Šaltiniai
 
Knygos Informaciniai leidiniai
Įvairių rūšių dokumentai Interneto svetainės
Disertacijos ir tezės Institucijos, organizacijos
Paieškos sistemos Informacijos tvarkymo įrankiai
Mokslo rezultatų vertinimo įrankiai Atvirieji švietimo šaltiniai
Žurnalai, straipsniai  
 
Knygos

Academic Search Ultimate (EBSCO) Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – vadyba.

Business Source Ultimate (EBSCO) Restricted Resource Some full text available
E. knygos įvairiomis ekonomikos temomis, tarp jų – vadyba.

De Gruyter leidyklos elektroninės knygos Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – vadyba. Sąrašas.

Directory of Open Access Books (DOAB) Some full text available openURL
Atvirosios prieigos knygų katalogas, kuriame pateikiamos įvairių mokslo sričių visatekstės e. knygos, tarp temų – vadyba. Šiame kataloge jau yra patalpintos ir Vytauto Didžiojo universiteto knygos.

Ebook Central (Academic Complete) Restricted Resource Some full text available Resource contains images Resource contains video Resource contains audio
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – vadyba.

eBooks on ScienceDirect Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – vadyba.

EBSCO eBook Academic Collection Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – vadyba.

EBSCO eBook Open Access Collection Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – vadyba.

HathiTrust Digital Library Some full text available openURL
Skaitmeninė biblioteka, jungianti JAV universitetų bibliotekų išteklius.

KTU leidyklos elektroninės knygos Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – vadyba. Prenumeruojamų elektroninių knygų sąrašas.

MasterFILE Premier (EBSCO) Restricted Resource Some full text available Resource contains video Resource contains audio
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – vadyba.

OECD iLibrary Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – vadyba.

ScienceDirect Restricted Resource Some full text available Resource contains images
Leidyklos Elsevier duomenų bazė, tarp temų – vadyba. Prenumeruojami žurnalai ir elektroninės knygos.

Vilnius Tech elektroninės knygos Restricted Resource Some full text available Resource contains images Resource contains video Resource contains audio
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – vadyba. Prenumeruojamų elektroninių knygų sąrašas.
 
Žurnalai, straipsniai

Academic Search Ultimate (EBSCO) Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – vadyba. Straipsniai, konferencijų medžiaga.

Business Source Ultimate (EBSCO) Restricted Resource Some full text available
Duomenų bazė ekonomikos temomis, tarp jų – vadyba. Moksliniai žurnalai, konferencijų medžiaga, informaciniai leidiniai, mokslinių tyrimų ataskaitos ir kt.

Cambridge Core Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – vadyba. Prenumeruojamos Humanities and Social Sciences kolekcijos žurnalų sąrašas.

Central and Eastern European Online Library (CEEOL) Some full text available openURL
Duomenų bazė, suteikianti prieigą prie mokslo žurnalų ir mokslo darbų rinkinių įvairiomis temomis, tarp jų – vadyba. Reikalinga registracija. Dalis šaltinių – visateksčiai.

Directory of Open Access Journals (DOAJ) Some full text available openURL
Atvirosios prieigos daugiatemis mokslinių žurnalų katalogas, tarp temų – vadyba.

Electronic Journals Library Some full text available openURL
Regensburgo universiteto (Vokietija) bibliotekos parengta e. žurnalų biblioteka, tarp temų – vadyba.

Emerald Management eJournals Collection Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – vadyba. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.

Forbes Some full text available openURL Resource contains images
Amerikos verslo žurnalas.

JSTOR Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – vadyba. Prenumeruojamos Arts & Sciences I, II, III, IV kolekcijos. Žurnalų sąrašai.

MasterFILE Premier (EBSCO) Restricted Resource Some full text available Resource contains video Resource contains audio
Daugiatemė duomenų bazė, kurioje rasite straipsnius įvairiomis ekonomikos  temomis, tarp jų – vadyba.

Newspaper Source (EBSCO) Restricted Resource Some full text available Resource contains images Resource contains video Resource contains audio
JAV ir kt. valstybių laikraščių straipsniai, TV ir radijo naujienos.

Oxford Journals Collection Restricted Resource Some full text available Resource contains images Resource contains video Resource contains audio
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – vadyba. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas

Regional Business News (EBSCO) Restricted Resource Some full text available
JAV verslo žurnalai ir laikraščiai.

SAGE Journals Online Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – vadyba. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.

ScienceDirect Restricted Resource Some full text available Resource contains images
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – vadyba. Prenumeruojami žurnalai ir elektroninės knygos.

Springer Journals Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – vadyba. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas

SpringerLink Archive Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – vadyba. Prenumeruojamas žurnalų archyvas.

Taylor & Francis Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – vadyba. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas. Suteikiama prieiga prie straipsnių nuo 1997 metų.

Valstybė Restricted Resource Some full text available Resource contains images
E. žurnalas. Prieiga tik su slaptažodžiais. Dėl slaptažodžių kreiptis į bibliotekos darbuotojus arba el. paštu db@bibl.vdu.lt (prašome rašyti iš Universiteto el. pašto).

Verslo žinios Restricted Resource Some full text available Resource contains images
E. laikraštis. Prieiga su slaptažodžiais L. Donskio, M. Romerio, Žemės ūkio akademijos (Centrinėje) bibliotekose. Dėl slaptažodžių kreiptis į bibliotekos darbuotojus.

Wiley Online Library Restricted Resource Some full text available Resource contains images
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – vadyba. Prenumeruojamos Full Collection žurnalų sąrašas.
 
Įvairių rūšių dokumentai

VDU mokslo valdymo sistema (VDU CRIS) Some full text available openURL
VDU mokslo valdymo sistema, kurioje kaupiami Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, studijų baigiamieji darbai. 

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa) Some full text available openURL
Lietuvos mokslo institucijų mokslinės publikacijos ir studijų baigiamieji darbai.

Bibliografinė Lietuvos periodinės spaudos straipsnių bazė openURL
1994–2002 metais Lietuvoje leistų žurnalų, mokslo darbų, laikraščių, metraščių straipsnių bibliografiniai įrašai. Straipsnių bazėje sukaupti 768 087 bibliografiniai įrašai, informuojantys apie publikacijas Lietuvoje leidžiamuose periodiniuose leidiniuose.
Prieiga prie bazės laisva, vartotojo vardas guest, slaptažodis guest.
Nuo 2003 m. bazė nebepildoma, įrašai kaupiami Nacionalinės bibliografijos duomenų banko (NBDB) Analizinės bibliografijos posistemyje: Straipsniai.

EconStor Some full text available openURL
Ekonomikos mokslinių publikacijų atvirosios prieigos portalas, tarp temų – vadyba.

EuroDocs openURL Resource contains images Resource contains audio
Nuorodos į Europos ekonominės istorijos dokumentus.

Europeana Some full text available openURL Resource contains images Resource contains video
Skaitmeninė biblioteka, teikianti prieigą prie knygų, laikraščių, filmų ištraukų, žemėlapių, nuotraukų ir kitų dokumentų iš Europos valstybių nacionalinių bibliotekų, archyvų, muziejų. Galioja autorių teisės ir (arba) gretutinės teisės į objektą. Tarp temų – vadyba.

IMF eLibrary Some full text available openURL
Tarptautinio valiutos fondo periodiniai leidiniai, knygos, studijos, statistiniai leidiniai makroekonomikos, globalizacijos, prekybos, demografijos, besivystančių rinkų, skurdo mažinimo ir kt. temomis.

Internet Archive Some full text available openURL Resource contains images Resource contains video Resource contains audio
Pasaulinė skaitmeninė biblioteka, tarp temų − vadyba. Užsiregistravusieji vartotojai gali parsisiųsti knygas skaitymui namuose 14 dienų.

Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas openURL
Lietuvos ir su Lietuva susijusių serialinių leidinių (žurnalų, laikraščių, tęstinių leidinių, almanachų, mokslo darbų ir kitų rinkinių), monografijų, garso įrašų, e. išteklių sudėtinių dalių (straipsnių) bibliografiniai įrašai.

RePEc (Research Papers in Economics) Some full text available openURL
Ekonomikos bibliografinė duomenų bazė. Visas straipsnio tekstas prieinamas laisvai prieinamose arba prenumeruojamose duomenų bazėse.

The World Bank Open Knowledge Repository Some full text available openURL
Atvirosios prieigos talpyklos e. ištekliai: visateksčiai straipsniai, knygos, ataskaitos, studijos ir kt. Tarp temų – vadyba.

World Digital Library openURL
Skaitmeniniame archyve pateikiami rankraščiai, knygos, žurnalai, žemėlapiai, fotografijos, filmai, muzikos kūriniai iš pasaulio bibliotekų ir archyvų fondų.
 
Informaciniai leidiniai  

Accounting, Business Studies and Economics Dictionary Some full text available openURL
Buhalterijos, verslo ir ekonomikos terminų žodynas.

Britannica Online Some full text available openURL
Virtuali enciklopedija.

Dictionary.com openURL
Virtualus žodynas.

EH.net Encyclopedia Some full text available openURL
E. ekonomikos istorijos enciklopedija.

Encyclopedia of Business Case Terms Some full text available openURL
Verslo terminų enciklopedija.

Encyclopedia.com Some full text available openURL
Virtuali enciklopedija, leidžianti atlikti paiešką virš 200 individualių enciklopedijų ir žinynų.

Thesaurus.com openURL
Bendrasis žodynas, nurodantis prasminius žodžių ryšius.
 
Disertacijos ir tezės

VDU ETD Some full text available openURL
VDU mokslo valdymo sistemos VDU CRIS posistemė, kurioje skelbiamos mokslinės publikacijos ir magistro tezės bei daktaro disertacijos.

eLABa ETD Some full text available openURL
Lietuvos e. akademinėje bibliotekoje Lietuvos aukštųjų mokyklų baigiamieji darbai ir daktaro disertacijos.

DART-Europe E-theses Portal Some full text available openURL
Europos e. tezių ir disertacijų duomenų bazė, kurioje galima rasti per 800 000 atvirosios prieigos darbų iš 619 universitetų, esančių 28 Europos šalyse. Tarp temų – vadyba.

Networked digital library of theses and dissertations (NDLTD) Some full text available openURL
E. magistro darbų ir disertacijų duomenų bazė. Joje yra daugiau nei milijonas baigiamųjų darbų ir disertacijų įrašų.

Open Access Theses and Dissertations Some full text available openURL
Tarptautinė e. tezių ir disertacijų duomenų bazė.

Open Dissertations (EBSCO Publishing) Some full text available openURL
Nuolat pildoma atvirosios prieigos disertacijų duomenų bazė, kurioje pateikiamos disertacijos nuo XX a. pradžios iki šių dienų. Tarp temų – vadyba.

PQDT Open Some full text available openURL
E. tezės ir disertacijos.
 
Interneto svetainės

europa.eu openURL
Oficiali Europos Sąjungos interneto svetainė. Ekonomikos puslapis.

Europos Komisijos interneto svetainė openURL
Oficiali Europos Sąjungos interneto svetainė.
 
Paieškos sistemos

VDU mokslo valdymo sistema (VDU CRIS) Some full text available openURL
VDU mokslo valdymo sistema, kurioje kaupiami Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, studijų baigiamieji darbai. 

VDU virtuali biblioteka Some full text available openURL
Integrali vieno langelio principo paieškos sistema, leidžianti ieškoti Universiteto bibliotekos kataloge, VDU mokslo valdymo sistemoje (VDU CRIS), prenumeruojamose duomenų bazėse, Lietuvos akademinėje bibliotekoje (eLABa) ir pasauliniuose akademiniuose atvirosios prieigos ištekliuose. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.

VDU bibliotekos katalogas  openURL
Knygos, periodiniai leidiniai, žemėlapiai, rankraščiai, natos, garso ir vaizdo įrašai, reti ir seni, e. dokumentai ir kt.

VDU Studijų literatūros katalogas  openURL
Informacijos ištekliai, rekomenduojami studijų dalykams. Paiešką galima atlikti pagal temą, dalyko pavadinimą ir kodą.

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa) Some full text available openURL
Lietuvos mokslo institucijų mokslinės publikacijos, disertacijos ir studijų baigiamieji darbai. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Some full text available openURL Resource contains images Resource contains video Resource contains audio
Viena didžiausių paieškos sistemų, atliekanti paiešką atvirosios prieigos moksliniuose ištekliuose, įskaitant tezes. Tarp temų – vadyba. Dalis šaltinių – visateksčiai.

Directory of Open Access Repositories – OpenDOAR Some full text available openURL
Atvirosios prieigos institucinių talpyklų registras, tarp temų – vadyba. Prieigą gali riboti talpyklos nuostatos, pvz., prieinama intranete.

FreeFullPDF Some full text available openURL
Atvirosios prieigos mokslinių išteklių paieškos sistema. Tarp temų – vadyba.

Google Books openURL
E. paieškos sistema. Tarp temų – vadyba.

Google Scholar Some full text available openURL
Paieškos sistema, leidžianti ieškoti informacijos recenzuojamose žurnaluose, disertacijose, magistro darbuose, techniniuose pranešimuose, universitetų tinklalapiuose ir knygose. Tarp temų – vadyba. Dalis šaltinių – visateksčiai.
 
Institucijos, organizacijos

EBPO – Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija openURL
36 valstybes vienijanti tarptautinė organizacija, besivadovaujanti atstovaujamosios demokratijos ir laisvosios rinkos ekonominiais principais.

Eurostat Some full text available openURL Resource contains images
Europos Sąjungos statistikos tarnyba.

Lietuvos laisvosios rinkos institutas Some full text available openURL
Privati, pelno nesiekianti, nepolitinė organizacija, įsteigta 1990 metais.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija openURL

Lietuvos standartizacijos departamentas openURL
Teikia informaciją apie Lietuvoje galiojančius standartus, techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktus bei jų projektus Lietuvos institucijoms bei ūkio subjektams.
 
Mokslo rezultatų vertinimo įrankiai

InCites Benchmarking & Analytics (Clarivate Analytics) Restricted Resource

InCites Journals and Highly Cited Data (Clarivate Analytics) Restricted Resource

Scopus Restricted Resource

Web of Science (Clarivate Analytics) Restricted Resource
 
Informacijos tvarkymo įrankiai

EndNote Restricted Resource

RefWorks Restricted Resource
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje teksto kūrimo įrankį Write-N-Cite ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.

Mendeley openURL
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros šaltinių sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti programoje „MS Word“ įskiepį „Mendeleyʼs Citation Plugin“ ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.

Zotero openURL
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje Zotero įskiepį ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.
 
Atvirieji švietimo ištekliai

Alison
„Alison“ yra viena didžiausių pasaulyje nemokamų mokymosi platformų, skirtų švietimui ir įgūdžių lavinimui. Galima mokytis bet kokio lygio dalykų internetu, tame tarpe vadybos.

Coursera
Universitetų ir institucijų nuotoliniai mokymai įvairiomis temomis, tame tarpe vadyba. Parengta daugiau negu 5800 mokymų, suteikiami profesiniai sertifikatai ir laipsniai. E. knygos, statistika, atvejų analizė ir kt.

edX
Kursai skirti tiems, kurie dar tik pradeda mokytis elektroniniu būdu ir ieško strategijų, kaip sėkmingai mokytis internetu, bei pažengusiems specialistams. Nemokami internetiniai kursai organizuojami įvairiausių mokslo sričių temomis, tarp temų – vadyba.

Great Learning Academy
Platforma bendradarbiauja su lyderiaujančiais pasaulio universitetais ir siūlo nemokamus internetinius kursus įvairiomis temomis, tarp temų – vadyba.

Harvardo universiteto nemokami internetiniai kursai
Įvairiomis temomis, tarp temų – vadyba.

MERLOT
Kolekciją sudaro dešimtys tūkstančių konkrečioms disciplinoms skirtos nuotolinio mokymosi ir pagalbinės medžiagos, turinio kūrimo priemonių tinklalapių.

MOOCs (Massive Open Online Course)
Nuotoliniai kursai įvairiomis temomis, tame tarpe vadyba.

OER Commons
Daugiatemė skaitmeninė biblioteka, suteikianti prieigą prie atvirųjų švietimo išteklių kolekcijų ir kitos mokomosios produkcijos, kurią galima atsisiųsti, dalintis, pritaikyti.

OpenLearn
Nuotoliniai kursai įvairiomis temomis, tame tarpe vadyba.

Open Textbook Library
Daugiatemė Minesotos ir Purdue universitetų atvirųjų švietimo išteklių biblioteka. Vadovėlius galima laisvai naudoti ir pritaikyti: atsisiųsti, redaguoti ir platinti.

Stanford Online
Stanfordo universiteto nemokami internetiniai kursai, suteikiantys galimybę mokytis naujų įgūdžių ir studijuoti naujas temas. Tarp temų – vadyba.

 
Jus konsultuoja

Rita Bačėnaitė

Piktogramų reikšmės

Restricted Resource = Prenumeruojama
Some full text available = Visatekstis
openURL = Atviroji prieiga

Resource contains images = Paveikslėliai
Resource contains video = Vaizdinė medžiaga
Resource contains audio = Garsinė medžiaga