Šaltiniai
Knygos                                                                                    Žurnalai, straipsniai
Įvairių rūšių dokumentai                                                          Informaciniai leidiniai 
Disertacijos ir tezės                                                                 Svetainės 
Paieškos sistemos                                                                  Institucijos, organizacijos   
Mokslo rezultatų vertinimo įrankiai                                          Informacijos tvarkymo įrankiai 
Atvirieji švietimo ištekliai                                               
 
Knygos


Academic Complete (Proquest Ebook Central)Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų –­ gamtos mokslai, miškininkystė, žemės ūkis, aplinkos apsauga, klimato kaita ir kt.

Academic Search Complete (EBSCO) Restricted Resource Some full text available 
Daugiatemė, tame tarpe  biotechnologijos mokslai, miškininkystė, miškotvarka, ekologija ir ekologinės sistemos ir kt.  

ASABE (American Society of Agricultural and Biological Engineers) Technical Library  
Daugiatemė, tame tarpe ekologija, botanika, gamtotvarka, žemės ūkis, miškininkystė ir kt. 

De Gruyter leidyklos elektroninės knygos  openURL  Some full text available  
Leidyklos leidžiamos knygos įvairia tematika, tame tarpe gyvybės mokslai, augalininkystė, želdininkystė ir kraštovaizdžio dizainas.

DOAB: Directory of Open access Books  openURL  Some full text available
Atvirosios prieigos el. knygų katalogas, skirtas įvairioms dalykinėms sritims, tame tarpe žemės ūkiui, ekologijai ir kt.

eBooks on ScienceDirect  
Daugiatemė, tame tarpe ekologija, biochemija ir genetika, botanika, chemija, miškininkystė ir miškotvarka, žemės ūkis ir kt.

EBSCO eBook Academic Collection  
Daugiatemė, tame tarpe ekologija ir aplinkotyra, gamtos mokslai, miškininkystė ir miškotvarka, žemės ūkis ir kt.

Knowledge Unlatched openURL   
Daugiatemė, tame tarpe ekologija ir aplinkotyra, gamtos mokslai, miškininkystė

MasterFILE Premier (EBSCO)  
Daugiatemė, tame tarpe ekologija ir ekologinės sistemos, aplinkos apsauga, miškininkystė, gyvybės mokslai ir kt.

Online Books Page openURL  Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, kuri suteikia prieigą prie e. knygų. Tarp temų miškininkystė, ekologija.

Open Textbook Library  openURL Some full text available
Daugiatemė. Tame tarpe ekologija, miškininkystė 

PANGAEA  openURL Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tame tarpe literatūra ekologijos temomis

Project MUSE ebooks openURL Some full text available
 Daugiatemė, tame tarpe ekologija ir aplinkotyra, gamtos mokslai, miškininkystė

Springer EBooks Collections  
Daugiatemė, tame tarpe ekologija ir aplinkotyra, miškininkystė ir miškotvarka, žemės ūkis ir kt. 

STM Source  Restricted Resource Some full text available 
Daugiatemė duomenų bazė, tame tarpe biologija, chemija, ekologija, miškininkystė, žemės ūkis
 
Žurnalai, straipsniai
   
Academic Search Complete (EBSCO) Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė, tame tarpe  biotechnologijos mokslai, ekologinės sistemos, aplinkos apsauga ir kt.

AgEcon Search: Research in Agricultural and Applied Economics openURL  Some full text available  
Daugiatemė.Tame tarpe žemės ūkis, augalų apsauga, ekologija, miškininkystė. 

Annual Reviews  openURL Some full text available 
Daugiatemė.Tame tarpe zoologija, ekologija, miškininkystė.

ASABE (American Society of Agricultural and Biological Engineers) Technical Library  
Knygos, konferencijų medžiaga, straipsniai botanikos, žemės ūkio ir kitomis temomis.

Applied Technologies and Innovations openURL  Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tame tarpe biologija, chemija, ekologija, miškininkystė, žemės ūkis, gamtos mokslai ir kt.

ARAN (National University of Ireland Galway) openURL  Some full text available
Nacionalinio Airijos universiteto ekspertų straipsniai, konferencijų medžiaga ir kt.
Daugiatemė, tame tarpe aplinkos apsauga, botanika, ekologija, chemija ir kt.

BioMed Central openURL  Some full text available 
Daugiatemė. Tame tarpe gamta, ekologija, biologija ir kt.

Cambridge Core  
Daugiatemė, tarp temų miškininkystė, ekologija.Prenumeruojamos kolekcijos

Central and Eastern European Online Library (CEEOL)  openURL  Some full text available
Daugiatemė, tame tarpe žemės ūkis, gamta, ekologija. Reikalinga registracija.

CERES (Cranfield Collection of E-Research)  openURL  Some full text available  
Žurnalų straipsniai įvairia tematika, tame tarpe botanikos, chemijos, aplinkotyros ir kitais klausimais.

Czech Academy of Agricultural Sciences  openURL  Some full text available    
Daugiatemė, žurnalai įvairia tematika, tame tarpe žemės ūkis, ekologija, gamtos apsauga

Directory of Open Access Journals (DOAJ) openURL Some full text available Resource contains video Resource contains audio        
Atvirosios prieigos mokslinių žurnalų katalogas.Tame tarpe ekologija, aplinkotyra, miškininkystė.

Electronic Journals Library   openURL  Some full text available  
Daugiatemė. Tame tarpe ekologija, augalų biologija, aplinkos apsauga, miškininkystė, žemės ūkis.


Emerald Management eJournals Collection       
Daugiatemė, tame tarpe ekologija, aplinkos inžinerija ir kt.


Environment Complete       
Daugiatemė. Tame tarpe žemės ūkis, ekosistemų ekologija, gamtos ištekliai, apsauga.

JournalTOCs openURL  Some full text available     
Daugiatemė. Tame tarpe žemės ūkis, miškininkystė.

JURN openURL  Some full text available  
Daugiatemė. Tame tarpe ekologija.

MDPI  openURL  Some full text available 
Daugiatemė duomenų bazė, tame tarpe žemės ūkis, ekosistemos,  agroinžinerija ir kt.

NATURE Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tame tarpe gamtos mokslai. ekologija, aplinkosauga, miškai, chemija.

OAPEN (Open Access Publishing in European Networks) openURL  Some full text available 
Daugiatemė, tame tarpe ekologija ir ekologinės sistemos, aplinkos apsauga, miškininkystė, gyvybės mokslai ir kt.

Open Science openURL Some full text available
Daugiatemė, tame tarpe ekologija

Oxford Journals Collection Restricted Resource Some full text available 
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų miškininkystė, žemės ūkis, ekologija.

SAGE Journals Online 
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų ekologija, miškininkystė.

Science Direct  Restricted Resource Some full text available 
Daugiatemė, tame tarpe gamtos mokslai, ekologija, aplinkos tarša  ir kt. (iki 2020 12 31)

Science and Education Publishing  openURL  Some full text available 
Daugiatemė duomenų bazė, tame tarpe aplinkotyra, ekologija, žemės ūkis, biomedicinos mokslai ir kt.

Science Full Text Select  Restricted Resource Some full text available 
Daugiatemė. Ekologija, biologija, zoologija, žemės ūkis.

Science Publishing Group (Science PG) openURL  Some full text available   
Daugiatemė. Tame tarpe aplinkosauga, biologija ir gyvybės mokslai, chemija, medžiagotyra.

SpringerLink  Restricted Resource Some full text available Resource contains video Resource contains audio 
Daugiatemė, tame tarpe ekologija, aplinkotyra, žemės ūkis ir kt.

Taylor&Francis SHH Library and S&T Library Restricted Resource Some full text available 
Daugiatemė, tame tarpe aplinkotyra, ekologija, žemės ūkis ir kt.
 
Įvairių rūšių dokumentai
 
VDU mokslo valdymo sistema (VDU CRIS) openURL  Some full text available
Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, studijų baigiamieji darbai.

eLABa openURL  Some full text available 
Lietuvos mokslo institucijų fonduose sukauptų leidinių katalogai, mokslinės publikacijos ir studijų baigiamieji darbai.

Europeana  openURL  Some full text available
Knygos, meno kūriniai iš visos Europos bibliotekų, archyvų ir muziejų tame tarpe gamtos istorijos tematika.

OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) openURL  Some full text available Resource contains video Resource contains audio 
Atvirosios prieigos institucinių talpyklų registras.

The World Bank Open Knowledge Repository (OKR)  openURL  Some full text available
Pasaulio banko dokumentai, mokslinių tyrimų rezultatai, knygos, periodiniai leidiniai, susiję su skurdo mažinimu, ekonomikos plėtra ir žmonijos vystymusi, žemės ūkio, infrastruktūros, sveikatos, švietimo, klimato kaitos, gamtos išteklių, regioninės integracijos ir kitais klausimais. 
 
Informaciniai leidiniai
 
Animal Diversity Web  openURL  Some full text available
Internetinė enciklopedija botanikos, biologijos, zoologijos tema, apie gyvūnų rūšis, paplitimą, išsaugojimą ir kt.

Britannica Online openURL Some full text available Resource contains images Resource contains video Resource contains audio 
Enciklopedija

Dictionary.com openURL Resource contains audio 
Virtualus  žodynas

Encyclopedia.com  
Virtuali enciklopedija, leidžianti atlikti paiešką virš 200 individualių enciklopedijų ir žinynų.

Eurovoc openURL  Some full text available
Daugiakalbis tezauras.
 
Disertacijos, tezės
 
VDU CRIS openURL  Some full text available
VDU Mokslo valdymo sistemos ETD posistemė, kurioje saugomi Universiteto magistratūros baigiamieji darbai, daktaro disertacijos ir jų santraukos.

eLaba  openURL  Some full text available
Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka, kurioje kaupiami bakalauro, magistro darbai, apginti Lietuvoje nuo 2003 m. ir disertacijos. Prieiga prie kai kurių darbų yra ribojama ar galima tik institucijos kompiuterių tinkle.

DART-Europe (DEEP)  openURL Some full text available
Elektroninių tezių registras, pateikiantis prieigą prie daugiau nei 200 000 visateksčių tezių ir disertacijų iš daugiau nei 300 įvairių Europos universitetų.

Digital Dissertations  openURL  Some full text available
Miuncheno universiteto disertacijos.Daugiatemė, tame tarpe biologija, botanika, ekologija ir aplinkotyra,  gamtos mokslai.

DiVA - Academic Archive Online (Uppsala University Library) openURL  Some full text available
Studentų magistro darbų tezės įvairia tematika iš 34 aukštųjų mokyklų (daugiausia Skandinavijos).

DSpace@Cambridge (University of Cambridge) openURL  Some full text available
Kembridžo universiteto saugykloje saugojami ETD darbai.

NDLTD (Networked Digital Library of Theses and Disertations) openURL  Some full text available
Tarptautinė el. tezių ir disertacijų duomenų bazė įvairia tematika.

OpenDissertations (EBSCO Publishing) openURL  Some full text available
Disertacijų DB įvairia tematika, tame tarpe agronomijos, augalų apsaugos, želdininkystės ir kt. temomis
 
                                                                                   Svetainės

AGRICOLA  openURL   
Žemės ūkio mokslinių straipsnių ir leidinių bibliografinė duomenų bazė.

AIMS openURL  
Žemės ūkio mokslo darbų projektų bibliografinės duomenų bazės. 

Environmental News Network openURL 
Naujienos apie ekosistemas, klimatą, ekologiją.
 
Paieškos sistemos

 VDU virtualioji biblioteka  openURL  Some full text available
Integrali vieno langelio principo paieškos sistema, leidžianti ieškoti Universiteto bibliotekos kataloge, VDU mokslo valdymo sistemoje (VDU CRIS), prenumeruojamose duomenų bazėse, Lietuvos akademinėje bibliotekoje (eLABa) ir pasauliniuose akademiniuose atviros prieigos ištekliuose.

VDU mokslo valdymo sistema (VDU CRIS)  openURL  Some full text available
Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, disertacijos ir studijų baigiamieji darbai 

eLABa openURL  Some full text available 
Lietuvos mokslo institucijų fonduose sukauptų leidinių katalogai, mokslinės publikacijos ir studijų baigiamieji darbai.

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) openURL Some full text available Resource contains images  Resource contains video Resource contains audio 
Viena didžiausių paieškos sistemų, leidžianti atlikti paiešką atvirosios prieigos moksliniuose ištekliuose įvairia tematika, tame tarpe agronomija, ekologija, miškininkystė. Dalis šaltinių – visateksčiai.

CORE
 
openURL  Some full text available
Didžiausia pasaulyje atviros prieigos tyrimų dokumentų kolekcija.

FreeFullPDF  openURL  
Mokslinių išteklių paieškos sistema.

Google Books openURL  
Elektroninių knygų įvairia tematika paieškos sistema.

Google Scholar openURL  
Paieškos sistema, leidžianti ieškoti informacijos recenzuojamose žurnaluose, disertacijose, techniniuose pranešimuose, universitetų tinklalapiuose ir knygose. Prie rastų straipsnių pateikiama informacija apie publikacijos autorių citatų skaičių.
 
Institucijos, organizacijos

FAO (The Food and Agriculture Organization of the United Nations) openURL  
Maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO) 
 
Mokslo rezultatų vertinimo įrankiai
 
InCites Benchmarking & Analytics (Clarivate Analytics)  
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis.

InCites Journals and Highly Cited Data (Clarivate Analytics) 
​Mokslo rezultatų vertinimo įrankis.

Web of Science (Clarivate Analytics) 
​Mokslo rezultatų vertinimo įrankis.
 
Informacijos tvarkymo įrankiai
 
Mendeley​ openURL  
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus, juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką. Taip pat rengti literatūros šaltinių sąrašus pagal įvairius citavimo stilius, naudoti programoje „MS Word“ įskiepį „Mendeleyʼs Citation Plugin“ ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.

RefWorks 
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje teksto kūrimo įrankį Write-N-Cite ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.

Zotero openURL  
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje Zotero įskiepį ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste.
Atvirieji švietimo ištekliai

Coursera openURL 
Universitetų ir institucijų nuotoliniai mokymai įvairiomis temomis. Parengta daugiau negu 5800 mokymų, suteikiami profesiniai sertifikatai ir laipsniai. E. knygos, statistika, atvejų analizė, seminarai ir kt.

OER Commons  openURL
Daugiatemė skaitmeninė biblioteka, suteikianti prieigą prie atvirųjų švietimo išteklių kolekcijų ir kitos mokomosios produkcijos, kurią galima atsisiųsti, dalintis, pritaikyti.
Jus konsultuoja

Gražina Šiaudikienė

Piktogramų reikšmės

Restricted Resource = Prenumeruojama
Some full text available = Visatekstis
openURL = Atviroji prieiga

Resource contains images = Paveikslėliai
Resource contains video = Vaizdinė medžiaga
Resource contains audio = Garsinė medžiaga