Šaltiniai
 
Knygos Paieškos sistemos
Žurnalai, straipsniai Institucijos, organizacijos
Įvairių rūšių dokumentai Mokslo rezultatų vertinimo įrankiai
Informaciniai leidiniai Informacijos tvarkymo įrankiai
Disertacijos ir tezės Atvirieji švietimo ištekliai
Svetainės  
 
 
Knygos

De Gruyter leidyklos elektroninės knygos 
Daugiatemė knygų kolekcija, tarp temų − demokratija, politika, imigrantai, rinkimai, komunikacija

Ebook Central (Academic Complete) Restricted ResourceSome full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų − politika, diplomatija, tarptautiniai santykiai, regioninės studijos, žurnalistika, komunikacija, medijos.

EBSCO eBook Academic Collection  
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų − politika, diplomatija, tarptautiniai santykiai, žurnalistika, komunikacija, medijos.

EBSCO eBook Open Access Collection Restricted ResourceSome full text available
Atviros priegos duomenų bazė, tarp temų − politika, diplomatija, tarptautiniai santykiai, žurnalistika, komunikacija, medijos.

ebooks on ScienceDirect Restricted ResourceSome full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų − politika, viešieji ryšiai, žurnalistika, medijos.

MRU leidyklos elektroninės knygos  Some full text available openURL
Vadovėliai, mokomosios priemonės bei monografijos lietuvių kalba, tarp temų − politologija, sociologija, komunikacija.

OAPEN Library  Some full text available openURL
Humanitarinių ir socialinių mokslų akademinės knygos, tarp temų − politika,komunikacija, saugumas.
 
Žurnalai, straipsniai

Academic Search Ultimate (EBSCO) Restricted ResourceSome full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų − politika, diplomatija, viešasis administravimas, žurnalistika.

Cambridge Core (Humanities and Social Sciences kolekcija) Restricted ResourceSome full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų − politika, diplomatija, tarptautiniai santykiai, žurnalistika, komunikacija, medijos. sąrašas

Electronic Journals Library Some full text available openURL
E. žurnalų biblioteka, tarp temų − politikos mokslai ir žurnalistika.

Journals For Free Some full text available openURL
Atvirosios prieigos visateksčiai žurnalai, tarp temų − politikos, komunikacijos ir informacijos mokslai.

JSTOR Restricted ResourceSome full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų − migracija, politika, diplomatija, tarptautiniai santykiai, komunikacija, žurnalistika, medijos.

MasterFILE Premier (EBSCO) Restricted ResourceSome full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų − politika, diplomatija, tarptautiniai santykiai, migracija, komunikacija, žurnalistika, medijos.

Newspaper Source (EBSCO) Restricted ResourceSome full text available
JAV ir kt. valstybių laikraščių straipsnių, TV ir radijo naujienų duomenų bazė.

OECD iLibrary Restricted ResourceSome full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų − regioninės studijos, migracija. 

Oxford Journals Collection Restricted ResourceSome full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų − politika, diplomatija, tarptautiniai santykiai, medijos ir komunikacija. sąrašas

SAGE Journals Online Restricted ResourceSome full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų − politika, žurnalistika, regioninės studijos. sąrašas

ScienceDirect Restricted ResourceSome full text available
Daugiatemė  duomenų bazė, tarp temų − politika, viešieji ryšiai, žurnalistika.

Springer journals Restricted ResourceSome full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų − politika, tarptautiniai santykiai, migracija, medijos. Sąrašas

Springer Link Restricted ResourceSome full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų − politika, tarptautiniai santykiai, migracija, medijos. Prenumeruota iki 2007.12.31. sąrašas archyvas

Taylor & Francis Restricted ResourceSome full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų − komunikacija, politika, diplomatija,  tarptautiniai santykiai, žurnalistika, medijos. Prenumeruojami straipsniai nuo 1997 m. sąrašas

Wiley Online Library (Social Sciences and Humanities kolekcija) Restricted ResourceSome full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų − politika, diplomatija, tarptautiniai santykiai, komunikacija, žurnalistika. 
 
Įvairių rūšių dokumentai

VDU mokslo valdymo sistema (VDU CRIS) Some full text available openURL
Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, disertacijos, studijų baigiamieji darbai. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.

eLABa Some full text available openURL
Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka, kurioje kaupiami ir viešai prieigai teikiami mokslo ir studijų dokumentai ir / arba jų metaduomenys. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.

Bibliografinė Lietuvos periodinės spaudos straipsnių bazė openURL
1994–2002 metais Lietuvoje leistų žurnalų, mokslo darbų, laikraščių, metraščių straipsnių bibliografiniai įrašai.

Central and Eastern European Online Library (CEEOL) Some full text available openURL
E, moksliniai žurnalai ir mokslo darbų rinkiniai, tarp temų − politika, tarptautiniai santykiai, žurnalistika, komunikacija, medijos.

Council of Europe Online Resources Some full text available openURL
Europos Tarybos atvirieji ištekliai įvairiomis temomis.

Europeana Some full text available openURL Resource contains images Resource contains video 
Skaitmeninė biblioteka, teikianti prieigą prie knygų, laikraščių, filmų ištraukų, žemėlapių, nuotraukų ir kitų dokumentų iš Europos valstybių nacionalinių bibliotekų, archyvų, muziejų.

Europos Sąjungos leidiniai Some full text available openURL
Europos Sąjungos duomenų bazė su skaitmenine prieiga prie ES institucijų visų oficialių ES dokumentų registro bei ES atvirųjų duomenų portalo. Čia galima rasti ES institucijų ir kitų įstaigų ataskaitas, tyrimus, informacinės brošiūras, žurnalus ir kitus leidinius ES valdymo, teisės, saugumo ir gynybos, ekonomikos, užimtumo, finansų ir kitais ES aktualiais klausimais.

Internet Archive Some full text available openURL Resource contains images Resource contains video Resource contains audio 
Pasaulinė skaitmeninė biblioteka, tarp temų − politika, tarptautiniai santykiai, diplomatija, žurnalistika, komunikacija, medijos. Užsiregistravusieji vartotojai gali parsisiųsti knygas skaitymui namuose 14 dienų.

LiDA openURL
Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas.

Lituanistika Some full text available openURL
Tarptautinė mokslinė duomenų bazė, apimanti humanitarinių bei socialinių mokslų tyrimus, kurių objektas yra Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis.

Oxford University Research Archive (ORA) Some full text available openURL
Oxfordo universiteto mokslinės produkcijos institucinė talpykla. 
 
Informaciniai leidiniai

Ballotpedia Some full text available openURL
Amerikos politikai skirta virtuali enciklopedija.

Britannica Online Some full text available openURL
Bendro pobūdžio virtuali enciklopedija anglų kalba.

Dictionary.com openURL
Bendro pobūdžio virtualus žodynas anglų kalba.

Encyclopedia.com Some full text available openURL
Bendro pobūdžio virtuali enciklopedija.

Meriam-webster.com openURL
Bendro pobūdžio virtualus žodynas anglų kalba.

Thesaurus.com openURL
Bendrasis žodynas, nurodantis prasminius žodžių ryšius.

Visuotinė lietuvių enciklopedija Some full text available openURL
„Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ (VLE) suskaitmeninta bandomoji versija.

WordReference.com openURL
Daugiakalbis žodynas.
 
Disertacijos ir tezės

VDU ETD Some full text available openURL
VDU mokslo valdymo sistemos  VDU CRIS  e. tezių ir disertacijų posistemė.

eLABa Some full text available openURL
Nacionalinė Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka, kurioje kaupiami ir viešai prieigai teikiami mokslo ir studijų dokumentai ir / arba jų metaduomenys. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.

DART-Europe Some full text available openURL
Atvirosios prieigos saugykloje kaupiamos Europos universitetuose parengtos e. tezės ir disertacijos.

EBSCO Open Dissertations Some full text available openURL
Atvirosios prieigos e. disertacijos.

NDLTD Some full text available openURL
Įvairių šalių mokslo ir studijų institucijose apgintų e. tezių ir disertacijų jungtinė talpykla.

Open Access Theses and Dissertations (OATD) Some full text available openURL
E.tezių ir disertacijų atvirosios prieigos paieškos sistema.

PQDT Open Some full text available openURL
Proquest atvirosios prieigos e.disertacijų ir tezių duomenų bazė.
 
Svetainės

CrossAsia Some full text available openURL
Vokietijos nacionalinės bibliotekos parengta Azijos studijų duomenų bazė.

data.europa.eu Some full text available openURL
Oficiali Europos Sąjungos duomenų svetainė

E-International Relations (E-IR) Some full text available openURL
Žymiausia tarptautinei politikai skirta atvirosios prieigos interneto svetainė.

Nacionalinis kibernetinio saugumo centras openURL
Inerneto apsaugos Įrankiai, kibernetinio saugumo pranešimai ir rekomendacijos

Oficialiosios statistikos portalas  Some full text available openURL Resource contains images
Lietuvos oficialių statistinių duomenų sistema, kurioje statistinės informacijos vartotojai gali rasti įvairiais būdais pateiktą statistinę informaciją, taip pat užsakyti reikalingą statistinę informaciją, statistikos leidinius, pažymas.
 
Paieškos sistemos

VDU mokslo valdymo sistema (VDU CRIS) Some full text available openURL
Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, disertacijos, studijų baigiamieji darbai. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.

VDU virtualioji biblioteka Some full text available openURL
integrali vieno langelio principo paieškos sistema, leidžianti ieškoti Universiteto bibliotekos kataloge, VDU mokslo valdymo sistemoje (VDU CRIS), prenumeruojamose duomenų bazėse, Lietuvos akademinėje bibliotekoje (eLABa) ir pasauliniuose akademiniuose atviros prieigos ištekliuose.

VDU bibliotekos katalogas openURL
Knygos, periodiniai leidiniai, žemėlapiai, rankraščiai, natos, garso ir vaizdo įrašai, reti ir seni, elektroniniai dokumentai ir kt.

Lietuvos virtualioji biblioteka Some full text available openURL
Integrali paieškos sistema, leidžianti ieškoti Lietuvos akademinių bibliotekų kataloguose ir kitose duomenų bazėse.

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Some full text available openURL
Atvirosios prieigos e.mokslinių išteklių paieškos sistema.

Directory of Open Access Books (DOAB) Some full text available openURL
Atvirosios prieigos knygų katalogas, tarp temų − politika, tarptautiniai santykiai, žurnalistika, komunikacija.

Directory of Open Access Journals (DOAJ) Some full text available openURL
Atvirosios prieigos mokslinių žurnalų katalogas, tarp temų − politika, tarptautiniai santykiai, žurnalistika.

Directory of Open Access Repositories – OpenDOAR Some full text available openURL
Atvirosios prieigos institucinių talpyklų registras.

FreeFullPDF Some full text available openURL
Mokslinių išteklių paieškos sistema.

Google Books openURL
E. knygų paieškos sistema. Galima dalinė knygų peržiūra pagal raktinį žodį.

Google Scholar openURL
Paieškos sistema recenzuojamose žurnaluose, disertacijose, techniniuose pranešimuose, universitetų tinklalapiuose ir knygose sistema. Prie rastų straipsnių pateikiama informacija apie publikacijos autorių citatų skaičių Dalis šaltinių − visateksčiai.

iBiblioteka openURL
Lietuvos integrali bibliotekų informacinė sistema.

WorldWideScience.org Some full text available openURL
Pasaulinė paieškos nacionalinėse ir tarptautinėse mokslinėse duomenų bazėse bei svetainėse sistema.
 
Institucijos, organizacijos

EUROPE DIRECT
Europos Sąjungos informacijos centrų tinklas. Įvairiapusės žinios apie ES istoriją, veiklą ir kt.

Eurostat Some full text available openURL Resource contains images
Europos Sąjungos statistikos tarnyba.

Inter-Parliamentary Union Some full text available openURL
Pasaulinės nacionalinių parlamentų organizacijos svetainė.

IPSA (International Political Science Association) Some full text available openURL
Tarptautinės politikos mokslų asociacijos svetainė, kurioje daug naudingos informacijos tiek mokslininkams, tiek ir studentams. Tame tarpe − IPSAPortal su 300 nuorodų į svarbias internetines svetaines.

Kauno "EUROPE DIRECT" centras Some full text available openURL Resource contains images
Įvairiapusė informacija apie Europos Sąjungą Kaune. 

Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija Some full text available openURL
Informacija apie ministerijos veiklą, gynybos politiką ir tarptautinį bendradarbiavimą

Lietuvos Respublikos Seimo svetainė Some full text available openURL
Internetinė svetainė, kurioje galima rasti Seimų istoriją, informaciją apie dabartinio Seimo veiklą, ryšius su visuomene, tarptautinius ryšius, teisės aktų informacinę sistemą ir teisės aktų registrą.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Some full text available openURL
Informacija apie Ministerijos veiklą, Lietuvos užsienio politikos gaires, tarptautines sutartis, konsulinę tarnybą bei ekonominę diplomatiją.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė openURL
Informacija apie Vyriausybės, ministerijų ir įstaigų veiklą.

NATO (North Atlantic Treaty Organization) Some full text available openURL
Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (NATO) svetainė, kurioje galima rasti informaciją  istorijos ir plėtros, tarptautinio saugumo, nacionalinio saugumo, tarptautinių santykių klausimais,  e. įvairių oficialių dokumentų bei periodinių leidinių duomenų bazę.

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras Some full text available openURL
Naudinga informacija apie nevyriausybines organizacijas : jų veiklas, finansavimą ir įvairius projektus.

POLITICO Some full text available openURL
Pasaulinės Europoje įkurtos organizacijos svetainė, kurioje galima rasti informaciją politikos, ekonomikos, žiniasklaidos ir kt. temomis.

World Economic Forum Some full text available openURL
Tarptautinė nepriklausoma organizacija, vienijanti politikos, ekonomikos ir kitų sričių pasaulio lyderius.

United Nations Some full text available openURL
Jungtinių Tautų Organizacija (JTO).

United States Institute of PeaceSome full text available openURL
Kongreso įkurta nacionalinė, nepriklausoma organizacija, siūlanti taikius pasaulinių konfliktų sprendimus.
 
Mokslo rezultatų vertinimo įrankiai

InCites Benchmarking & Analytics (Clarivate Analytics) Restricted Resource
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis. Būtina asmeninė registracija. Pirmą kartą reikia jungtis VDU kompiuterių tinkle, pasirinkti Register an email address ir registruojantis nurodyti VDU el. pašto adresą.

InCites Journals and Highly Cited Data (Clarivate Analytics) Restricted Resource
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis. Būtina asmeninė registracija. Pirmą kartą reikia jungtis VDU kompiuterių tinkle, pasirinkti Register an email address ir registruojantis nurodyti VDU el. pašto adresą.

Web of Science (Clarivate Analytics) Restricted Resource
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis.
 
Informacijos tvarkymo įrankiai

EndNote Restricted Resource
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Registracija – su VDU el. pašto duomenimis. Jei jau turite Web of Science, ResearcherID ar Publons asmeninį profilį, tuos pačius prisijungimo duomenis naudokite ir jungdamiesi prie programos EndNote.

RefWorks Restricted Resource
VDU prenumeruojama bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Registracija – su VDU el. pašto duomenimis.

Mendeley openURL
Nemokama bibliografinės informacijos tvarkymo programa.

Zotero openURL
Nemokama bibliografinės informacijos tvarkymo programa.
 
Atvirieji švietimo ištekliai

Alison Some full text available openURL
Viena didžiausių pasaulyje nemokamų mokymosi platformų, skirtų švietimui ir įgūdžių lavinimui. Galima mokytis bet kokio lygio dalykų internetu.

Coursera Some full text available openURL
Nemokami geriausių pasaulio universitetų ir įmonių internetiniai kursai įvairiomis temomis.

edX openURL
Įvairių nuotolinių kursų ir mokymosi programų svetainė, tame tarpe - informacija apie komunikaciją ir politiką.

Harvardo universiteto nemokami internetiniai kursai  openURL
Nuotoliniai kursai įvairiomis temomis.

MERLOT Some full text available openURL
Nuotolinio mokymosi ir pagalbinė medžiaga, turinio kūrimo priemonių tinklalapiai.

MOOCs (Massive Open Online Course)  openURL
Nuotoliniai kursai įvairiomis temomis.

OER Commons Some full text available openURL
Daugiatemė skaitmeninė biblioteka, suteikianti prieigą prie atvirųjų švietimo išteklių kolekcijų ir kitos mokomosios produkcijos, kurią galima atsisiųsti, dalintis, pritaikyti savo studijoms.

Open Textbook Library Some full text available openURL
Daugiatemė Minesotos ir Purdue universitetų atvirųjų švietimo išteklių biblioteka. Vadovėlius galima laisvai naudoti ir pritaikyti: atsisiųsti, redaguoti ir platinti.

Peace Academy Some full text available openURL
Nemokamos taikos mokslų studijos.

Pressbooks Directory Some full text available openURL
Įvairių mokslo sričių knygos ir vadovėliai, nuotolinio mokymo ir mokymosi galimybėms plėtoti. Tame tarpe - politikos mokslai.
 

  
Jus konsultuoja

Inga Lukoševičiūtė

Piktogramų reikšmės

Restricted Resource = Prenumeruojama
Some full text available = Visatekstis
openURL = Atviroji prieiga

Resource contains images = Paveikslėliai
Resource contains video = Vaizdinė medžiaga
Resource contains audio = Garsinė medžiaga