Šaltiniai

 

Knygos                                                                  Žurnalai, straipsniai 
Disertacijos ir tezės                                               Informacijos tvarkymo įrankiai
Įvairių rūšių dokumentai                                        Informaciniai leidiniai
Paieškos sistemos                                                Institucijos ir organizacijos
Mokslo rezultatų vertinimo įrankiai                        Kiti šaltiniai 
                                                                              Atvirieji švietimo ištekliai
                                                              
Knygos


Academic Search Complete (EBSCO)  Restricted Resource Some full text available 
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų aplinkotyra, astronomija, biologija, chemija ir kt.

Cambridge Core   
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų aplinkotyra, biologija, biofizika ir kt.
 

Directory of Open Access Books (DOAB)  Some full text available openURL
Knygų katalogas, kuriame pateikiamos įvairių mokslo sričių visatekstės e. knygos. Ebook Central (Academic Complete) Restricted Resource Some full text available openURL
Daugiatemė duomenų bazė. E. knygos įvairia tematika: biologija, gamtos apsauga, chemija ir kt.eBooks on ScienceDirect  Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė. Tarp temų – aplinkotyra, biologija, ekologija, fizika ir kt.


EBSCO eBook Academic Collection  Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų aplinkotyra,  gamtos mokslai, ekologija ir kiti mokslai.InTech  Some full text available openURL
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų aplinkosauga, ekologija, chemija, fizika, ekologija, ekologijos inžinerija ir kt.Knowledge Unlatched   openURL   
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų aplinkotyra, ekologija, ​gamtos mokslai ir kiti mokslai.MasterFILE Premier (EBSCO)   
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų ekologija, ekologinės sistemos, aplinkos apsauga, gyvybės mokslai ir kt. MRU e. knygos  Some full text available openURL
Daugiatemė, tarp jų aplinkotyra. Knygas galima skaityti online. Norint atsisiųsti ir skaityti knygas, reikia užsiregistruoti ir įsidiegti iPublishCentral Reader programą.
JungtisOECD iLibrary   Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė, tarp jų aplinkos apsauga.Science Publishing Group (Science PG)  Some full text available openURL
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų aplinkosauga, biologija, gyvybės mokslai, fizika, chemija ir kt.


                                                                                           Žurnalai, straipsniai

Acta Zoologica Lituanica  Some full text available openURL  
Gamtos tyrimo centro Ekologijos instituto leidžiamas žurnalas  aplinkotyros, aplinkosaugos, biologijos, ekologijos, gamtos mokslų, gyvūnų ekologijos, klimatologijos ir kt. klausimais.


ARAN (National University of Ireland Galway)  Some full text available openURL
Golvėjaus Nacionalinio Airijos universiteto ekspertų straipsniai, konferencijų medžiaga, tyrimų rezultatų atviros prieigos platforma. Kolekcijos įvairiomis mokslo temomis, tarp jų gamtos mokslai, medicina, teisė.Cambridge Journals Online (archyvas)  Restricted Resource Some full text available

Daugiatemė duomenų bazė  suteikia prieigą prie licencijuoto turinio,  visateksčiai straipsniai prieinami tik kelių metų (iki 2006 m.), santraukos einamųjų metų.


CERES (Cranfield Collection of E-Research)   Some full text available openURL
Daugiatemė duomenė bazė, tarp temų ir aplinkotyra, biologija, žemės ūkis, miškininkystė ir kt.Electronic Journals Library   Some full text available openURL
Regensburgo universiteto (Vokietija) bibliotekos parengta elektroninė žurnalų biblioteka.Environment Complete  Restricted Resource Some full text available
Duomenų bazė, skirta aplinkos tyrimams. Pateikiami žurnalai ir monografijos, apimantys žemdirbystę, ekosistemos ekologiją, energetiką, aplinkos teisę, aplinkosaugos technologijas. eScholarship (University of California, California Digital Library)   openURL
Pateikti moksliniai darbai, žurnalai, konferencijų medžiaga.Tema: aplinkotyra, gamtos mokslai, ekologija , miškotyra, žemės ūkis ir kt.HighWire Press  Some full text available openURL
Stanfordo universiteto leidyklos HighWire Press viso teksto, atvirosios prieigos mokslinių žurnalų,  straipsnių archyvas.Tema: aplinkotyra, botanika,  biologija, ekologija ir kt.Hindawi  Some full text available openURL
Daugiatemė duomenų bazė, suteikia prieigą prie daugiau nei 300 mokslinių žurnalų įvairiomis temomis.JSTOR   Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė, tarp jų ekologija ir kt.Open Science  Some full text available openURL
Daugiatemiai e. žurnalai įvairiomis temomis , tarp jų aplinkosauga, gamtos mokslai, chemija ir kt.Oxford Journals Collection  Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų biologija, ekologija, molekulinė genetika, biochemija, aplinkos apsauga, botanika. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas
 PubMed Central  Some full text available openURL
National Library of Medicine (JAV) visateksčių žurnalų archyvas. Daugiatemė, tarp temų- aplinkotyra, biologija, chemija ir kt.Science and Education Publishing  Some full text available openURL

Daugiatemė duomenų bazė, tame tarpe aplinkotyra, ekologija, žemės ūkis, biomedicinos mokslai ir kt.SpringerLink  Restricted Resource Some full text available

Daugiatemė.Tema: ekologija, aplinkotyra, žemės ūkis ir kt.Taylor & Francis  Restricted Resource Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tame tarpe aplinkotyra, biologija, gamtos mokslai ir kt.Wiley Online Library  Restricted Resource Some full text available 
Daugiatemė, tame tarpe aplinkotyra, ekologija, fizika, chemija. Visatekstė. Prenumeruojamos Full Collection žurnalų sąrašas.
 

                                                                                       Disertacijos ir tezės


VDU CRIS   Some full text available openURL
VDU Mokslo valdymo sistemos ETD posistemė, kurioje saugomi Universiteto magistratūros baigiamieji darbai, daktaro disertacijos ir jų santraukos.


 
DART Europe  Some full text available openURL
Elektroninių dokumentų talpykla, suteikianti prieigą prie tezių ir disertacijų iš daugiau kaip 500 Europos universitetų.Digital Dissertations  Some full text available openURL
Daugiatemė. Kolekcijoje pateikiamos Miuncheno universiteto disertacijos. Tema: aplinkotyra, biologija, botanika,  gamtos mokslai ir kt.OpenDissertations (EBSCO Publishing)  Some full text available openURL
Nuolat pildoma atvirosios prieigos disertacijų duomenų bazė.                              
 

                                                                                    Įvairių rūšių dokumentai 


VDU mokslo valdymo sistema (VDU CRIS)  Some full text available openURL
Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, studijų baigiamieji darbai.BRAGE (BIBSYS)   Some full text available openURL
Daugiatemė. Pateikta mokslinių tyrimų, magistrantūros darbų medžiaga iš aukštųjų mokyklų ir mokslinių tyrimų įstaigų Norvegijoje.Tema:aplinkotyra, botanika, chemija, ekologija, žemės ūkis ir kt.Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa)    Some full text available openURL
Lietuvos mokslo institucijų mokslinės publikacijos ir studijų baigiamieji darbai.OpenDOAR  Some full text available openURL Resource contains images
Išsamus pasaulio atvirosios prieigos talpyklų katalogas, kuriame kaupiami ir saugomi duomenų rinkiniai ir jų metaduomenys.PANGAEA   openURL

Atvirosios prieigos talpykla aplinkos apsaugos tematika.The World Bank Open Knowledge Repository  Some full text available openURL

Atviros prieigos talpyklos elektroniniai ištekliai: visateksčiai straipsniai, knygos, ataskaitos, studijos ir kt.
 

 

                                                                                    Paieškos sistemos


VDU mokslo valdymo sistema (VDU CRIS)   
Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, disertacijos, studijų baigiamieji darbai. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.VDU virtuali biblioteka  Restricted Resource Some full text available openURL
Integrali vieno langelio principo paieškos sistema, leidžianti ieškoti Universiteto bibliotekos kataloge, VDU mokslo valdymo sistemoje (VDU CRIS), prenumeruojamose duomenų bazėse, Lietuvos akademinėje bibliotekoje (eLABa) ir pasauliniuose akademiniuose atvirosios prieigos ištekliuose. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.VDU bibliotekos katalogas  
Knygos, periodiniai leidiniai, žemėlapiai, rankraščiai, natos, garso ir vaizdo įrašai, reti ir seni, elektroniniai dokumentai ir kt.VDU Studijų literatūros katalogas  
Informacijos ištekliai, rekomenduojami studijų dalykams. Paiešką galima atlikti pagal temą, dalyko pavadinimą ir kodą.Academic Index   openURL
Mokslinės informacijos paieškos sistema.


 

BASE (Bielefeld Academic Search Engine)  Some full text available openURL  Resource contains images Resource contains video Resource contains audio

Viena didžiausių paieškos sistemų, atliekanti paiešką atvirosios prieigos moksliniuose ištekliuose. 


 
CORE  openURL
Mokslinės informacijos šaltinių paieškos sistema, kurioje pateikiama daugiau nei 5 mln. dokumentų ir daugiau nei 66 mln. metaduomenų iš įvairių mokslo sričių.FreeFullPDF   Some full text available openURL
Mokslinių išteklių paieškos sistema.Google Books   openURL

E. knygų paieškos sistema.Google Scholar  Some full text available openURL
Paieškos sistema, leidžianti ieškoti informacijos recenzuojamose žurnaluose, disertacijose, techniniuose pranešimuose, universitetų tinklalapiuose ir knygose.


 

ScienceResearch.com  Some full text available openURL
Mokslinės informacijos paieškos sistema.

 

                                                                               Mokslo rezultatų vertinimo įrankiai    


InCites Benchmarking & Analytics (Clarivate Analytics)  Restricted Resource
Mokslo vertinimo įrankis, leidžiantis parengti kompetentingas apžvalgas apie autorių, institucijų produktyvumą, analizuoti mokslinių tyrimų reikšmingumą, rengti tyrimų rezultatų ataskaitas ir kt.InCites Journals and Highly Cited Data (Clarivate Analytics) Restricted Resource
Mokslo produkcijos analizės įrankis, pateikiantis skirtingų mokslo krypčių žurnalų cituojamumo rodiklius, kurie leidžia palyginti ir įvertinti mokslinės produkcijos reikšmingumą.Web of Science (Clarivate Analytics)  Restricted Resource 
Bibliografinė citavimo informacijos duomenų bazė. Joje pateikiami pasaulyje pripažintų mokslinių leidinių straipsnių bibliografiniai duomenys, santraukos ir citavimo duomenys. 

 

                                                                                   Informacijos tvarkymo įrankiai


RefWorks  Restricted Resource
Bibliografinės informacijos tvarkymo įrankis. Mokslininkams, studentams , renkantiems bibliografinę informaciją dominančia tema.Įrankiu galima naudotis jį prenumeruojančiuose bibliotekose, o susikūrus individualius slaptažodžius ir už bibliotekų tinklų ribų.Zotero  Some full text available openURL Resource contains video
Nemokamas bibliografinės informacijos tvarkymo įrankis, leidžiantis rinkti ir kaupti bibliografinę informaciją iš bibliotekų katalogų, duomenų bazių bei internetinių šaltinių, cituoti bei sudaryti naudotos literatūros sąrašą savo moksliniame darbe. Duomenų sinchronizavimo pagalba vartotojas savo sukauptus įrašus gali pasiekti iš bet kurio kompiuterio.
 

                                                                                      Informaciniai leidiniai
   

Animal Diversity Web   Some full text available openURL
Internetinė enciklopedija. 

Dictionary.com  openURL Resource contains audio 
Virtualus žodynas.

Encyclopedia.com   Some full text available  Resource contains video 
Virtuali enciklopedija.
 

Visuotinė lietuvių enciklopedija Some full text available openURL 
Mokslinis informacinis leidinys, Lietuvos visuomenei pateikiantis susistemintą informaciją apie pasaulį ir Lietuvą.  
 
                                                                                    Institucijos,organizacijos


FAO (The Food and Agriculture Organization of the United Nations)  Some full text available openURL  Resource contains images 

Aplinkos apsaugos agentūra openURL 
Atvira organizacija, kuri teikia visuomenei informaciją apie aplinką ir ekosistemas.
                                                                                         Kiti šaltiniai


Directory of Open Access Repositories – OpenDOAR  openURL  
Atvirosios prieigos institucinių talpyklų registras.WorldWideScience.org  openURL  
Nacionalinės ir tarptautinės mokslinės duomenų bazės ir svetainės.
 


Coursera openURL  

Universitetų ir institucijų nuotoliniai mokymai įvairiomis temomis, tarp jų aplinkotyra. Parengta daugiau negu 5800 mokymų, suteikiami profesiniai sertifikatai ir laipsniai. E. knygos, statistika, atvejų analizė, seminarai ir kt.edX openURL  

Kursai skirti ir tiems, kurie dar tik pradeda mokytis elektroniniu būdu, ir ieško strategijų, kaip sėkmingai mokytis internetu, ir pažengusiems specialistams. Kursai organizuojami įvairiomis temomis, taip pat gamtos, aplinkosaugos tema.OER Commons openURL  

Daugiatemė skaitmeninė biblioteka, suteikianti prieigą prie atvirųjų švietimo išteklių kolekcijų ir kitos mokomosios produkcijos, kurią galima atsisiųsti, dalintis, pritaikyti.OpenLearn  openURL
 
Nuotoliniai kursai įvairiomis temomis, tame tarpe – aplinkotyros.Pressbooks Directory openURL

Nemokamas katalogas, kuriame galima ieškoti atviros prieigos prie knygų. Įvairių mokslo sričių knygos ir vadovėliai, tame tarpe – gamtos mokslo, istorijos, teisės ir kt.Stanford openURL  

Stanfordo universiteto nemokami nuotoliniai kursai, jų temos: gamtos mokslai, medicina, humanitariniai mokslai.


Jus konsultuoja

Vilija Juodikienė

Jus konsultuoja

Vilija Juodikienė

Piktogramų reikšmės

Restricted Resource = Prenumeruojama
Some full text available = Visatekstis
openURL = Atviroji prieiga

Resource contains images = Paveikslėliai
Resource contains video = Vaizdinė medžiaga
Resource contains audio = Garsinė medžiaga