Šaltiniai
Knygos                                                                 ​ Žurnalai, straipsniai 
Disertacijos ir tezės                                               Informaciniai leidiniai
Įvairių rūšių dokumentai                                        Informacijos tvarkymo įrankiai                                                          Paieškos  sistemos                                               Institucijos, organizacijos
Mokslo rezultatų vertinimo įrankiai                        Kiti šaltiniai 
                                                                              Atvirieji švietimo ištekliai
 
                                                                                    Knygos

Academic Search Complete (EBSCO)  Restricted Resource Some full text available 
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų − chemija.


AccessEngineering  Restricted Resource Some full text available Resource contains video
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų chemija, biomedicinos, technologijos mokslai.DOAB: Directory of Open access Books  Some full text available openURL
Daugiatemė. Tema: chemija, aplinkosauga, matematika, socialiniai mokslai ir kt.Ebook Central (Academic Complete)  Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų − chemija. Duomenų bazė apjungia įvairias kolekcijas (apie 130 tūkst. el.  knygų.)eBooks on ScienceDirect   Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė. Tema: ekologija, biochemija, chemija, genetika , botanika ir kt.EBSCO eBook Academic Collection  Restricted Resource Some full text available
E. knygos. Daugiatemė, tarp jų aplinkotyra, biologija, chemija, fizika.InTech  Some full text available openURL
E. mokslo knygų leidykla. Tema: chemija, medicina kt.SpringerLink  Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tame tarpe chemija, biomedicina, geografija ir kt. VilniusTechn elektroninės knygos Some full text available 
Knygos humanitarinių, fizinių, gamtos mokslų temomis: vadovėliai ir kt. mokomosios priemonės bei monografijos lietuvių kalba. Tarp temų − chemija.Wiley Online eBooks  Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė. Tema: chemija, inžinerija, fizika ir kt.
 

                                                                           Žurnalai, straipsniaiAcademic Search Alumni Edition  Restricted Resource Some full text available

Pateikiami recenzuojami žurnalai ir bendrieji periodiniai leidiniai.Tema: chemija, biologija, fizika, inžinerija ir ktAcademic Search Complete (EBSCO)  Restricted Resource Some full text available

Daugiatemė. Tema: chemija, biologija, molekulinė biologija, biochemija, fizika. ACS Publications   Restricted Resource Some full text available
 Amerikos chemijos organizacijos (ACS) publikuojami chemijos srities mokslo žurnalai.Applied Technologies and Innovations   Some full text available openURL
Daugiatemis recenzuojamas žurnalas.Tema: chemija, geologija, inžinerija, fizika, gamtos mokslai ir kt.Bioline International   Some full text available openURL
Besivystančių šalių atvirosios prieigos žurnalai chemijos, biologijos, gamtos mokslų, žemės ūkio ir kt. temomis.Chemistry Central  Some full text available openURL                 
Duomenų bazė teikianti atvirąją prieigą prie recenzuojamų žurnalų, viso teksto straipsnių, skirtų chemijos mokslų atstovams. Cogent OA    Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, kurioje rasite informacijos chemijos, medicinos, humanitarinių mokslų bei kitomis temomis.Directory of Open Access Journals (DOAJ)   Some full text available openURL  Resource contains video Resource contains audio
Daugiatemė, tame tarpe biologija, chemija,  mikrobiologija, toksikologija ir kt.Electronic Journals Library  Some full text available openURL
Regensburgo universiteto (Vokietija) bibliotekos parengta elektroninė žurnalų biblioteka. Daugiatemė, tame tarpe chemija, biologija, žemės ūkis.MasterFILE Premier (EBSCO Publishing)   Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, kurioje pateikiami žurnalai, informaciniai leidiniai, populiarieji periodiniai leidiniai, biografijos.RSC Gold Excluding Archive (Royal Society of Chemistry)   Some full text available
Moksliniai žurnalai biologijos, biofizikos, chemijos, medicinos temomis.Science Publishing Group (Science PG)  Some full text available openURL
Atviros prieigos žurnalai ir knygos įvairiomis temomis: fizikos, chemijos,biochemijos,medicinos ir kt.SpringerLink     Restricted Resource Some full text available
Suteikia prieigą prie milijonų mokslinių dokumentų iš žurnalų, knygų, protokolų ir informacinių darbų įvairiomis temomis.Taylor & Francis  Restricted Resource Some full text available
Taylor & Francis leidyklų grupės leidžiami moksliniai žurnalai įvairiomis temomis, tarp temų − chemija.  Prenumeruojamų žurnalų sąrašas. Suteikiama prieiga prie straipsnių nuo 1997 metų.Wiley Online Library  Some full text available openURL
Duomenų bazėje pateikiami viso teksto moksliniai žurnalai. Tema: chemija, žemės ūkis, biomedicina ir kt.

 

                                                                                  Disertacijos ir tezės
  

VDU CRIS    Some full text available openURL
VDU Mokslo valdymo sistemos ETD posistemė, kurioje saugomi Universiteto magistratūros baigiamieji darbai, daktaro disertacijos ir jų santraukos.

 

eLABa ETD  Some full text available openURL
Lietuvos mokslo institucijų mokslinės publikacijos ir studijų baigiamieji darbai.OpenDissertations (EBSCO Publishing  Some full text available openURL
Nuolat pildoma atvirosios prieigos disertacijų duomenų bazė, kurioje pateikiamos disertacijos nuo XX a. pradžios iki šių dienų.

 

                                                                                Įvairių rūšių dokumentai


VDU mokslo valdymo sistema (VDU CRIS)  Some full text available openURL
Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, studijų baigiamieji darbai.Edinburgh Research Archive (University of Edinburgh)  Some full text available openURL
Talpykla, kurioje pateikiama mokslinė literatūra biologijos, botanikos, chemijos, ekologijos ir aplinkotyra, gamtos mokslų, žemės ūkio ir kitomis temomis.eLABa    Some full text available openURL
Lietuvos mokslo institucijų mokslinės publikacijos ir studijų baigiamieji darbai.Norwegian Open Research Archives (NORA)  Some full text available openURL  
Pateikiami magistro darbai, moksliniai tyrimai iš Norvegijos universiteto bibliotekų.
Biologijos, botanikos, chemijos, žemės ūkio ir kt. temomis.SciTech Connect   Some full text available openURL
Nuo chemijos iki fizikos mokslų straipsniai, knygos, konferencijų pranešimai, disertacijos, patentai.

 

                                                                                  Paieškos sistemos    VDU mokslo valdymo sistema (VDU CRIS)   

Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, disertacijos, studijų baigiamieji darbai. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.VDU virtuali biblioteka   Some full text available openURL

Integrali vieno langelio principo paieškos sistema, leidžianti ieškoti Universiteto bibliotekos kataloge, VDU mokslo valdymo sistemoje (VDU CRIS), prenumeruojamose duomenų bazėse, Lietuvos akademinėje bibliotekoje (eLABa) ir pasauliniuose akademiniuose atvirosios prieigos ištekliuose. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.VDU bibliotekos katalogas  

Knygos, periodiniai leidiniai, žemėlapiai, rankraščiai, natos, garso ir vaizdo įrašai, reti ir seni, elektroniniai dokumentai ir kt.VDU Studijų literatūros katalogas  
Informacijos ištekliai, rekomenduojami studijų dalykams. Paiešką galima atlikti pagal temą, dalyko pavadinimą ir kodą.Academic Index    openURL
Mokslinės informacijos paieškos sistema.BASE  openURL
Viena didžiausių paieškos sistemų, atliekanti paiešką atvirosios prieigos moksliniuose ištekliuose. ChemSpider  Some full text available openURL Resource contains video
Cheminių struktūrų paieškos sistema.


 

FreeFullPDF   Some full text available openURL
Atvirosios prieigos mokslinių išteklių paieškos sistema.Google Books    openURL
E. knygų paieškos sistema.Google Scholar  openURL  
Paieškos sistema, leidžianti ieškoti informacijos recenzuojamose žurnaluose, knygose, disertacijose, techniniuose pranešimuose, universitetų tinklalapiuose. Prie rastų straipsnių pateikiama informacija apie publikacijos autorių citatų skaičių.
ScienceResearch.com   Some full text available  openURL

Mokslinės informacijos paieškos sistema, leidžianti vienu metu atlikti paiešką daugelyje moksinių žurnalų ir duomenų bazių.
 

                                                                           Mokslo rezultatų vertinimo įrankiai  
 

InCites Benchmarking & Analytics (Clarivate Analytics)   Restricted Resource
Mokslo vertinimo įrankis, leidžiantis parengti kompetentingas apžvalgas apie autorių, institucijų produktyvumą, analizuoti mokslinių tyrimų reikšmingumą, rengti tyrimų rezultatų ataskaitas ir kt.InCites Journals and Highly Cited Data (Clarivate Analytics)   Restricted Resource
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis. Būtina asmeninė registracija. Pirmą kartą reikia jungtis VDU kompiuterių tinkle, pasirinkti Register an email address  ir registruojantis nurodyti VDU el. pašto adresą.


Web of Science (Clarivate Analytics)  
Bibliografinė citavimo informacijos duomenų bazė, kurioje pateikiami pasaulyje pripažintų mokslinių leidinių straipsnių bibliografiniai duomenys, santraukos ir citavimo duomenys.
 

                                                                                    Informaciniai leidiniai


Animal Diversity Web   Some full text available openURL
Internetinė enciklopedija.Dictionary.com  openURL Resource contains audio 
Virtualus žodynas.Encyclopedia.com   Some full text available openURL Resource contains video
Virtuali enciklopedija.
 

                                                                                  Institucijos, organizacijos
   
Lietuvos chemikų draugija (LChD) openURL
Organizacija, vienijanti Lietuvos chemikus, inžinierius, mokslininkus, dėstytojus bei mokytojus.

FAO (The Food and Agriculture Organization of the United Nations)  Some full text available openURL  Resource contains images 
Maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO) 
 
                                                                          Informacijos tvarkymo įrankiai    
  
RefWorks  Restricted Resource
Bibliografinės informacijosi tvarkymo įrankis. Mokslininkams, studentams , renkantiems bibliografinę informaciją dominančia tema. Naudotis rašant mokslinius darbus, keičiantis informacija su kolegomis ar studentais bei greitai pasiekti reikiamą dokumentą internete. 


Zotero  Some full text available openURL 
Nemokamas bibliografinės informacijos tvarkymo įrankis, leidžiantis rinkti ir kaupti bibliografinę informaciją iš bibliotekų katalogų, duomenų bazių bei internetinių šaltinių, cituoti bei sudaryti naudotos literatūros sąrašą savo moksliniame darbe. Duomenų sinchronizavimo pagalba vartotojas savo sukauptus įrašus gali pasiekti iš bet kurio kompiuterio.

                                                                                              Kiti šaltiniai


PANGAEA  openURL
Atvirosios prieigos talpykla biologijos, chemijos, aplinkos apsaugos tematika.WorldWideScience.org  openURL
Nacionalinės ir tarptautinės mokslinės duomenų bazės ir svetainės.

 
Coursera openURL
 Universitetų ir institucijų nuotoliniai mokymai įvairiomis temomis, tarp jų chemija. Parengta daugiau negu 5800 mokymų, suteikiami profesiniai sertifikatai ir laipsniai. E. knygos, statistika, atvejų analizė, seminarai ir kt.


OpenStax openURL
 Minesotos ir Purdue universitetų atvirosios prieigos vadovėliai, kuriuos galima laisvai naudoti, atsisiųsti nemokamai.


OpenLearn openURL

Atvirojo universiteto nemokami kursai, sugrupuoti pagal šias temas: sveikata, psichologija, švietimas, tame tarpe chemija.MOOCs (Massive Open Online Course) openURL
Nuotoliniai kursai įvairiomis temomis, tame gamtos mokslai, chemija.


 

Jus konsultuoja

Vilija Juodikienė

Piktogramų reikšmės

Restricted Resource = Prenumeruojama
Some full text available = Visatekstis
openURL = Atviroji prieiga

Resource contains images = Paveikslėliai
Resource contains video = Vaizdinė medžiaga
Resource contains audio = Garsinė medžiaga