuvos elektroninėje akademinėje bibliotekoje sutelkta informacija apie bibliotekose saugomus spausdintus ir el. leidinius, mokslininkų publikacijas ir studijų baigiamuosius darbus. 

OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories)  openURL Some full text available Resource contains video Resource contains audio
Atviros prieigos talpyklų registras. Kaupiami įvairių tipų dokumentai, pvz., recenzuojamieji straipsniai, konferencijų pranešimai, knygos, mokymosi kursų medžiaga, garso ir vaizdo įrašai, mokslinių tyrimų duomenys, nepublikuoti darbai (angl. grey literature), dar nerecenzuotos (angl. preprint) arba jau recenzuotos (angl. postprint) publikacijos, ataskaitos, daktaro disertacijos ar magistro darbai, nepublikuoti konferencijų pranešimai ir kt.) Duomenų talpykla tai skaitmeninis archyvas, kuriame kaupiami ir saugomi duomenų rinkiniai ir jų metaduomenys

The World Bank Open Knowledge Repository (OKR) openURL
Pasaulio banko dokumentai, mokslinių tyrimų rezultatai, knygos, periodiniai leidiniai, susiję su skurdo mažinimu, ekonomikos plėtra ir žmonijos vystymusi, žemės ūkio, infrastruktūros, sveikatos, švietimo, klimato kaitos, gamtos išteklių, regioninės integracijos ir kitais klausimais. 
 
Informaciniai leidiniai

Britannica Online openURL Some full text available Resource contains images Resource contains video Resource contains audio
Enciklopedija

Dictionary.com openURL Resource contains audio
Skaitmeninis žodynas. Pateikiama daugybė apibrėžimų anglų kalba, rašybos, garso tarimo, sakinių pavyzdžių ir žodžio kilmės.

Eurovoc openURL
Daugiakalbis tezauras, skirtas Europos Bendrijos institucijų dokumentų informacijai apdoroti.
Tezauras – tai sistemingas ir struktūruotas žodžių ir žodžių junginių sąrašas, kurio tikslas – kuo vienareikšmiškiau atspindėti dokumentų sistemoje esančių dokumentų konceptualų turinį ir palengvinti atliekamas paieškos užklausas.

Thesaurus.com openURL
Didžiausias (daugiau nei 550 tūkst. sinonimų) ir labiausiai patikimas internetinis tezauras, kurį pateikia dictionary.com
 
Disertacijos ir tezės

VDU Mokslo valdymo sistema CRIS openURL Some full text available  Resource contains audio
VDU Mokslo valdymo sistemos ETD posistemė, kurioje saugomi Universiteto magistro tezės, daktaro disertacijos ir jų santraukos.

DART-Europe E-theses Portal  openURL Some full text available
Europos elektroninių tezių ir disertacijų talpykla.

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLBAa) ETD  openURL Some full text available
Lietuvos mokslo institucijų mokslinės publikacijos, disertacijos ir studijų baigiamieji darbai. Prieiga prie kai kurių darbų yra ribojama ar galima tik institucijos kompiuterių tinkle.

NDLTD (Networked Digital Library of Theses and Disertations)  openURL Some full text available
Tarptautinė el. tezių ir disertacijų duomenų bazė.

OpenDissertations (EBSCO Publishing)  openURL Some full text available
EBSCO duomenų bazėje esančios disertacijos įvairiomsi temomis.
 
Svetainės

AGRICOLA (AGRICultural OnLine Access) openURL Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – žemės ūkis, akvakultūra, žuvininkystė, žemės ūkio sistemos, žemės ūkio ekonomika, aplinkos inžinerija ir kt.

AIMS (Agricultural Information Management Standart) openURL
Žemės ūkio mokslo darbų, projektų bibliografinės DB.

Environmental News Network openURL
Aplinkosaugos naujienų tinklas energetikos, ekosistemos, vandens taršos, klimato kaitos ir kt. klausimais.

FAOSTAT openURL
Tarptautinė žemės ūkio statistikos duomenų bazė. Jungia daugiau nei 245 šalis.

IHS Engineering 360 openURL
Didžiausias inžinerijos mokslų portalas. Naujienos, standartai, tyrimai ir kiti dokumentai inžinerijos tematika.

Lietuvos Respublikos patentų duomenų bazė openURL
Elektroninėje išradimų duomenų bazėje. Duomenys apie paskelbtas patentų paraiškas ir išduotus patentus bei duomenų ir teisinio statuso pakeitimus.

Lietuvos standartizacijos departamento standartų katalogas Restricted Resource
Lietuvos standartų elektroninės versijos.

OECD openURL
Įvairių sričių statistiniai rodikliai. Žemės ūkis, žuvininkystė, akvakultūra, ekologija, aplinkosauga, vandens ištekliai ir tarša, agroinžinerija, energetiniai ištekliai, ekonominis naudingumas, demografija.

Oficialios statistikos portalas openURL
Įvairūs šalies rodikliai ir statistikos duomenys įvairiomis temomis: aplinkosauga ir energetika, žemės ūkis, žuvininkystė, geografiniai duomenys, mokslas ir technologijos, transportas, žemės ūkis, finansai ir kt

UNSD (The United Nations Statistics Division) openURL
Įvairių sričių statistiniai rodikliai.
 
Paieškos sistemos

VDU mokslo valdymo sistema (VDU CRIS) openURL Some full text available
Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, disertacijos, studijų baigiamieji darbai. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.

VDU virtuali biblioteka openURL
Integrali vieno langelio principo paieškos sistema, leidžianti ieškoti Universiteto bibliotekos kataloge, VDU mokslo valdymo sistemoje (VDU CRIS), prenumeruojamose duomenų bazėse, Lietuvos akademinėje bibliotekoje (eLABa) ir pasauliniuose akademiniuose atvirosios prieigos ištekliuose. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.


BASE (Bielefeld Academic Search Engine) openURL Some full text available Resource contains images Resource contains video Resource contains audio
Viena didžiausių paieškos sistemų, atliekanti paiešką atvirosios prieigos moksliniuose ištekliuose.

CORE openURL
Didžiausia pasaulyje atviros prieigos tyrimų dokumentų kolekcija.

Directory of Open Access Books (DOAB)  openURL Some full text available
Daugiatemės visatekstės e. knygos.

Directory of Open Access Journals (DOAJ) openURL Some full text available Resource contains images Resource contains video Resource contains audio
Daugiatemė duomenų bazė. Moksliniai straipsniai, konferencijų medžiaga, monografijos.

Google Books openURL
E. knygų paieškos sistema.

Google Scholar openURL Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė. Moksliniai straipsniai, konferencijų medžiaga, monografijos.

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa) openURL Some full text available
Lietuvos mokslo institucijų mokslinės publikacijos, disertacijos ir studijų baigiamieji darbai. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.

ScienceResearch.com openURL Some full text available
E. knygų ir e. žurnalų paieškos sistema.

WorldWideScience.org openURL
Nacionalinės ir tarptautinės mokslinės duomenų bazės ir svetainės.
 
Institucijos, organizacijos

American Society of Civil Engineers (ASCE) openURL 
Amerikos statybos inžinierių sąjunga.

Aplinkos apsaugos agentūra openURL 
Teisės aktai, ataskaitos, laboratoriniai tyrimai ir matavimai. Klimato kaita, užterštumas, vandens vartojimas ir nuotekų tvarkymas, upių, ežerų ir tvenkinių kadastras, vandens valdymas, gyvoji gamta ir kt.

Civil Engineering Portal openURL
Statybos inžinerijos portalas, kuriame gausu informacijos vandens išteklių, užtvankų, kanalizacijos, elektrinės, tiltų, tunelių, drėkinimo kanalų įrengimo ir valdymo klausimais. Taip pat statybų ir transporto inžinerijos, dirvožemio ir geodezinės inžinerijos, vandenynų inžinerijos klausimais.

Confederation of European Environmental Engineering Societies (CEEES) openURL
Europos aplinkos inžinerijos draugijų konfederacija.

FAO (The Food and Agriculture Organization of the United Nations) openURL Some full text available Resource contains images Resource contains video
Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos leidiniai.

International Association of Geodesy openURL
Tarptautinė geodezininkų asociacija.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos openURL
Prognozės, faktinė informacija, apžvalgos.
 
Mokslo rezultatų vertinimo įrankiai
 
InCites Benchmarking & Analytics (Clarivate Analytics) Restricted Resource
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis.

InCites Journals and Highly Cited Data (Clarivate Analytics) Restricted Resource
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis.

Web of Science (Clarivate Analytics) Restricted Resource
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis.
 
Informacijos tvarkymo įrankiai
 
Mendelay openURL
Bibliografinių nuorodų tvarkymo įrankis, padedantis rinkti, tvarkyti ir sisteminti sukauptą bibliografinę informaciją bei pilnus publikacijų tekstus, taip pat cituoti ir sudaryti literatūros sąrašus. Programa leidžia dalintis sukaupta informacija su kolegomis, skelbti savo mokslinės veiklos rezultatus, stebėti, komentuoti ir palaikyti bendradarbiavimo ryšius su kitais mokslininkais.

Refworks Restricted Resource
Bibliografinės informacijos tvarkymo įrankis leidžia rinkti bibliografinę informaciją, patogiai ją tvarkyti, dalintis, atlikti paiešką duomenų bazėse ir bibliotekų kataloguose, importuoti informaciją iš duomenų bazių, cituoti ir sudaryti literatūros sąrašus.

Zotero openURL
Bibliografinės informacijos tvarkymo įrankis, leidžiantis rinkti ir kaupti bibliografinę informaciją iš bibliotekų katalogų, duomenų bazių bei internetinių šaltinių, cituoti bei sudaryti naudotos literatūros sąrašą savo moksliniame darbe. Duomenų sinchronizavimo pagalba vartotojas savo sukauptus įrašus gali pasiekti iš bet kurio kompiuterio.

EndNote Restricted Resource
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į grupes pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; MS Word programoje naudojant įskiepį Cite While You Write  tekste įterpti nuorodas į šaltinius bei parengti literatūros sąrašą.
 
Atvirieji švietimo ištekliai
 
Atvirieji švietimo ištekliai (AŠI) / (angl. Open Educational Resources – OER)  openURL Some full text available Resource contains images Resource contains video – tai laisvai prieinami švietimo ištekliai, kurių pagalba mokymasis tampa paprastesnis ir lengvesnis, bei nesunkiai pritaikomas kiekvieno asmens poreikiui. AŠI praturtina mokymąsi bei skatina besimokančiųjų skaitmeninį raštingumą.
Jus konsultuoja

Ilma Marcinkevičienė

Piktogramų reikšmės

Restricted Resource = Prenumeruojama
Some full text available = Visatekstis
openURL = Atviroji prieiga

Resource contains images = Paveikslėliai
Resource contains video = Vaizdinė medžiaga
Resource contains audio = Garsinė medžiaga