Šaltiniai
 
Knygos

Academic Search Ultimate (EBSCO) Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – apskaita.


Business Source Ultimate (EBSCO) Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė e. knygų bazė, tame tarpe ir apskaitos mokslai.


De Gruyter leidyklos elektroninės knygos  Restricted Resource Some full text available  
Atvirosios prieigos daugiatemės, tame tarpe ir socialinių mokslų e. knygos. 


 Directory of Open Access Books (DOAB)  Some full text available openURL
Įvairiatemės, tame tarpe apskaitos mokslai, atviros prieigos el. knygos. 


Ebook Central (Academic Complete) Restricted Resource Some full text available Resource contains images Resource contains video Resource contains audio
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – apskaita.


eBooks on ScienceDirect Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – apskaitos mokslai.


EBSCO eBook Academic Collection Restricted Resource Some full text available
Daugiau nei 170 tūkst. įvairių mokslo sričių e. knygų, tame tarpe apskaitos mokslai.


 GreenFILE (EBSCO)  Restricted Resource Some full text available
Daugiatemis e. knygų turinys, apimantis ir apskaitą.


InTechOpen  Some full text available openURL 
Įvairiomis temomis virš 4000 atviros prieigos e. knygų bazė.


KTU leidyklos elektroninės knygos  Restricted Resource Some full text available

Daugiatemės, apskaitos tema tame tarpe, e. knygos, leidžiamos KTU leidyklos. 


OECD iLibrary Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – ekonomika. Bazė prenumeruota iki 2012.11.01, pagal licenciją suteikiama prieiga prie licencijuoto turinio.


OAPEN Library  Some full text available openURL 
Laisvai prieinamos duomenų bazės, tame tarpe ir socialinių mokslų sričių e. knygos. 


VilniausTech elektroninės knygos Restricted ResourceSome full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – gamtos, inžineriniai, žemės ūkio mokslai ir kt. Prenumeruojamų knygų sąrašas.
 

Žurnalai, straipsniai
 
Academic Search Ultimate (EBSCO) Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – apskaita.

Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga Restricted Resource
E. laikraštis. Prieiga tik su slaptažodžiais. Dėl slaptažodžių kreiptis į bibliotekos darbuotojus arba e. paštu db@bibl.vdu.lt (rašyti iš universiteto e. pašto). 


Business Source Ultimate (EBSCO) Restricted Resource Some full text available 
Apima visas verslo disciplinas, įskaitant apskaitą, bankininkystę, tarptautinį verslą, rinkodarą, aprdavimus ir kt.


Cambridge Core Daugiatemė duomenų bazė. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.  Restricted Resource Some full text available


Directory of Open Access Journals (DOAJ)  Some full text available openURL
Nemokami atvirosios prieigos viso teksto straipsnių žurnalai. 


Science Direct  Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė.


ELSEVIER open access journals  Some full text available openURL 

Apskaitos ir įvairių kitų mokslų atvirosios prieigos bazė.


Emerald Management eJournals Collection  Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – apskaitos mokslai.


HighWire Press  Some full text available openURL Resource contains video
Atvirosios prieigos daugiatemė žurnalų bazė, talpinanti tame tarpe ir socialinių mokslų leidinius. 


Hindawi  Some full text available openURL 
Įvairių akademinių disciplinų atvirosios prieigos žurnalai.


JSTOR Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – apskaita.


Oxford Journals Collection Restricted Resource Some full text available Resource contains images Resource contains video Resource contains audio

Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – apskaitos mokslai.


SAGE Journals Online Restricted Resource Some full text available

Moksliniai žurnalai leidžiami SAGE Publications leidyklos. Temos: humanitariniai, socialiniai ir kt. mokslai.


Springer Journals  Restricted ResourceSome full text available Resource contains images Resource contains video

Vertinga publikacijų įvairiose mokslo srityse bazė, tame tarpe ir socialinių mokslų. 


Taylor & Francis  Restricted Resource Some full text available

Moksliniai žurnalai įvairiomis temomis. 


Verslo žinios  Restricted Resource Some full text available
E. laikraštis. Prieiga tik bibliotekoje su slaptažodžiais. 


Vilniaus Gedimino Technikos universiteto mokslo žurnalai  Some full text available openURL
Universitete nuo 1995 m. leidžiamų mokslo žurnalų visateksčių straipsnių duomenų bazė, kurioje aprašyta daugiau nei 11 000 straipsnių.  


Wiley Online Library  Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – apskaitos mokslai.

Įvairių rūšių dokumentai


VDU mokslo valdymo sistema (VDU CRIS)  Some full text available openURL
Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, studijų baigiamieji darbai.


Academic Search Ultimate (EBSCO) Restricted ResourceSome full text availableDaugiadalykė duomenų bazė (apskaitos mokslai tame tarpe) kurioje pateikiama žurnalai, konferencijų medžiaga, monografijos ir kt. leidiniai. 


ARAN (National University of Ireland Galway)  Some full text available openURL
Nacionalinio Airijos universiteto daugiatemiai ekspertų straipsniai, konferencijų medžiaga ir kt. 


Cambridge University Press  Some full text available openURLPlatus aukštos kokybės akademinio turinio asortimentas, įskaitant žurnalus, tyrimų monografijas, informacinius darbus ir vadovėlius.


CEEOL (Central and Eastern European Online Library)   
Mokslinių žurnalų ir mokslo darbų rinkinių bazė. Daugiatemė, tame tarpe socialiniai mokslai. 


EIFL-OA  Some full text available openURL
Suteikia prieigą prie daugiau nei 10 000 viso teksto mokslo žurnalų ir 130 000 viso teksto akademinių el. knygų.


elaba.lvb.lt  Some full text available openURL
Lietuvos elektroninėje akademinėje bibliotekoje sutelkta informacija apie bibliotekose saugomus spausdintus ir el. leidinius, mokslininkų publikacijas ir studijų baigiamuosius darbus. 


e-terminai  Some full text available openURL
Daugiau kaip 1500 ekonomikos, vadybos, rinkodaros, finansinių ir investicinių terminų Jūsų klausimams atsakyti.


 Europos Sąjungos leidiniai  Some full text available openURL
ES duomenų bazė su skaitmenine prieiga prie ES institucijų visų oficialių ES dokumentų registro bei ES atvirųjų duomenų portalo. Čia galima rasti ES institucijų ir kitų įstaigų ataskaitas, tyrimus, informacinės brošiūras, žurnalus ir kitus leidinius ES valdymo, teisės, saugumo ir gynybos, ekonomikos, užimtumo, finansų ir kitais ES aktualiais klausimais.


IMF eLibrary  Some full text available openURL
Tarptautinio valiutos fondo bibliotekos (angl. IMF- International Monetary Fund) – archyvo, kuriame kaupiami ir saugomi  moksliniai tyrimai ir duomenys (publikacijos, ataskaitos, dokumentai). Temos: verslas, ekonomika, švietimas, teisė, medicina, gamtos, politikos, socialiniai, technologijos mokslai.  


OECD iLibrary  Restricted Resource Some full text available                Pateikiamos teminės knygų kolekcijos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) statistikos duomenų bazės, statistinės lentelės, žurnalai, kiti OECD dokumentai. Bazė prenumeruota iki 2012.11.01, pagal licenciją suteikiama prieiga prie licencijuoto turinio. 


 OpenAIRE  Some full text available openURL
Atviros prieigos bazė padės visais klausimais, susijusiais su mokslu.RePEc  Some full text available openURL

Ekonomikos mokslų literatūros teminė talpykla su nuorodomis į visateksčius straipsnius. 


Science Publishing Group (Science PG)  Some full text available openURL

Daugiatemė, įskaitant ekonomikos ir vadybos, socialinių ir kitų  mokslų atviros prieigos žurnalai ir knygos. 


Scientific Research Some full text available openURL
Daugiatemės bazės, įskaitant socialinius mokslus, atviros prieigos moksliniai žurnalai ir knygos. 
 

Informaciniai leidiniai 

 Accounting, Business Studies and Economics Dictionary    

Buhalterijos, verslo ir ekonomikos terminų žodynas. 


Dictionary.com  openURL
Virtualus žodynas


Encyclopedia of Business Case Terms   
Verslo terminų enciklopedija. 


e-terminai  Some full text available openURL 
Ši terminų svetainė apima daugybę svarbiausių ekonominių terminų, tame tarpe apskaitos terminų, jų sąsają su panašiais terminais ir paaiškina prasmę aiškiai ir lengvai suprantama kalba. 

Disertacijos ir tezės

VDU Mokslo valdymo sistema CRIS openURL Some full text available  Resource contains audio
VDU Mokslo valdymo sistemos ETD posistemė, kurioje saugomi Universiteto magistro tezės, daktaro disertacijos ir jų santraukos.


Bergen Open Research Archive (University of Bergen)  Some full text available openURL

Daugiatemė, socialiniai mokslai tame tarpe, mokslinių darbų, magistro tezių, daktaro disertacijų, straipsnių bazė.  


DiVA - Academic Archive Online (Upsala University Library)  Some full text available openURLDuomenų bazėje galima ieškoti mokslo publikacijų ir studentų magistro darbų tezių įvairia tematika iš 34 aukštųjų mokyklų.


DSpace@Cambridge (University of Cambridge)  Some full text available openURL
Kembridžo universiteto duomenų saugykla.   


 Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa) ETD  Some full text available openURL
Studijų baigiamieji darbai ir disertacijos Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje.


The networked digital library of theses and dissertations (NDLTD) Some full text available openURL
Magistro darbų ir disertacijų duomenų bazė, kurioje yra daugiau nei milijonas baigiamųjų darbų ir disertacijų įrašų. 


OpenDissertations (EBSCO Publishing)  Some full text available openURL
Nuolat pildoma atvirosios prieigos disertacijų duomenų bazė (disertacijos nuo XX a. pradžios). 

 

Svetainės

Europos Komisijos interneto svetainė 
Oficiali Europos Sąjungos interneto svetainė.
 

Paieškos sistemos


VDU mokslo valdymo sistema (VDU CRIS) openURL Some full text available
Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, disertacijos, studijų baigiamieji darbai. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.


VDU virtuali biblioteka   
Integrali vieno langelio principo paieškos sistema, leidžianti ieškoti Universiteto bibliotekos kataloge, VDU mokslo valdymo sistemoje (VDU CRIS), prenumeruojamose duomenų bazėse, Lietuvos akademinėje bibliotekoje (eLABa) ir pasauliniuose akademiniuose atvirosios prieigos ištekliuose. 

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa) ETD  Some full text available openURL
Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka, kurioje talpinama mokslo institucijų mokslinės publikacijos, disertacijos ir studijų baigiamieji darbai. 


BASE (Bielefeld Academic Search Engine)     Viena didžiausių paieškos sistemų, leidžianti atlikti paiešką atvirosios prieigos moksliniuose ištekliuose: knygos, žurnalai, konferencijos, tezės, disertacijos. Tarp temų - apskaitos mokslai. 


FreeFullPDF  Some full text available openURL
Mokslinių išteklių paieškos sistema.


Google Books  openURL
E. knygų paieška iš viso pasaulio.


Google Scholar  openURL
Mokslinės informacijos paieška įvairiuose mokslinės informacijos ištekliuose.


ScienceResearch.com Some full text available openURL
Mokslinės informacijos paieškos sistema.


ZENODO      Įvairių formatų mokslinių tyrimų duomenų paieška: teksto, lentelių, garso, vaizdo ir nuotraukų iš visų mokslo sričių. 


WolframAlpha      
Semantinė skaičiuojamoji paieška. 

 

Institucijos, organizacijos 

Eurostat  Some full text available openURL Resource contains images
ES statistikos duomenų bazė.


FAO  Some full text available openURL Resource contains images Resource contains video
Maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO).


 FAOSTAT  Some full text available openURL Resource contains images
FAO maisto ir žemės ūkio statistikos duomenų bazė.

 

Mokslo rezultatų vertinimo įrankiai

Mokslo rezultatų vertinimo įrankis.


InCites Journals and Highly Cited Data (Clarivate Analytics) Restricted Resource
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis.

Web of Science (Clarivate Analytics) Restricted Resource
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis.

Informacijos tvarkymo įrankiai

Mendeley  

Bibliografinės informacijos tvarkymo programa: galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros šaltinių sąrašus pagal įvairius citavimo stilius ir kt.


RefWorks  Restricted ResourceBibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius ir kt.


Zotero  
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. 
 


EndNote Restricted Resource
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į grupes pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; MS Word programoje naudojant įskiepį Cite While You Write  tekste įterpti nuorodas į šaltinius bei parengti literatūros sąrašą.

Kiti šaltiniai

 OKR (The World Bank Open Knowledge Repository)     

Pasaulio banko saugykla, per kurią jis komplektuoja, platina, saugo žinių ir mokslinių tyrimų rezultatus skaitmenine forma. 

Atvirieji švietimo ištekliai

Atvirieji švietimo ištekliai (AŠI) / (angl. Open Educational Resources – OER)  openURL  Resource contains images Resource contains videoSome full text available – tai laisvai prieinami švietimo ištekliai, kurių pagalba mokymasis tampa paprastesnis ir lengvesnis, bei nesunkiai pritaikomas kiekvieno asmens poreikiui. AŠI praturtina mokymąsi bei skatina besimokančiųjų skaitmeninį raštingumą.

Jus konsultuoja

Ilma Marcinkevičienė

Piktogramų reikšmės

Restricted Resource = Prenumeruojama
Some full text available = Visatekstis
openURL = Atviroji prieiga

Resource contains images = Paveikslėliai
Resource contains video = Vaizdinė medžiaga
Resource contains audio = Garsinė medžiaga