Šaltiniai
 
Knygos

Academic Search Ultimate (EBSCO) Some full text available Restricted Resource
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų − psichologija. 

De Gruyter leidyklos elektroninės knygos Some full text available Restricted Resource
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų − psichologija.

 Directory of Open Access Books Some full text available openURL
Atvirosios prieigos knygų katalogas, kuriame pateikiamos įvairių mokslo sričių  e.knygos. Šiame kataloge yra patalpintos ir Vytauto Didžiojo universiteto knygos.

Ebook Central (Academic Complete)  Some full text available Restricted Resource Resource contains images Resource contains audio
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų − psichologija. Duomenų bazė apjungia įvairias kolekcijas (apie 130 tūkst. el.  knygų.)

eBooks on ScienceDirect Some full text available Restricted Resource
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų − psichologija. Leidyklos Elsevier duomenų bazė fizinių, socialinių ir kt. mokslų temomis.Prenumeruojama apie 3000 elektroninių knygų temomis: kompiuterija, biochemija ir  genetika, medicina, finansai, psichologija, biologija, fizika ir kt.

Health Source – Consumer Edition (EBSCO) Some full text available Restricted Resource
E.knygos temomis: sveikatos apsauga, medicina, maistas ir mityba, vaikų priežiūra, sporto medicina. Duomenų bazė suteikia prieigą prie knygų, pranešimų, ataskaitų.

KTU leidyklos elektroninės knygos Some full text available Restricted Resource
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų − psicholigija. Prenumeruojamų elektroninių knygų sąrašas

ScienceDirect Some full text available Restricted Resource
Daugiatemė e.knygų duomenų bazė, tarp temų − psichologija, psichiatrija, vaikų kalba. Dalis šaltinių – atviros prieigos.

SpringerLink Some full text available Restricted Resource Resource contains images Resource contains video
Duomenų bazėje yra leidyklų Springer Verlag ir Kluwer Academic Press  e.knygos. Tarp temų − psichologija. 

VilniusTechn elektroninės knygos Some full text available 
Knygos humanitarinių, fizinių, socialinių mokslų temomis: vadovėliai ir kt. mokomosios priemonės bei monografijos lietuvių kalba. Tarp temų − psichologija.

Vitae Litera elektroninės knygos Some full text available
Elektroninės knygos: vadovėliai ir kt.mokomosios priemonės bei monografijos lietuvių kalba.Prenumeruojamų elektroninių knygų  sąrašas

 
Žurnalai, straipsniai  

Academic Search Complete (EBSCO) Some full text available Restricted Resource
Daugiatemė duomenų bazė tarp temų − psichologija. Duomenų bazė, suteikianti prieigą prie žurnalų, monografijų, pranešimų, konferencijų medžiagos ir  kitomis temomis. Bazės archyvas - nuo 1887 m.

BMJ Journals Online Some full text available openURL
Atvirosios prieigos medicinos ir sveikatos sričių žurnalai.

Cambridge Core Some full text available Restricted Resource
Humanitariniai, socialiniai mokslai, tarp temų − psichologija. Prenumeruojamos Humanities and Social Sciences kolekcijos žurnalai.

Cambridge Journals Online (archyvas) Some full text available Restricted Resource
Daugiatemė  duomenų bazė. Prenumeruojamų HSS kolekcijos 105 žurnalų sąrašas. Prenumeruojamų STM kolekcijos 76 žurnalų sąrašas. Duomenų bazė suteikia prieigą prie licencijuoto turinio, t. y. visateksčiai straipsniai prieinami tik kelių metų (iki 2006 m.), santraukos į einamųjų metų.

Directory of Open Access Journals Some full text available openURL
Atvirosios prieigos mokslinių žurnalų katalogas.

Emerald Management eJournals Collection Some full text available Restricted Resource
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų − psichologija.
 
Health Source – Consumer Edition (EBSCO) Some full text available Restricted Resource
Žurnalai, laikraščiai, ataskaitos, informacija iš populiariųjų periodinių leidinių. Leidinių sąrašas pagal: abėcėlędalykąTemos: sveikatos priežiūra, slauga, mityba, higiena, vaikų priežiūra, sporto medicina ir kt.

Health Source: Nursing/Academic Edition (EBSCO) Some full text available Restricted Resource
Moksliniai žurnalai medicinos, psichologijos, slaugos temomis.

Highwire Press  openURL
Atvirosios prieigos žurnalai. 

JSTOR Some full text available Restricted Resource
Daugiatemė  duomenų bazė, tarp temų − psichologija, socialinė antropologija, sociologija, statistika, sveikatos apsauga.  Prieiga teikiama prie  2400 akademinių žurnalų daugiau kaip 60 mokslo temų.

Lyčių studijos ir tyrimai  Some full text available openURL
Šiaulių universiteto leidžiamas žurnalas lyčių studijų tema.

 MasterFILE Premier (EBSCO) Some full text available Restricted Resource Resource contains images
 Daugiatemė  duomenų bazė, tarp temų − psichologija. Publikacijos, informacinės knygos, biografijos, pirminiai dokumentų šaltiniai, vaizdų kolekcijos, žemėlapiai, šalių vėliavos ir kt. 

Medicinos teorija ir praktika  Some full text available openURL   
Vilniaus medicinos draugijos leidžiamas žurnalas, skirtas plačiai sveikatos priežiūros specialistų auditorijai. 

 MEDLINE (EBSCO) Restricted Resource
Moksliniai žurnalai medicinos, sveikatos apsaugos temomis, tarp temų − psichologija. Bibliografinė. Bibliografinėje duomenų bazėje pateikiama informacija apie slaugą, stomatologiją, veterinariją, sveikatos apsaugos sistemą. Duomenų bazę rengia JAV Nacionalinė medicinos biblioteka. Pateikiamos nuorodos į visateksčius straipsnius.

Oxford Journals Collection Some full text available Restricted Resource Resource contains images Resource contains audio
Daugiatemė. Leidyklos Oxford University  Press  (OUP)  mokslinių  žurnalų  duomenų  bazė biologijos, ekologijos, matematikos, medicinos, bioinformatikos, ekonomikos, sociologijos, psichologijos, socialinio darbo, teisės, filosofijos, istorijos, teologijos, muzikos, meno, kalbotyros ir kt. temomis. 

PsycARTICLES (EBSCO) Some full text available Restricted Resource
Psichologija. Duomenų bazė, suteikianti prieigą prie 119 mokslinių žurnalų, leidžiamų American Psychological Association (APA) ir susijusių organizacijų. Bazės archyvas – nuo 1894 metų. Beveik visi APA žurnalai pateikiami nuo pirmo numerio. Pastaba: VDU kompiuterių tinkle duomenų bazė prieinama SMF Psichologijos katedroje ir Psichologijos klinikoje bei visose bibliotekose. Duomenų baze galima naudotis namuose, jungiantis http://login.ezproxy.vdu.lt:2443/login.

PsycTest (EBSCO) Some full text available Restricted Resource
American Psychological Association (APA) sukurti testai, apkalusos ir kt. psichologinio vertinimo priemonės. 
Pastaba: VDU kompiuterių tinkle duomenų bazė prieinama SMF Psichologijos katedroje ir Psichologijos klinikoje bei visose bibliotekose. Duomenų baze galima naudotis namuose, jungiantis http://login.ezproxy.vdu.lt:2443/login.

 Psichologija Some full text available openURL  
Vilniaus universiteto leidžiamas leidinys.

SAGE Journals Online Some full text available Restricted Resource
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų − psichologija. Leidyklos SAGE Publications mokslinių žurnalų duomenų bazė socialinių, humanitarinių ir kt. mokslų temomis.

ScienceDirect Some full text available Restricted Resource
Daugiatemė, tarp temų − psichologija, psichiatrija. Leidyklos Elsevier duomenų bazė fizinių, socialinių, humanitarinių ir kt. mokslų temomis. Prenumeruojama Freedom Collection, kurioje yra daugiau nei 2 tūkst. pavadinimų visateksčių žurnalų.

SpringerLink Some full text available Restricted Resource Resource contains images Resource contains video
Daugiatemė duomenų bazė. Duomenų bazėje yra leidyklų Springer Verlag ir Kluwer Academic Press visateksčiai moksliniai įvairių sričių žurnalai. Leidyklų Springer Verlag ir Kluwer Academic Press mokslinių žurnalų duomenų bazė.

SpringerLink Archive Some full text available Restricted Resource Resource contains images Resource contains video
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų − psichologija. 

Sveikatos mokslai Some full text available openURL  
Visuomenės sveikata, medicina, slauga. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos leidžiamas žurnalas.

Taylor & Francis Some full text available Restricted Resource 
Taylor & Francis leidyklų grupės leidžiami moksliniai žurnalai įvairiomis temomis, tarp temų − psichologija.  Prenumeruojamų žurnalų sąrašas. Suteikiama prieiga prie straipsnių nuo 1997 metų.

Wiley Online Library Some full text available 
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų − psichologija, psichoterapija.  Prenumeruotos Social Sciences and Humanities (SSH) kolekcijos žurnalų sąrašas
 Įvairių rūšių dokumentai 
 
VDU mokslo valdymo sistema (VDU CRIS)  openURL  
Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, studijų baigiamieji darbai.


Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa)   openURL  
Lietuvos elektroninė akademinė bibliotekoje sutelkta informacija apie bibliotekose saugomus spausdintus ir el. leidinius, mokslininkų publikacjas ir studijų baigiamuosius darbus.
 
Informaciniai leidiniai 

AllPsych Online Psychology Dictionary  openURL
Atvirosios prieigos psichologijos žodynas.

Britannica Online   openURL
Enciklopedija.

The Encyclopedia of Psychology  openURL
Psichologijos enciklopedija.

Encyclopedia.com   openURL
Daugiau kaip 50 000 straipsnių iš "The Columbia Encyclopedia",

Free Medical Journals   openURL
Atvirosios prieigos medicinos mokslų žurnalai. 

Health Source – Consumer Edition (EBSCO)  openURL
Galima naudotis Merriam-Webster's Medical Desk Dictionary.

Tarptautinių žodžių žodynas.openURL

Social Psychology Glossary openURL 
Socialinės psichologijos žodynas.
 
Disertacijos ir tezės 

Vytauto Didžiojo universiteto mokslo valdymo sistema (VDU CRIS)    openURL
VDU Mokslo valdymo sistemos ETD posistemė, kurioje saugomi Universiteto magistratūros baigiamieji darbai, daktaro disertacijos ir jų santraukos.


DART Some full text available openURL
Elektroninių tezių registras, pateikiantis prieigą prie daugiau nei 200 000 visateksčių tezių ir disertacijų iš daugiau nei 300 įvairių Europos universitetų. 

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa)  openURL  
Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (kaupiami bakalauro, magistro darbai, apginti Lietuvoje nuo 2003 m. ir disertacijos. Prieiga prie kai kurių darbų yra ribojama ar galima tik institucijos kompiuterių tinkle.

NDLTD (Networked Digital Library of Theses and Disertations) openURL
Tarptautinė elektroninių tezių ir disertacijų duomenų bazė.
 
Svetainės 
  
Directory of Open Access Repositories – OpenDOAR Some full text available openURL
Atvirosios prieigos institucinių talpyklų registras.

Lietuvos laikraščiai internete Some full text available openURL
Visi Lietuvos laikraščiai vienoje vietoje
 
Paieškos sistemos 

VDU mokslo valdymo sistema (VDU CRIS)  
Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, disertacijos, studijų baigiamieji darbai. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.

VDU virtuali biblioteka   
Integrali vieno langelio principo paieškos sistema, leidžianti ieškoti Universiteto bibliotekos kataloge, VDU mokslo valdymo sistemoje (VDU CRIS), prenumeruojamose duomenų bazėse, Lietuvos akademinėje bibliotekoje (eLABa) ir pasauliniuose akademiniuose atvirosios prieigos ištekliuose. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa)   openURL
Lietuvos mokslo institucijų mokslinės publikacijos, disertacijos ir studijų baigiamieji darbai. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.

Academic Index openURL
Mokslinės informacijos paieškos sistema.

BASE openURL
Viena didžiausių paieškos sistemų, atliekanti paiešką atvirosios prieigos moksliniuose ištekliuose.

Directory of Open Access Books (DOAB)  
Knygų katalogas, kuriame pateikiamos įvairių mokslo sričių visatekstės e. knygos, tarp temų – psichologija. Šiame kataloge yra ir Vytauto Didžiojo universiteto knygų.

 Directory of Open Access Journals (DOAJ)  
Daugiatemis mokslinių žurnalų katalogas, tarp temų –psicologija.

Google Books  openURL
Elektroninių knygų paieškos sistema.

Google Scholar openURL
Mokslinės informacijos paieškos sistema, kuri ieško, straipsnių, disertacijų, knygų, ir kt. leidinių, kuriuos išleido mokslinės leidyklos, profesionalų bendrijos, universitetai ir kiti mokslo institutai.

Psych Web openURL
Nuorodos į įvairias psichologijos sritis, temines knygas ir žurnalus, paslaugas, mokslinius tyrinėjimus ir kt. 
 
Institucijos, organizacijos 
 
Lietuvos psichologų sąjunga (LPS) openURL
 Laisvanoriška psichologų visuomeninė organizacija. 

Lietuvos analitinės psichologijos asociacija (LAPA) openURL
Asociacija, vienijanti jungiškosios krypties psichoanalitikus ir psichoterapeutus. 

Vaikų ir jaunimo psichologų asociacija (VJPA) openURL
Savanoriška ne pelno siekianti organizacija, jungianti psichologus, dirbančius su vaikais ir jaunimu.
  
Mokslo rezultatų vertinimo įrankiai 

InCites Benchmarking & Analytics (Clarivate Analytics) Restricted Resource
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis.

InCites Journals and Highly Cited Data (Clarivate Analytics)  Restricted Resource
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis.

Web of Science (Claritive Analytics) Restricted Resource
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis.
 
Informacijos tvarkymo įrankai 

Mendeley  openURL
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje įskiepį Mendeley‘s Citation Plugin ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.

Refworks  Restricted Resource
Bibliografinės  informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje teksto kūrimo įrankį Write-N-Cite ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.

Zotero  openURL
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje Zotero įskiepį ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.
 
Kiti šaltiniai 

Directory of Open Access Repositories – OpenDOAR  openURL  
Atvirosios prieigos institucinių talpyklų registras.


Registry of Open Access Repositories ROAR  openURL  
Atvirosios prieigos talpyklų registras pateikiantis daugiau nei 1000 nuorodų į įvairias institucines talpyklas visame pasaulyje.
 
ScienceResearch.com  openURL  
Mokslinės informacijos paieškos sistema, leidžianti vienu metu atlikti paiešką daugelyje moksinių žurnalų ir duomenų bazių.
 

Coursera
Universitetų ir institucijų nuotoliniai mokymai įvairiomis temomis, tame tarpe psichologija. Parengta daugiau negu 5800 mokymų, suteikiami profesiniai sertifikatai ir laipsniai. E. knygos, statistika, atvejų analizė, seminarai ir kt.

edX
Nuotoliniai kursai ir programos įvairiomis temomis, tame tarpe edukologija, aukštasis mokslas, švietimo technologijos ir kt.

MERLOT
Kolekciją sudaro dešimtys tūkstančių konkrečioms disciplinoms skirtos nuotolinio mokymosi ir pagalbinės medžiagos, turinio kūrimo priemonių tinklalapių.

MOOC (Massive Open Online Course)
Nuotoliniai kursai įvairiomis temomis, tame tarpe psichologija.

OER Commons
Daugiatemė skaitmeninė biblioteka, suteikianti prieigą prie atvirųjų švietimo išteklių kolekcijų ir kitos mokomosios produkcijos, kurią galima atsisiųsti, dalintis, pritaikyti.

Pressbooks Directory
Įvairių sričių vadovėliai, nuotolinio mokymo ir mokymosi galimybės.
 
Jus konsultuoja

Laima Katauskienė

Piktogramų reikšmės

Restricted Resource = Prenumeruojama
Some full text available = Visatekstis
openURL = Atviroji prieiga

Resource contains images = Paveikslėliai
Resource contains video = Vaizdinė medžiaga
Resource contains audio = Garsinė medžiaga