Šaltiniai
 
Knygos 

Academic Complete (Proquest Ebook Central) Restricted Resource Some full text available 
Daugiatemė, tame tarpe augalininkystė, augalų apsauga ir mityba, žemės ūkis, biotechnologijos mokslai, bioekologija, botanika.

ASABE (American Society of Agricultural and Biological Engineers) Technical Library Restricted Resource Some full text available 
Daugiatemė, tame tarpe biologija, ekologija, žemės ūkio inžinerija ir kt.

eBooks on ScienceDirect  Restricted Resource Some full text available 
Daugiatemė, tame tarpe augalininkystė, augalų apsauga ir mityba, biochemija ir genetika, ekologija, kraštovaizdžio dizainas.

EBSCO eBook Academic Collection  Restricted Resource Some full text available 
Daugiatemė, tame tarpe augalininkystė, augalų apsauga ir mityba, žemės ūkis, ekologija ir aplinkotyra, zoologija.

FAO (The Food and Agriculture Organization of the United Nations)  openURL  Some full text available 
Jungtinių tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos leidiniai. 

Knowledge Unlatched openURL  Some full text available 
Atvirosios prieigos pilno teksto elektroninės knygos įvairiomis temomis, tame tarpe biologijos, chemijos, augalų apsaugos, augalininkystė, maisto kokybės ir saugumo, maisto pakavimo ir kt. 

Online Books Page openURL  Some full text available 
Daugiatemė, laisva prieiga daugiau nei prie 3 mln. viso teksto el. knygų.

Science Publishing Group (Science PG)  openURL  Some full text available 
Daugiatemė duomenų bazė, tame tarpe agronomija, biologija, fizika, chemija, maisto kokybė ir saugumas bei kt. temos.

Scientific Research openURL  Some full text available 
Chemijos, medžiagotyros, aplinkos apsaugos ir kt. mokslų atviros prieigos knygos ir moksliniai žurnalai.

SpringerLink Restricted Resource Some full text available 
Daugiatemė, tame tarpe agronomija, augalininkystė, augalų apsauga ir mityba, ekologija, biologinės sistemos, kraštovaizdžio dizainas ir kt.
 
Žurnalai, straipsniai

Academic Search Complete (EBSCO Publishing) Restricted Resource Some full text available Resource contains video Resource contains audio 
Daugiatemė, tame tarpe  agronomija, augalininkystė, augalų apsauga ir mityba, ekologija, aplinkos tarša, klimato kaita, alternatyvūs ir atsinaujinantys energijos šaltiniai.

AgEcon Search: Research in Agricultural and Applied Economics  openURL  Some full text available
Mokslinė literatūra žemės ūkio, augalų apsaugos, ekologijos ir kitomis temomis.

Agronomy openURL  Some full text available
Tarptautinis mokslinis rezenzuojamas žurnalas, kurį kas mėnesį skelbia MDPI.

ARAN (National University of Ireland Galway)  openURL  Some full text available
Nacionalinio Airijos universiteto ekspertų straipsniai, konferencijų medžiaga biologijos, botanikos, chemijos, augalininkystės, ekologijos ir kitomis temomis.

ASABE (American Society of Agricultural and Biological Engineers) Technical Library Restricted Resource Some full text available 
Daugiatemė, tame tarpe agronomija, augalininkystė, augalų apsauga ir mityba, biologinės sistemos, ekologija ir kt.

Bioline International  openURL  Some full text available
Kokybiški besivystančių šalių atvirosios prieigos žurnalai biologijos, chemijos, gamtos mokslų, visuomenės sveikatos, maisto ir mitybos saugumo, žemės ūkio ir kitais klausimais.

CERES (Cranfield Collection of E-Research) openURL  Some full text available
Žurnalų straipsniai įvairia tematika, tame tarpe augalininkystės, augalų apsaugos ir mitybos, botanikos, chemijos, aplinkotyros, augalininkystės, augalų apsaugos bei mitybos ir kitais klausimais.

Czech Academy of Agricultural Sciences  openURL  Some full text available
Daugiatemė, žurnalai įvairia tematika, tame tarpe žemės ūkis, aplinkos inžinerija, ekologija, gamtos apsauga, sodininkystė ir kt.

Electronic Journals Library   openURL  Some full text available
Regensburgo universiteto (Vokietija) daugiatemė e. žurnalų biblioteka, tarp temų – žemės ūkis, gamtos mokslai ir kt.

HathiTrust Digital Library  openURL  Some full text available
Skaitmeninė biblioteka, jungianti JAV universitetų bibliotekų išteklius. Daugiatemė, tame tarpe agronomija, augalininkystė, augalų apsauga, kraštovaizdžio dizainas, botanika, chemija, biologija ir kt.

Herbert Open Access Journals (HOAJ) Some full text available openURL
Mokslinių žurnalų rinkinys (chemija, mikrobiologija, ekologija, biomedicina, gyvybės mokslai)

Hindawi  openURL  Some full text available
Įvairių akademinių disciplinų žurnalai žemės ūkio, biologijos mokslų ir kitomis temomis.

ICRISAT openURL  Some full text available
Tarptautinio grūdų tyrimų instituto atogrąžų klimato zonai institucinė talpykla, pateikianti negalutinę, jau publikuotą straipsnio versiją, bet preprintą - jau recenzuotą, bet dar nepublikuotą ir galutinai nesuredaguotą straipsnio versiją.
Daugiatemė, tame tarpe  augalininkystė, augalų apsauga, botanika, chemija, aplinkosauga, gamtos mokslai.

MDPI  openURL  Some full text available
Daugiatemė duomenų bazė, tame tarpe žemės ūkis, ekosistemos,  agroinžinerija ir kt.

Oxford Journals Open Access openURL  Some full text available
Atvira prieiga prie mokslinių straipsnių. Tarp įvairių temų biologija, botanika, chemija, ekologija ir aplinkotyra, fizika, gamtos mokslai, žemės ūkis ir kt.

ScienceDirect Restricted Resource Some full text available 
Daugiatemė, tame tarpe agronomija, augalų apsauga ir mityba, gamtos mokslai, žemės ūkis, ekologija, aplinkos tarša ir kt.

Science and Education Publishing  openURL  Some full text available 
Daugiatemė duomenų bazė, tame tarpe žemės ūkis, aplinkotyra, ekologija, biomedicinos mokslai ir kt.

ScienceResearch.comopenURL  
Mokslinės informacijos paieškos sistema, leidžianti vienu metu atlikti išteklių paiešką įvairiomis temomis daugelyje moksinių žurnalų ir duomenų bazių.

Scientific Research openURL  Some full text available 
Chemijos, medžiagotyros, aplinkos apsaugos ir kt. mokslų atviros prieigos moksliniai žurnalai ir knygos.

SpringerLink Restricted Resource Some full text available  
Daugiatemė, tame tarpe agronomija, augalininkystė, augalų apsauga ir mityba, botanika, kraštovaizdžio dizainas.

Springer Open Access Journals  openURL  Some full text available
Įvairių mokslo sričių straipsniai.

Taylor&Francis SHH Library and S&T Library Restricted Resource Some full text available 
Daugiatemė, tame tarpe žemės ūkis, aplinkotyra, ekologija ir kt. 

Wiley Online Library  Restricted Resource Some full text available 
Daugiatemė, tame tarpe žemės ūkis, augalininkystė, augalų apsauga ir mityba, ekologija, aplinkosauga. Visatekstė. Bazė prenumeruota iki 2012.07.21, pagal licenciją suteikiama prieiga prie licencijuoto turinio.

 
Įvairių rūšių dokumentai


VDU mokslo valdymo sistema (VDU CRIS) openURL  Some full text available
Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, studijų baigiamieji darbai.

eLABa openURL  Some full text available 
Lietuvos mokslo institucijų fonduose sukauptų leidinių katalogai, mokslinės publikacijos ir studijų baigiamieji darbai.

Edinburgh Research Archive (University of Edinburgh)  Some full text available openURL
Tai atvirosios prieigos talpykla, kurioje pateikiama mokslinė literatūra biologijos, botanikos, chemijos, ekologijos ir aplinkotyra, gamtos mokslų, žemės ūkio ir kitomis temomis.

Europeana  openURL  Some full text available
Knygos, meno kūriniai iš visos Europos bibliotekų, archyvų ir muziejų tame tarpe gamtos istorijos tematika.

Norwegian Open Research Archives (NORA)  openURL  Some full text available
Pateikiami moksliniai tyrimai, magistro darbai iš Norvegijos universiteto bibliotekų.
biologijos, botanikos, chemijos, žemės ūkio ir kitomis temomis.

OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) openURL  Some full text available Resource contains video Resource contains audio
Atviros prieigos talpyklų registras. Kaupiami įvairių tipų dokumentai, pvz., recenzuojamieji straipsniai, konferencijų pranešimai, knygos, mokymosi kursų medžiaga, garso ir vaizdo įrašai, mokslinių tyrimų duomenys, nepublikuoti darbai (angl. grey literature), dar nerecenzuotos (angl. preprint) arba jau recenzuotos (angl. postprint) publikacijos, ataskaitos, daktaro disertacijos ar magistro darbai, nepublikuoti konferencijų pranešimai ir kt.) Duomenų talpykla tai skaitmeninis archyvas, kuriame kaupiami ir saugomi duomenų rinkiniai ir jų metaduomenys

SciTech Connect openURL  Some full text available
Nuo chemijos iki fizikos mokslų straipsniai, knygos, konferencijų pranešimai, disertacijos, patentai.

SwePub- Free access openURL  Some full text available
Švedijos universitetų leidiniai: straipsniai, konferencijų medžiaga, disertacijos ir kt.

The World Bank Open Knowledge Repository (OKR)  openURL  Some full text available
Pasaulio banko dokumentai, mokslinių tyrimų rezultatai, knygos, periodiniai leidiniai, susiję su skurdo mažinimu, ekonomikos plėtra ir žmonijos vystymusi, žemės ūkio, infrastruktūros, sveikatos, švietimo, klimato kaitos, gamtos išteklių, regioninės integracijos ir kitais klausimais. 
 
Informacinai leidiniai

Animal Diversity Web  openURL  Some full text available
Internetinė enciklopedija botanikos, biologijos, zoologijos tema, apie gyvūnų rūšis, paplitimą, išsaugojimą ir kt.

Botany Online: The Internet Hypertextbook openURL  Some full text available
Internetinė enciklopedija botanikos, biologijos tema.

​Dictionary of Science and Technology openURL
Technologijos terminų vertėjas anglų, italų, prancūzų ir rusų kalbomis.

Encyclopedia.com  
Virtuali enciklopedija, leidžianti atlikti paiešką virš 200 individualių enciklopedijų ir žinynų.

Encyclopedia of Food and Agricultural Ethics  openURL  Some full text available
Enciklopedija maisto ir žemės ūkio etikos temomis

Eurovoc openURL  Some full text available
Daugiakalbis tezauras, skirtas Europos Bendrijos institucijų dokumentų informacijai apdoroti.
Tezauras – tai sistemingas ir struktūruotas žodžių ir žodžių junginių sąrašas, kurio tikslas – kuo vienareikšmiškiau atspindėti dokumentų sistemoje esančių dokumentų konceptualų turinį ir palengvinti atliekamas paieškos užklausas.


Thesaurus.com openURL  Some full text available
Didžiausias (daugiau nei 550 tūkst.) sinonimų ir labiausiai patikimas internetinis tezauras, kurį pateikia dictionary.com

 
Disertacijos ir tezės


VDU CRIS openURL  Some full text available
VDU Mokslo valdymo sistemos ETD posistemė, kurioje saugomi Universiteto magistratūros baigiamieji darbai, daktaro disertacijos ir jų santraukos.

DART-Europe (DEEP)  openURL Some full text available
Elektroninių tezių registras, pateikiantis prieigą prie daugiau nei 200 000 visateksčių tezių ir disertacijų iš daugiau nei 300 įvairių Europos universitetų.

Digital Dissertations  openURL  Some full text available
Miuncheno universiteto disertacijos.Daugiatemė, tame tarpe biologija, botanika, ekologija ir aplinkotyra,  gamtos mokslai, žemės ūkis.

DiVA - Academic Archive Online (Uppsala University Library) openURL  Some full text available
Studentų magistro darbų tezės įvairia tematika iš 34 aukštųjų mokyklų (daugiausia Skandinavijos).

DSpace@Cambridge (University of Cambridge) openURL  Some full text available
Kembridžo universiteto saugykloje saugojami ETD darbai.

eLaba  openURL  Some full text available
Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka, kurioje kaupiami bakalauro, magistro darbai, apginti Lietuvoje nuo 2003 m. ir disertacijos. Prieiga prie kai kurių darbų yra ribojama ar galima tik institucijos kompiuterių tinkle.

NDLTD (Networked Digital Library of Theses and Disertations) openURL  Some full text available
Tarptautinė el. tezių ir disertacijų duomenų bazė įvairia tematika, tame tarpe žemės ūkis.

.OpenDissertations (EBSCO Publishing) openURL  Some full text available
Disertacijų DB įvairia tematika, tame tarpe agronomijos, augalų apsaugos, želdininkystės ir kt. temomis
 
Svetainės


Lietuvos standartizacijos departamento standartų katalogas  Restricted Resource Some full text available 
Lietuvos standartų elektroninės versijos. 
 
OECD openURL  Some full text available
Įvairių sričių statistiniai rodikliai. Žemės ūkis, ekologija, aplinkosauga, agroinžinerija, energetiniai ištekliai ir kt.

 
Paieškos sistemos

VDU virtualioji biblioteka  openURL  Some full text available
integrali vieno langelio principo paieškos sistema, leidžianti ieškoti Universiteto bibliotekos kataloge, VDU mokslo valdymo sistemoje (VDU CRIS), prenumeruojamose duomenų bazėse, Lietuvos akademinėje bibliotekoje (eLABa) ir pasauliniuose akademiniuose atviros prieigos ištekliuose.

VDU mokslo valdymo sistema (VDU CRIS)  openURL  Some full text available
Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, disertacijos ir studijų baigiamieji darbai 

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) openURL Some full text available Resource contains images  Resource contains video Resource contains audio 
Viena didžiausių paieškos sistemų, leidžianti atlikti paiešką atvirosios prieigos moksliniuose ištekliuose įvairia tematika. Dalis šaltinių – visateksčiai.

​CORE openURL  Some full text available
Didžiausia pasaulyje atviros prieigos tyrimų dokumentų kolekcija.

DataCite openURL  Some full text available
Mokslinių tyrimų duomenų talpykla, siekianti užtikrinti mokslinių tyrimų duomenų matomumą ir nuolatinę prieigą prie jų – duomenų rinkiniams suteikiamas nuolatinis skaitmeninis identifikatorius DOI, vykdoma duomenų rinkinių registracija ir užtikrinama jų paieška.


FreeFullPDF  openURL  
Mokslinių išteklių paieškos sistema.

Google Books openURL  
Elektroninių knygų įvairia tematika paieškos sistema.

Google Scholar openURL  
Paieškos sistema, leidžianti ieškoti informacijos recenzuojamose žurnaluose, disertacijose, techniniuose pranešimuose, universitetų tinklalapiuose ir knygose. Prie rastų straipsnių pateikiama informacija apie publikacijos autorių citatų skaičių.

ScienceResearch.com openURL  Some full text available
Mokslinės informacijos paieškos sistema, leidžianti vienu metu atlikti paiešką daugybėje mokslinių žurnalų bei duomenų bazių.


 
Institucijos, organizacijos


AGLINET openURL  
Pasaulinis žemės ūkio bibliotekų tinklas.

FAO (The Food and Agriculture Organization of the United Nations) openURL  
Maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO) yra specializuota Jungtinių Tautų agentūra, turinti daugiau nei 194 valstybes nares, dirba daugiau nei 130 pasaulio šalių. Jos tikslas yra užtikrinti, kad žmonės reguliariai galėtų gauti pakankamai aukštos kokybės maisto ir sveikai gyventi. 
LAEI (Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas) openURL 

Instituto mokslinės veiklos sritys: Lietuvos žemės ir maisto ūkio ekonomika ir politika, aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių ekonomika, Lietuvos kaimo raida ir regioninė politika, ūkininkų ūkių, kitų verslo subjektų kaime ir su žemės ūkio produkcija susijusių įmonių ekonomika, vartotojų elgsena, maisto tiekimo grandinių valdymas ir kt.

 

Mokslo rezultatų vertinimo įrankiai

InCites Benchmarking & Analytics (Clarivate Analytics)  
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis.

InCites Journals and Highly Cited Data (Clarivate Analytics)  
Mokslo produkcijos analizės įrankis, pateikiantis skirtingų mokslo krypčių žurnalų cituojamumo rodiklius, kurie leidžia palyginti ir įvertinti mokslinės produkcijos reikšmingumą.

Web of Science (Clarivate Analytics)  
Bibliografinė citavimo informacijos duomenų bazė, kurioje pateikiami pasaulyje pripažintų mokslinių leidinių straipsnių bibliografiniai duomenys, santraukos ir citavimo duomenys.
 
Informacijos tvarkymo įrankiai

RefWorks 
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje teksto kūrimo įrankį Write-N-Cite ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.

Zotero openURL  
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje Zotero įskiepį ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste.

 
Kiti šaltiniai

AGRICOLA openURL    
Žemės ūkio mokslinių straipsnių ir leidinių bibliografinė duomenų bazė.

AGRIS  openURL  
Tarptautinė žemės ūkio mokslų ir technologijų informacijos sistema (bibliografinė duomenų bazė).

AIMS openURL  
Žemės ūkio mokslo darbų projektų bibliografinės duomenų bazės. 

Directory of Open Access Repositories – OpenDOAR openURL  
Atvirosios prieigos institucinių talpyklų registras

FAOSTAT  openURL  
Tarptautinė žemės ūkio statistikos duomenų bazė.

Open Access Button   openURL  
Svetainėje galima įvesti straipsnio pavadinimą, URL, DOI ar kitą informaciją ir ieškoti nemokamų atvirosios prieigos straipsnių. Taip pat OA mygtukas siūlo įskiepį į „Chrome“ ir „Firefox“ naršykles. Įdiegus įskiepį į naršyklę, jis automatiškai ieškos atvirosios prieigos straipsnio.

PANGAEA
Atvirosios prieigos talpykla žemės ūkio, biologijos, chemijos, aplinkos apsaugos tematika.

Registry of Open Access Repositories ROAR openURL    
Tarptautinė žemės ūkio statistikos duomenų bazė. Atvirosios prieigos institucinių talpyklų registras, pateikiantis daugiau nei 1000 nuorodų į įvairias institucines talpyklas visame pasaulyje.

WorldWideScience.org  openURL  
Nacionalinės ir tarptautinės mokslinės duomenų bazės ir svetainės.
 
Atvirieji švietimo ištekliai

Coursera openURL 
Universitetų ir institucijų nuotoliniai mokymai įvairiomis temomis. Parengta daugiau negu 5800 mokymų, suteikiami profesiniai sertifikatai ir laipsniai. E. knygos, statistika, atvejų analizė, seminarai ir kt.

OER Commons  openURL
Daugiatemė skaitmeninė biblioteka, suteikianti prieigą prie atvirųjų švietimo išteklių kolekcijų ir kitos mokomosios produkcijos, kurią galima atsisiųsti, dalintis, pritaikyti.
Jus konsultuoja

Gražina Šiaudikienė

Piktogramų reikšmės

Restricted Resource = Prenumeruojama
Some full text available = Visatekstis
openURL = Atviroji prieiga

Resource contains images = Paveikslėliai
Resource contains video = Vaizdinė medžiaga
Resource contains audio = Garsinė medžiaga