Šaltiniai
 
Knygos
 
Ebook Central (Academic Complete) Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – kultūrų ir kalbų studijos, literatūrologija ir kt. 

eBook Academic Collection (EBSCOhost)Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – filologija, psicholingvistika, sociolingvistika ir kiti mokslai.
 
eBooks on Science Direct Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – filologija ir kt.

Online Books Page Some full text available openURL
Daugiatemė duomenų bazė, kuri suteikia prieigą prie daugiau nei 3 mln. laisvos prieigos e. knygų. Tarp temų – filologija, semiotika, semantika, pragmatika, sociolingvistika, akademinis rašymas, kalbų mokymas(is).

Project Gutenberg Some full text available openURL
Pateikiama daugiau nei 60 000 e. knygų biblioteka. Čia rasite pasaulinę literatūrą, daugiausia dėmesio skiriant senesniems kūriniams, kurių JAV autorių teisės pasibaigė.

Questia Some full text available openURL Resource contains images Resource contains video
Pateikiama daugiau nei 5000 klasikinių ir retų knygų. Rasite žymiausių pasaulio autorių literatūros kūrinius.

ScienceDirect Some full text available openURL
Daugiatemė duomenų bazė –  tarp temų filologija, sociolingvistika, neurolingvistika, psicholingvistika, vertimas, vaikų kalba. Prenumeruojamos elektroninės knygosė
 
Žurnalai, straipsniai

Academic Search Ultimate (EBSCO) Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – filologija, sociolingvistika, psicholingvistika.

Cambridge Core Restricted Resource Some full text available
Humanitarinių, socialinių mokslų duomenų bazė, tarp temų – filologija, psicholingvistika, sociolingvistika. Prenumeruojamos kolekcijos „Humanities and Social Sciences“ žurnalų sąrašas

Central and Eastern European Online Library (CEEOL) Some full text available openURL
Suteikiama prieiga prie mokslo žurnalų ir mokslo darbų, tarp temų – kalbotyra, literatūra, vertimas ir kt.

Cogprints Some full text available openURL
Straipsnių archyvas temomis: kalbos filosofija, kalbotyra, įskaitant lyginamąją, kompiuterinę lingvistiką, semantiką, pragmatiką, kalbos mokymąsi.

Darbai ir dienos Some full text available openURL
Vytauto Didžiojo universiteto leidinys, kuriame pateikiami įvairių sričių, įskaitant filologijos (kalbotyros ir literatūrologijos) krypčių, straipsniai.

Darnioji daugiakalbystė Some full text available openURL
Žurnale pateikiami moksliniai straipsniai, kuriuose nagrinėjamos kalbų politikos, daugiakalbės kompetencijos, kalbų mokymo(si) aukštajame moksle problemos.

Electronic Journals Library Some full text available openURL
Regensburgo universiteto (Vokietija) bibliotekos parengta e. žurnalų biblioteka, tarp temų – kalbos ir literatūros studijos, rašymas, diskurso analizė, daugiakalbystė, kultūros studijos. 

eLIBRARY.RU Some full text available openURL
Mokslinė el. biblioteka. Ištekliai rusų ir kt. kalbomis, įskaitant skirtus filologijos studijoms.

Filologija Some full text available openURL
Šiaulių universiteto nuo 1993 iki 2015 m. leidžiamas žurnalas, skirtas etnolingvistikos bei teksto lingvistikos ir poetikos tyrimams.

FreeFullPDF Some full text available openURL
Naudingi ištekliai, tarp jų kalbų studijoms.

HathiTrust Digital Library Some full text available openURL
Skaitmeninė biblioteka, jungianti JAV universitetų bibliotekų išteklius. Pateikiama mokslinių išteklių filologijos temomis.

JSTOR Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų –  filologija, kompiuterinė lingvistika, psicholingvistika, sociolingvistika, vaikų kalba. Prenumeruojamos kolekcijos „Arts & Sciences I, II, III, IV“.

Kalbotyra  Some full text available openURL
Vilniaus universiteto leidžiamas leidinys, skirtas įvairių kalbų ir tarpkalbinių aspektų tyrimams.

Kalbų studijos Some full text available openURL
KTU leidžiamas (nuo 2001 m.) recenzuojamas mokslo žurnalas, skirtas lyginamosios kalbotyros, kompiuterinės lingvistikos, sociolingvistikos, vertimo ir kitokio pobūdžio kalbų tyrinėjimams. Sutelkia mokslininkus, tiriančius įvairius lingvistinius, kalbų ir sociumo sąlyčio aspektus, svetimų kalbų mokymo(si) problemas.

MasterFILE Premier (EBSCO) Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – filologija, tekstynų lingvistika, psicholingvistika, sociolingvistika.

Oxford Journals Collection Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė. Prenumeruojamų 280 žurnalų sąrašas.

Oxford Journals Open Access Some full text available openURL
Įvairių sričių mokslo žurnalai, tarp temų – grožinė literatūra, knygų apžvalgos, esė, kritika, vertimai, informacija apie šiuolaikinius rašytojus.

Oxford LibGuides Some full text available openURL
Oxfordo universiteto el. ištekliai, tarp jų filologijos studijoms.

Pragmatics Restricted Resource Some full text available
Žurnalas. Pragmatika, semantika, diskurso analizė.

Respectus Philologicus  Some full text available openURL
Vilniaus universiteto ir Jano Kochanovskio Kielcuose universiteto leidžiamas tarptautinis žurnalas, skirtas lingvistiniams tyrimams, literatūros naratyvų ir kontekstų problematikai, reklamos diskurso paveikumo klausimams, vertimo teorijai ir praktikai, audiovizualiniams tyrimams.

SAGE Journals Online Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – kalbotyra, vertimas, etnologija, istorija, filosofinė antropologija ir kt. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.

ScienceDirect Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – filologija, vertimas, kompiuterinė lingvistika, diskurso analizė. Prenumeruojami žurnalai Freedom Collection. Dalis šaltinių – atvirosios prieigos.

ScienceResearch.com Some full text available openURL
Moksliniai ištekliai įvairiomis temomis, tarp jų filologija.

SpringerLink Restricted Resource Some full text availableResource contains video
Daugiatemė duomenų bazė. Tarp temų – kalbotyra, literatūros teorijos. Prenumeruojamų 2 048 žurnalų sąrašasarchyvas.

Taylor & Francis Restricted Resource Some full text availableResource contains video
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – kalbotyra, literatūra, kalbų ir kultūrų studijos, vertimas, dvikalbystė, daugiakalbystė, kalbos mokymasis, diskurso analizė, onomastika, kūrybinis rašymas. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas. Suteikiama prieiga prie straipsnių nuo 1997 metų. Dalis šaltinių – atvirosios prieigos.

VDU DSpace/CRIS  Some full text available openURL
VDU mokslo valdymo sistema, nuolat pildoma. Pateikiamos publikacijos, knygos, žurnalai, konferencijų medžiaga, tarp jų filologijos temomis.

Žmogus ir žodis Some full text available openURL
Lietuvos edukologijos universiteto leidžiamas periodinis mokslo darbų žurnalas. Tarp temų – didaktinė lingvistika, literatūrologija, svetimosios kalbos.

Wiley Online Library Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – lingvistika, literatūra, kalbų ir kultūrų studijos, kompiuterinė lingvistika. Prieiga prie 1 700 žurnalų iki 2020 09 23. Dalis šaltinių – atvirosios prieigos.

 
Įvairių rūšių dokumentai

Lituanistika Some full text available openURL
Tarptautinė mokslinė bibliografinių įrašų, santraukų ir visateksčių dokumentų bazė, kurioje kaupiama informacija apie pasaulyje vykdomus lituanistikos tyrimus, kurių objektas Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis. Mokslo šakos: filosofija, menotyra, filologija, istorija ir kt.

eLABa Some full text available openURL
Lietuvos elektroninė akademinė bibliotekoje sutelkta informacija apie bibliotekose saugomus spausdintus ir el. leidinius, mokslininkų publikacijas ir studijų baigiamuosius darbus.

Europeana Some full text available Resource contains images
Knygos, meno kūriniai iš visos Europos bibliotekų, archyvų ir muziejų.
 
Informaciniai leidiniai

Britanica Online Some full text available openURL Resource contains images Resource contains video Resource contains audio
Enciklopedija

Collins Dictionary Some full text available openURL
Anglų-anglų, anglų-vokiečių, vokiečių-anglų, anglų-prancūzų, prancūzų-anglų, anglų-ispanų, ispanų-anglų, anglų-portugalų, portugalų-anglų, anglų-italų, italų-anglų, anglų-kinų, kinų-anglų, anglų-hindi, hindi-anglų kalbų žodynas.

ezodynas.lt Some full text available openURL
Profesionalus anglų-lietuvių, lietuvių-anglų žodynas.

Online Oxford Collocation Dictionary of English Some full text available openURL
Anglų kalbos kolokacijų žodynas.
 
Disertacijos ir tezės

VDU DSpace/CRIS Some full text available openURL
VDU Mokslo valdymo sistemos ETD posistemė, kurioje saugomi Universiteto magistratūros baigiamieji darbai, daktaro disertacijos ir jų santraukos.

eScholarship Some full text available openURL
Kalifornijos universiteto atvirosios prieigos talpykla. Disertacijos.

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa) Some full text available openURL
Lietuvos mokslo institucijų mokslinės publikacijos ir studijų baigiamieji darbai.

Open Dissertations (EBSCO Publishing) Some full text available openURL
Nuolat pildoma atvirosios prieigos disertacijų duomenų bazė, kurioje pateikiamos disertacijos nuo XX a. pradžios iki šių dienų.

The networked digital library of thesis and dissertations (NDLTDSome full text available openURL  
El. magistro darbų ir disertacijų duomenų bazė. Joje daugiau nei milijonas įrašų.
 
Svetainės

Semantika openURL  
Lietuvių kalbos sintaksinės ir semantinės analizės informacinė sistema (LKSSAIS) – tai Lietuvoje unikali lietuvių rašytinės kalbos analizės ir lietuvių šnekos atpažinimo paslaugas teikianti kalbos technologijų infrastruktūra ir valstybinė informacinė sistema. Sukurtus IT sprendimus visi norintys gali naudoti laisvai ir nemokamai, jiems siekiant toliau vystyti šiuos sprendimus ir (arba) pritaikyti juos kurti naujiems elektroniniams sprendimams ir elektroninėms paslaugoms, taupančioms darbo laiką ir didinančias darbo su lietuviškais elektroniniais tekstais efektyvumą.

Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema openURL  
Vienakalbiai ir daugiakalbiai el. žodynai, el. kartotekos, duomenų bazės ir tarmių archyvas, el. mokymai ir šriftas „Palemonas“.
 
Paieškos sistemos

VDU CRIS  Some full text available openURL
VDU mokslo valdymo sistemoje - Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, studijų baigiamieji darbai.

VDU virtuali biblioteka  Some full text available openURL
Integrali vieno langelio principo paieškos sistema, leidžianti ieškoti VDU bibliotekos kataloge, VDU mokslo valdymo sistemoje (VDU CRIS), prenumeruojamose duomenų bazėse, Lietuvos akademinėje bibliotekoje (eLABa) ir pasauliniuose akademiniuose atviros prieigos ištekliuose.

VDU bibliotekos Studijų literatūros katalogas openURL
Informacijos ištekliai, rekomenduojami studijų dalykams. Paiešką galima atlikti pagal temą, dalyko pavadinimą ir kodą.

eLABa  Some full text available openURL
Lietuvos e. akademinėje bibliotekoje – akademinių institucijų mokslo/meno publikacijos, studijų baigiamieji darbai.

Directory of Open Access Books (DOAB) Some full text available openURL
E. knygų katalogas, tarp temų – kalbotyra, literatūra, kritika, žodynai ir kt.

Directory of Open Access Journals (DOAJ) Some full text available openURL
Mokslinių žurnalų katalogas. Tarp temų – kalbotyra ir literatūra.

BASE Some full text available openURL Resource contains images Resource contains video
Viena didžiausių pasaulyje paieškos sistemų, skirtų akademiniams interneto ištekliams, 60 % dokumentų yra laisvai prieinami.

Google Books Some full text available openURL Resource contains images
Elektroninių knygų paieškos sistema.

Google Scholar Some full text available openURL Resource contains images Resource contains video
Paieškos sistema, atliekanti mokslinės informacijos paiešką įvairiuose mokslinės informacijos ištekliuose.

Voice of the Shuttle Some full text available openURL Resource contains video
Viešai prieinama nuo 1995 m., nuorodos į humanitarinius išteklius internete. Gausu informacijos filologijos temomis.
 
Mokslo rezultatų vertinimo įrankiai

InCites Journal and Highly Cited Data Restricted Resource

Web of Science Restricted Resource
Bibliografinė citavimo informacijos duomenų bazė. Pateikiama pasaulyje pripažintų mokslo leidinių straipsnių bibliografiniai ir citavimo duomenys, santraukos.
 
Informacijos tvarkymo įrankiai

 Mendeley openURL
Nemokama bibliografinių įrašų tvarkymo programa, kuri padeda tvarkyti, dalintis, skaityti, komentuoti ir cituoti mokslinius darbus. Taip pat yra akademinis socialinis tinklas, padedantis tvarkyti savo dokumentus internete, analizuoti mokslinių straipsnių tendencijas ir statistiką, bendrauti su kitais tyrėjais visame pasaulyje. Nemokama „Mendeley“ versija leidžia saugoti iki 2 GB informacijos.

RefWorks Restricted Resource
Tai bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti „MS Word“ programoje teksto kūrimo įrankį „Write-N-Cite“ ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.

Zotero openURL
Atvirosios prieigos Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti „MS Word“ programoje „Zotero“ įskiepį ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.
 
Atvirieji švietimo ištekliai

edXopenURLResource contains video
Nuotoliniai kursai ir programos įvairiomis temomis, tarp jų filolologija.
H-Net: Humanities & Social Sciences OnlineopenURL
Tarptautinis konsorciumas kuria ir koordinuoja tinklus, kurių bendras tikslas – tobulinti mokymą ir mokslinius tyrimus meno, humanitarinių ir socialinių mokslų srityse naudojant naujas turinio valdymo ir komunikacijos technologijas. Akademinių knygų leidėjų katalogai, diskusijos, pranešimai.


MerlotopenURL
Kolekciją sudaro dešimtys tūkstančių konkrečioms disciplinoms skirtos nuotolinio mokymosi ir pagalbinės medžiagos, turinio kūrimo priemonių tinklalapių, tame tarpe skirtų filologijos studijoms.


OER CommonsopenURLResource contains video
Daugiatemė skaitmeninė biblioteka, suteikianti prieigą prie atvirųjų švietimo išteklių kolekcijų ir kitos mokomosios produkcijos, kurią galima atsisiųsti, dalintis, pritaikyti.


OpenLearnopenURL
Nuotoliniai kursai įvairiomis temomis, taip pat ir filologijos.


Pressbooks DirectoryopenURL
Įvairių sričių vadovėliai, nuotolinio mokymo ir mokymosi galimybės.


 
Jus konsultuoja

Gitana Virganavičienė

Piktogramų reikšmės

Restricted Resource = Prenumeruojama
Some full text available = Visatekstis
openURL = Atviroji prieiga

Resource contains images = Paveikslėliai
Resource contains video = Vaizdinė medžiaga
Resource contains audio = Garsinė medžiaga