Šaltiniai

Knygos                                                                  Paieškos sistemos
Žurnalai, straipsniai                                               Institucijos, organizacijos
Informaciniai leidiniai​                                             Mokslo rezultatų vertinimo įrankiai
Disertacijos ir tezės                                               Informacijos tvarkymo įrankiai
Įvairių rūšių dokumentai                                        Kiti šaltiniai   
                                                                              Atvirieji švietimo ištekliai
                                  

 

                                                                                     Knygos


Academic Complete (Ebook Central) Restricted Resource Some full text available    
 
Daugiatemė duomenų bazė, tame tarpe biologija, mikrobiologika ir toksikologija, biotechnologijos ir kt.Directory of Open Access Books (DOAB)   openURL
Knygų katalogas, kuriame pateikiamos įvairių mokslo sričių visatekstės e. knygos. Šiame kataloge jau yra patalpintos ir Vytauto Didžiojo universiteto knygos.eBook Collection (EBSCOhost)  Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų –  biologija, aplinkos mokslas ir technologijos, vandens kokybė ir tarša ir kt.eBooks on ScienceDirect  Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė, tame tarpe biologija, chemija, biomedicina ir kt.Knowledge Unlatched   openURL   
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų biologija, ekologija, ​gamtos mokslai ir kt.


 

Online Books Page   Some full text available openURL
Laisva prieiga prie daugiau nei 3 mln. viso teksto el. knygų įvairia tematika.Science Publishing Group (Science PG)  Some full text available openURL
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų –  biologija, fizika, chemija, matematika, ekonomika ir kt.SpringerLink  Restricted Resource Some full text available 
Duomenų bazėje yra leidyklų Springer Verlag ir Kluwer Academic Press  e.knygos. Tarp temų − biologija. VilniusTech elektroninės knygos Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – biologijos, gamtos, žemės ūkio mokslai ir kt. Prenumeruojamų knygų sąrašas.
Wiley Online eBooks   Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė. Tema: biologija, chemija, inžinerija, fizika ir kt.
 

                                                                                  Žurnalai, straipsniai


Academic Search Alumni Edition   Restricted Resource Some full text available
Pateikiami recenzuojami žurnalai ir bendrieji periodiniai leidiniai. Tema: biologija, chemija, fizika, inžinerija ir kt.Academic Search Complete (EBSCO)   Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė, tarp jų aplinkotyra, biologija, molekulinė biologija, chemija, biochemija, fizika ir kt.Academic Search Premier   Restricted Resource Some full text available

Daugiatemė, tarp jų biologia, chemija, inžinerija, fizika ir kt.
ARAN (National University of Ireland Galway)    Some full text available openURL 
Nacionalinio Airijos universiteto ekspertų straipsniai, konferencijų medžiaga biologijos, botanikos, chemijos, augalininkystės, ekologijos ir kitomis temomis.BioMed Central   Some full text available openURL
Daugiatemiai moksliniai žurnalai.Tema: biologija, biotechnologijos, medicina ir kt.Bioline International   Some full text available openURL
Moksliniai žurnalai biologijos temomis.Biological & Agricultural Index Plus   Some full text available
Viso teksto žurnalai, daugiau nei 500 publikacijų.Tema: biologija, aplinkos mokslas, genetika, sodininkystė, fiziologija, veterinarinė medicina, laukinės gamtos tvarkymas .Cambridge Core    Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė, tame tarpe biologija, chemija, mityba, maisto pramonė. Prenumeruojamų žurnalų sąrašasCogprints   Some full text available openURL
Straipsnių archyvas temomis: biologija, ekologija, genetika,  medicina, psichologija.Directory of Open Access Journals (DOAJ)   Some full text available openURL
Mokslinių žurnalų katalogas. Tema: biologija, geografija, žemės ūkis ir kt.Electronic Journals Library  Some full text available openURL
Regensburgo universiteto (Vokietija) bibliotekos parengta elektroninė žurnalų biblioteka. Daugiatemė, tame tarpe chemija, biologija, žemės ūkis.Érudit Journals   Some full text available openURL
Pateikiami mokslo žurnalai  biologijos, botanikos, edukologijos, ekologijos, aplinkotyros ir kitomis temomis.eScholarship (University of California, California Digital Library)  Some full text available openURL
Daugiatemė, tarp jų biologija, botanika, chemija, edukologija, ekologija ir aplinkotyra.Free medical Journals   Some full text available openURL 
Mokslų žurnalų rinkinys (biologija, chemija, farmacija, informatika, istorija, medicina, odontologija, psichologija, slauga, visuomenės sveikata, zoologija, veterinarinė medicina).Herbert Open Access Journals (HOAJ)  Some full text available openURL
Moksliniai žurnalai. Tema: biologija, biomedicina, gyvybės mokslai, mikrobiologija, ekologija.ICRISAT   Some full text available openURL 
Daugiatemė. Tema: botanika, chemija, aplinkosauga, gamtos mokslai, augalininkystė, augalų apsauga ir kt.IEEE Xplore    Restricted Resource Some full text available Resource contains video
Mokslo straipsniai, konferencijos, standartai. Tema: medicina, biologija, inžinerija ir kt.Oxford Journals Open Access Some full text available openURL
Atvira prieiga prie mokslinių straipsnių. Tarp įvairių temų biologija, botanika, chemija, ekologija ir aplinkotyra ir kt.Public Library of Science (PLoS)  Some full text available openURL
Biologijos bei medicinos mokslų visateksčiai leidiniai.RSC Gold Excluding Archive (Royal Society of Chemistry)   Some full text available openURL

Moksliniai žurnalai. Tema: biologija, chemija, biofizika, medicina.Science Publishing Group (Science PG)  Restricted Resource Some full text available

Daugiatemė. Tema: biologija, chemija, medicina ir kt.Science Reference Center    Restricted Resource Some full text available Resource contains video
Daugiatemė. Tema:  biologija, chemija, energija, žemės ir kosmoso mokslas.Wiley Online Library Restricted Resource Some full text available 

Daugiatemė, tarp jų biologija, ekologija, aplinkotyra, chemija ir kt.
 

                                                                                  Informaciniai leidiniai


Animal Diversity Web   Some full text available openURL Resource contains images Resource contains audio
Enciklopedija. Anglų kalba.Tema: biologija, zoologija, veterinarinė medicina ir kt. Botany Online: The Internet Hypertextbook   Some full text available openURL
Internetinė enciklopedija botanikos ir biologijos temomis.ezodynas.lt  Some full text available openURL
Profesionalus anglų-lietuvių, lietuvių-anglų žodynas. 
 


Visuotinė lietuvių enciklopedija      Some full text available openURL
Mokslinis informacinis leidinys, Lietuvos visuomenei pateikiantis susistemintą informaciją apie pasaulį ir Lietuvą.  

         

                                                                                  Disertacijos ir tezės


VDU CRIS   Some full text available openURL
VDU Mokslo valdymo sistema. Magistrantūros baigiamieji darbai, daktaro disertacijos ir jų santraukos, mokslininkų straipsniai ir kt


.
Digital Dissertation    Some full text available openURL       
Daugiatemė. Kolekcijoje pateikiamos Miuncheno universiteto disertacijos. Tema: biologija, botanika, ekologija, aplinkotyra,  gamtos mokslai, žemės ūkis ir kt.DiVA - Academic Archive Online (Uppsala University Library)   Some full text available openURL 
Studentų magistro darbų tezės įvairia tematika iš 34 aukštųjų mokyklų (daugiausia Skandinavijos).eLaba   Some full text available openURL
Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka, kurioje kaupiami bakalauro, magistro darbai, apginti Lietuvoje nuo 2003 m. ir disertacijos. Prieiga prie kai kurių darbų yra ribojama ar galima tik institucijos kompiuterių tinkle.OpenDissertations (EBSCO Publishing)  Some full text available openURL
Nuolat pildoma disertacijų duomenų bazė.   
  

                                                                              Įvairių rūšių dokumentai


VDU mokslo valdymo sistema (VDU CRIS)  Some full text available openURL 
Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, studijų baigiamieji darbai.eLABa ETD  Some full text available openURL
Lietuvos mokslo institucijų mokslinės publikacijos ir studijų baigiamieji darbai.Norwegian Open Research Archives (NORA)  Some full text available openURL  
Pateikiami magistro darbai, moksliniai tyrimai iš Norvegijos universiteto bibliotekų.
Biologijos, botanikos, chemijos, žemės ūkio ir kt. temomis.

 
                                                                                 Paieškos sistemos
 

VDU mokslo valdymo sistema (VDU CRIS)   openURL
Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, disertacijos, studijų baigiamieji darbai. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.VDU virtuali biblioteka   Some full text available openURL
Integrali vieno langelio principo paieškos sistema, leidžianti ieškoti Universiteto bibliotekos kataloge, VDU mokslo valdymo sistemoje (VDU CRIS), prenumeruojamose duomenų bazėse, Lietuvos akademinėje bibliotekoje (eLABa) ir pasauliniuose akademiniuose atvirosios prieigos ištekliuose. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.VDU bibliotekos katalogas  
Knygos, periodiniai leidiniai, žemėlapiai, rankraščiai, natos, garso ir vaizdo įrašai, reti ir seni, elektroniniai dokumentai ir kt.VDU Studijų literatūros katalogas 
Informacijos ištekliai, rekomenduojami studijų dalykams. Paiešką galima atlikti pagal temą, dalyko pavadinimą ir kodą.


Academic Index  openURL
Mokslinės informacijos paieškos sistema.FreeFullPDF   Some full text available openURL
Atvirosios prieigos mokslinių išteklių paieškos sistema.Google Books    openURL

E. knygų paieškos sistema.Google Scholar  openURL 
Paieškos sistema, leidžianti ieškoti informacijos recenzuojamose žurnaluose, knygose, disertacijose, techniniuose pranešimuose, universitetų tinklalapiuose. Prie rastų straipsnių pateikiama informacija apie publikacijos autorių citatų skaičių.ScienceResearch.com  Some full text available  openURL
Mokslinės informacijos paieškos sistema, leidžianti vienu metu atlikti paiešką daugelyje moksinių žurnalų ir duomenų bazių. 
 

                                                                               Institucijos, organizacijos


FAO (The Food and Agriculture Organization of the United Nations)  Some full text available openURL  Resource contains images 
 Lietuvos mikrobiologų draugija. openURL 

                                                                         Mokslo rezultatų vertinimo įrankiai


InCites Benchmarking & Analytics (Clarivate Analytics)    Restricted Resource Some full text available
Mokslo vertinimo įrankis, leidžiantis parengti kompetentingas apžvalgas apie autorių, institucijų produktyvumą, analizuoti mokslinių tyrimų reikšmingumą, rengti tyrimų rezultatų ataskaitas ir kt.


InCites Journals and Highly Cited Data (Clarivate Analytics) Restricted Resource
Mokslo produkcijos analizės įrankis, pateikiantis skirtingų mokslo krypčių žurnalų cituojamumo rodiklius, kurie leidžia palyginti ir įvertinti mokslinės produkcijos reikšmingumą.Web of Science (Clarivate Analytics)   Restricted Resource Some full text available
Bibliografinė citavimo informacijos duomenų bazė. Joje pateikiami pasaulyje pripažintų mokslinių leidinių straipsnių bibliografiniai duomenys, santraukos ir citavimo duomenys.
 

                                                                            Informacijos tvarkymo įrankiai


RefWorks   Restricted Resource
Bibliografinės informacijos tvarkymo įrankis. Mokslininkams, studentams , renkantiems bibliografinę informaciją dominančia tema. Naudotis rašant mokslinius darbus, keičiantis informacija su kolegomis ar studentais bei greitai pasiekti reikiamą dokumentą internete.

Zotero  Some full text available openURL Resource contains video
Nemokamas bibliografinės informacijos tvarkymo įrankis, leidžiantis rinkti ir kaupti bibliografinę informaciją iš bibliotekų katalogų, duomenų bazių bei internetinių šaltinių, cituoti bei sudaryti naudotos literatūros sąrašą savo moksliniame darbe. Duomenų sinchronizavimo pagalba vartotojas savo sukauptus įrašus gali pasiekti iš bet kurio kompiuterio.
 
 
                                                                                       Kiti šaltiniai


PANGAEA  openURL
Atvirosios prieigos talpykla biologijos, chemijos, aplinkos apsaugos tematika.WorldWideScience.org  openURL
Nacionalinės ir tarptautinės mokslinės duomenų bazės ir svetainės.
 


Cousera openURL
Universitetų ir institucijų nuotoliniai mokymai įvairiomis temomis, tarp jų biologija. Parengta daugiau negu 5800 mokymų, suteikiami profesiniai sertifikatai ir laipsniai. E. knygos, statistika, atvejų analizė, seminarai ir kt.OpenStax openURL
Minesotos ir Purdue universitetų atvirosios prieigos vadovėliai, kuriuos galima laisvai naudoti, atsisiųsti nemokamai.

OpenLearn openURL
Nuotoliniai kursai įvairiomis temomis, tame tarpe – biologijos.

Pressbooks Directory openURL
Nemokamas katalogas, kuriame galima ieškoti atviros prieigos prie knygų. Įvairių mokslo sričių knygos ir vadovėliai, tame tarpe – gamtos mokslo, istorijos, teisės ir kt.

Stanford openURL
Stanfordo universiteto nemokami nuotoliniai kursai, suteikiantis galimybę studijuoti naujų dalykų, tarp jų – gamtos mokslai, medicina, inžinerija ir kt.
Jus konsultuoja

Vilija Juodikienė

Piktogramų reikšmės

Restricted Resource = Prenumeruojama
Some full text available = Visatekstis
openURL = Atviroji prieiga

Resource contains images = Paveikslėliai
Resource contains video = Vaizdinė medžiaga
Resource contains audio = Garsinė medžiaga