Šaltiniai
 
Academic Search Ultimate (EBSCO)
Daugiatemė duomentų bazė, tarp temų - edukologija, suagusiųjų mokymas, aukštasis mokslas, nuotolinis mokymasis ir kt.

EBSCO eBook Academic Collection Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų −  psichologija, edukologija.


EBSCO eBook Open Access Collection 
Daugiatemė duomentų bazė, tarp temų – edukologija, švietimo technologijos ir naujovės, tyrimai švietimo srityse, nuotolinis mokymas ir kt.

Ebook Central (Academic Complete) Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų −  edukologija, pagrindinis išsilavinimas, švietimo naujovės ir kt.

eBooks on ScienceDirect Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų − švietimas, mokymas, psicologija.

Education Source (EBSCO)  
Duomenų bazės knygose, žurnaluose, konferencijų medžiagoje ir kt. − tekstai apie visus švietimo lygius nuo ankstyvos vaikystės iki aukštojo mokslo, įskaitant daugiakalbį švietimą, sveikatos edukologiją.

OECD iLibrary  
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – edukologija, aukštasis ir profesinis mokymas, mokymų inovacijos, statistika.

SPORTDiscus with Full Text (EBSCO)  
Duomenų bazės knygose, žurnaluose, konferencijų medžiagoje ir kt. − tekstai apie fizinį lavinimą ir treniruotes, fizinį pasirengimą, rengimą olimpiniam sportui.

Springer eBooks Collections (Education Collection)
Duomenų bazės knygose – tekstai apie  mokymą nuo ankstyvos vaikystės iki aukštojo mokslo, nuotolinį mokymą, dirbtinį intelektą ir kt.
 

Emerald Management eJournals Collection  Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – švietimas, švietimo vadyba, profesinis rengimas, žmogiškųjų išteklių valdymas. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.

International Journal of Educational Technology in Higher Education Some full text available openURL
Informacija apie naujausius skaitmeninių technologijų taikymo aukštojo mokslo mokymosi, mokymo, tyrimų ir valdymo srityse pokyčius.

JSTOR Collections Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – švietimas, nuotolinis mokymas, aukštasis mokslas ir kt. Prenumeruojamos Arts & Sciences I, II, III, IV kolekcijos. Žurnalų sąrašai.

MasterFILE Premier (per EBSCOhost) Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – edukologija, nuotolinės studijos ir kt.

Oxford Journals Collection Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – edukologija, aukštasis mokslas ir kt.

Pedagogika Some full text available openURL
Akademinis žurnalas, skirtas įvairiems edukologiniams ir tarpdisciplininiams švietimo aspektams analizuoti.

Problems of Education in the 21st Century Some full text available openURL
Tarptautinis akademinis žurnalas, kuriame nagrinėjamos aktualiausios edukologijos temos, problemos, naujovės.

SAGE Journals Online Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – švietimas, nuotolinis mokymas, aukštasis mokslas ir kt. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.

Science Direct Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – edukologija, aukštasis mokslas, technologijų naujovės ir kt.

Socialinis ugdymas Some full text available openURL
Socialinės pedagogikos, vadybos, sociologijos, komunikacijos, filosofijos, edukologijos krypčių tarpdisciplininiai  moksliniai tyrimai, atliekami Lietuvoje ir užsienyje.

Springer Journals   
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – edukologija, nuotolinis mokymas, technologijų naujovės ir kt. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.

Taylor & Francis  Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – edukologijos studijos, nuotolinis mokymas, švietimo vadyba ir kt. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.

Wiley Online Library   
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – edukologija, technologinės naujovės ir kt. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.
 
VDU CRIS  Some full text available openURL
VDU mokslo valdymo sistemoje – Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, studijų baigiamieji darbai.

 Europeana    
Skaitmeninė biblioteka, teikianti prieigą prie knygų, laikraščių, filmų ištraukų, žemėlapių, nuotraukų ir kitų dokumentų iš Europos valstybių nacionalinių bibliotekų, archyvų, muziejų.

Lietuvos virtuali biblioteka     
Lietuvos elektroninėje akademinėje bibliotekoje sutelkta informacija apie bibliotekose saugomus spausdintus ir el. leidinius, mokslininkų publikacjas ir studijų baigiamuosius darbus.

Lituanistika  
Tarptautinė mokslinė bibliografinių įrašų, santraukų ir visateksčių dokumentų bazė, kurioje kaupiama informacija apie pasaulyje vykdomus lituanistikos tyrimus, kurių objektas Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis.

Open Access Government Some full text available openURL
Jungtinės Karalystės mokyklų, kolegijų, universitetų, tolesnio ir aukštojo mokslo bei mokymo analizė, aktualiausios švietimo naujovės.
 
Informaciniai leidiniai

Britannica Online Some full text available openURL Resource contains images Resource contains video Resource contains audio
Enciklopedija  

The Encyclopedia of Educational Technology Some full text available openURL
Trumpų daugiatemių straipsnių, susijusių su mokymo projektavimo ir švietimo bei mokymo sritimis, rinkinys.

ERIC (The Education Resource Information Center) Some full text available 
Bibliografinė duomenų bazė, suteikianti prieigą prie edukologinės literatūros ir tyrimų. Pateikiama informacija apie žurnalus, įtrauktus į „Current Index of Journals in Education“ ir „Resources in Education“ rodykles. Dalis išteklių yra laisvos prieigos.
 
VDU CRIS openURL  Some full text available
VDU Mokslo valdymo sistemos ETD posistemė, kurioje saugomi Universiteto magistratūros baigiamieji darbai, daktaro disertacijos ir jų santraukos.

DART-Europe E-theses Portal Some full text available openURL
Europos saugyklose esančių elektroninių tyrimų tezių duomenų bazė, kurioje galima rasti virš 1 382 000 tezių, tame tarpe – iš edukologijos srities.

EBSCO Open Dissertations
Duomenų bazėje pateikiama informacija apie disertacijas, sukurtas Amerikos universitetuose nuo 1935 m. iki šių dienų, tame tarpe – edukologijos srities disertacijas.

NDLTD (The Networked Digital Library of Theses and Dissertations)  Some full text available openURL
Tarptautinė organizacija, kurios tikslas – skatinti elektroninių tezių ir disertacijų (ETD) priėmimą, kūrimą, naudojimą, sklaidą ir išsaugojimą. Duomenų bazėje – daugiau negu 475 tūkst. darbų iš edukologijos srities.
 
Svetainės

EDTECH (H-Net Network on educational technology)
EDTECH tinklas suteikia daug informacijos apie ateities technologijų naudojimą švietimo srityje. Akademinių knygų leidėjų katalogai, daugialypės terpės medžiaga, diskusijos, pranešimai ir kt.


Švietimo portalas
Vadovėliai, skaitmeninės mokymo priemonės, aplinkos ir įrankiai, metodinė medžiaga. Dalis leidinių turi atvirąją prieigą.

 
VDU CRIS  Some full text available openURL
VDU mokslo valdymo sistemoje – Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, studijų baigiamieji darbai. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.
 

VDU virtuali biblioteka Some full text available openURL
Integrali vieno langelio principo paieškos sistema, leidžianti ieškoti VDU bibliotekos kataloge, VDU mokslo valdymo sistemoje (VDU CRIS), prenumeruojamose duomenų bazėse, Lietuvos akademinėje bibliotekoje (eLABa) ir pasauliniuose akademiniuose atviros prieigos ištekliuose.

VDU bibliotekos katalogas Some full text available openURL 
Knygos, periodiniai leidiniai, žemėlapiai, rankraščiai, natos, garso ir vaizdo įrašai, reti ir seni, e. dokumentai ir kt.


VDU bibliotekos Studijų literatūros katalogas Some full text available openURL 
Informacijos ištekliai, rekomenduojami studijų dalykams. Paiešką galima atlikti pagal temą, dalyko pavadinimą ir kodą.


eLABa Some full text available openURL
Lietuvos e. akademinėje bibliotekoje – akademinių institucijų mokslo/meno publikacijos, studijų baigiamieji darbai.

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Some full text available openURL Resource contains images Resource contains video Resource contains audio
Viena didžiausių paieškos sistemų, leidžianti atlikti paiešką atvirosios prieigos moksliniuose ištekliuose. Tarp temų – edukologija.

Core Some full text available openURL
Suteikia prieigą prie didžiausios pasaulyje atviros prieigos mokslinių darbų kolekcijos, renka ir indeksuoja tyrimus iš saugyklų ir žurnalų.

Google books Some full text available openURL
Elektroninių knygų paieškos sistema

Google Scholar Some full text available openURL 
Paieškos sistema, leidžianti ieškoti informacijos recenzuojamose žurnaluose, disertacijose, magistro darbuose, techniniuose pranešimuose, universitetų tinklalapiuose ir knygose. 
 
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Lietuvos Vyriausybės pagrindinė institucija, atliekanti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir studijų sričių valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendinanti valstybės politiką šiose srityse.

Nacionalinė švietimo agentūra
Atlieka ugdymo turinio įgyvendinimo ir švietimo pagalbos organizavimo stebėseną, vertina ugdymo turinio pokyčius

National Association for Gifted Children 
Talentingų vaikų ugdymo asociacija.
 
InCites Benchmarking & Analytics (Clarivate Analytics) Restricted Resource
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis.

InCites Journals and Highly Cited Data (Clarivate Analytics) Restricted Resource
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis

Web of Science (Clarivate Analytics) Restricted Resource Some full text available
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis.
 
EndNote
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į grupes pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; MS Word programoje naudojant įskiepį Cite While You Write  tekste įterpti nuorodas į šaltinius bei parengti literatūros sąrašą.

Mendeley  openURL
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje įskiepį Mendeley‘s Citation Plugin ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.

Refworks  Restricted Resource
Bibliografinės  informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje teksto kūrimo įrankį Write-N-Cite ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.

Zotero  openURL
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje Zotero įskiepį ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.

 
Kiti šaltiniai

Open Access Government Some full text available openURL
Atviros prieigos išteklius įvairia tematika, jų tarpe švietimas.

Teacher Reference Center (EBSCO Publishing) Some full text available openURL
Bibliografinė duomenų bazė edukologijos tema.
 
Atvirieji švietimo ištekliai

Coursera
Universitetų ir institucijų nuotoliniai mokymai įvairiomis temomis, tame tarpe edukologija. Parengta daugiau negu 5800 mokymų, suteikiami profesiniai sertifikatai ir laipsniai. E. knygos, statistika, atvejų analizė, seminarai ir kt.

EDTECH (H-Net Network on educational technology) 
Tarptautinis mokslininkų ir mokytojų konsorciumas H-Net kuria ir koordinuoja tinklus, kurių bendras tikslas – tobulinti mokymą ir mokslinius tyrimus meno, humanitarinių ir socialinių mokslų srityse naudojant naujas turinio valdymo ir komunikacijos technologijas. EDTECH tinklas suteikia daug informacijos apie ateities technologijų naudojimą švietimo srityje. Akademinių knygų leidėjų katalogai, daugialypės terpės medžiaga, diskusijos, pranešimai ir kt.

edX
Nuotoliniai kursai ir programos įvairiomis temomis, tame tarpe edukologija, aukštasis mokslas, švietimo technologijos ir kt.

Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija
Asociacijos institucijos organizuoja mokymąsi nuotoliniu būdu, dalinasi mokomąja medžiaga, renginių įrašais, palaiko ir plėtoja kitas Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklo LieDM veiklas.

MERLOT
Kolekciją sudaro dešimtys tūkstančių konkrečioms disciplinoms skirtos nuotolinio mokymosi ir pagalbinės medžiagos, turinio kūrimo priemonių tinklalapių.

MOOC (Massive Open Online Course)
Nuotoliniai kursai įvairiomis temomis, tame tarpe edukologija.

OER Commons
Daugiatemė skaitmeninė biblioteka, suteikianti prieigą prie atvirųjų švietimo išteklių kolekcijų ir kitos mokomosios produkcijos, kurią galima atsisiųsti, dalintis, pritaikyti.

OpenLearn
Nuotoliniai kursai įvairiomis temomis, tame tarpe edukologija.

Open Textbook Library
Daugiatemė Minesotos ir Purdue universitetų atvirųjų švietimo išteklių biblioteka. Vadovėlius galima laisvai naudoti ir pritaikyti: atsisiųsti, redaguoti ir  platinti.

Pressbooks Directory
Įvairių sričių vadovėliai, nuotolinio mokymo ir mokymosi galimybės.


School Education Gateway
Internetinė platforma mokytojams, mokytojų rengėjams, mokslininkams ir kitiems su mokykliniu ugdymu susijusiems specialistams, taip pat apimanti ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą bei profesinį rengimą ir mokymą. Tyrimų ataskaitos, mokymo medžiaga, nemokami nuotoliniai kursai.Švietimo portalas

Vadovėliai, skaitmeninės mokymo priemonės, aplinkos ir įrankiai, metodinė medžiaga.

 
Jus konsultuoja

Audronė Vaitiekaitė

Piktogramų reikšmės

Restricted Resource = Prenumeruojama
Some full text available = Visatekstis
openURL = Atviroji prieiga

Resource contains images = Paveikslėliai
Resource contains video = Vaizdinė medžiaga
Resource contains audio = Garsinė medžiaga