Šaltiniai
 
Knygos Svetainės
Žurnalai, straipsniai Paieškos sistemos
Įvairių rūšių dokumentai Mokslo rezultatų vertinimo įrankiai
Informaciniai leidiniai Informacijos tvarkymo įrankiai
Disertacijos ir tezės Atvirieji švietimo ištekliai

 
Knygos
 
Academic Search Ultimate (EBSCO)   Resource contains audio
Daugiatemė duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite leidinių įvairiomis filosofijos mokslo temomis.

eBook Academic Collection (EBSCOhost)  
Daugiatemė duomenų bazė anglų kalba (tarp kitų temų – filosofija, jos šaknys ir kryptys).

KTU leidyklos elektroninės knygos  
Daugiatemė duomenų bazė lietuvių kalba, kurioje rasite el. knygų sąrašą filosofijos studijoms. Prenumeruojamų elektroninių knygų sąrašasNuotolinei prieigai slaptažodžio teirautis bibliotekos darbuotojų arba el. paštu db@bibl.vdu.lt (prašome rašyti iš Universiteto el. pašto).

MRU leidyklos elektroninės knygos Some full text available openURL
Humanitarinių ir socialinių mokslų el. knygos, mokomosios priemonės ir monografijos lietuvių kalba - filosofijos temomis.

OAPEN Library Some full text available openURL
Socialinių ir Humanitarinių mokslų akademinės knygos, tarp temų − filosofija.

Directory of Open Access Books (DOAB) Some full text available openURL     
El. knygų katalogas, kuriame pateikiamos įvairių mokslo sričių el. knygos. Šiame kataloge yra patalpintos ir Vytauto Didžiojo universiteto knygos filosofijos mokslų temomis.
 
Žurnalai, straipsniai

Athena: filosofijos studijos Some full text available openURL
Žurnale skelbiami moksliniai straipsniai bei studijos, aprėpiančios įvairias šiuolaikinės filosofinės minties raiškos sritis – etiką, estetiką, kultūros, mokslo, kalbos filosofijos, filosofijos istorijos tyrimus. Leidinyje taip pat spausdinamos reikšmingų filosofijos darbų recenzijos, filosofinių tekstų vertimai bei filosofinio gyvenimo apžvalga.

Cambridge Core (Humanities and Social Sciences Collection)  
Daugiatemė duomenų bazė anglų kalba, kuriose yra informacijos apie filosofijos mokslą. Prenumeruojamas žurnalų sąrašas.

Cambridge Journals Online (archyvas) Some full text available Restricted Resource
Daugiatemė duomenų bazė, įvairių sričių mokslo žurnalai, tarp jų filosofijos temomis. 

Central and Eastern European Online Library (CEEOL) Some full text available openURL
Daugiatemė duomenų bazė anglų kalba, suteikianti prieigą prie mokslinių žurnalų ir mokslo darbų rinkinių įvairiomis temomis (tarp kitų temų - filosofija).

Cogprints Some full text available openURL
Straipsnių archyvas įvairiomis temomis, tarp jų filosofijos teorija, etika, logika, metafizika ir kt.

Foucault Studies Some full text available openURL
Žurnalas, skirtas prancūzų filosofo Michelio Foucault darbams nagrinėti. Pasiekiami žurnalo numeriai nuo 2004 m.

HathiTrust Digital Library Some full text available openURL        
Duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite įvairius JAV universitetų bibliotekų išteklius filosofijos temomis.

JSTOR   
Daugiatemė duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite informacijos apie 75 disciplinas, tarp jų ir filosofija. Prenumeruojamos Arts & Sciences I, II, III, IV kolekcijos. Žurnalų sąrašai.

Kant Studies Online Some full text available openURL
Žurnalas, skirtas Kanto filosofijos tyrimams. Pasiekiami 2012–2016 m. straipsniai.

Logos Some full text available openURL
Religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas, referuojamas tarptautinės mokslinės informacijos duomenų bazėse.

MasterFILE Premier (EBSCO)  
Daugiatemė duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite įvairių straipsnių filosofijos temomis.

Oxford Journals Collection  
Daugiatemė duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite leidinių ir filosofijos mokslo temomis. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas
 ​
OxfordLibGuides Some full text available openURL
Oxfordo universiteto moksliniai elektroniniai ištekliai, tarp temų – filosofija.

Problemos Some full text available openURL
Leidinyje spausdinami originalūs moksliniai ir apžvalginiai straipsniai, kuriuose gvildenamos įvairios filosofijos problemos.
Skelbiamos ir recenzijos, filosofijos tekstų vertimai bei filosofinio gyvenimo kronika.

SAGE Journals Online  
Daugiatemė duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite straipsnius įvairiomis filosofijos mokslo temomis. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.

ScienceDirect  
Daugiatemė duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite informacijos apie filosofija, jos šakas ir kryptys. Prenumeruojami žurnalai Freedom Collection ir elektroninės knygos.

Science Research.com Some full text available openURL
Pateikiami moksliniai ištekliai įvairiomis temomis, tarp jų filosofijos srities.

Soter Some full text available openURL
Leidinys, priskiriamas religijos studijų, filosofijos, teologijos krypčių mokslo darbams.

SpringerLink  
Daugiatemė duomenų bazė anglų kalba, tarp kitų temų – filosofija. Prenumeruojamų 2048 žurnalų sąrašas

Taylor & Francis  
Daugiatemė duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite mokslinės informacijos įvairiomis filosofijos temomis. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas. VilniausTech leidžiami žurnalai yra atvirosios prieigos ir prieinami adresu.

The Oxford text Archive Some full text available openURL
Pateikiami aukštos kokybės moksliniai ištekliai tyrimams ir mokymui. Tarp temų filosofija, jos kryptys.

Žmogus ir žodis Some full text available openURL
Leidinys, priskiriamas filologijos, filosofijos bei edukologijos krypčių mokslo darbams.
 
Įvairių rūšių dokumentai

VDU mokslo valdymo sistema (VDU CRIS) Some full text available openURL
Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, disertacijos, studijų baigiamieji darbai. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.

eLABa  
Lietuvos elektroninė akademinė biblioteka, kurioje galite rasti informacija apie bibliotekose saugomus spausdintus ir el. leidinius, Lietuvos aukštųjų mokyklų baigiamuosius darbus, mokslininkų publikacijas ir daktaro disertacijas. 

Lituanistika 
Tarptautinė mokslinė duomenų bazė lietuvių kalba, kurių objektas yra Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis, taip pat viešosios paslaugos, organizacijos ir savivaldybių veikla. Mokslo šakos: filosofija, menotyra, filologija, istorija ir kt.

Europeana Some full text available openURL Resource contains images Resource contains video Resource contains audio 
Skaitmeninė biblioteka, teikianti prieigą prie knygų ir meno kūrinių ir kitos informacijos iš visos Europos bibliotekų, archyvų, muziejų. 
 
Informaciniai leidiniai

Encyclopaedia Britannica Some full text available openURL
Bendro pobūdžio virtuali enciklopedija anglų kalba, kurioje išsamiai pateikiamos visos šiuo metu sukauptos žmonijos žinios.

Dictionary of Philosophy Some full text available openURL
Antikos, viduramžių ir naujausiųjų laikų žinynas anglų kalba.

Dictionary of Philosophical Terms and Names Some full text available openURL
Glaustas filosofijos terminų ir asmenvardžių žodynas anglų kalba.

Stanford Encyclopedia of Philosophy Some full text available openURL
Internetinis filosofijos žodynas, pradėtas kurti 1995 m., atitinkantis aukščiausius akademinius standartus.

Meta-Encyclopedia of Philosophy Some full text available openURL
Ištekliai didžiausiuose filosofijos informaciniuose leidiniuose internete.

Visuotinė lietuvių enciklopedija Some full text available openURL
„Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ suskaitmeninta bandomoji versija, kurioje rasite žodyną, spausdintų tekstų, iliustracijų ir straipsnių. Enciklopedija nuolat pildoma ir atnaujinama.
 
Disertacijos ir tezės

VDU ETD  
VDU mokslo valdymo sistemos (VDU CRIS) elektroninių tezių ir disertacijų posistemė.

DART-Europe E-theses Portal  
Europos tezių paieškos portalas. Naudojantis šia paieškos sistema, daktaro disertacijų ir magistro darbų galima ieškoti 559 universitetuose iš 28 šalių. Portale galima paprasta ir išplėstinė paieška, rodoma paieškos praeitis, darbus galima skaityti ir išsisaugoti kompiuteryje nemokamai.

eScholrship Some full text available openURL
Kalifornijos universiteto talpykla. Disertacijos.

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa) ETD  
Lietuvos mokslo institucijų mokslinės publikacijos, disertacijos ir studijų baigiamieji darbai.

OpenDissertations (EBSCO Publishing) Some full text available openURL
Nuolat pildoma duomenų bazė, kurioje pateikiamos disertacijos nuo XX a. pradžios iki šių dienų.

EBSCO Open Dissertations Some full text available openURL
Nuolat pildoma disertacijų duomenų bazė, kurioje yra 1,2 milijono elektroninių disertacijų iš viso pasaulio.
 
Svetainės
 
History of Philosophy without any gaps Some full text available openURL Resource contains audio
Tinklalaidė, skirta apžvelgti pagrindinius filosofus, taip pat mažiau žinomų filosofų, mąstytojų idėjas, gyvenimus ir istorinį kontekstą.
 
Paieškos sistemos
  

VDU mokslo valdymo sistema (VDU CRIS)  
Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, disertacijos, studijų baigiamieji darbai. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.VDU virtuali biblioteka Restricted Resource  
Integrali vieno langelio principo paieškos sistema, leidžianti ieškoti VDU bibliotekos kataloge, VDU mokslo valdymo sistemoje (VDU CRIS), prenumeruojamose duomenų bazėse, Lietuvos akademinėje bibliotekoje (eLABa) ir pasauliniuose akademiniuose atviros prieigos ištekliuose. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.VDU bibliotekos katalogas  
Knygos, periodiniai leidiniai, žemėlapiai, rankraščiai, natos, garso ir vaizdo įrašai, reti ir seni, elektroniniai dokumentai ir kt.VDU Studijų literatūros katalogas  
Informacijos ištekliai, rekomenduojami studijų dalykams. Paiešką galima atlikti pagal temą, dalyko pavadinimą ir kodą.Directory of Open Access Journals (DOAJ) Some full text available openURL    
Mokslinių leidinių katalogas, tarp temų filosofija.eLABa  
Lietuvos elektroninė akademinė biblioteka, kurioje galite rasti informacija apie bibliotekose saugomus spausdintus ir el. leidinius, Lietuvos aukštųjų mokyklų baigiamuosius darbus, mokslininkų publikacijas ir daktaro disertacijas. BASE (Bielefeld Academic Search Engine)  Some full text available openURL Resource contains images Resource contains video Resource contains audio 
Viena didžiausių paieškos sistemų, atliekanti paiešką atvirosios prieigos moksliniuose ištekliuose, kuriose rasite temų - filosofija, religija, teologija ir kt.Google Books Some full text available openURL
Elektroninių knygų paieškos sistema, kurioje galima dalinė knygų peržiūra pagal raktinį žodį. 

Google Scholar Some full text available openURL
Mokslinės informacijos paieškos sistema, leidžianti ieškoti informacijos recenzuojamose žurnaluose, disertacijose, magistro darbuose, techniniuose pranešimuose, universitetų tinklalapiuose ir knygose. Tarp temų - filosofija, religija, teologija. Prie rastų straipsnių pateikiama informacija apie publikacijos autorių citatų skaičių.

Voice of the Shuttle Some full text available openURL Resource contains video​​
Kalifornijos universiteto (JAV) parengta el. ištkelių duomenų bazė, tarp temų - filosofijos tematika.
 
Mokslo rezultatų vertinimo įrankiai

InCites Journals and Highly Cited Data (Clarivate Analytics)  
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis. Būtina asmeninė registracija. Pirmą kartą reikia jungtis VDU kompiuterių tinkle, pasirinkti Register an email address ir registruojantis nurodyti VDU el. pašto adresą.

Web of Science (Clarivate Analytics)  
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis. Būtina asmeninė registracija. Pirmą kartą reikia jungtis VDU kompiuterių tinkle, pasirinkti Register an email address ir registruojantis nurodyti VDU el. pašto adresą.
 
Informacijos tvarkymo įrankiai

Mendeley 
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje įskiepį Mendeley‘s Citation Plugin ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.

RefWorks  
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje teksto kūrimo įrankį Write-N-Cite ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.

Zotero 
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje Zotero įskiepį ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.
 
Atvirieji švietimo ištekliai

Alison openURL
Viena iš didžiausių nemokamų mokymosi svetainių, kurios skirtos švietimui ir įgūdžių lavinimui. Mokytis galima įvairių disciplinų, tame tarpe – filosofijos, politikos, teisės, verslo, edukologijos, istorijos, literatūros, viešojo administravimo ir kt.

Cousera openURL
Universitetų ir institucijų nuotoliniai mokymai įvairiomis temomis, tame tarpe - filosofijos, psichologijos, teisės, politikos, administravimo ir kt. Parengta daugiau negu 5800 mokymų, suteikiami profesiniai sertifikatai ir laipsniai. E. knygos, statistika, atvejų analizė, seminarai ir kt.

edX openURL
Įvairių nuotolinių kursų ir mokymosi programų svetainė, kurioje rasite informacijos apie filosofiją, Europos politiką, teisę, viešąjį administravimą, tarptautinius santykius, komunikaciją ir kt.

Harvardo universiteto nemokami internetiniai kursai openURL
Harvardo universiteto atviros prieigos internetiniai kursai įvairiomis temomis, tame tarpe – filosofijos, politikos, ekonomikos, teisės, istorijos, švietimo, menų, literatūros, viešojo administravimo ir kt.

H-Net: Humanities & Social Sciences Online openURL
Tarptautinio konsorciumo sukurtas tinklas, kurio bendras tikslas – tobulinti mokymą ir mokslinius tyrimus meno, humanitarinių ir socialinių mokslų srityse naudojant naujas turinio valdymo ir komunikacijos technologijas. Pateikta daug naudingos informacijos apie filosofiją, teisę, politiką, švietimą, istoriją, edukologiją, meną ir kt.

Merlot openURL
Internetinė svetainė, kuria sudaro dešimtys tūkstančių konkrečioms disciplinoms skirtų nuotolinio mokymosi ir pagalbinės medžiagos, priemonių svetainė, tame tarpe skirtų filosofijos, teisės, psichologijos, viešosios politikos, viešojo administravimo, politikos, komunikacijos ir kitomis temomis.

MOOCs (Massive Open Online Course) openURL
Nuotoliniai kursai įvairiomis mokslo sričių temomis, tame tarpe - filosofija, politika, psichologija, teisė ir kt.

OER Commons openURL
Atvirų švietimo išteklių biblioteka, suteikianti prieigą prie atvirųjų išteklių kolekcijų ir kitos mokomosios produkcijos, kurią galima atsisiųsti, dalintis ir pritaikyti savo studijoms.

OpenLearn openURL
Nuotoliniai kursai įvairiomis temomis, tame tarpe – filosofijos, viešosios politikos, teisės, psichologijos, edukologijos, istorijos, literatūros, meno ir kt.

OpenStax openURL
Įvairių mokslo sričių knygos ir vadovėliai. Nuotolinio mokymo ir mokymosi galimybėms plėtoti. Įvairiomis temomis, tame tarpe - filosofijos, viešojo administravimo, politikos, teisės, švietimo, komunikacijos ir kt.

Pressbooks Directory openURL
Įvairių mokslo sričių knygos ir vadovėliai, nuotolinio mokymo ir mokymosi galimybėms plėtoti. Įvairiomis temomis, tame tarpe - filosofijos, viešojo administravimo, politikos, istorijos ir kt.

Stanford openURL
Stanfordo universiteto nemokami nuotoliniai kursai, suteikiantis galimybę studijuoti naujų dalykų, tarp temų –  filosofija, viešasis adminstravimas, politika, verslas, viešoji politika, teisė, edukologija, istorija, literatūra, inžinerija ir kt.

 
Jus konsultuoja

Karolina Vitkutė

Piktogramų reikšmės

Restricted Resource = Prenumeruojama
Some full text available = Visatekstis
openURL = Atviroji prieiga

Resource contains images = Paveikslėliai
Resource contains video = Vaizdinė medžiaga
Resource contains audio = Garsinė medžiaga